11029 2003

Information about 11029 2003

Published on November 20, 2007

Author: Lindon

Source: authorstream.com

Content

Proiect: Modele Teoretice ale Proceselor Locale si Globale in Campuri Intense Relevante Pentru Explorarile Spatiale (MTES) Executant: Institutul de Stiinte Spatiale – conducator de proiect Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara - HH - partener Autori: C.P. Grunfeld, F.C. Popa, O. Tintareanu:  Proiect: Modele Teoretice ale Proceselor Locale si Globale in Campuri Intense Relevante Pentru Explorarile Spatiale (MTES) Executant: Institutul de Stiinte Spatiale – conducator de proiect Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara - HH - partener Autori: C.P. Grunfeld, F.C. Popa, O. Tintareanu Elaborare si dezvoltare de modele si tehnici de rezolvare a problemelor matematice conexe privind procese dinamice si cinetice cu aplicatie la evolutia in campuri gravitationale intense, in particular cele cu anizotropie locala, procese cuantice in camp gravitational, proprietati de simetrie ale acestora, procese radiative in campuri electromagnetice intense :  Elaborare si dezvoltare de modele si tehnici de rezolvare a problemelor matematice conexe privind procese dinamice si cinetice cu aplicatie la evolutia in campuri gravitationale intense, in particular cele cu anizotropie locala, procese cuantice in camp gravitational, proprietati de simetrie ale acestora, procese radiative in campuri electromagnetice intense Elaborari de Modele Teoretice Spatii cu anizotropie locala Conexiuni neliniare pe spatii fibrate Simetrii non-generice pe spatii curbe Generare de noi constante de miscare Sisteme atomice in camp electromagnetic intens Modelarea teoretica a proceselor multifotonice Corelarea datelor experimentale privind procesele multifotonice cu modele teoretice Teorie cinetica relativista si nerelativista Sisteme dinamice relativiste si nerelativiste infinit dimensionale Modele cinetice pentru sisteme in campuri gravitationale Dezvoltari de Metode Numerice Scheme numerice pentru ecuatii de evolutie puternic neliniare Implementari de algoritmi, convergente si erori Gradul de noutate:  Gradul de noutate Plecand de la o serie de modele fizice de mare interes atat teoretic cat si practic inca susceptibile de imbunatatiri majore pentru a fi relevante, proiectul contribuie la obtinerea de rezultate utile pentru comunitatea stiintifica privind solutii noi calitative si cantitative precum si de metode originale eficiente in modelarea sistemele considerate. Extinderea formalismului traditional al teoriei cinetice prin includerea proceselor reactive, disipative precum si formularile relativiste in raport cu sistemele neolonome de referinta in spatii curbe, cu relevanta in studiul marilor aglomerari de materie cosmica evoluand in campuri gravitationale (ex: evolutia inelelor de particule ale lui Jupiter, atmosferele stelare si planetare, evolutia galaxiilor in ciocnire) respectiv in termodinamica in spatii curbe dezvoltata pentru descrierea posibilelor mecanisme inflationiste ale Universului. Procesele caracterizate de prezenta campului electromagnetic intens (ciocniri electron-atom, ionizare si tranzitii multifotonice) au facut obiectul unui mare numar de studii recente, fapt ce a antrenat producerea unei cantitati semnificative de date experimentale care impun perfectionarea si corectarea modelelor existente. Proiectul face apel la concepte, ipoteze modele si metode de studiu din diferite domenii ale fizicii (relativitate si teoria clasica si cuantica a campurilor, fizica statistica, fizica