Bài 17 dãnh hoạt động hóa học của kim loại

Information about Bài 17 dãnh hoạt động hóa học của kim loại

Published on April 20, 2012

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: Kiểm tra bài cũ : Viết các phương trình hóa học theo các sơ đồ phản ứng sau đây : 1) Zn + H 2 SO 4 → ZnSO 4 + …… 2) …. + CuSO 4 → FeSO 4 +…… 3) … + …. → FeCl 2 + H 2 ↑ 4) … + AgNO 3 → Cu(NO 3 ) 2 + … 5) Na + H 2 O → …… + ……. PowerPoint Presentation: HÓA HỌC 9 B ÀI GIẢNG * Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào ? * Dãy hoạt động hóa học của kim loại có ý nghĩa như thế nào ? Tiết 23 Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại PowerPoint Presentation: Tiết 23 Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại Thí nghiệm 1 : Cho đinh sắt vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO 4 và cho lá đồng nhỏ vào ống nghiệm đựng dung dịch FeSO 4 Nêu hiện tượng , giải thích và viết phương trình hóa học Nhận xét mức độ hoạt động của Fe và Cu Tiết 23 Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại PowerPoint Presentation: Thí nghiệm 2 : Cho lá đồng nhỏ vào ống nghiệm đựng dung dịch AgNO 3 và cho mẩu dây bạc vào dung dịch CuSO 4 Nêu hiện tượng , giải thích và viết phương trình hóa học , Nhận xét mức độ hoạt động của Cu và Ag PowerPoint Presentation: Thí nghiệm 3 : Cho đinh sắt và lá đồng nhỏ vào ống nghiệm đựng dung dịch HCl Nêu hiện tương , giải thích và viết phương trình hóa học , Nhận xét mức độ hoạt động của Fe ,Cu và so sánh với (H) PowerPoint Presentation: Thí nghiệm 4 : Cho mẩu natri và đinh sắt vào hai cốc riêng biệt đựng nước cất có thêm vài giọt dung dịch phenolphtalein Nêu hiện tượng , giải thích và viết phương trình hóa học , Nhận xét mức độ hoạt động của Na,Fe PowerPoint Presentation: 4. Thí nghiệm 4: Natri mạnh hơn Sắt → Na , Fe Na , Fe , ( H) , Cu , Ag 3. Thí nghiệm 3 : → Fe , (H) , Cu 2. Thí nghiệm 2: Đồng mạnh hơn Bạc → Cu , Ag I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại 1. Thí nghiệm 1 : Sắt mạnh hơn Đồng → Fe, Cu PowerPoint Presentation: Ngoµi nh÷ng kim lo¹i Na, Fe, Cu, Ag mµ chóng ta ®· t×m hiÓu , gi ¶ sö cã thªm c¸c kim lo¹i : K , Mg , Al , Pb , Zn , Au th × s¾p xÕp thÕ nµo ?­ PowerPoint Presentation: Bằng nhiều thí nghiệm khác nhau người ta đã sắp xếp được dãy hoạt động hóa học của các nguyên tử các nguyên tố kim loại như sau : K , Na, Mg , Al , Zn , Fe, Pb , (H) ,Cu , Ag, Au I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại PowerPoint Presentation: NÕu cã thªm c¸c kim lo¹i : Ca , Ni, Sn , Hg, Pt th × s¾p xÕp thÕ nµo ?­ K, Na, Ca , Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn , Pb , (H ) , Cu, Hg ,Ag , Pt , Au PowerPoint Presentation: II/ Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học của kim loại : ầ 1. Mức độ hoạt động hóa học của kim loại giảm dần từ trái qua phải 2. Kim loại đứng trước Mg phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành kiềm và giải phóng khí H 2 K, Na, Ca , Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn , Pb , (H) , Cu, Hg ,Ag , Pt , Au K, Na, Ca , Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn , Pb , (H) , Cu, Hg ,Ag , Pt , Au PowerPoint Presentation: 3. Kim loại đứng trước H thì phản ứng được với 1 số dd axit loãng ( HCl , H 2 SO 4 …) giải phóng khí H 2 4. Kim loại đứng trước ( trừ Na, K, Ca … ) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối K, Na, Ca , Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn , Pb , (H ) , Cu, Hg,Ag , Pt , Au K, Na, Ca , Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn , Pb , (H ) , Cu, Hg,Ag , Pt , Au PowerPoint Presentation: C âu 1 . Dãy các kim loại nào sau đây sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học tăng dần ? C âu 2 : Dung d ịch ZnSO 4 có lẫn tạp chất là CuSO 4 . Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO 4 . Hãy giải thích và viết phương trình hoá học . a, Fe b , Zn c , Cu d , Mg A . K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe B . Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn C . Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K D . Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe E . Mg, K, Cu, Al, Fe D ùng kim loại Zn để làm sạch dd có lẫn tạp chất vì Zn đứng trước Cu trong dãy hoạt động hóa học nên đẩy Cu ra khỏi dd PTHH: Zn + CuSO 4 →ZnSO 4 + Cu↓ Câu 3 . H·y s¾p xÕp c¸c kim lo¹i sau ®©y theo chiÒu ho¹t ® éng hãa häc t¨ng dÇn Ag, Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe , Pb Ag, Cu, Pb , Fe, Zn, Al, Mg, K,

