Месне реченице

Information about Месне реченице

Published on March 12, 2014

Author: vericaarula

Source: authorstream.com

Content

МЕСНЕ РЕЧЕНИЦЕ: МЕСНЕ РЕЧЕНИЦЕ PowerPoint Presentation: одакле где куда Иди куда те срце води. Изашла је одакле је он изашао. Где је танко ту се кида. PowerPoint Presentation: - Кад су у инверзији,одвајају се запетом. - Испред месне реченице може се употребити месни прилог : ту, тамо, туда , овде , овуда . PowerPoint Presentation: 1. Функција месних реченица: прилошкоодредбена објекатска ПИТАЊА: 2. Месне реценице почињу прилозима ___,____,_____ где куда одакле PowerPoint Presentation: 3. Попуни празна места. Месне реценице су врста ______ ______ реченица, којима се означава_____ ______ ______________. зависних место вршења радње PowerPoint Presentation: 4. Стави Т испред месне реченице,а Н ако није месна и објасни __ Видим где њих двојица плачу. __ Ради где су плате мале. __ Путујем где сам већ био . Испред прилога где јавља се глагол запажања са којим препознајемо изричне реченице Овде се јавља прилошка одредба за место ова реченица врши службу објекта а то су особине односних реченица н н т

Related presentations


Other presentations created by vericaarula

Условне реченице
12. 03. 2014
0 views

Условне реченице

Узрочне реченице
12. 03. 2014
0 views

Узрочне реченице

Изричне реченице
12. 03. 2014
0 views

Изричне реченице

Односне реченице
12. 03. 2014
0 views

Односне реченице

Допусне реченице
12. 03. 2014
0 views

Допусне реченице

Намерне реченице
12. 03. 2014
0 views

Намерне реченице