particulelor, fizica atomica ) matematica (teoria ecuatiilor cu derivate partiale, teoria proceselor stochastice, analiza functionala, teoria algebrelor de operatori) chimie, informatica (sisteme de operare, elaborari si implementari de software). Plecand de la probleme de interes fundamental si aplicativ proiectul dezvolta metode noi in cadrul aparatului fizico-matematic necesar formularii si rezolvarii lor si apoi utilizeaza aceste metode in obtinerea de solutii la problemele considerate. Stadiul de Realizare:  Stadiul de Realizare ETAPE REALIZATE ETAPA I: Analiza datelor observationale, identificarea clasei de procese in campuri intense relevante si modelari locale Decembrie 2001 In detaliu: Rolul reperelor neolonome si a conexiunilor neliniare in studiul proceselor anizotrope Noi solutii folosind metodele geometrice Au fost construite si studiate solutiile ecuatiilor Einstein-Dirac cu variabile neolonome Au fost identificate clasele de spatii ce descriu metricile de tip Taub-NUT (5D) cu anizotropii generice, generate prin neolonomii ale sistemelor de referinta si anizotropii locale, folosind teoria reperelor neolonome si a conexiunii neliniare pe spatii fibrate. Prin transformari conforme ale metricii de tip Taub-NUT au fost obtinute doua clase de solutii Taub-NUT anizotrope: solutia Taub-NUT cu anizotropie magnetica si solutia Taub-NUT cu polarizari unghiulare. Au fost obtinute solutii Dirac spinoriale in spatiul Taub-NUT anizotrop, cercetand campul Dirac cu polarizari unghiulare, respectiv extradimensionale. ETAPA II: Studierea Rolului Simetriilor Ascunse in Evolutia Sistemelor in Campuri Intense Martie 2002 In detaliu: Evolutia particulelor relativiste de spin ½ in modele ce implica variabile Grassmann anticomutative Ecuatii Killing generalizate pentru spatii cu variabile de spin (spinning spaces) Constantele de miscare in termeni de tensori Killing si Killing-Yano Legatura dintre existenta simetriilor ascunse si existenta tensorilor Killing-Yano Rolul tensorilor Killing-Yano in constructia operatorilor de tip Dirac Aplicatie pentru spatiului spinorial 4-dimensional Taub-NUT Euclidian Slide5:  ETAPA III: Elaborarea si Dezvoltarea de Tehnici de Rezolvare a Modelelor Dinamice si Cinetice Locale si Globale (elaborare de metode, analize solutii noi) Iulie 2002 In detaliu: Evolutia sistemelor dinamice conservative si disipative Modelarea matematica a sistemelor dinamice A fost studiat modelul particulei cu spin in medii anizotrope folosind metode matematice specifice geometriei Finsleriene Au fost evidentiate legaturile dintre tensorii Killing-Yano generalizati corespunzator la varietatile de tip Taub NUT anizotrop si integralele prime ale miscarii. ETAPA IV: Modelarea proceelor multifotonice Martie 2003 In detaliu: Analiza datelor experimentale si modelarea teoretica a proceselor multifotonice A fost calculata probabilitatea de ionizare si spectrul ATI in magneziu, aflat in cimp laser Ti:sapphire laser (804 nm), durata pulsului laser fiind in intervalul [20, 120] fs, in domeniul de intensitati in domeniul 1012 - 1014 W/cm2 A fost rezolvata ecuatia Schrödinger pentru atomi cu doi electroni de valenta atunci cind sint deschise mai multe canale de ionizare folosind o metoda alternativa (FRBC) ETAPA V: Rezolvarea Modelelor Optimale, Implementari si Testari Numerice Iunie 2003 (final) In detaliu: Analiza dependenta de timp a proceselor de tunelare in formarea de molecule ultrareci prin fotoasociere Studii prin packete de propagare Elaborarea metodelor de rezolvare analitica schemelor de aproximare Elaborarea alogritmilor Aplicarea