6260_39d6

Information about 6260_39d6

Published on July 15, 2014

Author: gemmaestolas1

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: J ose P rotacio M ercado R izal A lonzo Y R ealonda Bakit si RIZAL?: Bakit si RIZAL ? Dr. H. Otley Beyer (Dalubhasa sa Antropolohiya) mga pamantayan: a. isang Pilipino b. yumao na c. may matayog na pagmamahal sa bayan d. may mahinahong damdamin Bakit si RIZAL?: Bakit si RIZAL ? 5 pinagpilian upang maging bayani; a. Marcelo H. Del Pilar b. Graciano Lopez-Jaena c. Jose Rizal d. Antonio Luna e. Emilio Jacinto Bakit si RIZAL?: Bakit si RIZAL ? Iminulat niya ang mga mata ng mga Pilipino upang maghimagsik Huwaran ng kapayapaan Sentimental at maramdamin ng mga Pilipino Batas Republika Blg. 1425: Batas Republika Blg. 1425 kilala sa tawag na BATAS RIZAL ipinagtibay noong Hunyo 12, 1956 inihanda ni Senador Jose P. Laurel Sr. Pambansang Kapulungan ng Edukasyon Ipinatupad noong Agosto 16, 1956 Batas Republika Blg. 1425: Batas Republika Blg. 1425 Nagtatadhana ng pagsama sa kurikulum ng lahat ng paaralan ng kursong nauukol sa buhay, mga ginawa at mga isinulat ni Jose Rizal . PowerPoint Presentation: J ose P rotacio M ercado R izal A lonzo Y R ealonda PowerPoint Presentation: Hunyo 19, 1861 Calamba, Laguna K apanganakan PowerPoint Presentation: Don Francisco Mercado Rizal Donya Teodora Alonzo y Quintos Realonda M agulang PowerPoint Presentation: 1. Saturnina 6. Maria 2. Paciano 7. JOSE 3. Narcisa 8. Concepcion 4. Olimpia 9. Josefa 5. Lucia 10. Trinidad 11. Soledad M ga K apatid PowerPoint Presentation: M ga G uro Maestro Celestino Maestro Lucas Padua Leon Monroy PowerPoint Presentation: M ga G uro Maestro Justiniano Aquino Cruz paaralan sa Biñan PowerPoint Presentation: A teneo Padre Fernando Manuel X. Burgos PowerPoint Presentation: M ga N abasa Konde ng Monte Kristo (Alexander Dumas) Universal History (Cesar Lentu Y Dios) Mga Paglalakbay sa Pilipinas (Dr. Jagor) PowerPoint Presentation: M ga T ula 15 tula A Mi Pueblo (Sa Aking Bayan) A Farewell Dialogue of the Students (Isang Dialogo ng Pamamaalam ng mga Mag-aaral) Al Niño Jesus (Sa Sanggol Na Hesus) A La Virgen Maria (Para sa Birheng Maria) PowerPoint Presentation: U nang P ag-ibig Segunda Katigbak 16 taong gulang PowerPoint Presentation: UST Mga Akda: La Juventud Filipina (Para sa Kabataang Pilipino) Consejo de los Dioses (dula) Junto Al Pasig (sarsuela) PowerPoint Presentation: P ag-ibig Leonor Rivera PowerPoint Presentation: P aglalakbay Bapor Salvadora El Amor Patrio (Pagmamahal sa Bayan) unang sanaysay DIARIONG TAGALOG PowerPoint Presentation: P aglalakbay Universidad Central de Madrid Medisina at Pilosopiya at Sulat PowerPoint Presentation: P aglalakbay Bangketeng alay kina Juan Luna at Felix Hidalgo PowerPoint Presentation: P agbabalik tistisin ang mata ng kanyang ina paglingkuran ang kanyang mga kababayan makita ang epekto ng Noli Leonor Rivera PowerPoint Presentation: P aglisan pagbabanta sa buhay ng pamilya pagtungo sa Hongkong, Yokohama O-Sei-San PowerPoint Presentation: P aglalakbay pagtungo sa London: 1. mapaunlad ang kaalaman sa wikang Ingles 2. Sucesos de las Islas Filipinas (Morga) 3. kalayaan PowerPoint Presentation: P aglalakbay Pandaigdigang Ekposisyon sa Paris PowerPoint Presentation: P aglalakbay Hongkong 1. mapalapit sa Pilipinas 2. kupkupin ang pamilya (pag-oopera sa ina) PowerPoint Presentation: P agbabalik mga dahilan: itatag ang LA LIGA FILIPINA mapatunayan ang sarili PowerPoint Presentation: P agbabalik Gob. Heneral Despujol –nagpatapon kay Rizal sa Dapitan DAPITAN manggagamot Draco Rizali {butiki}, Apogonia rizali {uwang} at Rhacoporous rizali {palaka} PowerPoint Presentation: P ag-ibig Josephine Bracken PowerPoint Presentation: K amatayan mga kaso rebelyon at pagbuo ng mga samahang labag sa batas Tinyente Luis Taviel Andrade Gob. Hen. Camillo Polavieja - nag-apruba ng pagbabaril kay Rizal sa Bagumbayan PowerPoint Presentation: J ose R izal

Related presentations