Временске реченице

Information about Временске реченице

Published on March 12, 2014

Author: vericaarula

Source: authorstream.com

Content

ВРЕМЕНСКЕ РЕЧЕНИЦЕ: ВРЕМЕНСКЕ РЕЧЕНИЦЕ О временским реченицама: О временским реченицама Временске реченице означавају време и спадају у групу зависно-сложених реченица. Употребљавају се у функцији прилошке одредбре за време или прилошке одредбе за меру времена. Ако се зависна временска реченица налази испред главне ,онда се одваја запетом. Везници који се највише користе у временским реченицама су: кад, док, пошто, након што, чим, само што, откад, откако... Типови временских реченица: Типови временских реченица Радња се врши истовремено са рањом главне реченице: Док је падала киша, грмело је. Радња се врши пре радње главне реченице: Чим урадим домаћи, ићи ћу напоље. Радња се врши после радње главне реченице: Пре него што одем кући, свратићу до продавнице. 1. ЗАДАТАК: 1. ЗАДАТАК Да ли је следећа реченица правилно написана? Док сам ишао улицом наишао сам на новчић. ДА НЕ 2. ЗАДАТАК: 2. ЗАДАТАК Која од следећих реченица означава радњу која се врши упоредо са главном реченицом? Деца су најсрећнија када се забављају. Чим спремим собу, идем са друштвом у град. Погледаћу један филм пре него што урадим домаћи. Многа деца су се играла у парку пре него што су на његовом месту направили зграду. :  3. ЗАДАТАК Спој зависну временску реченицу са главном: Играли смо се напољу пре нестанка струје откад се нисмо видели Док су пили кафу Гледао сам филм док није пао мрак Док је возио бицикл Прошло је месец дана разговарали су слушао је музику

Related presentations


Other presentations created by vericaarula

Месне реченице
12. 03. 2014
0 views

Месне реченице

Условне реченице
12. 03. 2014
0 views

Условне реченице

Узрочне реченице
12. 03. 2014
0 views

Узрочне реченице

Изричне реченице
12. 03. 2014
0 views

Изричне реченице

Односне реченице
12. 03. 2014
0 views

Односне реченице

Допусне реченице
12. 03. 2014
0 views

Допусне реченице

Намерне реченице
12. 03. 2014
0 views

Намерне реченице