Bai 17 Chuong trinh con va phan loai - tin 11 - HKII

Information about Bai 17 Chuong trinh con va phan loai - tin 11 - HKII

Published on May 1, 2014

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: Bài 17 Chương trình con và phân loại Giáo án điện tử tin học lớp 11 PowerPoint Presentation: Để viết chương trình giải các bài toán lớn, phức tạp người lập trình có thể chia thành nhiều bài toán nhỏ, mỗi bài toán là một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định (gọi là ctc). Sau đó ghép nối các chương trình con thành chương trình chính. Nhóm trưởng Việc A Việc B 1. Chương trình con (ctc) PowerPoint Presentation: 2. Phân loại chương trình con Chương trình con Hàm (Function) Là chương trình con thực hiện một số thao tác nào đó, và trả về một giá trị qua tên của nó. Thủ tục (Procedure) Là chương trình con thực hiện một số thao tác nào đó, và không trả về giá trị nào qua tên của nó. Tính tổng luỹ thừa S = an + bm + cp + dq Vẽ và đưa ra màn hình 5 hình chữ nhật có kích thước khác nhau. PowerPoint Presentation: 2. Phân loại chương trình con Chương trình con Hàm (Function) Hàm toán học hay hàm xử lí xâu: VD: sin(x), sqrt(x), length(x),… Thủ tục (Procedure) Các thủ tục vào ra chuẩn hay thủ tục xử lí xâu: Vd: writeln, readln, delete, insert,… PowerPoint Presentation: 3. Cấu trúc của chương trình con <Phần đầu> [<Phần khai báo>] < Phần thân> Function <Tênhàm>[(<ds tham số>)] :kiểu của hàm; [< Phần khai báo >] Begin [<Dãy các lệnh>] tênhàm := giátrị; End; Procedure <tên thủ tục> [(<ds tham số>)]; [< Phần khai báo >] Begin [<Dãy các lệnh>] End; Hàm (Function) Thủ tục (Procedure) PowerPoint Presentation: 3. Cấu trúc của chương trình con Tham số hình thức: là các biến được khai báo cho dữ liệu vào ra. Biến cục bộ: là các biến được khai báo dùng riêng trong CTC. Biến toàn cục : các biến của chương trình chính được gọi là biến toàn cục. Thực hiện CTC: Tham số thực sự. PowerPoint Presentation: 4. Một số ví dụ Bài toán 1: Lập chương trình tối giản phân số Ví dụ: nhập 6/10 => ra 3/5 * INPUT : Nhập phân số a/b; * OUTPUT : Phân số c/d - Trong đó: c = a/ƯCLN(a,b); d = b/ƯCLN(a,b);  Viết chương trình con thực hiện tìm ƯCLN(a,b) và gọi nó khi tính c,d trong chương trình chính. PowerPoint Presentation: Program tgps; Uses crt; Var tu,mau,c,d : integer; Function UCLN( a,b :integer) : integer; Begin While a<> b do if a>b then a := a-b else b:=b-a; UCLN := a; end; BEGIN Write(‘ Nhap vao tu so và mau so:’); readln(tu,mau); C := tu div UCLN(tu,mau) ; d := mau div UCLN(tu,mau); Writeln(‘ Phan so toi gian = ’, c, ‘ / ’, d); Readln; END. Write(‘Nhap vao tu so va mau so:’); C := 6 div d := 10 div UCLN(6,10) UCLN(6,10); Writeln(‘ Phan so toi gian = ’, 3, ‘ / ’, 5); Readln; END. BEGIN Readln(tu,mau); USCLN=2; USCLN=2; Nhap vao tu so va mau so: 6 10 Phan so toi gian= 3/5 PowerPoint Presentation: Nhận xét Các CTC thường được đặt sau phần khai báo của chương trình chính. CTC chỉ được thực hiện khi có lời gọi nó. Lợi ích của việc sử dụng chương trình con: Hỗ trợ việc thực hiện các chương trình lớn. Tránh được việc phải viết lặp đi lặp lại cùng một dãy lệnh nào đó. Thuận tiện cho việc phát triển và nâng cấp chương trình. PowerPoint Presentation: Hãy nhớ!  Chương trình con là một dãy lệnh giải quyết một bài toán con cụ thể.  Cấu trúc chương trình gồm: Phân loại chương trình con: + Hàm + Thủ tục <Phần khai báo> < Phần thân>

Related presentations


Other presentations created by dangbach2000

bai 11 tep va quan ly tep
04. 11. 2013
0 views

bai 11 tep va quan ly tep

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh
04. 11. 2013
0 views

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

bai 3 Cau truc chuong trinh
01. 05. 2014
0 views

bai 3 Cau truc chuong trinh

Bai 3 Bai tap chuong I
01. 05. 2014
0 views

Bai 3 Bai tap chuong I

On tap hoc ki 2 tin 11
01. 05. 2014
0 views

On tap hoc ki 2 tin 11

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII

Bai tap  thuc hanh 4 tin 11 HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh
01. 05. 2014
0 views

