Aforizmák

Information about Aforizmák

Published on August 11, 2014

Author: pavlenyinikolett

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: „Az Isten itt állt a hátam mögött, s én megkerültem érte a világot.” PowerPoint Presentation: Aforizmák …..idézetek , bölcsességek , versek a barátságról, a szerelemről, a boldogságról és a szomorúságról, az életről, a halálról, Istenről, a szeretetről…. PowerPoint Presentation: A szálló évekkel Sok minden megy el, De a szív, a koldus Tovább énekel. Mi remény volt régen, Emlék ma csupán, De legalább sírhatsz Tűnt szépek után! Ami emlék, szebb is, Mint az, ami él, Romok is ragyognak Hűs hold fényeinél! Emlék PowerPoint Presentation: A legnehezebb, ám legfontosabb, hogy szeressük az életet, még ha szenvedünk is, mert az élet minden. Az élet maga az Isten, s az életet szeretni – Istent szeretni. PowerPoint Presentation: Ne várjunk a nevetéssel, amíg boldogok leszünk, mert különben félő, hogy meghalunk anélkül, hogy nevettünk volna. PowerPoint Presentation: Úgy tanuljunk, mintha örökké kellene élnünk, és úgy éljünk, mintha holnap már meghalnánk. PowerPoint Presentation: Mindenki kérdezze meg magától minden cselekedete előtt: ha ebben a pillanatban meg kellene halnod, megtennéd-e ezt? PowerPoint Presentation: Emberi törvény: kibírni mindent és menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák. PowerPoint Presentation: A lelkiismeret úgy tükrözi vissza a tényeket, ahogy azokat Isten látja. PowerPoint Presentation: Azé a mennyeknek országa, még ha nem is hisz benne, aki egész életében gyermek tud maradni. PowerPoint Presentation: Isten ellen harcolni lehet – de győzni nem. Senki sem mondhatja, hogy látta Istent; de azt sem mondhatja, hogy nem találkozott soha Istennel. PowerPoint Presentation: Én csak Istentől félek – és azoktól, akik nem félnek tőle. PowerPoint Presentation: A megértés a hit jutalma. Ezért ne fáradozz azon, hogy megértsd a dolgokat, hogy hinni tudjál – hanem higgyél, hogy megértsd a dolgokat. PowerPoint Presentation: Lábnyomok Isten így válaszolt: „Fiam, szeretlek, és sosem hagytalak el. Hányattatott napjaid során, amikor csak egy pár lábnyomot láttál a homokban, karjaimban vittelek.” Egy éjjel egy ember azt álmodta, hogy Istennel sétál a tengerparton. Az égen képek villantak át életéből. Minden egyes képnél megjelent két pár lábnyom a homokban. Azután észrevette, hogy élete nehéz szakaszában csak egy pár lábnyom jelenik meg a homokban. „Istenem, azt mondtad, ha követlek, akkor mellettem leszel az úton. De a nehéz időkben csak egy pár lábnyom látható.” PowerPoint Presentation: A szenvedésben egyszer kiejtett „ÁLDOTT LEGYEN AZ ISTEN” többet ér ezer „HÁLA ISTEN”- nél, melyet jó sorsunkban hangoztatunk. PowerPoint Presentation: Istenem! Te Mindenható! Elmém felfogni Téged nem képes, De tudom, hogy vagy, létezel, S életem Általad lesz teljes. Szereteted által, mely engem körülvesz, Melybe kapaszkodhat két kezem, Kegyelmed által, melyben részesítesz, Pedig folyton vétkezem. Hiszek Benned, Istenem! Kérlek, adj erőt nekem…. Adj erőt, hogy mindig hinni tudjak, Hogy türelemmel viseljem sorsomat! Hogy megköszönni tudjam létemet, S a Tiédet…..mert hiszek Benned Istenem! Szeretnék mindig a Te kedvedben járni, Hogy tisztán tudjak egykor Színed elé állni! És ha majd e földi világot elhagyom, Akkor a Te örök országodba vágyom. Ámen PowerPoint Presentation: „Sötétség telepedett ismét a Földre. Diadalittasan borította árnyékba az embereket és elzárta az ős-szellemi birodalom felé vezető utat. Isten fénye visszahúzódott tőlük. A test, amely földi edényként szolgálta, véresen és elpusztítva függött a kereszten, azok tiltakozásának áldozataként, akiknek a boldogságot és a szentséges békét akarta elhozni.” PowerPoint Presentation: tudunk. felfogni. Isten nyomorúságos valami lenne , ha az emberi értelem képes lenne őt Isten többet bír megbocsátani, mint amennyit mi vétkezni PowerPoint Presentation: Isten nemlétének bizonyítási lehetetlensége a legjobb bizonyítéka az ő létezésének. PowerPoint Presentation: A hit nem bizonyítható be. Ha bizonyítható volna, úgy elvesztené azt, ami lényegéhez tartozik: a