Bai 16 Dinh Dang Van Ban - Tin 10 - HKII

Information about Bai 16 Dinh Dang Van Ban - Tin 10 - HKII

Published on May 2, 2014

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation:  Trường THPT Trần Văn Kiết TrườngTHPTTrần Văn Kiết Chào mừng quí thầy, cô về dự giờ Lớp 10A7 PowerPoint Presentation: Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc Giấy mời dự họp phụ huynh Kính gửi: Phụ huynh học sinh Nguy ễn A Tên tôi là Hồ văn Chiến , Giáo viên chủ nhiệm lớp 11A . Nhằm để thông báo tình hình học tập của các em học sinh trong lớp cho phụ huynh học sinh được rõ. Vậy kính mong các phụ huynh em Nguyễn văn A co mặt tại phoong b2 vào 14 h ngày 25/5/2005 để tham dự cuộc họp phụ huynh học sinh Chợ Lách, ngày:20/ 1 /200 9 Ký tên Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Giấy Mời Dự Họp Phụ Huynh Kính gửi : Phụ huynh học sinh Nguyễn A Tên tôi là Hồ Văn Chiến, Giáo viên chủ nhiệm lớp 11A . Nhằm để thông báo tình hình học tập của các em học sinh trong lớp cho phụ huynh học sinh được rõ. Vậy kính mong các phụ huynh có mặt tại phòng b2 vào 14 h ngày 25/5/2005 để tham dự cuộc họp phụ huynh học sinh Chợ Lách , ngày 20/ 1 /200 9 Ký tên ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN Trường THPT Trần Văn Kiết TrườngTHPTTrần Văn Kiết Hãy so sánh cách trình bày của hai văn bản sau? PowerPoint Presentation: TrườngTHPTTrần Văn Kiết Trường THPT Trần Văn Kiết I.B ài mới 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang II. C ủng cố III. V ề nhà Chương III: SOẠN THẢO VĂN BẢN PowerPoint Presentation: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN Bài 16 TrườngTHPTTrần Văn Kiết Trường THPT Trần Văn Kiết Chương III: SOẠN THẢO VĂN BẢN PowerPoint Presentation: §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN Bài 16 TrườngTHPTTrần Văn Kiết Trường THPT Trần Văn Kiết I.B ài mới 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang II. C ủng cố III. V ề nhà - Định dạng văn bản là gì? - Các khả năng định dạng văn bản? * KN định dạng văn bản(sgk): Định dạng văn bản là: Trình bày các phần của văn bản nhằm mục đích cho văn bản được rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng , giúp người đọc nắm bắt dễ dàng hơn các nội dung chủ yếu của văn bản. PowerPoint Presentation: §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN Bài 16 TrườngTHPTTrần Văn Kiết Trường THPT Trần Văn Kiết 1. Định dạng kí tự * Các thuộc tính định dạng kí tự c ơ bản: * Bước 1: Bôi đen (chọn) phần văn bản cần định dạng. * Bước 2: Định dạng Phông chữ (Font) Cỡ chữ (Size) Kiểu chữ (Style) Màu chữ (Color) Các thuộc tính khác * Các bước định dạng: I.B ài mới 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang II. C ủng cố III. V ề nhà PowerPoint Presentation: Bài 16 1. Định dạng kí tự + Cách 1: Vào Format / Font §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN * Bước 1: Bôi đen * Bước 2: Định dạng bằng một trong các cách sau: TrườngTHPTTrần Văn Kiết Trường THPT Trần Văn Kiết I.B ài mới 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang II. C ủng cố III. V ề nhà PowerPoint Presentation: Size: Cỡ chữ Cuối cùng nháy chuột Font color: Màu chữ Underline style : Kiểu Gạch chân SuperScript: chỉ số trên (VD: X 2 ) Subcript: chỉ số dưới (VD: H 2 O) §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN Font style: Kiểu chữ TrườngTHPTTrần Văn Kiết Trường THPT Trần Văn Kiết Font: Phông chữ Cửa sổ hiển thị kết quả chọn PowerPoint Presentation: 1. Định dạng kí tự + Cách 2: Sử dụng các nút lệnh (biểu tượng) trên thanh công cụ định dạng: Tên phông chữ Cỡ chữ Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ gạch chân * Bước 1: Bôi đen * Bước 2: Định dạng bằng một trong các cách sau: §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN Trường THPT Trần Văn Kiết TrườngTHPTTrần Văn Kiết Bài 16 I.Kiểm tra bài cũ II.B ài mới 