Bai 2 Cac thanh phan co ban cua ngon ngu lap trinh

Information about Bai 2 Cac thanh phan co ban cua ngon ngu lap trinh

Published on May 1, 2014

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: Bài 2 các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình Giáo án điện tử tin học lớp 11 PowerPoint Presentation: 1. Các thành phần cơ bản Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có ba thành phần cơ bản: Bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa. Các chữ cái thường và hoa: a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s t u ư v x y Các dấu ` ´ • ’ ~ Hãy cho biết trong tiếng Việt gồm những chữ cái nào? PowerPoint Presentation: Bảng chữ cái a là tập hợp các kí tự được dùng để viết chương trình. Ví dụ: Bảng chữ cái của pascal gồm Các chữ cái (thường và hoa): Các chữ số: Các kí tự đặc biệt: + - * / = < > [ ]  , ; # ^ $ @ & ( ) { } : ‘ dấu cách _ (dấu gạch dưới) a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PowerPoint Presentation: Các ngôn ngữ lập trình khác nhau cũng có sự khác nhau về bảng chữ cái. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau thì bảng chữ cái có khác nhau không nhỉ ? Ví dụ: Bảng chữ cái của ngôn ngữ c/c++ so với PASCAL có bổ sung thêm một số kí tự như: “ \ ! ? % | Không được phép dùng bất kì kí tự nào ngoài các kí tự quy định trong bảng chữ cái khi viết chương trình. PowerPoint Presentation: Cú pháp b Ghép các cặp từ sau đây sao cho phù hợp với quy tắc sử dụng trong tiếng Việt! thì… nên… Nếu… Vì… Không những… mà còn… Dựa vào cú pháp người lập trình và chương trình dịch biết tổ hợp nào của các kí tự trong bảng chữ cái là hợp lệ, nhờ đó có thể mô tả chính xác thuật toán để máy thực hiện. Là bộ quy tắc để viết chương trình, gồm những quy định viết từ và tổ hợp từ của mỗi ngôn ngữ. Hãy cùng tham gia trò chơi sau: PowerPoint Presentation: Ngữ nghĩa c xác định ý nghĩa thao tác cần thực hiện, ứng với tổ hợp kí tự dựa vào ngữ cảnh của nó. Ví dụ: Xác định ý nghĩa của kí tự “+” trong các biểu thức sau: Với A, B là các đại lượng nhận giá trị số nguyên. Với M, N là các đại lượng nhận giá trị số thực. A + B M + N Kí tự “+” là phép cộng hai số nguyên. Kí tự “+” là phép cộng hai số thực. Ngữ nghĩa xác định tính chất và thuộc tính của các tổ hợp kí tự tạo thành các dòng lệnh trong chương trình. PowerPoint Presentation: 2. Một số khái niệm Tên a Dùng để xác định các đối tượng trong chương trình. Tên đặt theo quy tắc được xác định của ngôn ngữ lập trình và từng chương trình dịch cụ thể. Turbo Pascal C++ Tên là một dãy liên tiếp các kí tự gồm: chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới. Độ dài tên ≤ 127 kí tự. Bắt đầu tên bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới. Không phân biệt chữ hoa và thường. Độ dài tên tuỳ ý. Có phân biệt chữ hoa và thường. Ví dụ: Baitap S X1 SO_LUONG _R2 PI PowerPoint Presentation: Một số ngôn ngữ lập trình phân biệt ba loại tên sau: Tên dành riêng (Từ khoá): là những tên được ngôn ngữ lập trình dùng với ý nghĩa xác định mà không được dùng với ý nghĩa khác. Tên do người lập trình đặt: sử dụng theo ý nghĩa riêng, xác định bằng cách khai báo trước khi sử dụng. Tên chuẩn: dùng với ý nghĩa xác định nào đó được quy định trong các thư viện của ngôn ngữ lập trình, nhưng người lập trình có thể khai báo và dùng với ý nghĩa khác. Ví dụ: BAITAP, A, X1, CHUVI, SO_LUONG, … Tên do người lập trình đặt COUT, CLRSCR, CIN… BYTE, REAL, ABS... Tên chuẩn MAIN, INCLUDE, VOID, WHILE, IF… PROGRAM, USE, VAR, BEGIN, END… Tên dành riêng C/ C++ Pascal Loại tên PowerPoint Presentation: Hằng và biến b Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. Hằng số học là các số nguyên và số thực, có hoặc không dấu. Hằng lôgic là các giá trị TRUE hoặc FALSE. Hằng xâu là chuỗi kí tự bất kì, khi viết đặt trong cặp dấu nháy. Ví dụ: Bài toán: Tính chu vi (CV), diện tích (S) hình tròn với bán kính (R) bất kì được đưa vào từ bàn phím. Hãy xác định các đại lượng có trong bài toán trên? Đại lượng có giá trị không đổi Đại lượng có giá trị thay đổi Pi=3.14 R, CV, S C/ C++ Pascal Loại hằng 3 0 -8 +15 2.5 5.0 -12.79 +6.8 0.2 -2.259E02 1.7E-3 Hằng số học TRUE FALSE Hằng lôgic “Tin hoc” “12345” ‘Tin hoc’ ‘12345’ Hằng xâu PowerPoint Presentation: là những đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. Tên biến mang giá trị của biến tại từng thời điểm thực hiện chương trình. CV, R và S là các biến Trong ví dụ trên: Biến PowerPoint Presentation: Các đoạn chú thích đặt trong chương trình nguồn giúp người đọc dễ dàng nhận biết ý nghĩa của chương trình đó. Chú thích không làm ảnh hưởng đến nội dung chương trình nguồn và được chương trình dịch bỏ qua. Chú thích c Program VD1; uses crt; { khai bao thu vien} BEGIN { bat dau ct} {in TB ra man hinh} Write(‘ Xin chao cac ban lop 11’); readln; END. Trong Pascal, chú thích được đặt giữa cặp dấu { } hoặc (* *) Trong C++, chú thích được đặt giữa cặp dấu /* và */ PowerPoint Presentation: Ghi nhớ! Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình: Bộ chữ cái. Các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ lập trình: Tên: Tên dành riêng (Từ khoá). Tên chuẩn. Cú pháp. Ngữ nghĩa. Tên do người dùng đặt. Các đại lượng: Hằng. Biến. Chú thích.