Related presentations


Other presentations created by dangbach2000

bai 11 tep va quan ly tep
04. 11. 2013
0 views

bai 11 tep va quan ly tep

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh
04. 11. 2013
0 views

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

bai 3 Cau truc chuong trinh
01. 05. 2014
0 views

bai 3 Cau truc chuong trinh

Bai 3 Bai tap chuong I
01. 05. 2014
0 views

Bai 3 Bai tap chuong I

On tap hoc ki 2 tin 11
01. 05. 2014
0 views

On tap hoc ki 2 tin 11

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII

Bai tap  thuc hanh 4 tin 11 HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh
01. 05. 2014
0 views

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau
06. 05. 2014
0 views

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2
31. 03. 2015
0 views

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Ngữ văn 6, bài 4
15. 05. 2015
0 views

Ngữ văn 6, bài 4

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ
20. 05. 2015
0 views

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc
21. 05. 2015
0 views

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1
04. 06. 2015
0 views

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1

lop 1 tap hat tim ban than
17. 08. 2015
0 views

lop 1 tap hat tim ban than

Moi ban vui mua ca
17. 08. 2015
0 views

Moi ban vui mua ca

tap bai hat hoa binh cho be
17. 08. 2015
0 views

tap bai hat hoa binh cho be

Âm nhạc 1 bài 9: Quả
17. 08. 2015
0 views

Âm nhạc 1 bài 9: Quả

Bài 8: Tập tầm vông
17. 08. 2015
0 views

Bài 8: Tập tầm vông

Bai 12 Duong va chan
17. 08. 2015
0 views

Bai 12 Duong va chan

on tap bai hat nang som
17. 08. 2015
0 views

on tap bai hat nang som

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay
17. 08. 2015
0 views

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay

Bài 2 lop 2   hoc hat Xoe hoa
17. 08. 2015
0 views

Bài 2 lop 2 hoc hat Xoe hoa

Bai 6 Chien si ti hon
23. 08. 2015
0 views

Bai 6 Chien si ti hon

BAU TROI XANH
17. 08. 2015
0 views

BAU TROI XANH

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang
20. 10. 2015
0 views

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em
20. 10. 2015
0 views

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em

Hoc hat Bai Con chim non
20. 10. 2015
0 views

Hoc hat Bai Con chim non

Âm  nhạc lớp 3: Gà  gáy
20. 10. 2015
0 views

Âm nhạc lớp 3: Gà gáy

Bai 1 Quoc ca Viet Nam
20. 10. 2015
0 views

Bai 1 Quoc ca Viet Nam

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som
20. 10. 2015
0 views

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som

Cay da Bac Ho
28. 10. 2015
0 views

Cay da Bac Ho

Tiet 17 Meo di cau ca
28. 10. 2015
0 views

Tiet 17 Meo di cau ca

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7
29. 10. 2015
0 views

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7

Hoc hat Chim sao
29. 10. 2015
0 views

Hoc hat Chim sao

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4
29. 10. 2015
0 views

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4

bai 12 hoc hat bai Co la
29. 10. 2015
0 views

bai 12 hoc hat bai Co la

Cuoi HKII am nhac lop 4
29. 10. 2015
0 views

Cuoi HKII am nhac lop 4

am nhac 4 tuuan 31
29. 10. 2015
0 views

am nhac 4 tuuan 31

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON
30. 10. 2015
0 views

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON

lop 6 Tiet 3
30. 10. 2015
0 views

lop 6 Tiet 3

Tiet 12 Khuc hat chim son ca
01. 11. 2015
0 views

Tiet 12 Khuc hat chim son ca

Mẹ đi vắng
01. 11. 2015
0 views

Mẹ đi vắng

Chim chich bonglop2
01. 11. 2015
0 views

Chim chich bonglop2

nhac 8 on tap
01. 11. 2015
0 views

nhac 8 on tap

Tiet 5 On tap Li dia banh bo
01. 11. 2015
0 views

Tiet 5 On tap Li dia banh bo

Lý dĩa bánh bò
01. 11. 2015
0 views

Lý dĩa bánh bò

0 Am Nhac 5 TIET 1
01. 11. 2015
0 views

0 Am Nhac 5 TIET 1

Tiet 9 HBH Tuoi Hong
06. 11. 2015
0 views

Tiet 9 HBH Tuoi Hong

Tiet19 Khat vong mua xuan
06. 11. 2015
0 views

Tiet19 Khat vong mua xuan

TIET 15
06. 11. 2015
0 views

TIET 15

thutinhcuoimuathu
07. 11. 2015
0 views

thutinhcuoimuathu

Tiet 16 am nhac 9ppt
07. 11. 2015
0 views

Tiet 16 am nhac 9ppt

NHac 9
07. 11. 2015
0 views

NHac 9

Con chim hay hot
30. 10. 2015
0 views

Con chim hay hot

tren ngua ta phi nhanh
29. 10. 2015
0 views

tren ngua ta phi nhanh

GIAO AN HOC HAT  NOI VONG TAY LON
06. 11. 2015
0 views

GIAO AN HOC HAT NOI VONG TAY LON