Bài 15 tinh chat hoa hoc cua kim loai

Information about Bài 15 tinh chat hoa hoc cua kim loai

Published on April 20, 2012

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: tính chất hóa học của kim loại 1 CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP! PowerPoint Presentation: tính chất hóa học của kim loại 2 Kim lọai có những tính chất vật lý nào ? -kim lọai có tính dẻo, dẫn nhiệt,dẫn điện ,có ánh kim... Kể tên một vài kim lọai được dùng làm đồ dùng gia đình? Nhôm,sắt ,đồng... Tiết 22 Tính chất hoá học của kim loại: tính chất hóa học của kim loại 3 Tiết 22 Tính chất hoá học của kim loại I. Phản ứng của kim loại với phi kim: tính chất hóa học của kim loại 4 I. Phản ứng của kim loại với phi kim Tác dụng với Oxi   PTHH: 3Fe + 2O 2  Fe 3 O 4 ( oxít sắt từ )  Nhiều kim loại khác như Al, Zn, Cu … phản ứng với Oxi tạo thành các oxít Al 2 O 3 , ZnO, CuO … PTHH: t 0 PowerPoint Presentation: tính chất hóa học của kim loại 5 - 3Fe + 2O 2  Fe 3 O 4 3 4 Al + O 2  Al 2 O 3 Zn + O 2  ZnO 2 t 0 2 2 t 0 t 0  Kết luận: Hầu hết kim loại ( trừ Ag, Au, Pt … ) phản ứng với Oxi ở nhiệt độ thường hoặc nhiệt độ cao, tạo thành oxít ( thường là oxít bazơ ) Từ các PTHH trên em có kết luận gì về kim loại tác dụng với Oxi ? 2. Tác dụng với phi kim khác: tính chất hóa học của kim loại 6 2. Tác dụng với phi kim khác  Hiện tượng : Natri nóng chảy cháy trong khí clo tạo thành khói trắng  PTHH Na + Cl 2 NaCl t 0 2 2  Ở nhiệt độ cao, đồng, magiê, sắt … phản ứng với lưu huỳnh cho sản phẩm là các muối CuS, MgS, FeS…: tính chất hóa học của kim loại 7  Ở nhiệt độ cao, đồng, magiê, sắt … phản ứng với lưu huỳnh cho sản phẩm là các muối CuS, MgS, FeS … PTHH - Cu + S CuS - Mg + S MgS - 2Na + Cl 2 2NaCl  Ở nhiệt độ cao, kim loại phản ứng với nhiều phi kim khác tạo thành muối. t 0 t 0 t 0 Qua các PTHH trên em kết luận gì về kim loại tác dụng với phi kim khác ? II. Phản ứng của kim loại với dung dịch axít. : tính chất hóa học của kim loại 8 II. Phản ứng của kim loại với dung dịch axít. Nhắc lại hiện tượng kẽm, sắt tác dụng với dung dịch axít ( H 2 SO 4 loãng, HCl loãng …) ?  Hiện tượng: Kim loại bị hòa tan, đồng thời có bọt khí không màu bay ra.  PTHH Zn + HCl ZnCl 2 + H 2 2 Em kết luận gì về kim loại tác dụng với dung dịch axit loãng ?  Một số kim loại phản ứng với dung dịch axít (H 2 SO 4 loãng, HCl loãng …) tạo thành muối và giải phóng khí hiđrô Chú ý: : tính chất hóa học của kim loại 9 Chú ý: Kim loại phản ứng với dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng không giải phóng khí hiđrô. Kim loại phản ứng với dung dịch HNO 3 thường không giải phóng khí hiđrô. III. Phản ứng của kim loại với dung dịch muối.: tính chất hóa học của kim loại 10 III. Phản ứng của kim loại với dung dịch muối . III. Phản ứng của kim loại với dung dịch muối. 1. Phản ứng của Cu với dung dịch AgNO3. : tính chất hóa học của kim loại 11 2 . Phản ứng của Zn với dung dịch CuSO 4 Hiện tượng : có chất rắn màu đỏ bám ngòai dây kẽm,màu xanh nhạt dần,kẽm tan dần III. Phản ứng của kim loại với dung dịch muối . 