050317lc

Information about 050317lc

Published on November 16, 2007

Author: Alien

Source: authorstream.com

Content

Kapitel 4:  Kapitel 4 Komplettera nuvarande pensionssystem med partiella premiereservsystem Högre formell och reell pensionsålder Generella argument för mer stöd åt barnfamiljer - barn betalar pensionerna för alla - samhällsekonomisk externalitet som leder till för lågt barnafödande om den inte beaktas Kapitel 5:  Kapitel 5 Ingen fastighetsprisbubbla ens i Irland, Spanien, Nederländerna och Storbritannien Fastighetsprisuppgångar förklaras av låga räntor och förväntningar om fortsatt låga räntor Mycket möjligt med fastighetsprisnedgång, men den blir inte dramatisk Lika sannolikt att priserna fortsätter upp som att de sjunker Allmän makroekonomisk bedömning:  Allmän makroekonomisk bedömning Fortsatt måttlig tillväxt i euro-området: runt 1,7 % 2005 Fortsatt hög arbetslöshet strax under 9 % Höga oljepriser Fortsatt inflation över 2 % Eurons appreciering Outsourcing Köpkraftsparitet:  Köpkraftsparitet Växelkursen (dollar/€) = amerikansk prisnivå/ europeisk prisnivå Olika köpkraftspariteter beroende på vilken konsumtionskorg som används - varor som är billiga i ett land konsumeras i större utsträckning där - med amerikansk korg blir amerikansk prisnivå låg relativt den europeiska (låg eurokurs) - med tysk korg blir amerikansk prisnivå hög relativt den den europeiska (hög eurokurs) Slide11:  Outsourcing inköp av insatsvaror och komponenter från utländska producenter Offshoring produktion av insatsvaror och komponenter i egna anläggningar utomlands Hur ska man se på outsourcing?:  Hur ska man se på outsourcing? En form av internationell handel Kina och de nya EU-länderna med andra uppsättningar produktionsfaktorer har öppnats för handel Komparativa fördelar i mer arbetsintensiv produktion Potentiella vinster av omstrukturering av produktionen Outsourcing pga minskade transaktions- och sam-ordningskostnader Förutsättningar för att handels- vinsterna ska realiseras:  Förutsättningar för att handels- vinsterna ska realiseras Flexibilitet på arbetsmarknaden - omflyttning av arbetskraft - anpassningar av löner och priser Press nedåt på lönerna för lägre utbildade - vid definition av lägre utbildade - långsammare löneutveckling för dem som inte kan uppgradera sin kompetens än det annars skulle ha blivit Ekonomisk-politiska utmaningar:  Ekonomisk-politiska utmaningar Utan löneanpassning uppstår arbetslöshet Men även med löneanpassning riskerar stora grupper löntagare att bli förlorare Argument för kompensation - inte genom generös arbetslöshetsersättning - skattesänkningar för låga inkomster av arbete - både kompensation och bidrag till mer flexibla löner Alla kan inte omskolas Arbetstider:  Arbetstider Arbetstidsförkortningar i Västeuropa under de senaste 30 åren - dela på jobben - minska den arbetslöshet som för höga lönenivåer leder till Kort arbetstid per anställd är en viktig orsak till ett lågt antal arbetade timmar per invånare Få arbetade timmar per invånare är i sin tur huvud-orsaken till att inkomstnivån i Västeuropa är 30 % lägre än i USA Arbetstidförlängningar