Arbetslagsplan 04 05

Information about Arbetslagsplan 04 05

Published on November 2, 2007

Author: Jolene

Source: authorstream.com

Content

The English Inspired Team:  The English Inspired Team Slide2:  Arbetslaget består av: Arbetslagsledare Christina Dyrendahl -Grimfelt Klasslärare i 6B Liselott Alerius Helena Niklasson Klasslärare i 4B Christina Starell Gunnel Brogestam Klasslärare i 5B Lars Eriksson Musiklärare Mikael Pedersen Elisabeth Rubensdotter Hemvisten Birgitta Brattberger Speciallärare Arbetslagsplan:  Arbetslagsplan 2004 / 2005 Slide5:  Hur? Genom individualisering ger vi barnet utmaningar eleven klarar oftast mer än den tror olika uppgifter och olika läxor Uppmuntran Att få sitt arbete och sina framsteg bekräftade Få eleven att ta ansvar för sitt skolarbete Gemensamma trivselregler Ansvarar för läxor Passar tider Har med idrottskläder, böcker, informationspapper mm Lägger kunskapsribban efter förmåga - uppåt Slide6:  Hur? Hälsar och ser varandra i ögonen. Låter alla komma till tals under dagen Ger uppmuntran och konstruktiv kritik. Frågar eleverna ”Hur tänker du?” för att gemensamt komma fram till svaret Utgår från barnens förkunskaper genom att barnen skriver ner eller talar om vad de vet och kan innan vi börjar arbeta med olika områden Vi sätter in extra resurser där behovet finns utifrån skolans budget Alla elever/barn skall känna sig trygga i vår verksamhet och tränas i social gemenskap!:  Alla elever/barn skall känna sig trygga i vår verksamhet och tränas i social gemenskap! Hur? Samarbete mellan klasserna i arbetslaget Charlie Kamratstödjare Samtalsgrupper Trivselteamet Vuxna på skolgården under raster Klassråd Elevråd Samarbete mellan klasserna i de andra arbetslagen Slide8:  Elevmål Att nå kursplanens mål Att nå godkända studieresultat såväl muntligt som skriftligt Mäta våra mål genom enkäter / utvärdering Tester och intervjuer Portfolio Slide9:  Vårt arbete skall präglas av hög kompetens och stort engagemang Kompetensutveckling som gynnar eleverna Lärarstuderande som gör praktik Föräldrakontakt Föräldramöten Mail Infobrev Utvecklingssamtal Uppföljningssamtal Kvalitetsmål och verksamhetsmål Slide10:  Vi initierar till elevaktivt arbetssätt Hur? Grupparbeten Pararbeten Tvärgrupper Individuellt skriftligt eller muntligt Redovisning sker i form av Diskussion Drama Väggtidning Egenhändigt tillverkade böcker Overhead Powerpoint Slide11:  Extra satsningar i undervisningen Fadderverksamhet Regelbundet samarbete mellan klasserna Återkommande temaarbete i och mellan klasserna Ansvarsfördelning i klassrummet Engelska samlingar Samtal Utställningar av egna arbeten Slide12:  Olika museibesök Historiska platser såsom Birka Skansens julförberedelser Internationalisering Engelska samlingar En klass ansvarar planerar och genomför ett ca 30 min långt framträdande inför de andra klassen Halloween Julsamling Julbalen – åk 6 Lucia – åk 5 Julspel – åk 4 Stjärnorna Kultur Slide13:  Naturstudier i vår närmiljö Skogen i storstan på Skansen Stora Skuggan/skogsvandring Grön flagg Miljöråd Temadagar om olika miljöområden Städning av skolgården Natur och Miljö Slide14:  IT/Data Hur? Ordbehandling Skriftliga arbeten Tangentträning Enkel presentation i Powerpoint Email/Internet Egen e-mailadress First Class Dataprogram i olika ämnen Slide15:  Utvärdering efter olika Arbetsområden Utflykter Idrottsdagar Temadagar Utvärdering för arbetslaget december och maj månad Kontinuerlig uppföljning Uppföljning och utvärdering Slide16:  SLUT

