Съединението

Information about Съединението

Published on August 10, 2014

Author: ilievadabova

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: СЪЕДИНЕНИЕТО Изготвил: Илиана Илиева-Дъбова БНУ „Св. Седмочисленици“ Тарагона –Реус БНУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Барселона PowerPoint Presentation: 1. Източна Румелия. Според решенията на Берлинския конгрес в границите на Османската империя се създава автономна област Източна Румелия, която обхваща земите на юг от Стара планина. Основният закон на областта, наречен Органически устав, е изработен от европейска комисия и има демократичен характер. Според него Източна Румелия е автономна провинция на Османската империя и е задължена да ѝ плаща годишен данък. Върховната власт се упражнява от главен управител и Директорат (правителство, съставено от шестима директори – министри). Законодателен орган е Областното събрание. Правосъдието е в ръцете на независими съдилища. Демократичният характер на Органическия устав го сближава с Търновската конституция, въпреки някои различия между тях. За столица на Източна Румелия е обявен град Плодив. PowerPoint Presentation: За пръв управител на областта е назначен българинът княз Алеко Богориди . След изтичането на мандата му, за главен управител на Източна Румелия е назначен Гаврил Кръстевич . Въпреки че областта е обявена за многонационална, българският ѝ характер е ясно изразен. Повече от 70 % от населението е българско. При проведените избори за Областно събрание през есента на 1879 г. от общо 56 места, българите печелят 42. В правителството също преобладават българите министри – четирима от общо шест. Българският език бързо се налага за официален. В Източна Румелия съществуват две политически партии – Либерална и Консервативна като и двете са български. Общ между тях е стремежът да се съхрани българския облик на областта. PowerPoint Presentation: 2. С ъединението. Обществените и политически кръгове в Източна Румелия и в Княжеството се стремят да осъществят национално обединение. В Пловдив на 10 февруари 1885 г. се създава Български таен централен революционне комитет (БТЦРК). Негов председател е апостолът от Априлското въстание Захари Стоянов. PowerPoint Presentation: Целта на комитета е освобождение на Македония и обединение на „целокупния български народ“. Международната обстановка е твърде неблагоприятна за осъществяването на тази цел и усилията на БТЦРК се насочват към съединение на Северна и Южна България. От страниците на в. „Борба“ (негов редактор е Захари Стоянов) пламенно се пропагандира съединистката идея. БРТЦК развива широка организационна дейност, към подготвяното дело е привлечена и румелийската войска. На 6 септември 1885 г. в Пловдив влизат войските на областта под командането на майор Данаил Николаев. Към тях се присъединява четата начело с PowerPoint Presentation: Продан Тишков – Чардафон от с. Голямо Конаре. На 6 септември 1885 г. се провъзгласява с пълната подкрепа на обществеността и войската Съединението на Източна Румелия и Княжество България. В манифест княз Александър I Батенберг обявява, че приема Съединението . „Съединена България“, литография от Николай Павлович Чуйте звуковия файл. Определете основните моменти, залегнали в манифеста на българския монарх. PowerPoint Presentation: Посрещане на княз Александър в Пловдив на 9 септември 1885 г., худ. Пиетро Монтани PowerPoint Presentation: Българското население ликува, но Великите сили не посрещат с одобрение Съединението. Нарушен е Берлинския договор и нито една европейска държава не приема самостоятелните български действия. Османската империя е пряко засегната – губи провинция Източна Румелия. Русия е недоволна, че Съединението не е съгласувано с нея и изтеля руските офицери от българската армия. Англия заема противоположна на руската позиция, защото вижда възможност за собствено облагодетелстване. Сърбия и Гърция се страхуват от една уголемена и мощна България. Великите сили свикват посланическа конференция в Цариград, за да обсъдят българския въпрос. Българското правителство полага много усилия да защити съединисткото дело и новите граници. На 2 ноември 1885 г. войските на сръбския крал Милан навлизат в българската територия. PowerPoint Presentation: Княз Александър издава същия ден манифест, в който призовава българите за защита на отечеството. Българската армия е съсредоточена по южната граница и трябва да се прехвърли възможно най–бързо на западната. Тя е по–малобройна от сръбската, по–зле въоръжена и без никакъв боен опит. Сърбия напада България с две армии: едната трябва да завладее Видин, а другата – столицата София. Българската армията се насочва към Сливница, където на 5, 6 и 7 ноември ожесточено се сражава с противника и го побеждава. С яростни боеве са овладени Драгоман и Цариброд, а на 15 ноември 1885 г. в български ръце пада Пирот.  