i Tyskland:  Arbetstidförlängningar i Tyskland Avtal på företagsnivå om förlängd arbetstid utan löne-kompensation - Siemens, DaimlerChrysler, Volkswagen - många mindre företag - offentlig sektor i ett par Bundesländer Undantagsklausul i kollektivavtalen Metod hantera akuta hot om outsourcing - ökad arbetstid från 35 till 37 tim sänker timlönen 5,4 % - ökad arbetstid från 35 till 40 tim sänker timlönen 12,5 % Utbudsreaktion på lägre timlön:  Utbudsreaktion på lägre timlön Möjligheterna till outsourcing ställer ökade vinstkrav som kräver lägre timlöner Fackliga organisationer föredrar längre arbetstid för sina medlemmar om timlönerna faller - fackets främsta uppgift är att slå vakt om medlemmarnas inkomster - mindre skäl hålla tillbaka lönerna för att dela på jobben om det blir mindre lönsamt att ha ett jobb Spridningseffekter:  Spridningseffekter Starkaste incitamenten till förlängd arbetstid där den är kortast: Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Italien Samma krafter också på andra håll Konkurrenstryck Psykologiska demonstrationseffekter Effekter av längre arbetstid:  Effekter av längre arbetstid Högre produktion om kostnaderna sänks Incitament till lägre priser för att få avsättning för den ökade produktionen Sysselsättningseffekter - kort sikt (1-2 år) - lång sikt (5-10 år) Effekter på sysselsättningen på kort sikt:  Effekter på sysselsättningen på kort sikt Jobb räddas om akuta outsourcing-hot föreligger Färre jobb i företag som utnyttjar sin kapitalstock fullt ut - skiftarbete - överlappande arbetstider Fler jobb om längre arbetstid innebär bättre utnyttjande av kapitalstocken Lägre fasta kostnader per anställd gör det lönsamt att minska övertid och anställa fler Effekter på sysselsättningen på lång sikt:  Effekter på sysselsättningen på lång sikt På lång sikt bestäms den möjliga lönenivån av internationella kapitalavkastningskrav - möjligheterna flytta ut produktion ställer anpassningskrav Med trögrörliga löner kommer en löneanpassning att tvingas fram genom högre arbetslöshet Längre arbetstid underlättar anpassning - effektivare kapitalutnyttjande ökar produktiviteten och gör det möjligt att kombinera högre löner med hög sysselsättning - längre arbetstid tycks främja återhållsam lönebildning Stabilitetspakten:  Stabilitetspakten Ingen uppgörelse eller urholkning av reglerna Det reella problemet är reglernas efterlevnad inte deras ekonomiska innehåll - vidgad roll för EU-domstolen - mindre och mer gradvisa sanktioner Försöken att åstadkomma finanspolitisk disciplin genom regler på europeisk nivå har misslyckats Den finanspolitiska disciplinen kommer gradvis att försvagas Ökade krav på de nationella finans-politiska institutionerna:  Ökade krav på de nationella finans-politiska institutionerna Tydliga mål för underskott och hur finanspolitiken ska användas stabiliseringspolitiskt Mekanismer för att hantera avvikelser från regeringens egna mål - krav förklara sig inför parlamentet - särskilda utfrågningar Oberoende finanspolitiska råd - vakthund - rekommendationer om politiken - åläggande för regeringen att basera sina budgetförslag på rådets kalkyler