Related presentations


Other presentations created by Jolene

Smart Dust and Micro Robots
07. 01. 2008
0 views

Smart Dust and Micro Robots

2509 9h20 kessler usoinseguro
02. 05. 2008
0 views

2509 9h20 kessler usoinseguro

whats driving emerging markets
27. 09. 2007
0 views

whats driving emerging markets

Barrie Peter Pan Text Only
12. 10. 2007
0 views

Barrie Peter Pan Text Only

rutherford winterjohnson
13. 10. 2007
0 views

rutherford winterjohnson

chap3 2
16. 10. 2007
0 views

chap3 2

IntroDNACloningDNARep
16. 10. 2007
0 views

IntroDNACloningDNARep

MOAC204
17. 10. 2007
0 views

MOAC204

nile hydrology
23. 10. 2007
0 views

nile hydrology

12 HACCPJuiceSeafood French
24. 10. 2007
0 views

12 HACCPJuiceSeafood French

politiques Sant Boi Pere Dorca
24. 10. 2007
0 views

politiques Sant Boi Pere Dorca

thomson
15. 10. 2007
0 views

thomson

climate change and poverty
29. 11. 2007
0 views

climate change and poverty

botnet underground economics
04. 12. 2007
0 views

botnet underground economics

Macroevolution
12. 10. 2007
0 views

Macroevolution

Roman Religion powerpoint
29. 10. 2007
0 views

Roman Religion powerpoint

2268Atakan
31. 10. 2007
0 views

2268Atakan

Banned Books
31. 10. 2007
0 views

Banned Books

Bob
01. 11. 2007
0 views

Bob

Week 3 DW Design Kimball
07. 11. 2007
0 views

Week 3 DW Design Kimball

STILLEHAVSKRIGEN3
13. 11. 2007
0 views

STILLEHAVSKRIGEN3

enhancing osh standards
14. 11. 2007
0 views

enhancing osh standards

ELISA 2004
12. 10. 2007
0 views

ELISA 2004

Climate McBean f
21. 10. 2007
0 views

Climate McBean f

PP 08 Conditioning
16. 11. 2007
0 views

PP 08 Conditioning

Ontologies in Bioinformatics
20. 11. 2007
0 views

Ontologies in Bioinformatics

laminas centroamÃrica
22. 10. 2007
0 views

laminas centroamÃrica

1World War II
23. 12. 2007
0 views

1World War II

NOAA Fisheries NMFS
28. 12. 2007
0 views

NOAA Fisheries NMFS

ClassDay4
31. 12. 2007
0 views

ClassDay4

ENGR310 1 07
03. 01. 2008
0 views

ENGR310 1 07

PAN Villarreal
22. 10. 2007
0 views

PAN Villarreal

gpr
05. 01. 2008
0 views

gpr

hansen
29. 10. 2007
0 views

hansen

3 El Hattab Ahamed
25. 10. 2007
0 views

3 El Hattab Ahamed

marrocos2
24. 10. 2007
0 views

marrocos2

NWS Partnering
05. 10. 2007
0 views

NWS Partnering

Lyster
16. 10. 2007
0 views

Lyster

webcast1
29. 10. 2007
0 views

webcast1

Chicago
15. 10. 2007
0 views

Chicago

Faridah Noor Indian Dance New
23. 11. 2007
0 views

Faridah Noor Indian Dance New

xmm UG 051606
28. 11. 2007
0 views

xmm UG 051606

ISOM7
15. 10. 2007
0 views

ISOM7

Thermocouple
16. 02. 2008
0 views

Thermocouple

Gubler
21. 10. 2007
0 views

Gubler

test5
30. 10. 2007
0 views

test5

pit 2
26. 02. 2008
0 views

pit 2

m6 Eyler
28. 02. 2008
0 views

m6 Eyler

PSCM
07. 03. 2008
0 views

PSCM