1 . Phản ứng của Cu với dung dịch AgNO3.  Nhận xét: Kẽm đã đẩy đồng ra khỏi dung dịch CuSO4: tính chất hóa học của kim loại 12  Nhận xét: Kẽm đã đẩy đồng ra khỏi dung dịch CuSO 4  PTHH: Zn + CuSO 4 ZnSO 4 + Cu Ta nói: Zn họat động hóa học mạnh hơn Cu. 2 . Phản ứng của kẽm với dung dịch đồng (II) sunfat. Hoàn thành các phương trình hóa học sau: : Hoàn thành các phương trình hóa học sau: Mg + Cu(NO 3 ) 2 Al + CuSO 4 Zn + AgNO 3 Mg + Cu(NO3)2 Mg(NO3)2 + Cu Al + CuSO4 Al2(SO4)3 + Cu Zn + AgNO3 Zn(NO3)2 + Ag : tính chất hóa học của kim loại 14 Mg + Cu(NO 3 ) 2 Mg(NO 3 ) 2 + Cu Al + CuSO 4 Al 2 (SO 4 ) 3 + Cu Zn + AgNO 3 Zn(NO 3 ) 2 + Ag 2 2 - Em nhận xét như thế nào về khả năng hoạt động hóa học của các kim loại trên? - Ta nói: Mg, Al, Zn họat động hóa học mạnh hơn Cu, Ag III. Phản ứng của kim loại với dung dịch muối. 1. Phản ứng của đồng với dung dịch AgNO3. 2. Phản ứng của kẽm với dung dịch đồng (II) sunfat. : tính chất hóa học của kim loại 15  Kim loại hoạt động hóa học mạnh hơn ( trừ Na, K, Ca …) có thể đẩy kim loại hoạt động hóa học yếu hơn ra khỏi dung dịch muối, tạo thành muối mới và kim loại mới. III. Phản ứng của kim loại với dung dịch muối . 1 . Phản ứng của đồng với dung dịch AgNO 3 . 2 . Phản ứng của kẽm với dung dịch đồng (II) sunfat. Từ những phản ứng trên em có nhận xét gì về lọai phản ứng giữa kim lọai với dung dịch muối ? Hòan thành các sơ đồ phản ứng hóa học sau: tính chất hóa học của kim loại 16 Hòan thành các sơ đồ phản ứng hóa học sau ........ + HCl MgCl 2 + H 2 .........+ AgNO 3 Cu(NO 3 ) 2 + Ag ......... + ...... CuO .........+ Cl 2 MgCl 2 O 2 Mg Mg Cu 2 Cu 2 2 t o 2 2 t o Bài tập: Ngâm một lá sắt sạch trong dung dịch đồng (II) sunfat có hiện tượng nào xảy ra:: tính chất hóa học của kim loại 17 Bài tập: Ngâm một lá sắt sạch trong dung dịch đồng (II) sunfat có hiện tượng nào xảy ra: a Không có hiện tượng gì xảy ra b Đồng được giải phóng, nhưng sắt không biến đổi c Sắt bị hòa tan một phần và đồng được giải phóng, dung dịch nhạt màu dần d Không có chất mới nào sinh ra, chỉ có sắt bị hòa tan - Học bài xem trước bài bài dãy hoạt động hoá học. - BTVN: bài 3,4,6, sgk: tính chất hóa học của kim loại 18 - Học bài xem trước bài bài dãy hoạt động hoá học. - BTVN: bài 3,4,6, sgk PowerPoint Presentation: tính chất hóa học của kim loại 19 bài học đã hết chân thành cảm ơn quý thầy cô cùng các em