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang IV. C ủng cố V. V ề nhà Màu chữ PowerPoint Presentation: Bài 16 2. Định dạng đoạn văn bản §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TrườngTHPTTrần Văn Kiết I.B ài mới 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang II. C ủng cố III. V ề nhà Các thuộc tính định dạng đoạn văn: Căn lề Lề dòng đầu tiên Kiểu đoạn treo Khoảng cách giữa các dòng Khoảng cách giữa các đoạn văn PowerPoint Presentation: Bài 16 2. Định dạng đoạn văn bản * Bước 1: Xác định đoạn VB cần định dạng bằng 1 trong các cách sau: §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN + C1 : Đặt con trỏ vb vào trong đoạn vb + C2 : Chọn một phần của đoạn vb + C3 : Chọn toàn bộ đoạn vb TrườngTHPTTrần Văn Kiết Trường THPT Trần Văn Kiết *Các bước định dạng đoạn văn bản: I.B ài mới 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang II. C ủng cố III. V ề nhà PowerPoint Presentation: Bài 16 2. Định dạng đoạn văn bản * Bước 2: Định dạng + Cách 1: §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN Format / Paragragh , xuất hiện hộp thoại paragragh * Bước 1: Xác định đoạn VB TrườngTHPTTrần Văn Kiết Trường THPT Trần Văn Kiết I.B ài mới 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang II. C ủng cố III. V ề nhà PowerPoint Presentation: Alignment: Căn lề Indentation: Vị trí lề (trái, phải) Spacing: Khoảng cách đến đoạn trước v à sau. Special: Định dạng dòng đầu tiên Line spacing: Khoảng cách giữa các dòng trong 1 đoạn §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN Cuối cùng nháy chuột vào nút lệnh OK TrườngTHPTTrần Văn Kiết Trường THPT Trần Văn Kiết PowerPoint Presentation: Bài 16 2. Định dạng đoạn văn bản + Cách 2: Sử dụng các nút lệnh (biểu tượng) trên thanh công cụ định dạng: Căn thẳng lề trái Căn giữa Căn thẳng lề phải Giảm lề đi một khoảng nhất định Tăng lề lên một khoảng nhất định §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN * Bước 2: Định dạng * Bước 1: Xác định đoạn VB TrườngTHPTTrần Văn Kiết Trường THPT Trần Văn Kiết I.B ài mới 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang II. C ủng cố III. V ề nhà Căn thẳng 2 lề PowerPoint Presentation: Bài 16 2. Định dạng đoạn văn bản + Cách 3: Dùng thước ngang để điều chỉnh: Lề trái trang Vị trí lề dòng đầu tiên Vị trí lề trái của đoạn văn Vị trí lề phải của đoạn văn Lề phải trang §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN * Bước 2: Định dạng * Bước 1: Xác định đoạn VB TrườngTHPTTrần Văn Kiết Trường THPT Trần Văn Kiết TH I.B ài mới 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang II. C ủng cố III. V ề nhà PowerPoint Presentation: Bài 16 3. Định dạng trang văn bản * Các thuộc tính định dạng trang: §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TrườngTHPTTrần Văn Kiết Trường THPT Trần Văn Kiết II.B ài mới 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang II. C ủng cố III. V ề nhà I.B ài mới 3. Định dạng trang Lề trang Hướng trang Trang đứng Trang nằm ngang PowerPoint Presentation: Bài 16 3. Định dạng trang văn bản +File \ Page setup , xuất hiện hộp thoại Page setup: §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TrườngTHPTTrần Văn Kiết Trường THPT Trần Văn Kiết *Định dạng: II.B ài mới 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang II. C ủng cố III. V ề nhà I.B ài mới 3. Định dạng trang PowerPoint Presentation: 3. Định dạng trang văn bản Top: Lề trên Bottom: Lề dưới Left : Lề trái Right : Lề phải Hướng giấy thẳng đứng Hướng giấy nằm ngang §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN Cuối cùng nháy chuột vào nút lệnh OK TrườngTHPTTrần Văn Kiết Trường THPT Trần Văn Kiết Căn lề Hướng giấy Cửa sổ hiển thị kết quả chọn TH PowerPoint Presentation: Bài 16 §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN * Ch ú ý: - Định dạng kí tự, định dạng đoạn vb nên soạn thảo vb