مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس الجزء الثالث

Information about مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس الجزء الثالث

Published on June 6, 2016

Author: legallab7

Source: slideshare.net

Content

1. (344) ‫اجلماعية‬ ‫املفاوضات‬ ‫العمالية‬ ‫النزاعات‬ ‫حلل‬ ‫إعداد‬ ‫قزمار‬ ‫ناديا‬ / ‫دكتىرة‬

2. (345) ‫ـدم‬‫ق‬‫الم‬‫ـ‬‫ة‬: ‫ر‬‫ر‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫ل‬ ‫ر‬‫ر‬‫ييي‬ ‫رليل‬‫ر‬‫ل‬ ‫ر‬‫ر‬‫لي‬ ‫ر‬‫ر‬‫تا‬ ‫رى‬‫ر‬‫ييت‬ ‫رر‬‫ر‬‫يي‬ ‫ييت‬ ‫رلت‬‫ر‬‫ري‬ ‫رر‬‫ر‬‫تثي‬ ‫ييثالييرة‬ ‫لليرة‬ ‫ت‬ ‫يال‬ ‫يالقتصلدية‬ ‫ييسيلسية‬ ‫الت‬ ‫ييتح‬ ‫ن‬ ً‫ل‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ييت‬ ‫ييتاييدية‬ ‫يأليكلر‬ ‫عض‬ ‫ينحسلر‬ ‫إي‬ ‫أدت‬ ،‫ية‬ ‫ي‬ ‫ييتكن‬‫سلدت‬ ‫ى‬ ‫ييعصرر‬ ‫ريت‬ ‫تور‬ ‫تالئرل‬ ‫ديدة‬ ‫أيكلر‬ ‫لنال‬ ‫يستعيض‬ ‫لضى‬ ‫يي‬ ‫يى‬ ‫رن‬ ‫رة‬ ‫أتي‬ ً‫ال‬‫أًركل‬ ‫تأأرذ‬ ‫أن‬ ‫ييرريت‬ ‫ييت‬ ‫ارذا‬ ‫حردي‬ ‫ل‬ ،‫نعيش‬ ‫ييذي‬ ‫ررلت‬‫ر‬‫لل‬ ‫يي‬ ‫ررد‬‫ر‬‫يي‬ ‫ررين‬‫ر‬ ‫ررل‬‫ر‬ ‫يي‬ ‫ن‬ ‫ررل‬‫ر‬‫ييتع‬ ‫ررلت‬‫ر‬‫يينايل‬ ‫ررريللت‬‫ر‬‫ييص‬ ‫أن‬ ‫رلت‬‫ر‬‫يينايل‬ ‫رريللت‬‫ر‬‫ييص‬ ‫رذا‬‫ر‬‫يا‬ ‫رن‬‫ر‬‫ييتس‬ ‫رالس‬‫ر‬‫س‬ ‫أن‬ ‫رريد‬‫ر‬‫يألي‬ ‫ر‬‫ر‬‫حت‬ ‫دييا‬ ‫يسرت‬ ‫ييح‬ ً‫ل‬‫وريا‬ ‫د‬ ‫ت‬‫رد‬ ‫ال‬ ‫كرلن‬ ،‫رة‬ ‫أتي‬ ‫يي‬ ‫يألورريا‬ ‫ن‬ ‫تعرل‬ ‫ل‬ ‫ر‬‫ر‬‫حي‬ ‫ر‬‫ر‬‫إي‬ ‫ر‬‫ر‬‫ص‬ ‫يي‬ ‫راي‬‫ر‬‫يين‬ ‫رريا‬‫ر‬‫أو‬ ‫رين‬‫ر‬ ‫رلت‬‫ر‬ً‫نال‬ ‫يريت‬ ‫ر‬‫ر‬‫ح‬ ‫رن‬‫ر‬ ‫رر‬‫ر‬‫ي‬ ‫لًررة‬ ‫يي‬ ‫ضرلت‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫أرال‬ ‫رن‬‫ر‬ ‫يألورريا‬ ‫يرا‬ ‫ي‬ ‫رضرية‬ ‫حر‬ ‫أ‬ ‫الت‬ ‫صر‬ ‫لارد‬ ‫أ‬ ‫علهديت‬ ‫لاد‬ ‫أ‬ ‫لقيلت‬ ‫يت‬ ‫ريل‬ ‫إل‬ ‫لًرة‬ ‫يي‬ ‫لس‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ناي‬ ‫يصري‬ ‫رد‬‫ر‬‫يا‬ ً‫ي‬‫رد‬‫ر‬‫دي‬ ‫ريا‬‫ر‬‫ي‬ ‫رويس‬‫ر‬‫ص‬ ‫ك‬ ‫رلت‬‫ر‬‫ض‬ ‫ل‬ ‫يي‬‫ن‬ ‫رد‬‫ر‬‫يألق‬ ‫ر‬‫ر‬‫لرس‬ ‫ر‬‫ر‬‫إي‬ ‫رالل‬‫ر‬‫ييس‬ ‫ر‬‫ر‬‫ليي‬ ‫دل‬ ‫را‬‫ر‬‫ن‬ ‫رأن‬‫ر‬ ‫رلرة‬‫ر‬ً‫يإل‬ ‫ر‬‫ر‬‫إي‬ ‫عض‬ ‫ر‬‫ر‬‫يي‬ ‫ر‬‫ر‬‫ذه‬ ‫ر‬‫ر‬‫حت‬ ‫ضية‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫يية‬ ‫ل‬ ‫أ‬ ‫ة‬ ‫نتي‬ ‫كلن‬ ‫يألرض‬(1)‫رأن‬ ‫ينرل‬ ‫ين‬ ‫يت‬ ‫هذي‬ ‫ن‬ ‫س‬ ،‫رة‬‫ر‬‫ييأييا‬ ‫رد‬‫ر‬ ‫ردهر‬‫ر‬‫يي‬ ‫ردل‬‫ر‬‫ق‬ ‫رذ‬‫ر‬‫ن‬ ‫رلن‬‫ر‬‫يإلنس‬ ‫ر‬‫ر‬‫لرس‬ ‫رلو‬‫ر‬ً‫ن‬ ‫رلت‬‫ر‬‫ض‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫ييرة‬ ‫ل‬ ‫هى‬ ‫يإلنسلن‬ ‫نًلولت‬ ‫لرسلت‬ ‫يا‬ ‫أن‬ ‫عض‬ ‫يي‬ ‫ر‬ ‫يلت‬ ‫ضيةس‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ررت‬‫ر‬‫يس‬‫ر‬ ‫رر‬‫ر‬‫تو‬ ‫رر‬‫ر‬‫إيي‬ ‫ررة‬‫ر‬ ‫ييحل‬ ‫ايدت‬ ‫ر‬ ‫رر‬‫ر‬‫تو‬ ‫ل‬ ‫رر‬‫ر‬‫ا‬ ‫يي‬ ‫ررذي‬‫ر‬‫ه‬ ،‫نة‬ ‫سرك‬ ‫يي‬ ‫يألرض‬ ‫رقعرة‬ ‫يتسل‬ ‫ا‬ ‫ييظر‬ ‫يأتالا‬ ،‫علت‬ ‫ت‬ ‫يي‬ ‫رر‬‫ر‬‫حت‬ ،‫رررية‬‫ر‬ً ‫يي‬ ‫ونلت‬ ‫ررت‬‫ر‬‫س‬ ‫يي‬ ‫ررا‬‫ر‬‫أتي‬ ‫ررى‬‫ر‬‫ي‬ ‫ررر‬‫ر‬ً ‫يي‬ ‫ررديد‬‫ر‬‫أل‬ ‫ررلدة‬‫ر‬‫اي‬ ‫يأليرريد‬ ‫رين‬ ‫ييعالقرلت‬ ‫لرسرة‬ ‫يق‬ ‫تع‬ ‫إي‬ ‫لسة‬ ‫يي‬ ‫ة‬ ‫ييحل‬ ‫حت‬ ‫أص‬ ‫تًل‬ ‫لنلصرهل‬ ‫لو‬ ‫يرت‬ ‫ييحيلة‬ ‫يتكل‬ ‫نال‬ ‫د‬ ‫ال‬ ‫رة‬ ‫ضر‬‫ييرل‬ ،‫كال‬ (1 )، ‫الفنون‬ ‫مطبعة‬ ،‫بغداد‬ ،‫اتيج‬‫ر‬‫است‬‫و‬ ‫ة‬‫ميار‬ ‫التفاوض‬ ،‫غالي‬ ‫وعباس‬ ‫اد‬‫و‬‫ج‬ ‫ناجي‬ ‫شوقي‬1991‫ص‬31.

3. (346) ‫ت‬ ‫ررع‬‫ر‬ً‫ت‬ ‫رردت‬‫ر‬‫تايي‬ ‫رر‬‫ر‬ ،‫ررريد‬‫ر‬‫يألي‬ ‫رر‬‫ر‬‫لي‬ ‫رررة‬‫ر‬‫اتص‬ ‫ررلت‬‫ر‬‫ض‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫ررد‬‫ر‬‫تع‬ ‫رأور‬ ‫ضرعال‬ ‫إير‬ ‫رة‬ ‫ييحل‬ ‫حت‬ ‫أصر‬ ،‫ينارل‬ ‫أي‬ ‫أًركليال‬ ‫رت‬ ‫يأتي‬ ‫رة‬ ‫أتي‬ ‫تكتيكلت‬ ‫يلت‬ ‫يستريتي‬ ‫الريت‬ ‫ن‬ ‫ض‬ ‫لرستال‬ ‫عينة‬ ‫س‬ً‫ل‬‫يح‬ ً‫ل‬ ‫وي‬ ،‫أهردييال‬ ‫تعرلظل‬ ‫يإلديريرة‬ ‫ييرنظل‬ ‫يرى‬ ‫يرر‬ ‫ييك‬ ‫يالتسرل‬ ً‫ي‬‫نظر‬ ‫ت‬ ‫رلت‬‫ر‬‫نايل‬ ‫ررت‬‫ر‬‫ظا‬‫رل‬‫ر‬‫ظاليا‬ ‫رت‬‫ر‬‫أيا‬ ‫رة‬‫ر‬ ‫أتي‬ ‫رة‬‫ر‬‫ني‬ ‫تعل‬ ‫رلت‬‫ر‬ ‫حل‬ ‫رية‬‫ر‬‫نليس‬ ‫ير‬ ‫ر‬‫ر‬‫يتو‬ ‫ض‬ ‫رل‬‫ر‬ ‫ييت‬ ‫رة‬‫ر‬‫لرس‬ ‫رل‬‫ر‬‫نا‬ ‫رتدلت‬‫ر‬‫يس‬ ،‫ل‬ ‫ر‬‫ر‬‫ييي‬ ‫رلت‬‫ر‬ ‫نظ‬ ‫ر‬‫ر‬‫لي‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫ر‬‫تو‬ ‫رلن‬‫ر‬‫ك‬ ‫رل‬‫ر‬ ‫ي‬ ‫رلس‬‫ر‬‫لييا‬ ‫رلا‬‫ر‬‫تن‬ ‫رليل‬‫ر‬‫قض‬ ‫رض‬‫ر‬‫ي‬ ‫أ‬ ‫رتركة‬‫ر‬ً ‫رليس‬‫ر‬‫ص‬ ‫رديد‬‫ر‬‫أل‬ ‫لل‬ ‫ر‬‫ر‬‫ينض‬ ‫روتال‬‫ر‬ً‫أن‬ ‫رتالا‬‫ر‬‫يأ‬ ‫ن‬ ‫را‬‫ر‬‫يي‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ل‬ ‫رلت‬‫ر‬ ‫نظ‬ ‫يي‬ ‫رذا‬‫ر‬‫ه‬ ‫يسر‬ ‫رل‬ ‫ظارر‬ ،‫أهردييال‬ ‫يتحايرق‬ ‫يال‬ ‫صر‬ ‫ن‬ ‫ض‬ ‫ل‬ ‫ييع‬ ‫ن‬ ‫يرة‬ ‫ك‬ ‫رنللية‬‫ر‬‫ييص‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫رلت‬‫ر‬‫لالق‬ ‫رلل‬‫ر‬‫نظ‬(System of industrial relations)‫أهرديا‬ ‫لرن‬ ‫رة‬ ‫نظ‬ ‫يي‬ ‫أهرديا‬ ‫يرى‬ ‫يالأرتالا‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ررى‬‫ر‬‫ييت‬ ‫ررلتال‬‫ر‬ ‫نظ‬ ‫ررل‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫ررين‬‫ر‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫ررلت‬‫ر‬‫نايل‬ ‫رررت‬‫ر‬‫ظا‬ ‫يين‬ ‫ررل‬‫ر‬‫ييع‬ ‫يينرراي‬ ‫يحرر‬ ‫ورياررة‬ ‫إيرر‬ ‫لسررة‬ ‫ررة‬ ‫ييحل‬ ‫حت‬ ‫أصرر‬ ‫اررلس‬ ‫ن‬ ‫ر‬‫ر‬‫ي‬ ‫يع‬ Conflict‫ير‬ ‫ل‬ ‫إلديرة‬ )‫رة‬ ‫نظ‬ ‫يي‬ ، ‫رل‬ ‫(ييع‬ ‫ييوريين‬ ‫ين‬،،‫يإلنترل‬ ‫ة‬ ‫ييتعرلرض‬ ‫يحر‬ ‫ثير‬ ‫سريية‬ ‫ك‬ ‫لليرة‬ ‫يي‬ ‫ضرلت‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫هنل‬ ‫ظارت‬ ،‫يإلنترل‬ ‫يرة‬ ‫ع‬ ‫يرديا‬ ‫ر‬ ‫ييع‬ ‫يئة‬ ‫يناى‬ ‫صنللى‬ ‫اريوى‬ ‫دي‬ ‫أسي‬ ‫سناصر‬ ‫هنل‬ ‫نحن‬ ‫ةس‬ ‫نظ‬ ‫يي‬ ‫ل‬ ‫ييع‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫أهديا‬ ‫يحاق‬ ‫لل‬ ‫يأل‬ ‫رل‬ ‫أر‬ ‫رل‬ ‫ييع‬ ‫رين‬ ‫لليرة‬ ‫يي‬ ‫ضلت‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫ض‬ ‫لي‬ ‫دريستنل‬ ‫يأل‬ ‫يى‬ )‫لت‬ ‫نظ‬ ‫(يي‬ ‫ييع‬‫يرل‬ ‫ييترى‬ ‫ييظرلهرة‬ ‫هرذا‬ ‫يرى‬ ‫حرف‬ ‫ن‬ ،‫ردن‬ ‫أتصرين‬ ‫يي‬ ‫ي‬ ‫سر‬ ‫أتصرين‬ ‫يي‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫رن‬ ‫كرلييتين‬ ‫دريسرة‬ ‫لنلية‬ ‫تيق‬ ‫يينس‬ ‫يألكلدي‬ ‫لحثين‬ ‫يي‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ليية‬ ‫ييع‬ ‫ن‬ ‫ليًؤ‬