pfl powerpoint may06
10. 03. 2008
0 views

pfl powerpoint may06

Prasa2001
13. 03. 2008
0 views

Prasa2001

PresentationANALYSTE SSNI2006
24. 10. 2007
0 views

PresentationANALYSTE SSNI2006

Perine I2 22april04
16. 03. 2008
0 views

Perine I2 22april04

Panel B Igor Hansen
20. 03. 2008
0 views

Panel B Igor Hansen

kapil kaul
25. 03. 2008
0 views

kapil kaul

part1 intro
07. 10. 2007
0 views

part1 intro

ans1 ffa program
03. 04. 2008
0 views

ans1 ffa program

Jonah
07. 04. 2008
0 views

Jonah

051208 Osawa
09. 10. 2007
0 views

051208 Osawa

3arq
18. 10. 2007
0 views

3arq

Bourgeat Siam
06. 12. 2007
0 views

Bourgeat Siam

allen
08. 04. 2008
0 views

allen

Fry 2005
10. 04. 2008
0 views

Fry 2005

ValueofNonpartisan
14. 04. 2008
0 views

ValueofNonpartisan

lovelock12
16. 04. 2008
0 views

lovelock12

Pumpkin SmallSat 2006
17. 04. 2008
0 views

Pumpkin SmallSat 2006

CSAM DOJ Briefing Day2
22. 04. 2008
0 views

CSAM DOJ Briefing Day2

SOUTHEAST pp
03. 01. 2008
0 views

SOUTHEAST pp

dentist
06. 05. 2008
0 views

dentist

critical care slides
07. 05. 2008
0 views

critical care slides

origins
08. 05. 2008
0 views

origins

mas info
08. 05. 2008
0 views

mas info

18 4
22. 10. 2007
0 views

18 4

Vulvodynia
01. 05. 2008
0 views

Vulvodynia

014 Robot Control Architectures
02. 05. 2008
0 views

014 Robot Control Architectures

3678s1 03 schechter
02. 05. 2008
0 views

3678s1 03 schechter

Dana Guerrieri
02. 05. 2008
0 views

Dana Guerrieri

Anestezja
02. 05. 2008
0 views

Anestezja

lezersp1
15. 10. 2007
0 views

lezersp1

20050928 Yasuyuki Fuchita
09. 10. 2007
0 views

20050928 Yasuyuki Fuchita

S Pathi
16. 10. 2007
0 views

S Pathi

Thompson Adjusted
30. 04. 2008
0 views

Thompson Adjusted

Poretti dscut Gdor CW8
15. 11. 2007
0 views

Poretti dscut Gdor CW8

2002 04 maintenance
19. 11. 2007
0 views

2002 04 maintenance

N1 Richard News from ELAN Paris
29. 09. 2007
0 views

N1 Richard News from ELAN Paris

cal20050303
09. 10. 2007
0 views

cal20050303

2007 FL GHC ICC Tezak Kilcollins
05. 10. 2007
0 views

2007 FL GHC ICC Tezak Kilcollins

TUD About the institution
18. 03. 2008
0 views

TUD About the institution

iPOP2007 OIF Berthold
09. 10. 2007
0 views

iPOP2007 OIF Berthold

patricia arsene
15. 10. 2007
0 views

patricia arsene

IHS 2003
27. 03. 2008
0 views

IHS 2003

MOTIVATE 1 slides
29. 10. 2007
0 views

MOTIVATE 1 slides

Alia2003
05. 10. 2007
0 views

Alia2003

RE SUNUM ppt2
23. 11. 2007
0 views

RE SUNUM ppt2

grid2000 welcome
17. 10. 2007
0 views

grid2000 welcome

Larry
07. 01. 2008
0 views

Larry

Abel
25. 10. 2007
0 views

Abel

Weitz Tracy 1 24 07
03. 01. 2008
0 views

Weitz Tracy 1 24 07

del rel
07. 11. 2007
0 views

del rel

ilc analyse
23. 10. 2007
0 views

ilc analyse

CAS 07 MDHS
02. 05. 2008
0 views

CAS 07 MDHS