Related presentations


Other presentations created by Alien

Physical Security Lecture
05. 01. 2008
0 views

Physical Security Lecture

GREEK THEATRE
15. 10. 2007
0 views

GREEK THEATRE

Singapore National Symbols
14. 09. 2007
0 views

Singapore National Symbols

Origins of the Cold War
23. 12. 2007
0 views

Origins of the Cold War

CG43SlideSet
30. 04. 2008
0 views

CG43SlideSet

kaiser pres
28. 04. 2008
0 views

kaiser pres

GoldDifferences
22. 04. 2008
0 views

GoldDifferences

visn8
17. 04. 2008
0 views

visn8

Nov24 Regulatory approaches
16. 04. 2008
0 views

Nov24 Regulatory approaches

dr rom
14. 04. 2008
0 views

dr rom

file 6943
13. 04. 2008
0 views

file 6943

The Peak Oil Context Tom Petrie
10. 04. 2008
0 views

The Peak Oil Context Tom Petrie

H106g
09. 04. 2008
0 views

H106g

JapaneseGeography
07. 04. 2008
0 views

JapaneseGeography

Hamburg 2007
14. 09. 2007
0 views

Hamburg 2007

lfg
14. 09. 2007
0 views

lfg

Eddie Final Presentation
14. 09. 2007
0 views

Eddie Final Presentation

chalmers
14. 09. 2007
0 views

chalmers

The Rain Forest Final
14. 09. 2007
0 views

The Rain Forest Final

ECAKnowledgeFair
12. 10. 2007
0 views

ECAKnowledgeFair

Ch18part1
15. 10. 2007
0 views

Ch18part1

WNV AVB 02212006
21. 10. 2007
0 views

WNV AVB 02212006

giraffe pp
14. 09. 2007
0 views

giraffe pp

giraffe powerpoint
14. 09. 2007
0 views

giraffe powerpoint

giraffe
14. 09. 2007
0 views

giraffe

COOL STUFF ABOUT GIRAFFES
14. 09. 2007
0 views

COOL STUFF ABOUT GIRAFFES

ub041104
23. 10. 2007
0 views

ub041104

STORY OF THEME AND PLOT
23. 10. 2007
0 views

STORY OF THEME AND PLOT

PhiladelphiaZooPPP
14. 09. 2007
0 views

PhiladelphiaZooPPP

qu10 11
01. 12. 2007
0 views

qu10 11

Angelos CME Energetics
02. 11. 2007
0 views

Angelos CME Energetics

pptPanama s
22. 10. 2007
0 views

pptPanama s

hirotani
13. 11. 2007
0 views

hirotani

bon2003 mpls
29. 10. 2007
0 views

bon2003 mpls

PROF AZZA
23. 10. 2007
0 views

PROF AZZA

Fenton
29. 10. 2007
0 views

Fenton

Countering Offshore
29. 12. 2007
0 views

Countering Offshore

walters082902
23. 11. 2007
0 views

walters082902

razbash
26. 11. 2007
0 views

razbash

DVMRPandMOSPF
01. 01. 2008
0 views

DVMRPandMOSPF

One 783Ngupta
04. 01. 2008
0 views

One 783Ngupta

Chapter 18 PPT
22. 10. 2007
0 views

Chapter 18 PPT

History of NAIS John Wiemers
20. 08. 2007
0 views

History of NAIS John Wiemers

BSP2D
14. 09. 2007
0 views

BSP2D

costarica1 ftparraud
22. 10. 2007
0 views

costarica1 ftparraud

mcmc2000a
06. 11. 2007
0 views

mcmc2000a

ALA2003 OAI
04. 10. 2007
0 views

ALA2003 OAI

fwing
22. 10. 2007
0 views

fwing

acute 060727 transfusionmed
23. 10. 2007
0 views

acute 060727 transfusionmed

bckexpk3b
09. 07. 2007
0 views

bckexpk3b

anorexia
09. 07. 2007
0 views

anorexia

070207 Adjektiv
09. 07. 2007
0 views

070207 Adjektiv

A Brachmann
09. 10. 2007
0 views

A Brachmann

mueller jun07
19. 10. 2007
0 views

mueller jun07

Late Classic Maya Collapse
16. 02. 2008
0 views

Late Classic Maya Collapse

ISLAS GALAPAGOS
14. 09. 2007
0 views

ISLAS GALAPAGOS

Heatingoilwebsection ppp