xong rồi định dạng . - Định dạng trang thì nên định dạng trước khi soạn thảo. TrườngTHPTTrần Văn Kiết Trường THPT Trần Văn Kiết I.B ài mới 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang II. C ủng cố III. V ề nhà PowerPoint Presentation: Bài 16 §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TrườngTHPTTrần Văn Kiết Trường THPT Trần Văn Kiết I.B ài mới 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang II. C ủng cố III. V ề nhà Câu 1: Để định dạng đoạn văn bản ta sử dụng lệnh: Format  Borders and Shading... Format  Paragraph. C. Format  Font... D. File  Paragraph... PowerPoint Presentation: Bài 16 §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TrườngTHPTTrần Văn Kiết Trường THPT Trần Văn Kiết I.B ài mới 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang II. C ủng cố III. V ề nhà Câu 2: Để dịnh dạng kí tự ta sử dụng lệnh: Format  Columns. Format  Paragraph. C. Format  Font. D. File  Font. PowerPoint Presentation: Bài 16 §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TrườngTHPTTrần Văn Kiết Trường THPT Trần Văn Kiết I.B ài mới 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang II. C ủng cố III. V ề nhà Câu 3: Để định dạng trang văn bản ta sử dụng lệnh: Format  Page Setup. File  Pint. C. File  Page Setup. D. File  Open. PowerPoint Presentation: Bài 16 §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TrườngTHPTTrần Văn Kiết Trường THPT Trần Văn Kiết I.Kiểm tra bài cũ II.B ài mới 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang IV. C ủng cố V. V ề nhà *Các em học bài và trả lời các câu hỏi trong sgk. *Chuẩn bị bài thực hành số 7. * Tìm thêm các cách định dạng khác. PowerPoint Presentation: Kính chào qui ùthầy cô và các em! PowerPoint Presentation: TrườngTHPTTrần Văn Kiết Trường THPT Trần Văn Kiết I.Kiểm tra bài cũ II.B ài mới 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang IV. C ủng cố V. V ề nhà Chương III: SOẠN THẢO VĂN BẢN PowerPoint Presentation: TrườngTHPTTrần Văn Kiết Trường THPT Trần Văn Kiết I.Kiểm tra bài cũ II.B ài mới 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang IV. C ủng cố V. V ề nhà 1 Câu 1: Nhìn vào hình trên hãy cho biết thanh ở vị trí 1 là thanh gì? Thanh tiêu đề. Thanh công cụ định dạng. Thanh bảng chọn. Thanh công cụ chuẩn. Chương III: SOẠN THẢO VĂN BẢN PowerPoint Presentation: TrườngTHPTTrần Văn Kiết Trường THPT Trần Văn Kiết I.Kiểm tra bài cũ II.B ài mới 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang IV. C ủng cố V. V ề nhà 2 Câu 2: Nhìn vào hình trên hãy cho biết thanh ở vị trí 2 là thanh gì? Thanh công cụ vẽ. Thanh công cụ định dạng. Thanh bảng chọn. Thanh trạng thái. Chương III: SOẠN THẢO VĂN BẢN PowerPoint Presentation: TrườngTHPTTrần Văn Kiết Trường THPT Trần Văn Kiết I.Kiểm tra bài cũ II.B ài mới 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang IV. C ủng cố V. V ề nhà Câu 3: Muốn lưu văn bản vào đĩa, ta sử dụng lệnh: File  Open. File  Save. File  Close. File  New. Chương III: SOẠN THẢO VĂN BẢN PowerPoint Presentation: TrườngTHPTTrần Văn Kiết Trường THPT Trần Văn Kiết I.Kiểm tra bài cũ II.B ài mới 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang IV. C ủng cố V. V ề nhà Câu 4: Muốn mở văn bản đã có, ta nhấn tổ hợp phím: Ctrl - N Ctrl - S Ctrl - O Ctrl - C Chương III: SOẠN THẢO VĂN BẢN PowerPoint Presentation: TrườngTHPTTrần Văn Kiết Trường THPT Trần Văn Kiết I.Kiểm tra bài cũ II.B ài mới 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang IV. C ủng cố V. V ề nhà Câu 5: Font VNI – Times tương ứng với bảng mã: VNIWindows TCVN3 Unicode Chương III: SOẠN THẢO VĂN BẢN PowerPoint Presentation: §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN Bài 16 TrườngTHPTTrần Văn Kiết Trường THPT Trần Văn Kiết I.Kiểm tra bài cũ II.B ài mới 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang IV. C ủng cố V. V ề nhà

