1-Nilqghu lil Gesu

Information about 1-Nilqghu lil Gesu

Published on August 2, 2014

Author: grazielladalli

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: Nilqgħu lil Ġesu' Lezzjoni 1 PowerPoint Presentation: Kif tilqa’ lil xi ħ add? Min laqa’ lilna fid-dinja? PowerPoint Presentation: Min jie ħ u ħ siebna? Kif jg ħ inuna? PowerPoint Presentation: Min hu l-akbar ħ abib tag ħ na? PowerPoint Presentation: Fejn irid jo ħ odna Ġ esu’ wara li mmutu? PowerPoint Presentation: Kif jixtieqna ng ħ ixu?

Related presentations