Related presentations


Other presentations created by dangbach2000

bai 11 tep va quan ly tep
04. 11. 2013
0 views

bai 11 tep va quan ly tep

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh
04. 11. 2013
0 views

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

bai 3 Cau truc chuong trinh
01. 05. 2014
0 views

bai 3 Cau truc chuong trinh

Bai 3 Bai tap chuong I
01. 05. 2014
0 views

Bai 3 Bai tap chuong I

On tap hoc ki 2 tin 11
01. 05. 2014
0 views

On tap hoc ki 2 tin 11

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII

Bai tap  thuc hanh 4 tin 11 HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh
01. 05. 2014
0 views

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau
06. 05. 2014
0 views

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2
31. 03. 2015
0 views

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Ngữ văn 6, bài 4
15. 05. 2015
0 views

Ngữ văn 6, bài 4

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ
20. 05. 2015
0 views

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc
21. 05. 2015
0 views

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1
04. 06. 2015
0 views

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1

lop 1 tap hat tim ban than
17. 08. 2015
0 views

lop 1 tap hat tim ban than

Moi ban vui mua ca
17. 08. 2015
0 views

Moi ban vui mua ca

tap bai hat hoa binh cho be
17. 08. 2015
0 views

tap bai hat hoa binh cho be

Âm nhạc 1 bài 9: Quả
17. 08. 2015
0 views

Âm nhạc 1 bài 9: Quả

Bài 8: Tập tầm vông
17. 08. 2015
0 views

Bài 8: Tập tầm vông

Bai 12 Duong va chan
17. 08. 2015
0 views

Bai 12 Duong va chan

on tap bai hat nang som
17. 08. 2015
0 views

on tap bai hat nang som

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay
17. 08. 2015
0 views

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay

Bài 2 lop 2   hoc hat Xoe hoa
17. 08. 2015
0 views

Bài 2 lop 2 hoc hat Xoe hoa

Bai 6 Chien si ti hon
23. 08. 2015
0 views

Bai 6 Chien si ti hon

BAU TROI XANH
17. 08. 2015
0 views

BAU TROI XANH

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang
20. 10. 2015
0 views

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em
20. 10. 2015
0 views

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em

Hoc hat Bai Con chim non
20. 10. 2015
0 views

Hoc hat Bai Con chim non

Âm  nhạc lớp 3: Gà  gáy
20. 10. 2015
0 views

Âm nhạc lớp 3: Gà gáy

Bai 1 Quoc ca Viet Nam
20. 10. 2015
0 views

Bai 1 Quoc ca Viet Nam

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som
20. 10. 2015
0 views

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som

Cay da Bac Ho
28. 10. 2015
0 views

Cay da Bac Ho

Tiet 17 Meo di cau ca
28. 10. 2015
0 views

Tiet 17 Meo di cau ca

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7
29. 10. 2015
0 views

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7

Hoc hat Chim sao
29. 10. 2015
0 views

Hoc hat Chim sao

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4
29. 10. 2015
0 views

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4

bai 12 hoc hat bai Co la
29. 10. 2015
0 views

bai 12 hoc hat bai Co la

Cuoi HKII am nhac lop 4
29. 10. 2015
0 views

Cuoi HKII am nhac lop 4

am nhac 4 tuuan 31
29. 10. 2015
0 views

am nhac 4 tuuan 31

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON
30. 10. 2015
0 views

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON

lop 6 Tiet 3
30. 10. 2015
0 views

lop 6 Tiet 3

Tiet 12 Khuc hat chim son ca
01. 11. 2015
0 views

Tiet 12 Khuc hat chim son ca

Mẹ đi vắng
01. 11. 2015
0 views

Mẹ đi vắng

Chim chich bonglop2
01. 11. 2015
0 views

Chim chich bonglop2

nhac 8 on tap
01. 11. 2015
0 views

nhac 8 on tap

Tiet 5 On tap Li dia banh bo
01. 11. 2015
0 views

Tiet 5 On tap Li dia banh bo

Lý dĩa bánh bò
01. 11. 2015
0 views

Lý dĩa bánh bò

0 Am Nhac 5 TIET 1
01. 11. 2015
0 views

0 Am Nhac 5 TIET 1

Tiet 9 HBH Tuoi Hong
06. 11. 2015
0 views

Tiet 9 HBH Tuoi Hong

Tiet19 Khat vong mua xuan
06. 11. 2015
0 views

Tiet19 Khat vong mua xuan

TIET 15
06. 11. 2015
0 views

TIET 15

thutinhcuoimuathu
07. 11. 2015
0 views

thutinhcuoimuathu

Tiet 16 am nhac 9ppt
07. 11. 2015
0 views

Tiet 16 am nhac 9ppt

NHac 9
07. 11. 2015
0 views

NHac 9

Con chim hay hot
30. 10. 2015
0 views

Con chim hay hot

tren ngua ta phi nhanh
29. 10. 2015
0 views

tren ngua ta phi nhanh

GIAO AN HOC HAT  NOI VONG TAY LON
06. 11. 2015
0 views

GIAO AN HOC HAT NOI VONG TAY LON