4. (347) ‫االَل‬ ‫الفصل‬ ّٕ‫العنال‬ ّٕ‫اجلناع‬ ‫املفاَضات‬ ٕ‫طبّع‬ ‫حيف‬ ‫ن‬ ‫ليية‬ ‫ييع‬ ‫ضلت‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫يعة‬ ‫و‬ ‫ص‬ ‫يي‬ ‫هذي‬ ‫يى‬ ‫حف‬ ‫سن‬ ‫ال‬ ‫تعري‬ ‫نًأتال‬‫و‬ ‫ًر‬ ‫يلت‬ ‫ست‬ ‫إي‬ ‫ال‬ ‫ص‬ ‫يعتال‬ ‫و‬ ‫هذي‬ ‫يى‬ ‫حثل‬ ‫ذيك‬ ‫ن‬ ‫يك‬ ‫نأصص‬ ‫ليية‬ ‫ييع‬ ‫ضلت‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫س‬ ‫اليص‬ ‫األَل‬ ‫املبحح‬ ّٕ‫اجلناع‬ ‫املفاَضات‬ ٔ‫نصأ‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫يي‬ ‫ررر‬‫ر‬‫لي‬ ‫رررة‬‫ر‬‫حليظ‬ ‫يي‬ ‫ررر‬‫ر‬‫لي‬ ‫ر‬ ‫ررر‬‫ر‬‫و‬ ‫يي‬ ‫رررلن‬‫ر‬‫يإلنس‬ ‫رررا‬‫ر‬ ‫يو‬ ‫يياريلررة‬ ‫أسررليي‬ ‫ييرراري‬ ‫يرف‬ ‫ترر‬ ‫ياررد‬ ‫للررلتت‬ ‫يررى‬ ،‫ل‬ ‫يالنررد‬ ‫يياري‬ ‫ي‬ ‫أنررر‬ ‫ررل‬‫ر‬‫يتا‬ ‫أد‬‫ضرررعال‬ ‫ن‬ ‫يرثررر‬ ‫يت‬ ‫رررل‬ ‫ك‬ ‫ررة‬‫ر‬‫ييتاييدي‬ ‫لرررلت‬ ‫سرلئيال‬ ‫يتال‬ ‫أد‬ ‫صنلئعال‬ ‫ن‬ ‫يرث‬ ‫يت‬ ‫ييصنل‬ ‫كذيك‬ ،‫للى‬ ‫ت‬ ‫يال‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫هل‬ ‫رل‬‫ر‬ ‫ر‬‫ر‬‫ليي‬ ‫ي‬ ‫رد‬‫ر‬ ‫رل‬‫ر‬ ‫ر‬‫ر‬‫لي‬ ‫رلتال‬‫ر‬‫حي‬ ‫رى‬‫ر‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫ر‬‫ر‬‫يحض‬ ،‫رة‬‫ر‬‫ييتاني‬ ‫ر‬‫ر‬‫أه‬ ‫را‬‫ر‬‫يئ‬ ‫و‬ ‫رة‬‫ر‬‫اي‬ ‫رلر‬‫ر‬ ‫ييت‬ ‫را‬‫ر‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫يأل‬ ‫رذيك‬‫ر‬‫ك‬ ،‫رر‬‫ر‬‫يي‬ ‫ت‬ ‫رى‬‫ر‬‫ي‬ ‫رر‬‫ر‬‫كي‬ ‫ت‬ ‫رررن‬‫ر‬‫ا‬ ‫يي‬(2)‫رررلت‬‫ر‬‫ل‬ ‫يي‬ ‫رررى‬‫ر‬‫ي‬ ‫رررللى‬‫ر‬ ‫ت‬ ‫يال‬ ‫و‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ييض‬ ‫رررلن‬‫ر‬‫ك‬ ‫رررد‬‫ر‬‫يا‬ ‫س‬ ‫ر‬‫ر‬‫لل‬ ‫يي‬‫رى‬‫ر‬‫ي‬ ً‫ي‬‫رر‬‫ر‬‫نحص‬ ً‫ل‬‫و‬ ‫ر‬‫ر‬‫ض‬ ‫ي‬ ‫رد‬‫ر‬‫ييي‬ ،‫رل‬‫ر‬‫يإلنت‬ ‫ذيت‬ ‫را‬‫ر‬‫يئ‬ ‫ييو‬ ‫لت‬ ‫يأل‬ ‫هرر‬ ‫ييعلئيررة‬ ‫يررى‬ ‫وة‬ ‫ييضررل‬ ‫ييسرريوة‬ ‫صررلح‬ ‫يكررلن‬ ،‫رنين‬‫ر‬‫س‬ ‫يي‬ ‫أيريدهرل‬ ‫ين‬ ‫ييع‬ ‫ياسل‬ ،‫ييحرية‬ ‫يعيل‬ ‫ييذي‬ ‫ييصنل‬ ‫ًيخ‬ ‫ر‬ ‫يألك‬ ‫ييع‬ ‫ن‬ ‫يستويع‬ ‫ييذين‬(3)‫س‬ ‫لرة‬ ‫تضرل‬ ‫يررة‬ ‫ك‬ ‫كعلئية‬ ‫ييحريية‬ ‫ة‬ ‫ييولئ‬ ‫ر‬ ‫تص‬ ‫كن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫يع‬ ‫ييحرييين‬ ‫ن‬‫يكلنرت‬ ،‫رًرة‬ ‫أ‬ ‫حر‬ ‫يرى‬ ‫ي‬ ‫يرد‬ ،‫إنترل‬ ‫يى‬ ‫ن‬ ،‫رة‬‫ر‬‫عين‬ ‫رة‬‫ر‬‫حري‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫رت‬‫ر‬ً‫ي‬ ‫رذين‬‫ر‬‫يي‬ ‫رل‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫را‬‫ر‬‫ي‬ ‫ي‬ ً‫ل‬‫ر‬‫ر‬ ‫تنظي‬ ‫رك‬‫ر‬ً‫يي‬ ‫رذي‬‫ر‬‫ا‬ (2 )‫ط‬ ‫التنمية‬‫و‬ ‫االداء‬ ‫تطوير‬ ‫مركز‬ ،‫ة‬‫القاىر‬ ،‫التفاوض‬ ‫ات‬‫ر‬‫ميا‬ ، ‫الغني‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫حسين‬21997‫ص‬39 (3 )‫األجتم‬ ‫عمم‬ ، ‫الساعاتي‬ ‫حسن‬‫العربية‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬ ،‫بيروت‬ ، ‫الصناعي‬ ‫اع‬1981‫،ص‬49