Сръбската армия не успява да превземе Видин, защитаван геройски под командването на кап. Атанас Узунов. PowerPoint Presentation: Княз Александър I наблюдава сраженията при Сливница от височината Центъра, където се намира главното командване на сливнишкия фронт. PowerPoint Presentation: „Преминаване на сръбско-българската граница“, худ. Антони Пиотровски PowerPoint Presentation: Сражението при Сливница PowerPoint Presentation: Българската войска напредва към Ниш. Сръбия признава поражението си във войната и подписва мирен договор, който възстановява довоенната граница между двете държави. Военните победи на българите предизвикват възхищението на Европа. Великите сили се убеждават, че не е възможно връщане на положението преди войната . Султанът признава княз Александър I за управител и на Източна Румелия. Съединението, едно чисто българско дело, е категорично защитено от цялото население. Княжеството става по-голяма държава. Направена е една успешна стъпка към постигане на националния идеал. PowerPoint Presentation: ●Прочетете документа. ● Какъв е този документ? ● Кога е създаден? ● За какво се договарят страните? ● Защо договорът е сключен между Османската империя, Сърбия и България? Из Букурещки договор за мир, подписан на 19 февруари 1886 г. Н.И.В. султанът, император на отоманите, в качеството си на сюзерен на Българското княжество, Н. В. Сръбският крал и Н. Височество българският княз, въодушевени от единственото желание да възстановят мира между Сръбското кралство и Българското княжество ... се съгласиха върху това, което следва: Мирът е възстановен между Сръбското кралство и Българското княжество от деня на подписаване на настоящия договор. Настоящият акт ще бъде ратифициран и ратификациите ще бъдат разменени в Букурещ в срок от петнадесет дни или по – скоро, ако това може да стане. ... Направен в Букурещ на 19 февруари ( 3 март) 1886 година. PowerPoint Presentation: Попълнете пропуснатото в текста. Ако се затруднявте, помогнете си с Хронология на събитията и Историческия речник. „ На 2 ............. Сърбия обявява война на България. Войските са дислоцирани турската граница, Българската армия за три дни се прехвърля на ............. фронт . Решителни сражения се провеждат при .................. н а ..............ноември. Овладени са Драгоман и ..................... На 15 ноември 1885 г. в български ръце пада ........... Българската армия напредва към .........“ Научете повече за Сръбско – българската война от 1885 г. от сайта на Националния военноисторически музей . Какво мислите за българските войници, които вземат участие в тази война? PowerPoint Presentation: Какво е общото и кое различното в устройството на Източна Румелия и Княжество България? Как се подготвя и осъществява Съединението? Общснете отношението на европейските държави към Съединението. Можем ли да твърдим, че Сръбско – българската война е отечествена за българите? Защо ? На какво се дължи победата на българското оръжие в тази война? PowerPoint Presentation: Довършете изречението: Съединението на Източна Румелия и Княжество България се подготвя от: А) БТЦРК; Б) руските офицери в Княжество България; В) Великите сили; Г) правителството на Княжество България. За коя историческа личност се отнася написаното: Участник в Априлското въстание през 1876 г. и негов летописец, председател на БРТЦК в Пловдив, издател на в. „Борба“, обявява с Възвание към българския народ Съединението на Източна Румелия с Княжество България. А) Петко Каравелов; Б) Гаврил Кръстевич ; В) Захари Стоянов; Г) Алеко Богориди. PowerPoint Presentation: Кой деятел на Съединението е показан на фотографията? А) Захари Стоянов Б) Продан Тишков – Чардафон В) майор Данаил Николаев Г) Иван Стоянович