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau
06. 05. 2014
0 views

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2
31. 03. 2015
0 views

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Ngữ văn 6, bài 4
15. 05. 2015
0 views

Ngữ văn 6, bài 4

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ
20. 05. 2015
0 views

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc
21. 05. 2015
0 views

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1
04. 06. 2015
0 views

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1

lop 1 tap hat tim ban than
17. 08. 2015
0 views

lop 1 tap hat tim ban than

Moi ban vui mua ca
17. 08. 2015
0 views

Moi ban vui mua ca

tap bai hat hoa binh cho be
17. 08. 2015
0 views

tap bai hat hoa binh cho be

Âm nhạc 1 bài 9: Quả
17. 08. 2015
0 views

Âm nhạc 1 bài 9: Quả

Bài 8: Tập tầm vông
17. 08. 2015
0 views

Bài 8: Tập tầm vông

Bai 12 Duong va chan
17. 08. 2015
0 views

Bai 12 Duong va chan

on tap bai hat nang som
17. 08. 2015
0 views

on tap bai hat nang som

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay
17. 08. 2015
0 views

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay

Bài 2 lop 2   hoc hat Xoe hoa
17. 08. 2015
0 views

Bài 2 lop 2 hoc hat Xoe hoa

Bai 6 Chien si ti hon
23. 08. 2015
0 views

Bai 6 Chien si ti hon

BAU TROI XANH
17. 08. 2015
0 views

BAU TROI XANH

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang
20. 10. 2015
0 views

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em
20. 10. 2015
0 views

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em

Hoc hat Bai Con chim non
20. 10. 2015
0 views

Hoc hat Bai Con chim non

Âm  nhạc lớp 3: Gà  gáy
20. 10. 2015
0 views

Âm nhạc lớp 3: Gà gáy

Bai 1 Quoc ca Viet Nam
20. 10. 2015
0 views

Bai 1 Quoc ca Viet Nam

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som
20. 10. 2015
0 views

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som

Cay da Bac Ho
28. 10. 2015
0 views

Cay da Bac Ho

Tiet 17 Meo di cau ca
28. 10. 2015
0 views

Tiet 17 Meo di cau ca

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7
29. 10. 2015
0 views

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7

Hoc hat Chim sao
29. 10. 2015
0 views

Hoc hat Chim sao

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4
29. 10. 2015
0 views

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4

bai 12 hoc hat bai Co la
29. 10. 2015
0 views

bai 12 hoc hat bai Co la

Cuoi HKII am nhac lop 4
29. 10. 2015
0 views

Cuoi HKII am nhac lop 4

am nhac 4 tuuan 31
29. 10. 2015
0 views

am nhac 4 tuuan 31

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON
30. 10. 2015
0 views

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON

lop 6 Tiet 3
30. 10. 2015
0 views

lop 6 Tiet 3

Tiet 12 Khuc hat chim son ca
01. 11. 2015
0 views

Tiet 12 Khuc hat chim son ca

Mẹ đi vắng
01. 11. 2015
0 views

Mẹ đi vắng

Chim chich bonglop2
01. 11. 2015
0 views

Chim chich bonglop2

nhac 8 on tap
01. 11. 2015
0 views

nhac 8 on tap

Tiet 5 On tap Li dia banh bo
01. 11. 2015
0 views

Tiet 5 On tap Li dia banh bo

Lý dĩa bánh bò
01. 11. 2015
0 views

Lý dĩa bánh bò

0 Am Nhac 5 TIET 1
01. 11. 2015
0 views

0 Am Nhac 5 TIET 1

Tiet 9 HBH Tuoi Hong
06. 11. 2015
0 views

Tiet 9 HBH Tuoi Hong

Tiet19 Khat vong mua xuan
06. 11. 2015
0 views

Tiet19 Khat vong mua xuan

TIET 15
06. 11. 2015
0 views

TIET 15

thutinhcuoimuathu
07. 11. 2015
0 views

thutinhcuoimuathu

Tiet 16 am nhac 9ppt
07. 11. 2015
0 views

Tiet 16 am nhac 9ppt

NHac 9
07. 11. 2015
0 views

NHac 9

Con chim hay hot
30. 10. 2015
0 views

Con chim hay hot

tren ngua ta phi nhanh
29. 10. 2015
0 views

tren ngua ta phi nhanh

GIAO AN HOC HAT  NOI VONG TAY LON
06. 11. 2015
0 views

GIAO AN HOC HAT NOI VONG TAY LON