5. (348) ،‫ررديدين‬‫ر‬‫ييح‬ ،‫ررلرين‬‫ر‬ ‫يين‬ ‫ررة‬‫ر‬ ‫ولئ‬ ‫ررلك‬‫ر‬‫هن‬ ‫ررت‬‫ر‬‫كلن‬ ‫ررلا‬‫ر‬‫يألس‬ ‫ررذي‬‫ر‬‫ه‬ ‫رر‬‫ر‬‫لي‬ ‫هنرلك‬ ‫يكرن‬ ‫يل‬ ‫يينسق‬ ‫هذي‬ ‫لي‬ ‫ييحل‬ ‫يعة‬ ‫و‬ ‫سسسييخس‬ ،‫يينحلسين‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫يألك‬ ‫رة‬‫ر‬‫ييعلئي‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫ر‬‫ه‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫رلح‬‫ر‬‫ص‬ ‫ألن‬ ،‫رليى‬‫ر‬ ‫ل‬ ‫رري‬‫ر‬‫ص‬‫ر‬(4)‫س‬ ‫ن‬ ‫ر‬‫ر‬‫ي‬ ‫يع‬ ‫رذين‬‫ر‬‫يي‬ ‫رنل‬‫ر‬‫ييص‬ ‫ر‬‫ر‬‫لي‬ ‫ررت‬‫ر‬‫أس‬ ‫رريد‬‫ر‬‫أي‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫ر‬‫ا‬ ‫ريورت‬‫ر‬‫س‬ ‫رل‬‫ر‬‫ُحك‬ ‫س‬ ‫رت‬ ‫إ‬ ‫تحت‬ ‫يارد‬ ‫ييحررا‬ ‫أصرحل‬ ‫يياريلرة‬ ،‫أرلر‬ ‫يين‬ ‫ييعرل‬ ‫ة‬ ‫لينس‬ ‫ل‬ ‫أ‬ ‫يئرا‬ ‫و‬ ‫يى‬ ‫حصرهل‬ ‫إي‬ ‫للية‬ ‫ت‬ ‫يال‬ ‫يالقتصلدية‬ ‫ا‬ ‫ييظر‬ ‫ديعت‬ ‫ييع‬ ‫يى‬ ‫للى‬ ‫ت‬ ‫يال‬ ‫ردي‬ ‫يي‬ ‫كال‬ ‫سي‬ ‫أًكل‬ ‫تحددت‬ ‫قد‬ ،‫حريية‬ ‫يت‬ ‫س‬ ‫ألصة‬ ‫يلد‬ ‫ق‬ ‫يق‬"‫يئا‬ ‫ييو‬ ‫ـ"نظلل‬(5)‫س‬ ‫رلل‬‫ر‬‫نظ‬ ‫را‬‫ر‬ ‫رت‬‫ر‬‫ييتا‬ ‫رى‬‫ر‬‫ييت‬ ‫رة‬‫ر‬‫ليي‬ ‫ييع‬ ‫رلديت‬‫ر‬‫يالتح‬ ‫رأت‬‫ر‬ً‫ن‬ ‫رك‬‫ر‬‫ذي‬ ‫رد‬‫ر‬‫ع‬ ‫يحى‬ ‫رر‬‫ر‬‫يين‬ ‫ررن‬‫ر‬ ‫ررل‬‫ر‬‫عا‬ ‫ررت‬‫ر‬ ‫يأتي‬ ‫ررلدية‬‫ر‬‫يالقتص‬ ‫ررة‬‫ر‬‫يينلحي‬ ‫ررن‬‫ر‬ ‫ررا‬‫ر‬‫يئ‬ ‫ييو‬ ‫أ‬ ‫انرة‬ ‫يي‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ييع‬ ‫تضل‬ ‫يالتحلديت‬ ‫هذا‬ ‫كلنت‬ ‫ياد‬ ،‫يألأرى‬ ‫رل‬ ‫ييع‬ ‫ييصرنل‬ ‫ييصرنل‬ ‫ًيخ‬ ‫تضل‬ ‫يئا‬ ‫ييو‬ ‫ل‬ ‫ين‬ ‫ياوس‬ ‫ييحرية‬ ‫تدييا‬‫يالتحرلديت‬ ‫لكرا‬ ‫لير‬ ‫ل‬ ‫ييع‬ ‫ن‬ ‫أكثر‬ ‫ييصنل‬ ‫ق‬ ‫حا‬ ‫لن‬ ‫رل‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫رن‬‫ر‬‫ل‬ ‫رديل‬‫ر‬‫يي‬ ‫رأت‬‫ر‬ً‫ن‬ ‫رى‬‫ر‬‫ييت‬(6)‫رلت‬‫ر‬ ‫يينال‬ ‫رة‬‫ر‬‫ينوالق‬ ‫رت‬‫ر‬‫كلن‬ ‫رذي‬‫ر‬‫ا‬ ‫س‬ ‫رلا‬‫ر‬ ‫ت‬ ‫صرليحال‬ ‫رن‬‫ر‬‫ل‬ ‫ييرديل‬ ‫رة‬‫ر‬‫ليي‬ ‫ل‬ ‫عرلت‬ ‫ت‬ ‫رل‬‫ر‬ ‫ر‬ ‫أ‬ ‫يرى‬ ‫لييرة‬ ‫ييع‬ ‫سرأوال‬ ‫لن‬ ً‫ي‬‫ير‬ ‫تع‬ ،‫ر‬ ‫لأل‬ ‫ة‬ ‫ولي‬ ‫يي‬ ‫حق‬ ‫تال‬ ‫حر‬ ‫ييتى‬ ‫يئا‬ ‫ييو‬ ‫نذيك‬ ‫ييصنللة‬ ‫خ‬ ‫ًي‬ ‫لي‬(7)‫س‬ ‫يال‬ ‫ررت‬‫ر‬‫ظا‬‫ا‬ ‫رل‬‫ر‬‫ييس‬ ‫ررن‬‫ر‬‫ييا‬ ‫رى‬‫ر‬‫ي‬ ‫رل‬‫ر‬‫ريولني‬ ‫رى‬‫ر‬‫ي‬ ‫رة‬‫ر‬‫ليي‬ ‫ييع‬ ‫رلديت‬‫ر‬‫تح‬ ‫ريض‬ ‫تأ‬ ‫رهل‬ ‫ر‬ ‫أ‬ ‫ريرا‬ ‫رت‬ ‫ولي‬ ‫رل‬ ‫ل‬ ‫يتحرلديت‬ ‫ًرك‬ ‫لي‬ ‫لًر‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫نررذيك‬ ‫ييسرريولت‬ ‫ررن‬ ‫كررلن‬ ‫ررل‬ ‫يحرردةس‬ ‫سررللة‬ ‫رر‬ ‫ييع‬ ‫ل‬ ‫يرر‬ ‫رررـلت‬ ‫يإلضري‬ ‫ييتظرررلهر‬ ‫رررن‬ ‫نعرررتال‬ ‫يالتحرررلديت‬ ‫تيرررك‬ ‫رررت‬ ‫حلر‬ (4 )‫ص‬ ‫السابق‬ ‫المرجع‬ ، ‫الساعاتي‬ ‫حسن‬65 (5 )،‫لمنشر‬ ‫الرشيد‬ ‫دار‬ ، ‫بغداد‬ ، ‫المصنع‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫،عالقات‬ ‫رؤوف‬ ‫عدنان‬1979‫ص‬11. (6 )‫لمنشر‬ ‫الرشيد‬ ‫دار‬ ‫بغداد‬ ، ‫العمالية‬ ‫النقابات‬ ، ‫حسن‬ ‫اىيم‬‫ر‬‫اب‬ ‫رزق‬1979‫ص‬8. (7 )‫لوفدا‬ ‫جورج‬‫ص‬ ‫بيروت‬ ، ‫عويدات‬ ‫ات‬‫ر‬‫منشو‬ ،‫العالم‬ ‫في‬ ‫النقابية‬ ‫الحركة‬ ، ‫ن‬9.

6. (349) ‫ررلديت‬‫ر‬‫يالتح‬ ‫ررك‬‫ر‬‫تي‬ ‫ررـرت‬‫ر‬‫حظ‬ ‫ررتال‬‫ر‬‫الحا‬(8)‫ل‬ ‫رر‬‫ر‬‫يا‬ ‫ررن‬‫ر‬ ‫رررت‬‫ر‬ ‫يلت‬ ‫س‬ ‫لإلضر‬‫س‬ ‫الحات‬ ‫ي‬ ً‫ل‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫رة‬ ‫ر‬‫ر‬‫ييث‬ ‫رلل‬‫ر‬‫اي‬ ‫رل‬‫ر‬ ‫ر‬ ‫أ‬ ‫رى‬‫ر‬‫ي‬ ‫رة‬‫ر‬‫ييحري‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫را‬‫ر‬ ‫رك‬‫ر‬‫ذي‬ ‫رلح‬‫ر‬‫ص‬ ‫ردأت‬‫ر‬ ‫رةس‬‫ر‬‫ييعديي‬ ،‫ية‬ ‫رل‬‫ر‬‫س‬ ‫يي‬ ،‫رة‬‫ر‬‫ييحري‬ ،‫رلد‬‫ر‬ ‫رلدت‬‫ر‬‫ن‬ ‫رى‬‫ر‬‫ييت‬ ‫رية‬‫ر‬‫رنس‬ ‫يي‬ ‫ررة‬‫ر‬ ‫ييعل‬ ‫ررلت‬‫ر‬‫ييحري‬ ‫ررعوالق‬‫ر‬ ‫ررل‬‫ر‬‫يرنس‬ ‫ررل‬‫ر‬‫ريولني‬ ً‫ل‬‫رر‬‫ر‬‫ص‬ ‫أص‬ ‫ررل‬‫ر‬ ‫ر‬ ‫أ‬ ‫رل‬‫ر‬‫إييا‬ ‫لل‬ ‫ر‬‫ر‬‫يالنض‬ ‫رلت‬‫ر‬ ‫يينال‬ ‫رل‬‫ر‬ً‫إن‬ ‫رة‬‫ر‬‫حري‬ ‫رة‬‫ر‬‫اريوي‬ ‫ييدي‬ ‫رلت‬‫ر‬‫ييحري‬ ‫صل‬ ‫لن‬ ‫ييديل‬‫ييحظرر‬ ‫ريا‬ ‫نذيكس‬ ‫رة‬ ‫اد‬ ‫يي‬ ‫قال‬ ‫حا‬ ‫ل‬ ‫ييع‬ ‫يس‬ ‫ررنة‬‫ر‬‫س‬ ‫ررة‬‫ر‬‫ليي‬ ‫ييع‬ ‫ررتالت‬‫ر‬‫ييتك‬ ‫ررن‬‫ر‬‫ل‬ ‫نى‬ ‫ررلن‬‫ر‬‫ييا‬1825-1826‫حت‬ ‫رر‬‫ر‬‫أص‬ ‫رال‬‫ر‬‫أ‬ ‫رةس‬‫ر‬‫للي‬ ‫يي‬ ‫رلت‬‫ر‬‫ض‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫رى‬‫ر‬‫ي‬ ‫رة‬‫ر‬‫ي‬ ‫ا‬ ‫رة‬‫ر‬‫رأص‬ ‫رلديت‬‫ر‬‫يالتح‬ ‫ررل‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫ررا‬‫ر‬‫ح‬ ‫ررا‬‫ر‬‫تأس‬ ‫ررة‬‫ر‬‫ييحرك‬ ‫ررذا‬‫ر‬‫ه‬ ‫ررلن‬‫ر‬‫أحض‬ ‫ررى‬‫ر‬‫ي‬ ‫رررة‬‫ر‬‫ت‬ ‫يي‬ ‫ررذا‬‫ر‬‫ه‬ ‫لييةس‬ ‫ييع‬ ‫ييحركة‬ ‫دلل‬ ‫يى‬ ً‫ل‬ ‫ا‬ ً‫ي‬‫ر‬ ‫د‬ ‫ييع‬ ‫أأذ‬ ‫ريولنى‬ ‫يي‬ ‫ي‬‫رررررن‬‫ر‬ ً‫ل‬‫ررررر‬‫ر‬‫لي‬ ‫ل‬ ً‫ال‬‫ي‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫و‬ ‫يت‬ ‫رررررن‬‫ر‬‫س‬ ‫رررررل‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫رررررلت‬‫ر‬ ‫ك‬ ‫ر‬ ‫رررررت‬‫ر‬‫س‬ ‫ييحررق‬ ‫ياررل‬ ‫يترريس‬ ‫ييعررليل‬ ‫يررى‬ ‫ن‬ ‫قررلن‬ ‫أ‬ ‫ياررل‬ ‫تحاررق‬ ‫حترر‬ ‫يينضررل‬ ‫سرررررنة‬ ‫رررررلت‬ ‫يينال‬ ‫ين‬ ‫تكررررر‬ ‫يرررررى‬1871‫هكرررررذي‬ ‫ريولنيرررررلس‬ ‫يرررررى‬ ‫ل‬ ‫ديت‬ ‫يسرررررت‬ ‫ر‬ ‫يينررررر‬ ‫إيررررر‬ ‫ورياارررررل‬ ‫لييرررررة‬ ‫ييع‬ ‫رررررلت‬ ‫يينال‬ ‫ررررردت‬ ‫قال‬ ‫حاررر‬ ‫رررل‬ ‫ييع‬ ‫صرررليس‬ ‫لرررن‬ ‫ييرررديل‬ ‫يرررى‬ ‫ييتاييديرررة‬ ‫يألسرررليي‬ ‫تأ‬ ‫رررررري‬‫ر‬‫إض‬ ‫رررررن‬‫ر‬،‫رررررنللى‬‫ر‬‫ييص‬ ‫اريوى‬ ‫ررررردي‬‫ر‬‫يي‬ ‫ير‬ ‫رررررليح‬‫ر‬ ‫ررررر‬‫ر‬‫ري‬ ‫حرررررررر‬ ‫كأسررررررري‬ ‫لليرررررررة‬ ‫يي‬ ‫ضرررررررلت‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫ظاررررررررت‬ ‫هكرررررررذي‬ ‫رررلت‬ ‫يينال‬ ‫ظررر‬ ‫يرررى‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫أاليرررلت‬ ‫يحررر‬ ‫صرررنللى‬ ‫ررى‬‫ر‬‫اريو‬ ‫دي‬ ‫ررررديا‬‫ر‬‫ي‬ ‫ى‬ ‫رررري‬‫ر‬‫س‬ ‫ير‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ح‬ ‫رررري‬‫ر‬‫أس‬ ‫ررررا‬‫ر‬‫يتض‬ ‫ررررأت‬‫ر‬ً‫ن‬ ‫ررررى‬‫ر‬‫ييت‬ ‫ررررة‬‫ر‬‫ليي‬ ‫ييع‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫رررة‬‫ر‬‫ليي‬ ‫ييع‬ ‫رررلت‬‫ر‬‫يينايل‬ ‫رررض‬‫ر‬ ‫رررلل‬‫ر‬ ‫يأل‬ ‫ررر‬‫ر‬‫إي‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫رررلت‬‫ر‬‫عالق‬ ‫ررين‬‫ر‬ ‫ررلق‬‫ر‬ ‫يالت‬ ،‫ررا‬‫ر‬‫ييعن‬ ‫ررري‬‫ر‬‫يإلض‬ ‫رر‬‫ر‬‫إي‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ييي‬،‫ررل‬‫ر‬‫يإلنت‬ ‫ررى‬‫ر‬‫وري‬ ‫رس‬ ‫يأل‬ ‫ييع‬ ‫عليير‬ ‫ضا‬ ‫يى‬ ‫ررررا‬‫ر‬‫ييتع‬ ‫رررلريأى‬‫ر‬‫ت‬ ‫ررردأ‬‫ر‬ ‫رررن‬‫ر‬ ‫رررد‬‫ر‬ ‫ال‬ ‫رررلن‬‫ر‬‫ك‬ ،‫رررديل‬‫ر‬‫ييتا‬ ‫رررذي‬‫ر‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫رررل‬ ‫أيرررن‬ ‫رررن‬ ،‫ررة‬‫ر‬‫للي‬ ‫يي‬ ‫ضرررلت‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫ر‬ ‫توررر‬ ‫نًرررأة‬ ‫رر‬‫ر‬‫لي‬ (8 )‫ص‬ ‫السابق‬ ‫المرجع‬12