Related presentations


Other presentations created by dangbach2000

bai 11 tep va quan ly tep
04. 11. 2013
0 views

bai 11 tep va quan ly tep

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh
04. 11. 2013
0 views

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

bai 3 Cau truc chuong trinh
01. 05. 2014
0 views

bai 3 Cau truc chuong trinh

Bai 3 Bai tap chuong I
01. 05. 2014
0 views

Bai 3 Bai tap chuong I

On tap hoc ki 2 tin 11
01. 05. 2014
0 views

On tap hoc ki 2 tin 11

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII

Bai tap  thuc hanh 4 tin 11 HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh
01. 05. 2014
0 views

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau
06. 05. 2014
0 views

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2
31. 03. 2015
0 views

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Ngữ văn 6, bài 4
15. 05. 2015
0 views

Ngữ văn 6, bài 4

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ
20. 05. 2015
0 views

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc
21. 05. 2015
0 views

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1
04. 06. 2015
0 views

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1

lop 1 tap hat tim ban than
17. 08. 2015
0 views

lop 1 tap hat tim ban than

Moi ban vui mua ca
17. 08. 2015
0 views

Moi ban vui mua ca

tap bai hat hoa binh cho be
17. 08. 2015
0 views

tap bai hat hoa binh cho be

Âm nhạc 1 bài 9: Quả
17. 08. 2015
0 views

Âm nhạc 1 bài 9: Quả

Bài 8: Tập tầm vông
17. 08. 2015
0 views

Bài 8: Tập tầm vông

Bai 12 Duong va chan
17. 08. 2015
0 views

Bai 12 Duong va chan

on tap bai hat nang som
17. 08. 2015
0 views

on tap bai hat nang som

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay
17. 08. 2015
0 views

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay

Bài 2 lop 2   hoc hat Xoe hoa
17. 08. 2015
0 views

Bài 2 lop 2 hoc hat Xoe hoa

Bai 6 Chien si ti hon
23. 08. 2015
0 views

Bai 6 Chien si ti hon

BAU TROI XANH
17. 08. 2015
0 views

BAU TROI XANH

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang
20. 10. 2015
0 views

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em
20. 10. 2015
0 views

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em

Hoc hat Bai Con chim non
20. 10. 2015
0 views

Hoc hat Bai Con chim non

Âm  nhạc lớp 3: Gà  gáy
20. 10. 2015
0 views

Âm nhạc lớp 3: Gà gáy

Bai 1 Quoc ca Viet Nam
20. 10. 2015
0 views

Bai 1 Quoc ca Viet Nam

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som
20. 10. 2015
0 views

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som

Cay da Bac Ho
28. 10. 2015
0 views

Cay da Bac Ho

Tiet 17 Meo di cau ca
28. 10. 2015
0 views

Tiet 17 Meo di cau ca

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7
29. 10. 2015
0 views

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7

Hoc hat Chim sao
29. 10. 2015
0 views

Hoc hat Chim sao

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4
29. 10. 2015
0 views

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4

bai 12 hoc hat bai Co la
29. 10. 2015
0 views

bai 12 hoc hat bai Co la

Cuoi HKII am nhac lop 4
29. 10. 2015
0 views

Cuoi HKII am nhac lop 4

am nhac 4 tuuan 31
29. 10. 2015
0 views

am nhac 4 tuuan 31

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON
30. 10. 2015
0 views

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON

lop 6 Tiet 3
30. 10. 2015
0 views

lop 6 Tiet 3

Tiet 12 Khuc hat chim son ca
01. 11. 2015
0 views

Tiet 12 Khuc hat chim son ca

Mẹ đi vắng
01. 11. 2015
0 views

Mẹ đi vắng

Chim chich bonglop2
01. 11. 2015
0 views

Chim chich bonglop2

nhac 8 on tap
01. 11. 2015
0 views

nhac 8 on tap

Tiet 5 On tap Li dia banh bo
01. 11. 2015
0 views

Tiet 5 On tap Li dia banh bo

Lý dĩa bánh bò
01. 11. 2015
0 views

Lý dĩa bánh bò

0 Am Nhac 5 TIET 1
01. 11. 2015
0 views

0 Am Nhac 5 TIET 1

Tiet 9 HBH Tuoi Hong
06. 11. 2015
0 views

Tiet 9 HBH Tuoi Hong

Tiet19 Khat vong mua xuan
06. 11. 2015
0 views

Tiet19 Khat vong mua xuan

TIET 15
06. 11. 2015
0 views

TIET 15

thutinhcuoimuathu
07. 11. 2015
0 views

thutinhcuoimuathu

Tiet 16 am nhac 9ppt
07. 11. 2015
0 views

Tiet 16 am nhac 9ppt

NHac 9
07. 11. 2015
0 views

NHac 9

Con chim hay hot
30. 10. 2015
0 views

Con chim hay hot

tren ngua ta phi nhanh
29. 10. 2015
0 views

tren ngua ta phi nhanh

GIAO AN HOC HAT  NOI VONG TAY LON
06. 11. 2015
0 views

GIAO AN HOC HAT NOI VONG TAY LON