MPF Implementarea numerica Testari prin experimente numerice contributia proiectului la realizarea programului:  contributia proiectului la realizarea programului Incadrare: Subprogramul 2 «  Explorari Spatiale » Contribuie la: Cercetarea si obtinerea de modele teoretice si computationale ale fenomenelor specifice mediului circumterestru, sistemului solar, Universului. Modelari stiintifice in conditii spatiale si simulate pentru materia interplanetara, interstelara, intergalactica, camp gravitational, cosmologie si astrofizica stelara: Studii privind simetriile non-generice ale metricilor de interes cosmologic. Dezvoltari de metode cinetice pentru modelarea ciocnirilor de sisteme macroscopice multicomponente in spatiul cosmic (formari de inele planetare). Studii de procese atomice in campuri electromagnetice intense (procese de ionizare multielectron si fotoasocieri) cu aplicatii la astrofizica moleculara Caracter: cercetari fundamentale cunoasterea Universului dezvoltarea altor domenii ale stiintei Conexiune internationala: colaborari directe, conventii si protocoale cu centre din EU, SUA, etc. Universitatea Çankaya Universitate Cergy Politecnico di Torino CSU Fresno Instituto Superior Tecnico, Lisabona Perspective de Aplicare / Dezvoltare / Continuare / Transfer in Urma Finalizarii:  Perspective de Aplicare / Dezvoltare / Continuare / Transfer in Urma Finalizarii Lucrari:  Lucrari PUBLICATII IN REVISTE Fermions in Taub-NUT Background, International Journal of Modern Physics A, vol. 17, no. 6-7, 1049-1054, (2002) Dirac Spinor Waves and Solitons in Anisotropic Taub-NUT Spaces, Classical and Quantum Gravity, no. 18, 49-21, (2001) Anholonomic Frames, Generalised Killing Equations and Anisotropic Taub-NUT Spinning Spaces, Nuclear Physics B 626, 239-264 (2002) Modeling and analytic Problems for a Generalized Boltzmann Equation for a Multicomponent Reactin Gas, Nonlinear Analysis Real World Appl 4 189-202 (2003) Time Dependent Analysis of Tunneling Effect in the Formation of Ultracold Molecules via Photoassociation of Laser – Cooled Atoms, Eur. Phys. J. D 21, 191 – 204 (2002) Hierarchy of Dirac, Pauli and Klein-Gordon Conserved Operators in Taub-NUT Background, J. Math. Phys. 43 2978 (2002) Spinning Particles and Dirac Operators in Taub-NUT Background, Rom. Journ. Phys. 47, 519-530, (2002) Multiphoton Ionization of Magnesium in a Ti-Saphire Laser Field, trimsa la EJPD Coherent Phase Control in Autoionization of Magnesium by a Bichromatic Laser Field, trimsa la EJPD CONTRIBUTII LA CONFERINTE SI LECTII INVITATE Fermions on Curved Space-Time, International Conference on Quantum Field Theory Under the Influence of Extreme External Conditions, Leipzig, 2001 Estimations to Simulation Scheme for Nonlinear Boltzmann-Type Equations, The 2-nd International Colloquium "Mathematics in Engineering and Numerical Physics" Aprilie 2002 Bucharest Multiphoton Ionization of Magnesium in a Laser Field, International Conference on Multiphoton Processes (ICOMP) iX, Elounda, Greece, 18 – 22 Octombrie 2002 Multiphoton Ionization of Magnesium in a Strong Ultrashort Laser Field, Prezentare Orala la Intalnirea de Grup ATTO, Viena, Austria, 6 – 7 Februarie 2003 Towards Control of the Formation of Ultracold Molecules using Chirped Laser Pulses, acceptata la XXIII International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions (ICPEAC), Stockholm, Suedia, 2003 Symmetries and Supersymmetries of the Dirac-Type Operators on Curved Spaces, Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics, 23-29 iunie 2003, Kiev, Ucraina IN PREGATIRE: 3 lucrari