7. (34:) ‫ررن‬ ‫ررد‬ ‫ال‬ ‫يحتضررنتالا‬ ‫ييتررى‬ ‫ؤسسررلت‬ ‫يي‬ ‫هررى‬ ‫ررل‬ ‫سررييةا‬ ‫يي‬ ‫هررذا‬ ‫ييحركرررررة‬ ‫ررررلريخ‬‫ر‬‫ت‬ ً‫ل‬‫رررر‬‫ر‬ ‫ل‬ ‫لييرررررة‬ ‫ييع‬ ‫ررررة‬‫ر‬‫ييحرك‬ ‫ررررلريخ‬‫ر‬‫ت‬ ‫ررررة‬‫ر‬‫عري‬ ‫رررأ‬‫ر‬ً‫ن‬ ‫رررى‬‫ر‬‫ييت‬ ‫يرررة‬ ‫يينال‬‫رررى‬‫ر‬‫ييت‬ ‫رررة‬‫ر‬‫للي‬ ‫يي‬ ‫رررلت‬‫ر‬‫ض‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫رررل‬‫ر‬‫ا‬ ‫كن‬ ‫رررى‬‫ر‬‫ي‬ ‫ت‬ ‫رررر‬‫ر‬‫لي‬ ‫ررررة‬‫ر‬‫حليظ‬ ‫يي‬ ‫ررررى‬‫ر‬‫ي‬ ‫ررررلت‬‫ر‬ ‫يينال‬ ‫ررررال‬‫ر‬‫لرس‬ ‫ت‬ ‫ررررى‬‫ر‬‫ييت‬ ‫رررريية‬‫ر‬‫س‬ ‫يي‬ ‫ررررد‬‫ر‬‫تع‬ ‫قالس‬ ‫حا‬ ‫لن‬ ‫تدييا‬ ‫ل‬ ‫ييع‬ ‫ق‬ ‫حا‬ ‫دييرة‬ ‫را‬ ‫أكثرر‬ ‫ية‬ ‫سري‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫لالقرلت‬ ‫ضا‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫ييحل‬ ‫ياديدت‬ ‫أقرر‬ ،‫ل‬ ‫يأل‬ ‫ة‬ ‫لص‬ ‫نًأت‬ ‫ييحديف‬ ‫ييعصر‬ ‫يى‬ ‫لًر‬ ‫ييتلسا‬ ‫ييارن‬ ‫لرلل‬ ‫ييرة‬ ‫ييد‬ ‫ييع‬ ‫ة‬ ‫نظ‬ ‫يثلق‬1919،‫يرسرلي‬ ‫علهردة‬ ‫ر‬ ‫ررل‬‫ر‬‫يتا‬ ‫أه‬ ‫رر‬‫ر‬‫لي‬ ‫ررة‬‫ر‬‫ييدالي‬ ‫ررل‬‫ر‬‫لتا‬ ‫نظ‬ ‫رردى‬‫ر‬‫كعح‬ ‫ررل‬‫ر‬ ‫يأل‬ ‫ة‬ ‫رر‬‫ر‬‫عص‬ ‫ررت‬‫ر‬‫أيحا‬ ‫ىس‬ ‫ييعلي‬ ‫ى‬ ‫ست‬ ‫يي‬ ‫لي‬ ‫ل‬ ‫ييع‬ ‫ييع‬ ‫ية‬ ‫أه‬ ‫لررررلل‬ ‫يررررى‬ ‫يررررل‬ ‫ييالدي‬ ‫إلررررالن‬ ‫ررررل‬1944‫رررردأ‬ ‫يتأكيررررد‬ ، ‫ن‬ ‫رررل‬‫ر‬‫تع‬ ‫رررة‬‫ر‬‫للي‬ ‫يي‬ ‫رررلت‬‫ر‬‫ض‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫رررى‬‫ر‬‫ي‬ ‫رررق‬‫ر‬‫ييح‬ ‫رررة‬‫ر‬‫ي‬ ‫يينال‬ ‫رررة‬‫ر‬‫ييحري‬ ‫يإلنتل‬ ‫رررة‬‫ر‬‫لي‬ ‫ييك‬ ‫رررين‬‫ر‬‫تحس‬ ‫رررى‬‫ر‬‫ي‬ ‫يإلديرة‬ ‫رررل‬‫ر‬ ‫ييع‬‫رررة‬‫ر‬‫ي‬(9)‫ررردرت‬‫ر‬‫ص‬ ، ‫ضررررررلت‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫ييتنظرررررريل‬ ‫حررررررق‬ ( ‫تعياررررررة‬ ‫يي‬ ‫ييررررررة‬ ‫ييد‬ ‫لقيررررررة‬ ‫يالت‬ ‫رقررررل‬ ‫لليررررة‬ ‫يي‬98‫يسررررنة‬1949‫رررر‬ ‫"ي‬ ‫يياررررل‬ ‫ررررل‬ ‫حيررررف‬ ) ‫رررل‬‫ر‬ ‫إذي‬ ‫رررة‬‫ر‬‫وني‬ ‫يي‬ ‫ا‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ييظ‬ ‫ررر‬‫ر‬‫حس‬ ‫رررة‬‫ر‬ ‫الئ‬ ‫يي‬ ‫يت‬ ‫رررري‬‫ر‬ ‫يإل‬ ‫رررلذ‬‫ر‬‫يتأ‬ ‫رررق‬‫ر‬‫ي‬ ‫تو‬ ‫رررة‬‫ر‬‫ي‬ ‫تن‬ ‫يا‬ ‫ررر‬‫ر‬ً‫ت‬ ‫رررد‬‫ر‬‫اص‬ ،‫رررك‬‫ر‬‫ذي‬ ‫ررر‬‫ر‬‫إي‬ ‫رة‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ييض‬ ‫رررت‬‫ر‬‫دل‬ ‫رررل‬‫ر‬‫لق‬ ‫يت‬ ‫رررد‬‫ر‬‫يعا‬ ‫رررلري‬‫ر‬‫يالأتي‬ ‫ض‬ ‫رررل‬‫ر‬ ‫ييت‬ ‫ررردى‬‫ر‬ ‫يي‬ ‫رررعة‬‫ر‬‫يس‬ ‫يت‬ ‫رررري‬‫ر‬ ‫إ‬‫ت‬ ‫ررر‬‫ر‬‫إي‬ ‫ررردا‬‫ر‬‫تا‬ ‫رررل‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫رررحل‬‫ر‬‫أص‬ ‫رررلت‬‫ر‬ ‫نظ‬ ‫رررين‬‫ر‬ ‫رررة‬‫ر‬‫للي‬ " ‫ررر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫و‬ ‫رررر‬‫ر‬ً ‫ررريل‬‫ر‬‫تنظ‬(10)‫رررلل‬‫ر‬‫ل‬ ‫رررى‬‫ر‬‫ي‬1966‫رررة‬‫ر‬‫هيئ‬ ‫ررردت‬‫ر‬‫أك‬ ، ‫ررررلدية‬‫ر‬‫يالقتص‬ ‫ق‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ييحا‬ ‫ررررة‬‫ر‬‫يي‬ ‫ييد‬ ‫ررررة‬‫ر‬‫لقي‬ ‫يالت‬ ‫ررررى‬‫ر‬‫ي‬ ‫رررردة‬‫ر‬‫تح‬ ‫يي‬ ‫ررررل‬‫ر‬ ‫يأل‬ ‫ررريل‬‫ر‬‫ييتنظ‬ ‫رررة‬‫ر‬‫حري‬ ‫رررق‬‫ر‬‫ح‬ ‫ررر‬‫ر‬‫لي‬ ،‫رررلن‬‫ر‬‫يلنس‬ ‫رررة‬‫ر‬‫ييثاليي‬ ‫رررة‬‫ر‬‫للي‬ ‫ت‬ ‫يال‬ ‫د‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ييعا‬ ‫رررلت‬‫ر‬‫ض‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫رررى‬‫ر‬‫يألسلس‬ ‫ررررو‬‫ر‬ً‫يي‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫يعت‬ ‫رررذي‬‫ر‬‫(يي‬ ‫ى‬ ‫رررل‬‫ر‬‫يينا‬ (9 )‫ةةةم‬‫ة‬‫رق‬ ‫ةةةة‬‫ة‬‫الدولي‬ ‫ةةةل‬‫ة‬‫العم‬ ‫ةةةة‬‫ة‬‫أتفاقي‬98‫ةةةام‬‫ة‬‫لع‬1949‫ةةةة‬‫ة‬‫الجماعي‬ ‫ةةةات‬‫ة‬‫المفاوض‬‫و‬ ‫ةةةيم‬‫ة‬‫التنظ‬ ‫ةةةق‬‫ة‬‫ح‬ ‫ةةةادمء‬‫ة‬‫مب‬ ‫ةةةق‬‫ة‬‫تطبي‬ ‫ةةةطن‬‫ة‬‫بش‬ ‫العدد‬ ، ‫عشر‬ ‫،السنةالسابعة‬65‫لعام‬1994‫ص‬91 (11 )‫ص‬ ‫العربية‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬15

