Последичне реченице

Information about Последичне реченице

Published on March 12, 2014

Author: vericaarula

Source: authorstream.com

Content

ПОСЛЕДИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ: ПОСЛЕДИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ Дефиниција: Дефиниција Последичне реченице су зависне реченице, које одређују последицу радње које се дешава у основној реценици. Пример: Пример Ако не научиш лекцију , нећеш урадити добро тест. PowerPoint Presentation: Везници и везнички спојеви: да, тако да Такође се користе да би се изразила могућа радња. Задаци: Задаци 1)Последичне реченице су зависне реченице: а)да б)не PowerPoint Presentation: Који су везници за последичне реченице: а) тако да,да б) можда,и,или PowerPoint Presentation: У којој сложеној реченици препознајеш последичну: а) Тако је сијало сунце да се веш већ осушио. б) Узео је такси да стигне на време.

Related presentations


Other presentations created by vericaarula

Месне реченице
12. 03. 2014
0 views

Месне реченице

Условне реченице
12. 03. 2014
0 views

Условне реченице

Узрочне реченице
12. 03. 2014
0 views

Узрочне реченице

Изричне реченице
12. 03. 2014
0 views

Изричне реченице

Односне реченице
12. 03. 2014
0 views

Односне реченице

Допусне реченице
12. 03. 2014
0 views

Допусне реченице

Намерне реченице
12. 03. 2014
0 views

Намерне реченице