kockázatot. PowerPoint Presentation: Amint nem kérdezték meg, hogy akarunk-e idejönni, úgy azt sem kérdezik meg, akarunk-e innen elmenni. PowerPoint Presentation: Igyekezz úgy élni, hogy mosolyogva távozzál és körülötted mindenki sírjon! Sírva jössz a világra és körülötted mindenki mosolyog. PowerPoint Presentation: A sors erősebb az embernél, de az ember több a sorsnál. PowerPoint Presentation: Minden fegyver, amelyet az állatok ellen használunk fel, szégyennel kell hogy eltöltsön bennünket a harc egyenlőtlensége miatt. PowerPoint Presentation: M indennap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik, de mindennap születik valami, amiért érdemes élni és küzdeni. PowerPoint Presentation: Próbálj meg úgy élni, hogy ne vegyenek észre ott, ahol vagy, de nagyon hiányozz onnan, ahonnan elmentél. PowerPoint Presentation: Egy anya számára a legnagyobb szomorúság az, amikor túl kell élnie gyermekét. PowerPoint Presentation: A munka várhat, míg gyermekednek megmutatod a szivárványt, de a szivárvány nem vár, amíg dolgozol…. PowerPoint Presentation: Amikor az apa már feladja a reményt, az édesanya hite akkor kezdődik. PowerPoint Presentation: Köszönöm Istenem az Édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! Körülvesz virrasztó, áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell. Áldott teste - lelke csak érettem fárad, Köszönöm Istenem az Édesanyámat! PowerPoint Presentation: Amikor születtem, nem jeleztek nagyot Messiást-mutató különös csillagok , csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A KIRÁLYFI HÁROM BÁNATA PowerPoint Presentation: A többiek láttak egy síró porontyot, de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nékem édessége teljét, úgy ajándékozta anyasága tejét, hogy egyszer földnek bennem kedve teljék...... PowerPoint Presentation: Isten tudja, honnan, palástot kerített, aranyos palástot vállamra terített, fejem fölé égszín mosolygást derített. Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember királyi urának. PowerPoint Presentation: Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám izent a köveknek, szíve ment előttem előre követnek. Amíg ő van, vígan élném a világom, nem hiányzik nekem semmi a világon, három bánat teszi boldogtalanságom. PowerPoint Presentation: Az egyik bánatom: mért nem tudja látni egymást a sok ember, a sok-sok királyfi, úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni? PowerPoint Presentation: A másik bánatom: hogyha ő majd holtan fekszik a föld alatt virággá foszoltan, senki se tudja majd, hogy királyfi voltam.. PowerPoint Presentation: Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna: kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna, az én köszönetem így is kevés volna. Hogyha a föld minden színmézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom, ez az én bánatom, harmadik bánatom. Mécs László PowerPoint Presentation: Ha mindenki elhagyott, ha senki sem gondol rád, akkor is veled van szerető édesanyád. Adhat a Föld kincset, márvány palotát, de egyet nem adhat kétszer : szerető Édesanyát! PowerPoint Presentation: Fáj a szív, ha igazán szeret, mert fájdalom nélkül szeretni nem lehet… PowerPoint Presentation: A boldogság akkor létezik igazán, amikor elmúlt. Ez azt jelenti, hogy amíg tart, változásnak van kitéve. El kell múlnia, hogy jogunk legyen kimondani: VOLT. PowerPoint Presentation: Lev Tolsztoj Két ember, bármiként szeresse egymást, nem olvadhat fel egymásban. Közel egymáshoz csak azok maradhatnak, kik annak, hogy egymáshoz közeledjenek, mindig szükségét érzik. PowerPoint Presentation: Azok számára, akiket Isten köt össze, nem létezik búcsú. PowerPoint Presentation: „ A mondabeli tövismadár csak egyetlenegyszer énekel életében, de akkor szebben, mint a föld bármilyen más teremtménye…. Ahogy elhagyja fészkét, egy tövises fát keres, és nem nyugszik, amíg rá nem talál. Akkor az ádáz ágak között rázendít dalára és fölnyársalja magát a leghosszabb, leghegyesebb tövisre. Begyében a tövissel, változhatatlan törvénynek engedelmeskedik ; nem tudja, mi űzi- hajtja, hogy fölnyársalja magát, s dalolva haljon meg. Haldokolva fölébe emelkedik önmaga szenvedésének, hogy