Раждането на Исус

Information about Раждането на Исус

Published on July 25, 2014

Author: Sveti64

Source: authorstream.com

Content

От Лука свето Евангелие, глава 1 РАЖДАНЕТО НА ИИСУС   ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА: БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ От Лука свето Евангелие, глава 1 РАЖДАНЕТО НА ИИСУС   ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА PowerPoint Presentation: Иисус трябвало да се роди в град Витлеем, както предсказал един от пророците. Но Йосиф и Мария живеели в Назарет , който бил много далеч от Витлеем. Веднъж в Назарет дошъл римски воин и огласил на жителите му заповедта на римския император. „ Израил повече не принадлежи на евреите. Сега Израил е част от римската държава. Всеки от вас е длъжен да се върне в онзи град или в онова село, където по-рано е живял със своите родители. Римските воини ще преброят всички и ще запишат колко души живеят във всеки град и във всяко село. Такава е заповедта на император Август" - четял воинът. PowerPoint Presentation: Йосиф чул думите на римлянина и като се върнал вкъщи, започнал заедно с Мария да се стяга за път към далечния град Витлеем. Във Витлеем било многолюдно, хората идвали от всички краища за преброяването. Никъде в къщите не се намерило свободно място, затова те се приютили в близост до града, в пещера, в която витлеемските овчари подслонявали стадата си в лошо време. Тогава настъпил часът Пресвета Дева Мария да роди Спасителя на света-Иисус Христос. Това станало по чудесен начин-без Девицата Майка да страда. PowerPoint Presentation: Настъпила нощта. Всички жители на Витлеем заспали. Всички, освен Мария и Йосиф. Щастливи, те седели един до друг, а Мария държ а ла на ръце току-що родилия й се чуден Син. Родил се Иисус, Синът Божи, Който щял да направи много хора щастливи. Мария завила Сина си в топла дреха и го положила в яслите. Сега те били неговата люлка. През тази нощ недалеч от град Витлеем седели пастири. Те разговаряли около огъня и наглеждали овцете, които пасели наблизо. Изведнъж от небето се спуснала светлина и пастирите видели Ангел. PowerPoint Presentation: „Не се бойте - казал Ангелът Ето благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ. Вие ще намерите Младенеца, повит и положен в ясли." Внезапно от небето се явили много ангели и запели песен, прославяща Бога: „Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение." Притихналите пастири слушали прекрасната песен. Когато ангелите изпели песента, отново се върнали на небето, а пастирите си казали: „Да вървим по-скоро във Витлеем и да видим какво се е случило там, за което ни извести Господ." PowerPoint Presentation: " Веднага тръгнали на път, като оставили овцете да лежат край огъня. Бог пазел овцете им от дивите зверове. Те намерили пещерата, където в яслите лежал Младенецът, а редом с Него седели Мария и Йосиф. Почтително склонили глави пастирите пред яслите: там лежал Господ Иисус. Когато настъпило утрото, пастирите тръгнали обратно и по целия път разправяли на всички, че се е родил нашият Спасител Иисус. Срещналите ги хора се чудели: „Нима е възможно Спасителят да се роди в обор?" „Да" - отговаряли пастирите и щастливи, благодарели на Бога. PowerPoint Presentation: И ние трябва да благодарим на Бога за раждането на Иисуса . Ние всички вършим лоши неща, а Иисус дойде на земята, за да ни ги опрости и да ни покаже правия път. Ако Го обичаш, Той ще прости и твоите грехове. КРАЙ ИЗГОТВЕНО ОТ БИБЛИОТЕКА ”ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНЧЕ”

Related presentations


Other presentations created by Sveti64