8. (352) ‫ل‬ ‫يي‬)‫لية‬(11)‫س‬ ( ‫رقل‬ ‫لقية‬ ‫يالت‬ ‫صدرت‬11‫يعلل‬ )1979‫ضرلت‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫ًأن‬ ‫لليرة‬ ‫يي‬ ‫ضلت‬ ‫ل‬ ‫"يي‬ ‫أن‬ ‫لي‬ ‫ي‬ ‫يأل‬ ‫لدتال‬ ‫يى‬ ‫ؤكدة‬ ‫للية‬ ‫يي‬ ‫ررحل‬‫ر‬‫أص‬ ‫ررل‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫ررلت‬‫ر‬ ‫نظ‬ ‫رر‬‫ر‬‫يك‬ ‫ررق‬‫ر‬‫ح‬ ‫ررة‬‫ر‬‫ني‬ ‫ييالن‬ ‫رركليال‬‫ر‬ً‫أ‬ ‫ررا‬‫ر‬‫ي‬ ‫رة‬ ‫ييعل‬ ‫يالقتصرلدي‬ ‫يينًرلو‬ ‫قولللت‬ ‫كلية‬ ‫يى‬ ‫لتال‬ ‫نظ‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫يألل‬ ‫أية‬ ‫ن‬ ‫تدأ‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ييألصة‬ ‫أ‬"‫كلنت‬ ‫اة‬(12)‫س‬ ‫ييار‬ ‫نسرتويا‬ ،ً‫ل‬‫الحار‬ ‫سريذكر‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ييتكرير‬ ‫يلسال‬ ً‫ل‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ررل‬ ‫ييع‬ ‫رر‬ ‫ليع‬ ‫يررر‬ ‫ييك‬ ‫ررلل‬ ‫يالهت‬ ‫يررلن‬ ‫عررد‬ ‫أنرر‬ ‫اررلل‬ ‫يي‬ ‫هررذي‬ ‫يررى‬ ‫تًرر‬ ‫ترنظل‬ ‫ييترى‬ ‫حيية‬ ‫يي‬ ‫ية‬ ‫يإلقيي‬ ‫ية‬ ‫ييعلي‬ ‫لت‬ ‫نظ‬ ‫يي‬ ‫ر‬ ‫ظا‬ ‫ررق‬‫ر‬‫ح‬ ‫ى‬ ‫ررل‬‫ر‬‫يينا‬ ‫ررليتنظيل‬‫ر‬ ‫ررة‬‫ر‬‫تعيا‬ ‫يي‬ ‫ينين‬ ‫رر‬‫ر‬‫ييا‬ ‫ررق‬‫ر‬‫يثي‬ ‫يي‬ ‫لقيررلت‬ ‫يالت‬ ‫ل‬ ‫يي‬‫تصردرت‬ ‫قرد‬ ‫لليرة‬ ‫يي‬ ‫ضلت‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫أن‬ ‫د‬ ‫ن‬ ،‫للية‬ ‫يي‬ ‫ضلت‬ ‫رل‬ ،‫يألأيررة‬ ‫نرة‬ ‫يآل‬ ‫يى‬ ً‫ل‬‫تين‬ ً‫ل‬‫أسلس‬ ‫حت‬ ‫أص‬ ‫ييصنللية‬ ‫ييعالقلت‬ ‫رن‬ ‫نًرادا‬ ‫رل‬ ،‫ذيرك‬ ‫لير‬ ‫تنص‬ ‫ييتى‬ ‫لقيلت‬ ‫يالت‬ ‫ية‬ ‫ن‬ ‫نًادا‬ ‫ردة‬‫ر‬‫ح‬ ‫ر‬‫ر‬‫تايي‬ ‫رى‬‫ر‬‫ي‬ ‫رر‬‫ر‬‫يألث‬ ‫رر‬‫ر‬‫ي‬ ‫ك‬ ‫ر‬‫ر‬‫ي‬ ‫رلن‬‫ر‬‫ك‬ ‫رل‬‫ر‬ ،‫ال‬ ‫رتأدي‬‫ر‬‫يس‬ ‫رى‬‫ر‬‫ي‬ ‫را‬‫ر‬‫س‬ ‫ييت‬ ‫رري‬‫ر‬‫يإلض‬ ‫را‬‫ر‬ ‫تري‬ ‫رة‬‫ر‬‫ليي‬ ‫ييع‬ ‫رلت‬‫ر‬‫يينايل‬‫رة‬‫ر‬‫ؤدي‬ ‫يي‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫رلت‬‫ر‬‫لالق‬ ‫لت‬ ‫رين‬ ‫لًررة‬ ‫يي‬ ‫ضرلت‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫أرال‬ ‫رن‬ ً‫ال‬‫حر‬ ‫رد‬ ‫ت‬ ‫يل‬ ‫إذي‬ ‫ية‬ ‫سي‬ ‫ينتلئج‬ ‫يإلنتل،س‬ ‫وريى‬ ْ‫الجان‬ ‫املبحح‬ ‫َطبّعتًا‬ ّٕ‫اجلناع‬ ‫املفاَضات‬ ‫تعزِف‬ ‫رة‬‫ر‬‫لين‬ ‫ت‬ ‫ري‬ ‫رة‬‫ر‬ ‫أتي‬ ‫لت‬ ‫ريل‬‫ر‬‫ص‬ ‫رددة‬‫ر‬‫تع‬ ‫رلت‬‫ر‬ ‫تعري‬ ‫ردرت‬‫ر‬‫ص‬ ‫أ‬ ‫لييرة‬ ‫ييع‬ ‫ن‬ ‫ليًؤ‬ ‫أتصين‬ ‫يي‬ ‫ن‬ ‫للية‬ ‫يي‬ ‫ضلت‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫يتعريا‬ ‫اارل‬ ‫يي‬ ‫حتر‬ ‫ض‬ ‫رل‬ ‫ييت‬ ‫رأد‬ ‫رين‬ ‫ات‬ ‫يي‬ ‫يإلديرة‬ ‫ل‬ ‫لي‬ ‫يى‬ ‫ل‬ّ‫ت‬‫ييك‬ ‫ييرة‬ ‫ييد‬ ‫رلت‬ ‫نظ‬ ‫يي‬ ‫لرن‬ ‫ييصرلدرة‬ ‫لقيرلت‬ ‫يالت‬ ‫يرى‬ ‫كذيك‬ ،‫نيين‬ ‫ييالن‬ (11 )‫ص‬ ‫العربية‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬15 (12 )‫رقم‬ ‫العربية‬ ‫االتفاقية‬11‫لعام‬1979‫العةدد‬ ، ‫عشةر‬ ‫التاسةعة‬ ‫السةنة‬ ، ‫الجماعيةة‬ ‫المفاوضات‬ ‫بشطن‬75،1996، 1997‫ص‬58

9. (352) ‫رذي‬‫ر‬‫ه‬ ‫رةس‬‫ر‬‫ي‬ ‫ييعر‬ ‫ينين‬ ‫ر‬‫ر‬‫ييا‬ ‫رى‬‫ر‬‫ي‬ ‫ر‬‫ر‬‫حت‬ ‫رلريا‬‫ر‬‫ييتع‬ ‫رت‬‫ر‬ ‫يأتي‬ ،‫رة‬‫ر‬‫ي‬ ‫يإلقيي‬ ‫رتالا‬‫ر‬‫"يأ‬ ‫رل‬‫ر‬‫يا‬ ‫رل‬‫ر‬ ‫ك‬ ‫رل‬‫ر‬‫ييعي‬ ‫رة‬‫ر‬‫ييدريس‬ ‫ريا‬‫ر‬‫يض‬ ‫رري‬‫ر‬‫يث‬ ‫رتالا‬‫ر‬‫يالأ‬ ‫سن‬ ‫يذي‬ ‫ة"س‬ ‫رح‬ ‫اال‬ ‫يي‬‫ر‬ ‫أ‬ ‫يرلن‬ ‫ي‬ ‫رة‬ ‫أتي‬ ‫يي‬ ‫رلت‬ ‫ييتعري‬ ‫عرض‬ ‫رد‬ ،‫ال‬ ‫رررني‬‫ر‬‫تص‬ ‫ررريلت‬‫ر‬‫اتض‬ ‫ي‬ ً‫ال‬‫ررري‬‫ر‬‫تحي‬ ‫ررردأ‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫رررل‬‫ر‬‫ييا‬ ‫رررتالا‬‫ر‬‫يالأ‬ ‫رررل‬‫ر‬ً‫ييت‬ ‫ييالس‬ ‫ًترك‬ ‫لي‬ ، ‫ييأر‬ ‫ررى‬‫ر‬‫ي‬ ‫ررلرية‬‫ر‬ ‫يي‬ ،‫ررلركة‬‫ر‬ً ‫يي‬ )‫ية‬ ‫ررل‬‫ر‬‫س‬ ‫(يي‬ ‫ررة‬‫ر‬ ‫ي‬ ‫ررلت‬‫ر‬‫ض‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ً‫ل‬‫عضرر‬ ‫عضررال‬ ‫ييرر‬ ‫ض‬ ‫يررل‬ ‫ررر‬ ‫يأل‬ ‫يررى‬ ‫ي‬ ‫ضرر‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ،‫ررر‬ ‫يأل‬(13)‫س‬ ‫ًرتري‬ ‫يي‬ ‫لئا‬ ‫يي‬ ‫ين‬ ‫ة‬ ‫لذ‬ ‫يي‬ ،‫ضلت‬ ‫ل‬ ‫يي‬‫لير‬‫يصر‬ ‫ييسريعة‬ ‫نال‬ ‫ث‬(14)‫رن‬ ‫ييررأي‬ ‫رلد‬ ‫"ت‬ ‫ضرلت‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫سيو‬ ‫يي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫يعرا‬ ‫رلق‬‫ر‬ ‫يت‬ ‫ية‬ ‫ر‬‫ر‬‫تس‬ ‫ر‬‫ر‬‫إي‬ ‫ر‬‫ر‬‫ص‬ ‫يي‬ ‫رة‬‫ر‬‫ي‬ ‫ر‬‫ر‬‫يي‬ ‫رأن‬‫ر‬ً‫يي‬ ‫ي‬ ‫ذ‬(15)‫رل‬‫ر‬‫يعريا‬ ‫س‬ ‫ى‬ ‫نرد‬ ‫ييتنظريل‬ ‫قرلدة‬ ‫ين‬ ‫ضلت‬ ‫ل‬ ‫أنال‬ ،‫ة‬ ‫ييعل‬ ‫يإلديرة‬ ‫ا‬ ‫قل‬ ‫ييناررلو‬ ‫عررض‬ ‫ليرر‬ ‫ررلق‬ ‫يالت‬ ،‫ين‬ ‫سررتأد‬ ‫يي‬ ‫ين‬ ‫ظ‬ ‫رر‬ ‫يي‬ ‫أ‬ ‫ررل‬ ‫ييع‬ ‫ضل‬ ‫أ‬ ‫تعياة‬ ‫يي‬‫ييع‬(16)‫س‬ ‫ا‬ ‫رؤ‬ ‫ررررررردنلن‬‫ر‬‫ل‬ ‫رررررررذه‬‫ر‬‫ي‬(17)‫رررررررلت‬‫ر‬‫ض‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫أن‬ ‫ررررررر‬‫ر‬‫إي‬ ‫ررررري‬ ‫ت‬ ‫ييتررررى‬ ‫ضررررلت‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫يرررر‬ ‫يأل‬ ‫ررررة‬ ‫ليدر‬ ‫تعنررررى‬ ‫لليررررة‬ ‫يي‬ ‫ررة‬‫ر‬‫ا‬ ‫ررن‬‫ر‬ ‫ررل‬‫ر‬ ‫ييع‬ ،‫ررل‬‫ر‬‫يإلنت‬ ‫ررى‬‫ر‬‫وري‬ ‫ررين‬‫ر‬ ‫ررريت‬‫ر‬ ‫أ‬ ‫رردة‬‫ر‬‫يح‬ ‫رررة‬‫ر‬ ‫ي‬ ‫ثررر‬ ‫ي‬ ‫أأررررىس‬ ‫ارررة‬ ‫رررن‬ ‫يإلديري‬ ‫ارررلا‬ ‫يي‬ ‫ررر‬ ‫ييع‬ ‫أصرررحل‬ ‫ررررلح‬‫ر‬‫ص‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ثي‬ ‫يي‬ ‫ررررلنى‬‫ر‬‫ييث‬ ‫رررررا‬‫ر‬‫ييو‬ ‫ررررل‬‫ر‬ ‫أ‬ ‫ررررة‬‫ر‬ ‫يينال‬ ‫يأل‬ ‫رررررا‬‫ر‬‫ييو‬ ‫ررر‬‫ر‬‫س‬ ‫ن‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ييع‬‫رررلت‬‫ر‬‫ض‬ ‫ل‬ ‫رررى‬‫ر‬‫يا‬ ، ‫ررر‬‫ر‬‫ي‬ ‫تأ‬ ‫ررر‬‫ر‬‫لن‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ين‬ ‫رررن‬‫ر‬ ‫أ‬ ‫ررلل‬‫ر‬‫ييع‬ ‫ررلد‬‫ر‬‫يالتح‬ ‫أ‬ ‫ررلت‬‫ر‬ ‫يينال‬ ‫ررن‬‫ر‬ ‫ررة‬‫ر‬‫ل‬ ‫أ‬ ‫ررة‬‫ر‬ ‫يينال‬ ‫ررين‬‫ر‬ ‫ررري‬‫ر‬ ‫ت‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫ررل‬‫ر‬ ‫أر‬ ‫ررن‬‫ر‬ ‫ررة‬‫ر‬‫ل‬ ‫ررا‬‫ر‬ ‫ررل‬‫ر‬ ‫ررد‬‫ر‬‫ي‬ ‫ررى‬‫ر‬‫ي‬ ‫ررة‬‫ر‬‫ليي‬ ‫ييع‬ ‫ررلت‬‫ر‬ ‫يينال‬ (13 )‫ليبيا‬ ‫دار‬ ، ‫القاموس‬ ‫اه‬‫و‬‫ج‬ ‫من‬ ‫العروس‬ ‫تاج‬ ، ‫الحسيني‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ، ‫الزبيدي‬ ‫مرتضى‬1966 (14 )‫مح‬ ‫الفضل‬ ‫أبو‬ ‫الدين‬ ‫جمال‬‫نادر‬ ‫،دار‬ ‫بيروت‬ ، ‫العرب‬ ‫لسان‬ ، ‫مكرم‬ ‫ابن‬ ‫مد‬1981 (15 )‫ان‬‫ر‬‫عم‬ ‫دار‬ ، ‫ة‬‫القاىر‬ ، ‫العربية‬ ‫المغة‬ ‫مجمع‬ ، ‫الوسيط‬ ‫معجم‬1985. (16 )‫ط‬ ‫عمان‬ ، ‫العامة‬ ‫ة‬‫االدار‬ ‫قاموس‬ ، ‫اتب‬‫ر‬ ‫زكي‬11989‫ص‬45. (17 )‫ص‬ ، ‫السابق‬ ‫المرجع‬ ، ‫رؤوف‬ ‫عدنان‬243

