7-Farklılıklar zenginlik-Zorlama yoktur

Information about 7-Farklılıklar zenginlik-Zorlama yoktur

Published on March 9, 2014

Author: kocasinanmerkez

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation:  Din, değişen dünya şartları karşısında yeni çıkan olaylar karşısında sessiz kalmamış, bu durumda dinin temel ruhuna uygun olarak din bilim adamlarının görüşlerini ifade etmelerini istemiştir. Böylece dinin her dönemde geçerliliğini her konuda devam ettirmesi sağlanmıştır. Zira akla gereken değeri veren bir dinin de metodu bu olmalıdır. Bu konuda bazı ekoller ortaya çıkmış, bu ekollere mensup din adamları da oluşmuştur. Bu ekollere mezhep adını veriyoruz. Bir düşüncenin mezhep haline gelebilmesi için öncelikle bir metodunun, sisteminin, ona inanmış bir topluluğun olması gerekmektedir. Farklılıklar Niçin Zenginliktir? Din Anlayışındaki PowerPoint Presentation: Din Anlayışındaki Farklılıklar İslâmda herkesin dinini öğrenmesi görevidir. Ancak insanların çoğu geçmişte bu konuda ilgisiz kalmışlar, böylece de mezhepler yaygınlaşmıştır. Zira topluluklar işin kolayına kaçmışlar, din adına söylenen her şeyi yapmayı, dini öğrenmekten daha kolay saymışlardır. Durum böyle olunca da taassup ortaya çıkmıştır. Her gurup kendisinin doğru yolda olduğunu farz etmiştir. Halbuki hiçbir insanın sözünün Allah’ın kelamı gibi %100 doğru olması her zaman mümkün değildir. Kendi alimleri bazı konularda doğruyu söyleyebilecekleri gibi yanılabileceklerdir de. Asıl burada önemli olan görüşlerin Kur’an ve Sünnet’e uygun olmasıdır. Buna uyan mezheplere Ehl -i Sünnet vel Cemaat mezhepleri adı verilmiştir. Kur’an’a ve Sünnet’e uyan yorum farklılıkları zenginliktir. Burada önemli olan öncelikle sevgi ve kardeşlik duygularının zarar görmemesi, müslümanların birlik ve beraberliğidir. Müslümanlar birbirlerine bu durumda hoşgörüyle bakmalı, taassup içerisinde olaya yaklaşmamalıdırlar. Zira unutmamak lazımdır ki hiçbir şahsın veya mezhebin görüşü ayet değildir. Değişmezlik özelliği yoktur. Niçin Zenginliktir? PowerPoint Presentation: Dinde Zorlama Yoktur. Din ve vicdan hürriyeti aşağıdaki unsurları Yukarıda belirtilen din ve vicdan hürriyetinin unsurlarından herhangi bir tanesine engel olun- ması din alanında zorlamaya girer. Din alanında zorlama ise Kur’an’da “Dinde zorlama yoktur.” ayetiyle yasaklanmıştır. PowerPoint Presentation:  Atatürk'ün din ve vicdan hürriyetiyle ilgili bazı sözleri: “Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiç kimse hiçbirine ne bir dini ne de bir mezhebi kabul etmeye zorlayabilir. Din ve mezhep politika malzemesi olarak kullanılamaz." " Her fert istediği gibi düşünmek, istediğine inanmak kendine özgü bir fikre malik olmak seçtiği dinin gereklerini yerine getirmek hak ve hürriyetine sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes Allah'a istediği gibi ibadet eder. Hiç kimseye dini düşüncesinden dolayı bir şey yapılamaz.“ Din ve vicdan hürriyeti neden gereklidir? Dünyada yaşayan herkesin doğuştan bir takım hakları vardır: Yaşama hakkı olduğu gibi istediği dine inanma hakkı gibi. Kişi göründüğü dine değil kalben inandığı dine mensuptur. Çünkü imanda asıl olan kalp ile tasdiktir . Unutulmamalıdır ki zorla güzellik olmaz. Dinde zorlama olduğu takdirde iki yüzlü , şahsiyetsiz, gösterişe önem veren insanlar türer. Dinde Zorlama Yoktur. Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim.: Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim. Hazırlayan ve Sunan: Sezai Dönmez Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Related presentations


