ИЗТОЧНИТЕ МЪДРЕЦИ

Information about ИЗТОЧНИТЕ МЪДРЕЦИ

Published on July 27, 2014

Author: Sveti64

Source: authorstream.com

Content

От Матея свето Евангелие, глава 2 ИЗТОЧНИТЕ МЪДРЕЦИ : БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА, МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Матея свето Евангелие, глава 2 ИЗТОЧНИТЕ МЪДРЕЦИ PowerPoint Presentation: В една далечна източна страна живеели мъдреци. Те знаели мястото на всяка звезда на небето. Всяка нощ гледали звездите. Веднъж както обикновено разглеждали нощното небе и един от тях възкликнал: „Вижте, нова звезда! Никога по-рано не е била там. Това е звездата на царя на Иудея. Да вървим по-скоро при Него и да Му се поклоним!" И мъдреците се отправили на дълъг път, за да се поклонят на Иисуса Христа. Това била Неговата звезда, Той бил царят на Иудея. PowerPoint Presentation: По това време в Йерусалим управлявал цар Ирод. Като дошли в града, мъдреците веднага се отправили към царския дворец. Те мислели , че иудейският цар се е родил там, в двореца. „Къде е новороденият цар на Иудея? Ние видяхме Неговата звезда и дойдохме да Му се поклоним " - обръщали се към всички мъдреците. Ирод много се изплашил, като чул техните думи. „Нима се е родил нов цар? И защо неговата звезда е засияла на небето? Навярно това е много могъщ цар" - мислел си Ирод. Той бил прав: родил се Иисус Христос. Царят на целия свят, Синът Божи. PowerPoint Presentation: Ирод започнал да разпитва свещениците от Йерусалим: „Къде се е родил новият цар?" Свещениците знаели, те знаели всичко, което е написано в свещените книги. И отговорили : „Във Витлеем, така предсказа пророкът на Господа." На Ирод му било много неприятно да чуе това. „Аз не искам в моята страна да има нов цар и не искам този цар да бъде по-могъщ от мен" - мислел си той . Ирод заповядал да доведат при него източните мъдреци: „Идете във Витлеем и там търсете Детето. И ако Го намерите, върнете се при мен и ми разкажете къде е То. Тогава и аз ще отида във Витлеем да Му се поклоня." PowerPoint Presentation: Но това не било истина, той съвсем не искал да се поклони на Иисуса, а да Го убие. Като му обещали да се върнат, мъдреците се отправили към Витлеем. Щом пристигнали в града, те пак видели на небето звезда, която сияела по-ярко от другите. Сега тя светела точно над мястото, където били Йосиф, Мария и малкият Иисус. Мъдреците вече знаели къде е Иисус Христос. Те влезли и почтително Му се поклонили. След това положили редом с него красиви подаръци: злато, тамян и смирна. PowerPoint Presentation: През нощта, когато мъдреците спели, на сън им се явил Ангел. И той казал на мъдреците: „Не се връщайте при Ирод, а заминавайте направо за своята страна. Но при обратния си път не минавайте през Йерусалим." Тази нощ имал сън и Йосиф. Ангел Господен се спуснал към него и му казал: „Вземи Детето и Мария и заминавай за Египет. Остани там, докато не ти кажа да се връщаш. Ирод иска да убие Иисуса.“ Йосиф се събудил. Било дълбока нощ, но той събудил и Мария, и те, като взели Иисуса на ръце, веднага тръгнали на път. PowerPoint Presentation: А Ирод чакал връщането на мъдреците и с всеки изминал ден се сърдел повече и повече. „Защо ги няма още мъдреците?" - питал слугите си. Накрая му омръзнало да чака и той изпратил във Витлеем свои войници. Войниците избили там всички деца, ненавършили две години. Но... те не убили Иисус Христос. Той бил на безопасно място в Египет . За щастие цар Ирод не знаел това . КРАЙ ИЗГОТВЕНО ОТ БИБЛИОТЕКА ”ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНЧЕ”

Related presentations


Other presentations created by Sveti64

Раждането на Исус
25. 07. 2014
0 views

Раждането на Исус