Related presentations


Other presentations created by Lindon

Databases
16. 10. 2007
0 views

Databases

wolbring1
08. 05. 2008
0 views

wolbring1

Occupational Noise
08. 05. 2008
0 views

Occupational Noise

Paper22
07. 05. 2008
0 views

Paper22

malignant hyperthermia
02. 05. 2008
0 views

malignant hyperthermia

mastitis
02. 05. 2008
0 views

mastitis

Chapter 3 lecture
02. 05. 2008
0 views

Chapter 3 lecture

habil final
02. 05. 2008
0 views

habil final

BIOSEC PDR
02. 05. 2008
0 views

BIOSEC PDR

Steps to PDR
02. 05. 2008
0 views

Steps to PDR

ancient china
10. 10. 2007
0 views

ancient china

Latin America 07
22. 10. 2007
0 views

Latin America 07

Super3 ApplytheBig6toK 2
11. 10. 2007
0 views

Super3 ApplytheBig6toK 2

tutorial coco
12. 10. 2007
0 views

tutorial coco

c115c905
13. 10. 2007
0 views

c115c905

Marina PartIII
16. 10. 2007
0 views

Marina PartIII

Harrison EgyptianWebQuest
21. 10. 2007
0 views

Harrison EgyptianWebQuest

20040616 blair
02. 10. 2007
0 views

20040616 blair

Consumer Health Compl
06. 12. 2007
0 views

Consumer Health Compl

599 Introduction
10. 10. 2007
0 views

599 Introduction

orizon2010
23. 10. 2007
0 views

orizon2010

Saul Hahn
25. 10. 2007
0 views

Saul Hahn

Guide to the Match 2007 FINAL
30. 10. 2007
0 views

Guide to the Match 2007 FINAL

U Fix It Workshop
07. 11. 2007
0 views

U Fix It Workshop

015 parker
19. 10. 2007
0 views

015 parker

yun MPLS
30. 10. 2007
0 views

yun MPLS

Great Grains
21. 11. 2007
0 views

Great Grains

II homology
10. 10. 2007
0 views

II homology

basel
15. 10. 2007
0 views

basel

miele
03. 10. 2007
0 views

miele

pres4 7
31. 12. 2007
0 views

pres4 7

piero messina
04. 01. 2008
0 views

piero messina

ASBESTOS AWARENESS
04. 01. 2008
0 views

ASBESTOS AWARENESS

osmoregulation2
10. 10. 2007
0 views

osmoregulation2

Clim Application Water
07. 01. 2008
0 views

Clim Application Water

Accountability Foster
07. 01. 2008
0 views

Accountability Foster

145 9 new
07. 01. 2008
0 views

145 9 new

Fundraising AWNY2007
28. 09. 2007
0 views

Fundraising AWNY2007

VanBorm
12. 10. 2007
0 views

VanBorm

608uetic
24. 10. 2007
0 views

608uetic

SwissBCH
18. 10. 2007
0 views

SwissBCH

the superstring adventure
15. 10. 2007
0 views

the superstring adventure

winton
23. 10. 2007
0 views

winton

El Mozote
26. 02. 2008
0 views

El Mozote

don cote flh env conf
20. 03. 2008
0 views

don cote flh env conf

Shyama Bijapurkar
26. 03. 2008
0 views

Shyama Bijapurkar

Session 8 Meteorological Hazards
03. 10. 2007
0 views

Session 8 Meteorological Hazards

RiseofBigBusiness
27. 02. 2008
0 views

RiseofBigBusiness

4550ch16
11. 04. 2008
0 views

4550ch16

bbhh107 presentation
26. 11. 2007
0 views

bbhh107 presentation

Arbitragepresentation
16. 04. 2008
0 views

Arbitragepresentation

holiday 2007
17. 04. 2008
0 views

holiday 2007

class8n4
22. 04. 2008
0 views

class8n4

mindful habits
11. 03. 2008
0 views

mindful habits

PraesentationAchtonl ine
07. 10. 2007
0 views

PraesentationAchtonl ine

12 Project02 05
04. 10. 2007
0 views

12 Project02 05

Balschmiter
05. 10. 2007
0 views

Balschmiter

DARPA NoD
08. 10. 2007
0 views

DARPA NoD

308
02. 05. 2008
0 views

308

200606INRIADREIen
13. 03. 2008
0 views

200606INRIADREIen

Organigrama actualizado 01
22. 10. 2007
0 views

Organigrama actualizado 01

Japan Outlook
25. 03. 2008
0 views

Japan Outlook

Inferring Main Ideas New
15. 10. 2007
0 views

Inferring Main Ideas New

Nutrients
07. 03. 2008
0 views

Nutrients

secession
17. 10. 2007
0 views

secession

L5PresentationFive
19. 10. 2007
0 views

L5PresentationFive

JIGSAW
23. 11. 2007
0 views

JIGSAW

fall
02. 11. 2007
0 views

fall

holland poodles
16. 11. 2007
0 views

holland poodles

niimoto
09. 10. 2007
0 views

niimoto

comment to Itai
07. 04. 2008
0 views

comment to Itai

L24 Sartorius
04. 01. 2008
0 views

L24 Sartorius

Power Point Final
02. 11. 2007
0 views

Power Point Final

Prof Thomas Meyer
17. 10. 2007
0 views

Prof Thomas Meyer

Bauer
15. 11. 2007
0 views

Bauer

PBritton
10. 04. 2008
0 views

PBritton

AST5220 2 print
15. 10. 2007
0 views

AST5220 2 print

PRESENTATIONISAAC
01. 11. 2007
0 views

PRESENTATIONISAAC

Willits FIA Program News 2007
08. 10. 2007
0 views

Willits FIA Program News 2007

15 Tauchi
09. 10. 2007
0 views

15 Tauchi

hedberg
19. 10. 2007
0 views

hedberg

Analyst briefing condenced
19. 10. 2007
0 views

Analyst briefing condenced

funcProg2
19. 10. 2007
0 views

funcProg2

28 C4 avispachaquetaamar
24. 10. 2007
0 views

28 C4 avispachaquetaamar