túltrillázza még a pacsirtát, a csalogányt is. Csak dalol, dalol, amíg csak annyi élet van benne, hogy egyetlen hangot kiadjon. Egyetlen csodálatos dal, az élete árán. De akkor az egész világ elnémul, őt hallgatja, és Isten mosolyog az égben. …..Mert a legeslegjobbnak mindig fájdalom az ára. Mi, amikor a tövisre fölnyársaljuk magunkat, mi tudjuk. Mi értjük. És mégis megtesszük. A töviseinket magunk teremtjük, s nem mérjük fel az árát. Mást nem tehetünk, elszenvedjük a kínt, s aztán csak azt mondjuk magunknak : megérte! Mert a legeslegjobbnak mindig fájdalom az ára………. / TÖVISMADARAK / PowerPoint Presentation: Senki nem érdemli a könnyeid; aki megérdemelné, az biztosan nem akar sírni látni. PowerPoint Presentation: A megbocsátás az az illat, melyet az ibolya hint arra a cipősarokra, amely eltapossa őt. PowerPoint Presentation: Még többre vágynék, ha az enyém volna a mennybolt minden csillagával, a világ minden gazdagságával ; de beérném a Föld legkisebb zugával, ha Ő az enyém volna…. PowerPoint Presentation: Ha valakit igazán szeretsz, engedd el. Ha visszajön hozzád, örökre a tiéd marad. De ha nem, akkor soha nem is volt igazán a tiéd. PowerPoint Presentation: „ A szeretet nem annyit jelent, hogy valakit birtokba vegyünk önmagunk gazdagítása érdekében, hanem hogy magunkat valakinek odaajándékozzuk, hogy őt gazdagítsuk.” PowerPoint Presentation: Sírok, ha sírsz, ha ragyogsz, ragyogok, néma barátod, rabszolgád vagyok. Alázatos és bizalmas barát, aki nem kér semmit, csak néz és imád, és nem akar lenni, csak általad, csak árnyéka annak, ami vagy. PowerPoint Presentation: A szerelem olyan, mint a láz: születik s elmúlik anélkül, hogy az akaratnak bármi kis része volna benne. Az az igazi szerelem, amely mindig egyforma marad, akkor is, ha mindent megtagadnak tőle. PowerPoint Presentation: Nincs annál szomorúbb, mint ha valaki egész életében nem tudja senkinek sem azt mondani, hogy „egymásnak születtünk”. PowerPoint Presentation: A világnak csak VALAKI vagy, de valakinek TE vagy a VILÁG. PowerPoint Presentation: Olyan rossz mindig egyedül lenni Valakit mindig hiába keresni Valakit várni, aki nem jön többé Valakit szeretni titokban, örökké….. PowerPoint Presentation: Akkor érzed valaki hiányát legjobban, ha mellette vagy és tudod, hogy soha nem lehet a tiéd…. PowerPoint Presentation: Mi megpróbálunk csendben boldogok lenni, Szívünk mélyén őszintén, igazán szeretni. Mi nem hirdetjük fennen hangos szóval : Csak te, csak én, örökké, holtomiglan…. PowerPoint Presentation: „Amit azelőtt szerettem, többé nem szeretem. Mit mondtam? Hazudok. Még most is szeretem, de mértékletesebben. Ismét hazudtam: szeretem, de szégyenlősebben, szomorúbban. Most mondom meg az igazat: SZERETEM, DE SZERETNÉM NEM SZERETNI !!! Elepedek, hogy gyűlölni tudjam, de csak szeretem akaratom ellenére, kényszerűségből, szomorúan és gyászolva.” Petrarca PowerPoint Presentation: A biztos megöl, de túléled. A kétely éltet, de belehalsz. Az a szeretet, amely véget ér, sohasem volt igazi. PowerPoint Presentation: A szerelemnek és a barátságnak csak egyetlen rokon vonása van, s ez: ha felbomlik, annak oka sohasem a MÁSIK , hanem mindig az ÉN . PowerPoint Presentation: A KIS HERCEG „….ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon. És én is egyetlen leszek a te számodra… ….ha megszelídítesz, megfényesednék tőle az életem. Lépések neszét hallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék……Látod ott azt a búzatáblát?…Nekem egy búzatábláról nem jut eszembe semmi. Tudod, milyen szomorú ez? De neked olyan szép aranyhajad van. Ha megszelídítesz, milyen nagyszerű lenne! Akkor az aranyos búzáról rád gondolhatnék. És hogy szeretném a búzában a szél susogását…. - Jó, jó, de hogyan?- kérdezte a kis herceg. - Sok-sok türelem kell hozzá – felelte a róka. Először leülsz szép, tisztes távolba tőlem, úgy, ott a fűben. …minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz… Másnap visszajött a kis herceg. Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz – mondta a róka. …….légy szíves, szelídíts meg! Ha például délután négykor érkezel majd, én már háromkor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. Négykor már tele leszek izgalommal és aggodalommal ; fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet… Így aztán a kis herceg megszelídítette a rókát. S amikor eljött a búcsú órája: - Ó – mondta a róka. – Sírnom kell majd. - Te vagy a hibás – mondta a kis herceg.- Én igazán nem akartam neked semmi rosszat. - Te erősködtél, hogy szelídítselek meg. - Igaz, igaz. - Mégis sírni fogsz! - Igaz, igaz. PowerPoint Presentation: ……mert ő az én rózsám. Azzal visszament a rókához. - Isten veled - mondta. - Isten veled - mondta a róka. Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű: JÓL CSAK A SZÍVÉVEL LÁT AZ EMBER. AMI IGAZÁN LÉNYEGES, AZ A SZEMNEK LÁTHATATLAN. Az idő, amit a rózsádra vesztegettél, az teszi olyan fontossá a rózsádat. Az emberek elfelejtették ezt az igazságot. Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Felelős vagy a rózsádért…. - Felelős vagyok a rózsámért – ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.” -Akkor semmit sem nyertél az egésszel. - De nyertem – mondta a róka. – A búza színe miatt. Nézd meg újra a rózsákat. Meg fogod érteni, hogy a tiéd az egyetlen a világon. Aztán gyere vissza elbúcsúzni, s akkor majd ajándékul elárulok neked egy titkot. A kis herceg elment, hogy újra megnézze a rózsákat. - Egyáltalán nem vagytok hasonlók a rózsámhoz – mondta nekik. – Ti még nem vagytok semmi. Nem szelídített meg benneteket senki, és ti sem szelídítettetek meg senkit. Olyanok vagytok, mint a rókám volt….de én barátommá tettem, és most már egyetlen az egész világon. Szépek vagytok, de üresek. Nem lehet meghalni értetek. Persze egy akármilyen járókelő az én rózsámra is azt mondhatná, hogy ugyanolyan, mint ti. Holott az az igazság, hogy ő egymaga többet ér, mint ti valamennyien, mert ő az, akit öntözgettem. Mert ő az, akire burát tettem. Mert ő az, akit szélfogó mögött óvtam…... PowerPoint Presentation: Az éjszakákat nem azért nehéz elviselni, mert magányosak és üresek. Ellenkezőleg, túl sok történik az éj folyamán: saját életünkkel és a világgal való leszámolás, és ez könyörtelenebb, minél gyakrabban megismétlődik. PowerPoint Presentation: Nem attól félünk, amit HALÁL-nak nevezünk – hanem ami a halál után következik és az ÉLET nevet hordozza. PowerPoint Presentation: Ha majd egyszer évek múltán hajad fehér lesz, kezed reszkető, Kis unokáid közt üldögélsz, s a legkisebb könyvet vesz elő: „Nézd nagymama, egy könyvet találtam.” - megfogja, s leteszi eléd. Felújulnak a régi szép emlékek, ha felnyitod e könyv tetejét. Eszedbe jut valami, s valaki, kit rég fed már a sír, Kis unokáid félve suttogják: „nézzétek, a nagymama sír…….” PowerPoint Presentation: „Szeretem a temetőket. Nem, mert valami befejeződik itt, de, mert valami…….. ……………..valami elkezdődik. PowerPoint Presentation: Temető Itt állok . Itt állok szent helyén e földnek , a kertben a fák keresztben , törzsükből Krisztusok nőnek . Fejük lehajtva , mégis az eget látják , a föld alatt lakók lelke világát . PowerPoint Presentation: Olyan csönd van így nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál mondani… PowerPoint Presentation: A halálban a túlélők számára az a legborzalmasabb, hogy nem mondhatták meg a halottnak a lényeget, amit róla gondoltak, éreztek. Elkéstek szeretetükkel, mint mindig. És a halott most már sohasem tudhatja meg, milyen önzetlenül szerették. Ez a szeretet - ki tudja - talán megmenthette volna életét……. PowerPoint Presentation: Ha nagyon fáj, hogy elveszítettél valakit, gondolj arra, hogy mennyivel rosszabb lenne, ha soha senkid nem lett volna, akit elveszíthetsz. PowerPoint Presentation: De mikor az évek lassan tovaszállnak Úgy gyűlnek szívedbe’ gondok és árnyak. Mert ahogy te szeretsz, úgy szeretnek mások Úgy lesz ellenséged, úgy lesz jóbarátod. S ha már minden álmod valósággá válik, Ne feledd el soha: légy jó mindhalálig! Míg fiatal vagy, minden szépnek látszik Hulló könnyed is szivárvánnyá válik. PowerPoint Presentation: VÉGE PowerPoint Presentation: Készítette: Pavlényi Nikolett

Related presentations


Other presentations created by pavlenyinikolett

A királyfi három bánata
03. 05. 2014
0 views

A királyfi három bánata