10. (353) ‫ررين‬ ‫ررللى‬ ‫رر‬ ‫ل‬ ‫لاررد‬ ‫ررريل‬ ‫إ‬ ‫رر‬ ‫أ‬ ‫ررن‬ ‫ثيرر‬ ‫ي‬ ‫ييررذي‬ ‫ييتنظرريل‬ ‫أ‬ ‫ررر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫ا‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ظ‬ ‫رررل‬‫ر‬‫ييا‬ ‫رررل‬‫ر‬ ‫رررتأديل‬‫ر‬‫يالس‬ ‫و‬ ‫رررر‬‫ر‬ً ‫ررر‬‫ر‬‫ح‬ ‫رررريين‬‫ر‬‫ييو‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫يأل‬‫س‬ ‫ييع‬ ‫لللت‬ ‫رل‬‫ر‬ ‫ه‬ ‫رريين‬‫ر‬‫و‬ ‫رين‬‫ر‬ ‫ل‬ ‫ر‬‫ر‬‫تا‬ ‫رل‬‫ر‬‫أنا‬ ‫رلت‬‫ر‬‫ض‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫ررا‬‫ر‬‫ييع‬ ‫د‬ ‫ر‬‫ر‬‫يع‬ ‫رل‬‫ر‬‫ث‬ ‫ر‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫يأل‬ ‫ررلئ‬‫ر‬‫س‬ ‫رر‬‫ر‬‫ح‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫ررل‬‫ر‬ ‫أر‬ ‫ررلتال‬‫ر‬ ‫نال‬ ‫ررين‬‫ر‬‫ثي‬ ‫ررل‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫رل‬‫ر‬‫نا‬ ‫ردا‬‫ر‬‫ييا‬ ،‫ررى‬‫ر‬‫يألأ‬ ‫رتأديل‬‫ر‬‫يس‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫و‬ ‫رر‬‫ر‬ً ‫ر‬‫ر‬‫ي‬ ‫يأل‬ ‫رة‬‫ر‬ ‫ليدر‬ ‫وريرق‬ ‫لرن‬ ‫ييوريلن‬ ‫يا‬ ‫ر‬ ‫يأل‬ ‫ن‬ ‫ألي‬ ‫حد‬ ‫إي‬ ‫ص‬ ‫يي‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ييتعل‬ ‫ييتالر‬ ‫لهل‬ ‫ييت‬‫ناي‬ ‫إي‬ ‫ييي‬(18)‫س‬ ‫ييصرييرة‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫يعرا‬(19)‫أنارل‬ ‫لليرة‬ ‫يي‬ ‫ضرلت‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫أ‬ ‫رر‬ ‫ييع‬ ‫أصررحل‬ ‫رر‬ ‫ييع‬ ‫ثيررى‬ ‫ررا‬ ‫ت‬ ‫قررريريت‬ ‫يتأررلذ‬ ‫ييررة‬ ‫ل‬ ‫رن‬ ‫لرة‬ ‫ي‬ ‫ًرترك‬ ‫يي‬ ‫يرق‬ ‫ييتو‬ ‫ًرترك‬ ‫يي‬ ‫ييتحديرد‬ ‫هرديال‬ ‫ية‬ ‫ييد‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ييع‬ ‫لالقلت‬ ‫تنظل‬ ‫يلد‬ ‫ييا‬ 1-‫يالستأديلس‬ ‫أحكلل‬ ‫ييع‬ ‫و‬ ‫ًر‬ ‫تحديد‬ 2-‫يي‬ ‫تنظيل‬‫س‬ ‫ل‬ ‫ييع‬ ‫ييع‬ ‫أصحل‬ ‫ين‬ ‫عالقلت‬ 3-‫رلت‬‫ر‬ ‫نظ‬ ‫رلتال‬‫ر‬ ‫نظ‬ ‫ر‬ ‫ييع‬ ‫رحل‬‫ر‬‫أص‬ ‫رين‬ ‫رلت‬‫ر‬‫ييعالق‬ ‫تنظريل‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ييع‬ ‫ررررلت‬‫ر‬‫لحث‬ ‫يي‬ ‫ررررلت‬‫ر‬ً‫نلق‬ ‫يي‬ ‫ررررة‬‫ر‬‫للي‬ ‫يي‬ ‫ررررلت‬‫ر‬‫ض‬ ‫ل‬ ‫لي‬ ‫ررررد‬‫ر‬‫ياص‬ ‫أ‬ ‫رررررلت‬ ‫نال‬ ‫ثيررررر‬ ‫ارررررل‬ ‫ل‬ ‫ياررررر‬ ‫ريارررررل‬ ‫ي‬ ‫ييترررررى‬ ‫لت‬ ‫سرررررل‬ ‫يي‬ ‫ررررل‬‫ر‬ ‫يألل‬ ‫ررررحل‬‫ر‬‫أص‬ ‫ررررا‬‫ر‬ ‫ررررل‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ثي‬ ‫أ‬ ‫ررررل‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫ررررلديت‬‫ر‬‫يتح‬ ‫رررريال‬‫ر‬‫ثي‬ ‫أ‬ ً‫ل‬‫رررري‬‫ر‬‫ًأص‬‫ررررلت‬‫ر‬‫يينايل‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ح‬ ‫رررر‬‫ر‬‫إي‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ص‬ ‫ييت‬ ‫رررردا‬‫ر‬‫ا‬ ‫رررريل‬ ‫إ‬ ‫ررر‬ ‫أ‬ ‫رررن‬ ‫ررر‬ ‫ييع‬ ‫رررل‬ ‫يرررى‬ ‫يرررنال‬ ‫تنًرررأ‬ ‫ييترررى‬ ‫لييرررة‬ ‫ييع‬ ‫ررلت‬‫ر‬‫ض‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫ررذا‬‫ر‬‫ه‬ ‫ررري‬‫ر‬ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ي‬ ‫ررل‬‫ر‬ ‫ك‬ ‫ررللى‬‫ر‬ ‫يي‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫ررلق‬‫ر‬ ‫يت‬ ‫ررررة‬‫ر‬‫يأتيلري‬ ‫رة‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ص‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫ررررحل‬‫ر‬‫أص‬ ‫ررررل‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫ررررلت‬‫ر‬ ‫نظ‬ ‫ررررين‬‫ر‬ (18 )‫ص‬ ‫السابق‬ ‫المرجع‬251. (19 )، ‫ة‬‫اير‬‫ر‬‫ةة‬‫ة‬‫الص‬‫ر‬‫عم‬‫ةةر‬‫ة‬‫غي‬ ،‫ةةة‬‫ة‬‫قافي‬ ‫و‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫ونقابي‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫عمالي‬ ‫ات‬‫ر‬‫ةة‬‫ة‬‫محاض‬ ‫ةةمة‬‫ة‬‫سمس‬ ، ‫ةةا‬‫ة‬‫احمي‬‫ر‬‫وم‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫مفيومي‬ ، ‫ةةة‬‫ة‬‫الجماعي‬ ‫ةةات‬‫ة‬‫المفاوض‬ .‫تاريخ‬ ‫بدون‬ ،‫العمال‬ ‫لنقابات‬ ‫العام‬ ‫االتحاد‬ ، ‫ة‬‫منشور‬

11. (354) ‫رررل‬‫ر‬ ‫ارررل‬ ‫يتصررر‬ ‫رررل‬‫ر‬ ‫ررر‬ ‫ييع‬ ‫ا‬ ‫ظرررر‬ ‫و‬ ‫رررر‬‫ر‬ً ‫تحديرررد‬ ‫ليرررة‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫لض‬ ‫ت‬ ‫يي‬ ‫ليي‬ ‫ق‬ ‫يت‬(20)‫س‬ ‫ياصد‬‫نلقًرلت‬ ‫يي‬ ‫لت‬ ‫سرل‬ ‫يي‬ ‫للية‬ ‫يي‬ ‫ييع‬ ‫ضلت‬ ‫ل‬ ‫أ‬ ‫رل‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫رلديت‬‫ر‬‫يتح‬ ‫أ‬ ‫رلت‬‫ر‬ ‫نال‬ ‫ر‬‫ر‬‫ثي‬ ً‫ل‬‫ر‬‫ر‬‫ع‬ ‫رل‬‫ر‬‫ا‬ ‫ل‬ ‫ر‬‫ر‬‫يا‬ ‫رل‬‫ر‬‫ريا‬ ‫ي‬ ‫رى‬‫ر‬‫ييت‬ ‫رحل‬‫ر‬‫أص‬ ‫رلت‬‫ر‬ ‫نظ‬ ‫أ‬ ً‫ل‬‫ري‬‫ر‬‫ًأص‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫رلح‬‫ر‬‫ص‬ ‫را‬‫ر‬ ‫رل‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫ر‬‫ر‬‫ثي‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫رلت‬‫ر‬‫نلال‬ ‫رل‬‫ر‬‫حس‬ ‫ر‬‫ر‬‫إي‬ ‫ر‬‫ر‬‫ص‬ ‫ييت‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫أ‬ ‫رن‬‫ر‬ ‫ريال‬‫ر‬‫ثي‬ ‫أ‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫ييًر‬ ‫ر‬ ‫ييع‬ ‫رل‬ ‫يرى‬ ‫رل‬ ‫ينا‬ ‫تحردف‬ ‫قرد‬ ‫ييتى‬ ‫للية‬ ‫يي‬‫رن‬ ‫أ‬ ، ‫رل‬‫ر‬ ‫ينا‬ ‫رللى‬‫ر‬ ‫يي‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫رد‬‫ر‬‫لا‬ ‫أ‬ ‫رللى‬‫ر‬ ‫يي‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫رلق‬‫ر‬ ‫يت‬ ‫رريل‬‫ر‬ ‫إ‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫أ‬ ‫ييوريرلن‬ ‫ارل‬ ‫ر‬ ‫يا‬ ‫ييترى‬ ‫لت‬ ‫سرتيا‬ ‫يي‬ ‫ا‬ ‫ييظرر‬ ‫و‬ ‫ييًرر‬ ‫يتحديد‬ ‫أ‬ ‫ر‬ ‫ييع‬ ‫أصرحل‬ ‫صريحة‬ ‫ي‬ ‫يالقتصرلدي‬ ‫يينًرلو‬ ‫لرسرة‬ ‫ي‬ ً‫ل‬‫للي‬ ً‫ل‬‫ني‬ ‫قلن‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫يا‬ ‫ن‬ ‫صيحة‬ ‫ي‬(21)‫س‬ ‫يي‬ ‫عض‬ ‫ردهل‬ ‫أ‬ ‫ييتى‬ ‫لت‬ ‫ييتعري‬ ‫عض‬ ‫يستعرضنل‬‫لرن‬ ‫كترل‬ ‫ييترى‬ ‫يرة‬ ‫يياي‬ ‫أرال‬ ‫رن‬ ‫نظررهل‬ ‫اة‬ ‫ن‬ ‫للية‬ ‫يي‬ ‫ضلت‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫لالقرلت‬ ‫أسرليي‬ ‫كعحردى‬ ‫لليرة‬ ‫يي‬ ‫ضرلت‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫إي‬ ‫نال‬ ‫ن‬ ‫ينظر‬ ‫ييسررالل‬ ‫ررن‬ ‫يأل‬ ‫اريويررة‬ ‫ييدي‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫تًرريا‬ ‫ييتررى‬ ‫ييصررنللية‬ ‫رر‬ ‫ييع‬ ‫ر‬‫ر‬‫إي‬ ‫رلينظر‬‫ر‬ ‫رل،س‬‫ر‬‫يإلنت‬ ‫رى‬‫ر‬‫وري‬ ‫رين‬‫ر‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫رلت‬‫ر‬‫لالق‬ ‫رى‬‫ر‬‫ي‬ ‫رللى‬‫ر‬ ‫ت‬ ‫يال‬ ‫يًرتر‬ ‫أنارل‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ييتعلريا‬ ‫تيك‬‫ورريين‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫رة‬ ‫ضرر‬ ً‫ل‬‫يعر‬ ‫كت‬ ‫أ‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫رلح‬‫ر‬‫ص‬ ‫رلنى‬‫ر‬‫ييث‬ ،)‫رلت‬‫ر‬ ‫(نال‬ ‫رثيال‬‫ر‬ ‫ي‬ ‫رن‬‫ر‬ ‫أ‬ ‫رل‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫يأل‬ ً‫ل‬‫ر‬‫ر‬‫أيض‬ ‫رة‬‫ر‬‫للي‬ ‫يي‬ ‫رلت‬‫ر‬‫ض‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫رري‬‫ر‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ر‬‫ر‬‫ثي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ر‬‫ر‬‫يا‬ ‫رن‬‫ر‬ ‫سررلللت‬ ،‫ر‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫يأل‬ ‫رف‬‫ر‬‫حي‬ ‫رن‬‫ر‬ ‫رل‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫ق‬ ‫ر‬‫ر‬‫حا‬ ‫للت‬ ‫ر‬‫ر‬‫ض‬ ‫رف‬‫ر‬‫ح‬ ‫ي‬ ‫ضرررلت‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫تاررردا‬ ‫كرررذيك‬ ‫س‬ ‫ررر‬ ‫ييع‬ ‫و‬ ‫ًرررر‬ ‫ا‬ ‫ظرررر‬ ، ‫ررر‬ ‫ييع‬ ‫ل‬ ‫الت‬ ‫ص‬ ‫ييت‬ ‫للية‬ ‫يي‬‫للىس‬ ‫ل‬ ‫لق‬ ‫يت‬ ‫ريل‬ ‫إ‬ ‫ق‬ (21 )‫ات‬‫ر‬‫منشو‬، ‫العمل‬ ‫ة‬‫ار‬‫ز‬‫و‬ ، ‫المعمومات‬‫و‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫مديرية‬1995‫ص‬52. (21 )‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ، ‫الجماعية‬ ‫العمل‬ ‫عالقات‬ ، ‫العربية‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬‫ص‬ ،‫تاريخ‬ ‫بدون‬ ، ‫ومقارنة‬ ‫نظرية‬41.