24. 02. 2008
0 views

Heatingoilwebsection ppp

PIndustrialTrucks
26. 02. 2008
0 views

PIndustrialTrucks

ethanap
14. 09. 2007
0 views

ethanap

Propulsion CEV
07. 11. 2007
0 views

Propulsion CEV

MichelleWatt
20. 02. 2008
0 views

MichelleWatt

newsletterfall04
11. 03. 2008
0 views

newsletterfall04

EC T9 2008 Conference Proposal
12. 03. 2008
0 views

EC T9 2008 Conference Proposal

drugstatistics
17. 12. 2007
0 views

drugstatistics

icfa chep06
23. 10. 2007
0 views

icfa chep06

Hubert CW8
14. 09. 2007
0 views

Hubert CW8

A mi Papi 2089
19. 06. 2007
0 views

A mi Papi 2089

An ode to Mothers
19. 06. 2007
0 views

An ode to Mothers

LoffPresentation
17. 10. 2007
0 views

LoffPresentation

Maschera
19. 06. 2007
0 views

Maschera

manual
19. 06. 2007
0 views

manual

Luces De Navidad 1848
19. 06. 2007
0 views

Luces De Navidad 1848

leer
19. 06. 2007
0 views

leer

Lean Six SigmaATL011706
19. 06. 2007
0 views

Lean Six SigmaATL011706

lexisnexis
05. 10. 2007
0 views

lexisnexis

OAT Presentation v5
19. 06. 2007
0 views

OAT Presentation v5

moscatelli
19. 06. 2007
0 views

moscatelli

moon split
19. 06. 2007
0 views

moon split

money plus
19. 06. 2007
0 views

money plus

MKCL
19. 06. 2007
0 views

MKCL

Journey of the Spirit Lesson 6
01. 10. 2007
0 views

Journey of the Spirit Lesson 6

2 Jornada BISHOP
10. 10. 2007
0 views

2 Jornada BISHOP

No esperes
19. 06. 2007
0 views

No esperes

Amores locos 1992
19. 06. 2007
0 views

Amores locos 1992

College English book 2 Unit 7
24. 02. 2008
0 views

College English book 2 Unit 7

A vista de pajaro II 2109
19. 06. 2007
0 views

A vista de pajaro II 2109

Ammosov Vladimir ammosov pra
12. 10. 2007
0 views

Ammosov Vladimir ammosov pra

Amber la mejor de todas
19. 06. 2007
0 views

Amber la mejor de todas

CP317 lecture 6 Huck II 05
11. 12. 2007
0 views

CP317 lecture 6 Huck II 05

AHQA031204Mck
09. 07. 2007
0 views

AHQA031204Mck

Evergreen
03. 01. 2008
0 views

Evergreen

04 NJIT3
02. 01. 2008
0 views

04 NJIT3

Poster A4 Glasgow nov04
04. 10. 2007
0 views

Poster A4 Glasgow nov04

Ally McBeal
09. 07. 2007
0 views

Ally McBeal

sara paige
14. 09. 2007
0 views

sara paige

36181003
24. 10. 2007
0 views

36181003

MusicApprecBaroque 2
22. 11. 2007
0 views

MusicApprecBaroque 2

ELE386 Malware
20. 08. 2007
0 views

ELE386 Malware

RohanShah
12. 10. 2007
0 views

RohanShah

1022MAS net big picture
03. 01. 2008
0 views

1022MAS net big picture

Lo Suficiente 1744
19. 06. 2007
0 views

Lo Suficiente 1744

gm3 jp item14 Mangrove ITTO
22. 10. 2007
0 views

gm3 jp item14 Mangrove ITTO

2005AuditResults
09. 07. 2007
0 views

2005AuditResults

HABIC1 summary
17. 11. 2007
0 views

HABIC1 summary

aro ald informalsession
24. 10. 2007
0 views

aro ald informalsession

etu ambassadeurs juin 07 en
13. 03. 2008
0 views

etu ambassadeurs juin 07 en

Gobert poster
03. 10. 2007
0 views

Gobert poster

Kistenev
15. 11. 2007
0 views

Kistenev

6 History of Chemistry I
12. 10. 2007
0 views

6 History of Chemistry I

Jan2000report
04. 01. 2008
0 views

Jan2000report

course 4
03. 01. 2008
0 views

course 4