1/1M Ölçekli Türkiye Toprak Haritası

Information about 1/1M Ölçekli Türkiye Toprak Haritası

Published on April 14, 2008

Author: dmozden

Source: authorstream.com

Content

Slide1:  1:1000000 Ölçekli Türkiye Genel Toprak Haritası ve Raporunun FAO-UNESCO ve Toprak Taksonomisine Göre Güncelleştirilmesi Doç.Dr. D.Murat ÖZDEN Prof.Dr. Selim KAPUR Yard.Doç.Dr. Erhan AKÇA Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi Slide2:  Ülkemizde bu güne kadar yapılan etüd ve haritalama çalışmalarının değerlendirileceği, topraklarımızın FAO (1990) ve yeni Toprak Taksonomisine (1999) göre güncelleştirilmiş 1/1 000 000 ölçekli Genel Toprak Haritası ve buna ek olarak toprakları yorumlayan raporları hazırlamak. Avrupa Birliği uyum sürecinde olan Türkiye’nin başta toprak olmak üzere, doğal kaynaklarımız ile ilgili güncel veriler hazırlamak ve 1: 1 000 000 ölçekli Avrupa Coğrafi Toprak Veri tabanına entegre olarak, toprak kaynaklarımız ile ilgili ulusal ve uluslar arası düzeyde bilgi alışverişini sağlayacak altlıkları ve veri tabanlarını oluşturmak. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi Slide3:  Çalışmada Kullanılan veriler; Eski Amerikan sınıflandırmasına dayalı farklı ölçeklerdeki toprak haritaları ile yeni sınıflamaya göre yapılmış bölgesel ve lokal alanlardaki detaylı toprak etüd ve haritalama çalışmaları Türkiye Jeoloji Haritası İklim verileri ve haritalar Topoğrafik harita Diğer yardımcı veriler Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi Slide4:  Çalışmada İzlenen Aşamalar ; 1. Türkiye’nin 1:250 000 ölçekli standart topoğrafik haritaları 1:1 000 000 ölçeğe küçültülerek Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında sayısallaştırılmıştır. 2. KHGM tarafından havza bazında 1:200 000 ölçekle hazırlanan toprak haritaları ve eksik olan bölgelerde ise 1:100 000 ölçekli İl Arazi Varlığı haritaları sayısallaştırılmış ve bu altlık 1:1 000 000 ölçeğe küçültülerek standart topoğrafik haritalar üzerine çakıştırılarak coğrafi doğrulukları sağlanmıştır. 3. 1:1 000 000 ölçekteki tüm Türkiye toprak coğrafyasına (iklim, fizyografya ve doğal bitki örtüsüne dayalı olarak) göre 50x50 km gridlere bölünerek ve her grid ayrı ayrı çalışılmıştır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi Slide5:  4. Gerek KHGM tarafından, gerek diğer orijinal etüd haritalama çalışmalarında tanımlanan toprak profilleri 1:200 000 ölçekli havza haritaları üzerine yerleri ile aktarılmıştır. Aktarılan toprak profillerinin yeni Toprak Taksonomisine göre ordo ve alt ordoları ile FAO/UNESCO toprak birimleri bulunup ve bu profillere karşılık gelen 1:200 000 ölçekli KHGM haritalarındaki haritalama ünitelerinin (Büyük grup ve fazları) karşıtlarına konulmuştur. Eğim, derinlik, erozyon vb. fazlar ise önceki haritalardan aynen alınarak yeni alt ordolara eklenmiştir. 5. Bu çalışmalarda en küçük haritalama ünitesi 25 km2 alınmıştır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi Slide6:  6. Ayrıca her bir grid yeni Toprak Taksonomisinde öngörülen toprak nem rejimlerine yerleştirilmiştir. 7. Şayet her bir gride rastlayan yeni yapılmış toprak haritaları varsa bunlar KHGM haritalarındaki sınırlar ile yer değişmiştir. 8. Yine her bir grid tek tek incelenerek KHGM haritalama kriterlerinden yeni Toprak Taksonomisine göre tanımlanmış temsili profillerin var olup olmadığı araştırılmıştır. Komşu gridlerde KHGM Haritalama ünitelerini temsil eden Toprak Taksonomisine göre tanımlanmış alt ordolar varsa bunlar transfer edilerek ekstraplasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Böylece toprak haritalarındaki haritalama üniteleri karşıtları olan yeni Toprak Taksonomisinin “Alt Ordoları“ ile yer değiştirmiştir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi Slide7:  9. Eğer komşu gridlerde de yaygın Haritalama Ünitesini temsil eden tanımlanmış ve sınıflandırılmış profiller yoksa bunları temsil etmek üzere yeni profil yerleri işaretlenerek ilave profiller açılmak üzere arazi çalışmaları aşamasına geçilmiştir. Açılan profiller Toprak Taksonomisi (1999) ve FAO/UNESCO (1990) esaslarına göre tanımlanacak, horizonlardan toprak örnekleri alınarak laboratuvarda gerekli analizler (hacim ağırlığı, tane irilik dağılımı, kil mineralleri, % volkan camları (sadece Agrillic horizonlarında), pH, total tuz, % CaCO3, OC, değişebilir katyonlar, KDK, % Al ve Fe (sadece Andisol, Spodosol ve Ultisol profillerinde) gibi fiziksel, kimyasal ve minerolojik analizler) yapılmıştır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi Slide8:  10. Elde edilen analiz sonuçlarına göre yeni açılan toprak profilleri Toprak Taksonomisi Ordo ve Alt Ordolarına göre sınıflandırılacak ve bu sınıflar KHGM Haritasındaki haritalama üniteleri ile değiştirilmiştir. Sonuçta tüm girdiler içerisindeki KHGM Haritalama ünitelerinin sembolleri bunların karşılıkları olan Toprak Taksonomisinin alt ordoları FAO-UNESCO ile yeni sembolleri konularak yer değiştirmiş ve 1:1000 000 ölçekli güncelleştirilmiş “Türkiye Genel Toprak Haritası” oluşturulmuştur. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi Slide9:  Benzer toprak oluşum koşullarında, özel iklim ve özel anamateryal birlikleri bölgelerinde oluşan dominant toprak birliklerinin tanımlandığı toprak bölgelerinin tanımlanması üç aşamada olmuştur; 1. Benzer iklim alanlarının belirlenmesi (Toprak nem rejimleri)‏ 2. Bu iklim bölgelerinin jeolojik formasyonları ile anamateryali 3. Oluşan dominant toprakları belirlemek Her bir toprak bölgesini karakterize eden özellikler; a) Dominant toprak tipi ve bölgesel adı b) Dominant ana materyal c) İklim verisi d) Yükseklik ve ana fizyografya Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi Slide10:  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi Slide11:  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi Slide12:  Bu çalışmanın diğer önemli bölümü, kuşkusuz yeni Genel Toprak Haritasındaki toprakları tanımlayan, özelliklerini açıklayan ve yorumlayan geniş bir rapor olacaktır. Bu çalışmada ülkenin genel karakteri tanıtılacak toprakları yeni Toprak Taksonomisi (1999) ordo düzeyinde ele alınarak oluşları ve tüm özellikleri ile tanıtılmış, FAO/UNESCO (1990) lejantına karşılık gelen sınıfları verilecektir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi

Related presentations


Other presentations created by dmozden

Çölleşme İle Mücadele
12. 04. 2008
0 views

Çölleşme İle Mücadele

Monitoring Land Degradation
15. 04. 2008
0 views

Monitoring Land Degradation

KHGM Araştırma Sistemi
14. 04. 2008
0 views

KHGM Araştırma Sistemi