12. (355) ‫ررررلريا‬‫ر‬‫تع‬ ‫ررررن‬‫ر‬ ‫ير‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ت‬ ‫ررررل‬‫ر‬ ‫ررررا‬‫ر‬‫ي‬ ‫رررر‬‫ر‬‫لي‬ ‫ررررال‬‫ر‬‫يالو‬ ‫ررررد‬‫ر‬‫ع‬ ‫ررررا‬‫ر‬‫ييتعري‬ ‫رد‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫ررررة‬‫ر‬‫لحث‬ ‫يي‬ ‫ررررتويا‬‫ر‬‫تس‬ ‫ررررة‬‫ر‬‫للي‬ ‫يي‬ ‫ررررلت‬‫ر‬‫ض‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫ررررى‬‫ر‬‫ييت‬ ‫رررر‬‫ر‬‫ثي‬ ‫يي‬ ‫رررريية‬‫ر‬‫س‬ ‫يي‬ ‫ررررى‬‫ر‬‫ه‬ ‫ررررة‬‫ر‬‫للي‬ ‫يي‬ ‫ررررلت‬‫ر‬‫ض‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫ررررليى‬‫ر‬‫ييت‬ ‫رررن‬‫ر‬ ‫أ‬ ، ‫ررر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫رررحل‬‫ر‬‫أص‬ ‫رررة‬‫ر‬‫ليي‬ ‫ييع‬ ‫رررلت‬‫ر‬ ‫يينال‬ ‫رررن‬‫ر‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ك‬ ‫رررل‬‫ر‬‫عا‬ ‫يت‬ ‫ييع‬ ‫سررررلللت‬ ‫ر‬ ‫رررر‬ ‫يأل‬ ‫تحديررررد‬ ‫حررررف‬ ‫ي‬ ،‫ررررثيال‬ ‫ي‬‫ا‬ ‫ظررررر‬ ‫رررر‬ ‫ررل‬‫ر‬‫أثن‬ ‫ررل‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫ق‬ ‫رر‬‫ر‬‫حا‬ ‫ررق‬‫ر‬‫يتعي‬ ‫ررل‬‫ر‬ ‫رر‬‫ر‬‫ك‬ ، ‫رر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫ررة‬‫ر‬‫يئ‬ ‫و‬ ‫ررر‬‫ر‬ً ‫رررللى‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ل‬ ‫ررلق‬‫ر‬ ‫يت‬ ‫ررريل‬‫ر‬ ‫إل‬ ‫رر‬‫ر‬‫ص‬ ‫ييت‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫أ‬ ‫ررن‬‫ر‬ ، ‫رر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫رررة‬‫ر‬‫يت‬ ‫ررري‬‫ر‬ ‫ت‬ ‫ررى‬‫ر‬‫ييت‬ ‫رررة‬‫ر‬ً‫ل‬ ‫يي‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ي‬ ‫رررة‬‫ر‬ً‫ل‬ ‫يي‬ ‫ررلت‬‫ر‬‫ض‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫ررال‬‫ر‬‫أ‬ ‫ررن‬‫ر‬ ‫ثليفس‬ ‫ورا‬ ‫تدأ‬ ‫ر‬‫ر‬‫إي‬ ‫رلرة‬‫ر‬ً‫يإل‬ ‫رن‬‫ر‬ ‫رد‬‫ر‬ ‫ال‬ ‫يردة‬ ‫ر‬‫ر‬‫يي‬ ‫رلريا‬‫ر‬‫ييتع‬ ‫رتعريض‬‫ر‬‫يالس‬ ‫رد‬‫ر‬‫ع‬ ‫رل‬‫ر‬ً‫أ‬ ‫رى‬‫ر‬‫ييت‬ ‫رة‬‫ر‬‫يي‬ ‫ييد‬ ‫رلت‬‫ر‬‫لقي‬ ‫يالت‬‫رلت‬‫ر‬‫ض‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫ر‬‫ر‬‫ض‬ ‫ر‬‫ر‬‫إي‬ ‫رت‬ ‫هرذا‬ ‫رن‬ ‫يًرتات‬ ‫اة‬ ‫ييسرل‬ ‫لت‬ ‫ييتعري‬ ‫عظل‬ ‫أن‬ ‫حكل‬ ‫للية‬ ‫يي‬ ‫ةس‬ ‫ييحل‬ ً‫ل‬‫ع‬ ‫ت‬ ‫رت‬ ‫و‬ ‫لقيلت‬ ‫يالت‬ ‫رقل‬ ‫يية‬ ‫ييد‬ ‫ييع‬ ‫لقية‬ ‫يت‬ ‫أًلرت‬ ‫ياد‬98‫يسنة‬1949‫ًرأن‬ ‫رلدة‬ ‫يي‬ ‫يرى‬ ‫لليرة‬ ‫يي‬ ‫ضلت‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫ييتنظيل‬ ‫حق‬ ،‫لد‬ ‫يق‬ ‫تو‬ ‫ير‬ ‫تردي‬ ‫يالقتضرل‬ ‫لنرد‬ ‫"تتأرذ‬ ‫نال‬ ‫عة‬ ‫ييري‬‫ا‬ ‫ييظرر‬ ‫ة‬ ‫نلسر‬ ‫رري‬ ‫إل‬ ‫يين‬ ‫ييكل‬ ‫ي‬ ً‫ييت‬ ‫ير‬ ‫ييتو‬ ‫تعايا‬ ‫يا‬ ً‫يت‬ ‫ونية‬ ‫يي‬ ‫ررررلتال‬‫ر‬ ‫نظ‬ ‫أ‬ ‫رررر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫ررررحل‬‫ر‬‫أص‬ ‫ررررين‬‫ر‬ ‫يإلريدي‬ ‫ض‬ ‫ررررل‬‫ر‬ ‫ييت‬ ‫ي‬ ‫رر‬‫ر‬ً‫ييت‬ ‫و‬ ‫ررر‬‫ر‬ً ‫ررلل‬‫ر‬‫أحك‬ ‫رريل‬‫ر‬‫تنظ‬ ‫ررة‬‫ر‬‫ي‬ ، ‫ررل‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫ررلت‬‫ر‬ ‫نظ‬ "‫للية‬ ‫لقلت‬ ‫لت‬(22)‫س‬ ( ‫رل‬‫ر‬‫رق‬ ‫رة‬‫ر‬‫ي‬ ‫ييعر‬ ‫رة‬‫ر‬‫لقي‬ ‫يالت‬ ‫رت‬‫ر‬ ‫ذه‬ ‫رل‬‫ر‬ ‫ين‬11‫رلل‬‫ر‬‫يع‬ )1979‫رأن‬‫ر‬ً ‫إي‬ ‫للية‬ ‫يي‬ ‫ضلت‬ ‫ل‬ ‫يي‬‫ضرلت‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫يتعريرا‬ ‫رر‬ ‫أك‬ ‫تحديرد‬ ‫ضرلت‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫رري‬ ‫"ت‬ ‫ييسلدسرة‬ ‫رلدة‬ ‫يي‬ ‫يى‬ ‫رد‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫للية‬ ‫يي‬ ‫رحل‬‫ر‬‫أص‬ ‫رل‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫رلت‬‫ر‬ ‫نظ‬ ‫رين‬‫ر‬ ‫ررة‬‫ر‬ً‫ل‬ ‫رة‬ ‫ر‬‫ر‬‫ص‬ ‫رة‬‫ر‬‫للي‬ ‫يي‬ (22 )( ‫رقةم‬ ‫الدوليةة‬ ‫العمل‬ ‫إتفاقية‬98‫لعةام‬ )1949‫العةدد‬ ،‫الجماعيةة‬ ‫المفاوضةات‬‫و‬ ‫التنظةيم‬ ‫حةق‬ ‫مبةادئ‬ ‫تطبيةق‬ ‫بشةطن‬56 ،1994‫ص‬91.

