Изричне реченице

Information about Изричне реченице

Published on March 12, 2014

Author: vericaarula

Source: authorstream.com

Content

ИЗРИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ: ИЗРИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ PowerPoint Presentation:  Изричне реченице су зависне реченице које допуњавају глаголе мишљења, говорења, осећања и чулног доживљаја, тј. оне казују оно што је неко рекао, мислио, осетио... PowerPoint Presentation: Реченице које изричу шта је неко рекао, мислио, осетио, називају се : 1. a) Условне реченице б) Изричне реченице 2.: 2. Изричне реченице најчешће имају функцију: 1) субјекта 2) објекта 3) именског дела предиката PowerPoint Presentation: Остале функције изричних реченица: неправи објекат, именски део предиката, субјекат... Изричне реченице најчешће имају функцију правог објекта. Марко је заборавио да је редар. изрична реченица у улози правог објекта 3.: 3. Препознај изричну реченицу: а) Ишао сам да купим књигу. б) Сетио сам се да купим књигу. 4.: 4. Која од ових реченица садржи изричну у себи? 1) Иван се помирио са тим да неће ићи на летовање. 2) Јеси ли мислио о томе како ћеш му то саопштити? а) 1. б) 2. в) обе

Related presentations


Other presentations created by vericaarula

Месне реченице
12. 03. 2014
0 views

Месне реченице

Условне реченице
12. 03. 2014
0 views

Условне реченице

Узрочне реченице
12. 03. 2014
0 views

Узрочне реченице

Односне реченице
12. 03. 2014
0 views

Односне реченице

Допусне реченице
12. 03. 2014
0 views

Допусне реченице

Намерне реченице
12. 03. 2014
0 views

Намерне реченице