Other presentations created by kocasinanmerkez

Hz Yusuf
09. 03. 2014
0 views

Hz Yusuf

6-Alevilik-Bektasilik
09. 03. 2014
0 views

6-Alevilik-Bektasilik

5-Tasavvufi Yorumlar
09. 03. 2014
0 views

5-Tasavvufi Yorumlar

3-İnançla İlgili Yorumlar
09. 03. 2014
0 views

3-İnançla İlgili Yorumlar

1-Din ve Din Anlayışı
09. 03. 2014
0 views

1-Din ve Din Anlayışı

4-Fıkhi Yorumlar
09. 03. 2014
0 views

4-Fıkhi Yorumlar

6 Nasr Suresi ve Anlamı
22. 03. 2014
0 views

6 Nasr Suresi ve Anlamı

4-5 Veda hutbesi_vefat
22. 03. 2014
0 views

4-5 Veda hutbesi_vefat

Ek-Ahlak üzerine sözler
22. 03. 2014
0 views

Ek-Ahlak üzerine sözler

2-İbadet-Ahlak
22. 03. 2014
0 views

2-İbadet-Ahlak

1-İnanç
22. 03. 2014
0 views

1-İnanç

Kureyş Suresi ve Anlamı
22. 03. 2014
0 views

Kureyş Suresi ve Anlamı

3-Kıssa nedir
22. 03. 2014
0 views

3-Kıssa nedir

3-Kıssalar-Hz Eyyûb
22. 03. 2014
0 views

3-Kıssalar-Hz Eyyûb

2-8 Savurganlıktan Kaçınmak
23. 03. 2014
0 views

2-8 Savurganlıktan Kaçınmak

2-7 Görgülü Olmak
23. 03. 2014
0 views

2-7 Görgülü Olmak

2-6 Alçakgönüllülük
23. 03. 2014
0 views

2-6 Alçakgönüllülük

2-5 Hoşgörü ve Bağışlama
23. 03. 2014
0 views

2-5 Hoşgörü ve Bağışlama

2-4 Adaletli Olmak
23. 03. 2014
0 views

2-4 Adaletli Olmak

2-2 İnfak
23. 03. 2014
0 views

2-2 İnfak

2-1 Doğruluk ve Dürüstlük
23. 03. 2014
0 views

2-1 Doğruluk ve Dürüstlük

2-3 Emaneti Korumak
23. 03. 2014
0 views

2-3 Emaneti Korumak

Kul Hakkı
23. 03. 2014
0 views

Kul Hakkı

Kumar oynamak
23. 03. 2014
0 views

Kumar oynamak

Kıssa nedir
23. 03. 2014
0 views

Kıssa nedir

Fil suresi ve anlamı
23. 03. 2014
0 views

Fil suresi ve anlamı

5-Hz İbrahim
23. 03. 2014
0 views

5-Hz İbrahim

11. Felak Suresi ve Anlamı
23. 03. 2014
0 views

11. Felak Suresi ve Anlamı

3-Kuranın Açıklayıcılığı
23. 03. 2014
0 views

3-Kuranın Açıklayıcılığı

2-Kuran iyiliğe yönlendirir
23. 03. 2014
0 views

2-Kuran iyiliğe yönlendirir

1-Kuran
23. 03. 2014
0 views

1-Kuran

4. Kıskançlık (Haset)
23. 03. 2014
0 views

4. Kıskançlık (Haset)

7. Kötü Zanda Bulunmak
23. 03. 2014
0 views

7. Kötü Zanda Bulunmak

6. Büyüklenmek (Kibir)
23. 03. 2014
0 views

6. Büyüklenmek (Kibir)

5. Alay Etmek
23. 03. 2014
0 views

5. Alay Etmek

2. Gıybet ve İftira
23. 03. 2014
0 views

2. Gıybet ve İftira