13. (356) ‫ييتليية‬ ‫يلت‬ ‫ست‬ ‫يي‬ ‫لي‬ ‫لتال‬ ‫نظ‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫يألل‬ ‫أ‬-‫يرى‬ ‫رة‬ ‫ييعل‬ ‫ة‬ ‫يينال‬ ‫أ‬ ‫نًأة‬ ‫يي‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫نال‬ ‫ين‬ ‫نًأة‬ ‫يي‬ ‫ى‬ ‫ست‬ ‫ييع‬ ‫صلح‬ ،‫دهل‬ ‫لدل‬ ‫حلية‬‫نًأةس‬ ‫يي‬ ‫إديرة‬ ‫أ‬ -‫لية‬ ‫يين‬ ‫ة‬ ‫ييعل‬ ‫ة‬ ‫يينال‬ ‫ين‬ ‫يالقتصلدي‬ ‫نًأة‬ ‫يي‬ ‫ى‬ ‫ست‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫يي‬ ‫يينًلو‬ ‫يى‬ ‫ل‬ ‫يألل‬ ‫أصحل‬ ‫ة‬ ‫نظ‬ ،-‫أصرحل‬ ‫يتحلد‬ ‫لت‬ ‫يينال‬ ‫ييعلل‬ ‫يالتحلد‬ ‫ين‬ ‫ونى‬ ‫يي‬ ‫ى‬ ‫ست‬ ‫يي‬ ‫ى‬ ‫ست‬ ‫يي‬ ‫هذي‬ ‫لي‬ ،‫أتص‬ ‫يي‬ ‫ل‬ ‫يألل‬(23)‫س‬ ‫رى‬‫ر‬‫ي‬ ‫ريك‬‫ر‬‫س‬ ‫يي‬ ‫را‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫ررى‬‫ر‬‫يألأ‬ ‫رى‬‫ر‬‫ه‬ ‫رة‬‫ر‬‫ي‬ ‫ييعر‬ ‫ينين‬ ‫ر‬‫ر‬‫ييا‬ ‫ريكت‬‫ر‬‫س‬ ‫لي‬ ‫صريحة‬ ‫نص‬ ‫ل‬ ‫نال‬ ‫ي‬ ،‫للية‬ ‫يي‬ ‫ضلت‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫ض‬ ‫رل‬‫ر‬‫نا‬ ،)‫يتى‬ ‫ر‬‫ر‬‫ييك‬ ‫رريا‬‫ر‬ً‫(ييت‬ ‫رة‬‫ر‬‫للي‬ ‫يي‬ ‫رلت‬‫ر‬‫ض‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫را‬‫ر‬‫تعري‬ ‫ر‬‫ر‬‫إي‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫ذه‬ ‫ررين‬‫ر‬‫أ‬ ‫رلت‬‫ر‬‫ض‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫و‬ ‫رر‬‫ر‬ً ‫رد‬‫ر‬‫تحدي‬ ‫ر‬‫ر‬‫إي‬ ‫ر‬‫ر‬‫ذه‬ ‫ييخ‬ ‫للىسسس‬ ‫يي‬ ‫لق‬ ‫يالت‬ ‫لرة‬ ‫ع‬ ‫ييتعريا‬ ‫دي‬ ‫يست‬(24)‫س‬ ‫تعريرا‬ ‫يرى‬ ‫يألردنى‬ ‫ًر‬ ‫يي‬ ‫إيي‬ ‫ذه‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫هنل‬ ‫نل‬ ‫يا‬ ‫ل‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ض‬ ‫ل‬ ‫يي‬ً‫ي‬‫رررر‬‫ر‬ً‫ل‬ ً‫ل‬‫ررر‬‫ر‬ ‫تعري‬ ‫رد‬ ‫ررر‬‫ر‬‫ي‬ ‫رررل‬‫ر‬‫ي‬ ‫رررف‬‫ر‬‫حي‬ ،‫رررة‬‫ر‬‫للي‬ ‫يي‬ ‫لت‬ ‫رن‬ ‫لًرر‬ ‫ييثرلنى‬ ‫صر‬ ‫يي‬ ‫يرى‬ ‫رل‬ ‫ر‬ ‫للية‬ ‫يي‬ ‫ضلت‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ( ‫لدة‬ ‫يي‬ ‫يى‬ ‫ليية‬ ‫ييع‬ ‫يينايللت‬ ‫ية‬ ‫تس‬ ‫ييع‬ ‫ن‬ ‫قلن‬121‫إذي‬ ،) ‫رردأ‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫ييررق‬ ‫ييت‬ ‫نررد‬ ‫يعيرر‬ ‫ررللى‬ ‫ررليى‬ ‫ل‬ ‫نرراي‬ ‫قررا‬ ‫ترل‬ ‫يرعذي‬ ‫يينراي‬ ‫ذيرك‬ ‫ية‬ ‫يتسر‬ ‫ييوريين‬ ‫ين‬ ‫سلوة‬ ‫يي‬ ‫يت‬ ‫ري‬ ‫إ‬ ‫ررلق‬‫ر‬ ‫يالت‬‫ررذر‬‫ر‬‫تع‬ ‫إذي‬ ‫رررة‬‫ر‬‫ا‬ ‫يي‬ ‫ررخ‬‫ر‬‫يي‬ ‫ررللىسسس‬‫ر‬ ‫ررد‬‫ر‬‫عا‬ ‫ررأن‬‫ر‬ً ‫أن‬ ‫لق‬ ‫يالت‬ ‫يعرا‬ ،‫ييخ‬ ‫سسس‬ ‫ييوريين‬ ‫ين‬ ‫ضلت‬ ‫ل‬ ‫ري‬ ‫إ‬ ‫و‬ ‫رر‬‫ر‬ً ‫رلا‬‫ر‬‫اتض‬ ‫رنظل‬‫ر‬‫ت‬ ‫رى‬‫ر‬‫أو‬ ‫رلق‬‫ر‬ ‫يت‬ ‫رللى‬‫ر‬ ‫يي‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫رد‬‫ر‬‫لا‬ ‫رة‬‫ر‬‫ل‬ ‫رة‬‫ر‬‫ا‬ ‫رن‬‫ر‬ ‫رة‬‫ر‬‫عي‬ ‫يي‬ ‫أ‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫رلح‬‫ر‬‫ص‬ ‫رين‬‫ر‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫أأرى‬ ‫اة‬ ‫ن‬ ‫ة‬ ‫يينال‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫ل‬(25)‫س‬ ‫رر‬‫ر‬‫ص‬ ً‫ل‬‫رر‬‫ر‬‫نص‬ ‫رد‬ ‫رر‬‫ر‬‫ي‬ ‫ررل‬‫ر‬‫ي‬ ‫ررر‬‫ر‬ً ‫يي‬ ‫أن‬ ‫رر‬‫ر‬‫عن‬‫ررا‬‫ر‬‫تعري‬ ‫ررى‬‫ر‬‫ي‬ ً‫ل‬‫ريح‬ (23 )‫رقم‬ ‫العربية‬ ‫االتفاقية‬11‫لعام‬1979‫العدد‬ ، ‫الجماعية‬ ‫المفاوضات‬ ‫بشطن‬751996‫ص‬ ،58. (24 )‫سا‬ ‫مرجع‬ ، ‫نصار‬ ‫محمد‬‫بق،ص‬32 (25 )‫،م‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬121‫/أ،ب‬

14. (357) ‫رري‬‫ر‬ ‫ت‬ ‫ر‬‫ر‬‫أن‬ ‫ر‬‫ر‬‫إي‬ ‫رلرة‬‫ر‬ً‫لإل‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫يكت‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫رة‬‫ر‬‫للي‬ ‫يي‬ ‫رلت‬‫ر‬‫ض‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫ر‬‫ر‬‫لي‬ ‫رد‬‫ر‬‫أك‬ ، ‫ر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫رحل‬‫ر‬‫أص‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫رين‬‫ر‬ ‫رلت‬‫ر‬‫ض‬ ‫ل‬ ‫رلك‬‫ر‬‫هن‬ ‫أن‬ ‫ر‬‫ر‬‫عن‬ ،‫رق‬‫ر‬‫يي‬ ‫ييت‬ ‫رد‬‫ر‬‫ن‬ ‫رال‬‫ر‬‫أ‬ ‫رن‬‫ر‬ ‫رلوة‬‫ر‬‫س‬ ‫يي‬ ‫يت‬ ‫رري‬‫ر‬ ‫إ‬ ‫حر‬ ‫يية‬ ‫ل‬ ‫ريح‬ ‫ن‬ ‫ثلنية‬ ‫رحية‬ ‫ن‬ ‫تك‬ ‫سلوة‬ ‫يي‬ ‫يت‬ ‫ري‬ ‫إ‬ ‫ررل‬‫ر‬‫ض‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫رر‬‫ر‬ً‫ي‬ ‫أ‬ ‫ررلق‬‫ر‬ ‫يت‬ ‫ررا‬‫ر‬‫قي‬ ‫ت‬ ‫ررذر‬‫ر‬‫تع‬ ‫ررل‬‫ر‬‫ح‬ ‫ررى‬‫ر‬‫ي‬ ‫رراي‬‫ر‬‫يين‬‫ت‬ ‫س‬ ‫ييناي‬ ‫وريى‬ ‫ين‬ ‫لًرة‬ ‫يي‬ ‫إن‬ ‫يعارل‬ ‫أن‬ ‫رد‬ ‫ن‬ ‫ييرذكر‬ ‫اة‬ ‫ييسل‬ ‫لهيل‬ ‫يي‬ ‫لي‬ ‫لإلوال‬ ‫أكثرر‬ ‫رر‬ ‫أ‬ ‫لير‬ ‫إحرديهل‬ ‫ركرات‬ ‫تال‬ ‫صريل‬ ‫أًكليال‬ ‫ت‬ ‫يأتي‬ ‫ييتليية‬ ‫يينالو‬ ‫يى‬ ‫يًتركت‬ ‫أنال‬ ‫إال‬ ،‫يرهل‬ ‫ن‬ 1-‫س‬ ‫ييع‬ ‫أصحل‬ ‫ل‬ ‫ييع‬ ‫وريين‬ ‫ين‬ ‫تتل‬ ‫للية‬ ‫يي‬ ‫ضلت‬ ‫ل‬ ‫يي‬ 2-‫ل‬ ‫ل‬ ‫ناي‬ ‫أ‬ ‫ولي‬ ‫د‬‫يىس‬ 3-‫ييعورل‬ ‫يألأرذ‬ ‫ردأ‬ ‫لير‬ ‫د‬ ‫تعت‬ ‫ييوريين‬ ‫ين‬ ‫ضلت‬ ‫ل‬ ‫يية‬ ‫ل‬ ‫ةس‬ ‫لذ‬ ‫يي‬ 4-‫يةس‬ ‫يينال‬ ‫ليية‬ ‫ييع‬ ‫ق‬ ‫ييحا‬ ‫ن‬ ‫حق‬ 5-‫يتحديرد‬ ‫لقيرة‬ ‫يالت‬ ‫ييعارد‬ ‫قيرا‬ ‫ت‬ ‫ادا‬ ‫لق‬ ‫لالت‬ ‫قرير‬ ‫يتألذ‬ ‫يية‬ ‫ل‬ ‫رسسسييخس‬ ‫يأل‬ ‫ييع‬ ‫و‬ ‫ًر‬ 6-‫ةس‬ ‫أتي‬ ‫يلت‬ ‫ست‬ ‫يى‬ ‫تتل‬ ‫الجالح‬ ‫املبحح‬ ‫العنال‬ ‫املفاَضات‬ ‫َشزَط‬ ‫مشتُِات‬ّٕ ‫را‬ ‫أ‬ ‫ة‬ ‫أتي‬ ‫تعددة‬ ‫يلت‬ ‫ست‬ ‫لي‬ ‫ري‬ ‫ت‬ ‫للية‬ ‫يي‬ ‫ضلت‬ ‫ل‬ ‫يي‬ ‫أن‬ ‫لير‬ ‫يلت‬ ‫سرت‬ ‫را‬ ‫أ‬ ‫يرى‬ ‫ال‬ ‫تصني‬ ‫تل‬ ‫لحثين‬ ‫يي‬ ‫ييكتل‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫لييال‬ ‫ييتليى‬ ‫يينح‬ 1‫س‬‫يحدة‬ ‫يي‬ ‫ة‬ ‫نظ‬ ‫يي‬ ‫أ‬ ‫يحد‬ ‫يي‬ ‫ًر‬ ‫يي‬ ‫ى‬ ‫ست‬ ‫رن‬ ‫أ‬ ‫لًررة‬ ‫ر‬ ‫ييع‬ ‫صرلح‬ ‫را‬ ‫ييحليرة‬ ‫هذا‬ ‫يى‬ ‫ض‬ ‫ل‬ ‫ييت‬ ‫يتل‬ ‫ييع‬ ‫ا‬ ، ‫لن‬ ‫ين‬ ‫أ‬ ‫ثي‬ ‫ي‬‫(صلح‬ ‫ثيال‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫لًرة‬ ‫ل‬ ‫)س‬ ‫لي‬ ‫ل‬ ‫ييع‬ 2‫س‬‫وة‬ ‫تري‬ ‫يي‬ ‫ييصنلللت‬ ‫أ‬ ‫يحدة‬ ‫يي‬ ‫ييصنللة‬ ‫ى‬ ‫ست‬

15. (358) ‫ررلق‬‫ر‬‫نو‬ ‫ررل‬‫ر‬‫التس‬ ‫ررل‬‫ر‬ ‫ييع‬ ‫ررة‬‫ر‬‫ثي‬ ‫ررلت‬‫ر‬ ‫نال‬ ‫د‬ ‫رر‬‫ر‬ ‫ررن‬‫ر‬ ‫ررد‬‫ر‬ ‫ال‬ ‫ررل‬‫ر‬‫هن‬ ‫ييصنلللت‬ ‫أ‬ ‫ييصنللة‬ ‫ى‬ ‫ست‬ ‫ي

Related presentations


Other presentations created by legallab7