Кой вестник разпространява идеите за Съединението? А) „Будилник “ Б) „Целокупна България“ В) „Борба“ Г) „Български орел“ PowerPoint Presentation: Разгледайте картината на А. Жеков „Обявяване на Съединението“ . Опитайте се да откриете кои са основните персонажи в нея. Ако се затруднявате, кликнете върху прокламацията от изображението. Проследете на картата къде се съсредоточават през септември и октомври 1885 г. българските военни отряди за отбрана срещу Османската империя (отбелязани с червена пунктирна линия). Защо се очаква военна реакция от южната съседка? PowerPoint Presentation: “Обявяване на Съединението ”, худ. А. Жеков Захари Стоянов Майор Д. Николаев Продан Тишков Чардафон Недялка Шилева PowerPoint Presentation: ● Разгледайте материала, подготвен от ваш връстник. ● Какво научихте за Иван Стоянович Аджелето? ● Изберете една личност от българската история и изгответе презентационен материал за нея. Може да ползвате формат PowerPoint, Movie Maker , Windows Media или друг по избор. PowerPoint Presentation: Захари Стоянов (Джендо С. Джендов) 1850/1851г. – 2. IX .1889 г. Роден в с. Медвен, Сливенско. Не е известно да е посещавал училище. Самоук, издигнал се от чирак до председател на Народното събрание и блестящ писател. До 1870г. б ил овчар в Добруджа. Учи шивашки занаят в Русе. Става член на местния революционен комитет. Участва в Старозагорското въстание от 1875 г. Определен е за един от апостолите на IV рев. о кръг по време на Априлското въстание. Застава начело на борбата за съединение на Княжеството с Източна Румелия. Председател е на БТЦРК. Издава в. „Борба“ и в. „Свобода“. Написва „Записки по българските въстания“, биография на Христо Ботев. Умира на 2. IX .1889 г. в Париж. PowerPoint Presentation: Княз Александър Богориди ( Алеко паша ) 1822 г. – 17. VII . 1910 г. Българин по произход, роден в Котел. Син на княз Стефан Богориди и правнук на Софроний Врачански. Учи в Цариград и Яш, след това завършва висше образование във Франция и Германия. Заема висши дипломатически и административни служби в Османската империя. Назначен е от султана със съгласието на Великите сили за пръв генерал – губернатор (главен управител) на Източна Румелия. По време на управлението му се утвърждава българският характер на областта. След изтичане на мандата му се завръща в Цариград. След абдикацията на княз Александър I Батенберг се кандидатира за български държавен глава, но не е избран. Никога не научава български език. Умира в Париж. PowerPoint Presentation: Гаврил Кръстевич (Гандьо Кътьов Баев) 1817/ 1820 – 16. XI . 1898 г. Роден в Котел, роднина на княз Стефан Богориди. Учи в родния си град, в Цариград и в Париж. Активен участник в борбата за независима българска църква, общесвени и държавник, писател, почетен член на Българското книжовно дружество (дн. Б АН). Заема високи административни служби в Източна Румелия. От 1884 г. до 1885 г. е генерал – губернатор на областта. Наред с политическата и обществена дейност сътрудничи активно на редица български възрожденски вестници и списаниия. Автор е на истроически съчинения, сред които и „История българска“, от която втори и трети том остават неиздадени. Умира в Цариград. PowerPoint Presentation: Съединението 1885 г. PowerPoint Presentation: Сръбско – българска война 1885 г. PowerPoint Presentation: Хронология на събитията 10 февруари 1885 г. – създава се Български таен централен революционне комитет (БТЦРК ); 6 септември – провъзгласяване на Съединението; 2 ноември 1885 г. – Сърбия нахлува в българските предели, започва Сръбско – българската война; 5, 6, 7 ноември 1885 г. – сражения при Сливница; 15 ноември 1885 г. – превзет е Пирот; 19 февруари 1886 г. – подписан мирен договор в Букурещ.

Related presentations


Other presentations created by ilievadabova

Полски щурец
21. 02. 2014
0 views

Полски щурец

Котаракът в чизми
20. 07. 2014
0 views

Котаракът в чизми

Гатанки
21. 08. 2014
0 views

Гатанки

В приказната гора
22. 09. 2014
0 views

В приказната гора

Първите будители
01. 11. 2014
0 views

Първите будители

Животински свят
20. 04. 2015
0 views

Животински свят

Чинар
08. 10. 2015
0 views

Чинар

Захари Зограф
12. 10. 2016
0 views

Захари Зограф

Зимни вечери
16. 11. 2016
0 views

Зимни вечери

Зимни вечери
17. 11. 2016
0 views

Зимни вечери