Related presentations


Other presentations created by dangbach2000

bai 11 tep va quan ly tep
04. 11. 2013
0 views

bai 11 tep va quan ly tep

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh
04. 11. 2013
0 views

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

bai 3 Cau truc chuong trinh
01. 05. 2014
0 views

bai 3 Cau truc chuong trinh

Bai 3 Bai tap chuong I
01. 05. 2014
0 views

Bai 3 Bai tap chuong I

On tap hoc ki 2 tin 11
01. 05. 2014
0 views

On tap hoc ki 2 tin 11

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII

Bai tap  thuc hanh 4 tin 11 HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh
01. 05. 2014
0 views

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau
06. 05. 2014
0 views

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2
31. 03. 2015
0 views

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Ngữ văn 6, bài 4
15. 05. 2015
0 views

Ngữ văn 6, bài 4

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ
20. 05. 2015
0 views

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc
21. 05. 2015
0 views

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1
04. 06. 2015
0 views

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1

lop 1 tap hat tim ban than
17. 08. 2015
0 views

lop 1 tap hat tim ban than

Moi ban vui mua ca
17. 08. 2015
0 views

Moi ban vui mua ca

tap bai hat hoa binh cho be
17. 08. 2015
0 views

tap bai hat hoa binh cho be

Âm nhạc 1 bài 9: Quả
17. 08. 2015
0 views

Âm nhạc 1 bài 9: Quả

Bài 8: Tập tầm vông
17. 08. 2015
0 views

Bài 8: Tập tầm vông

Bai 12 Duong va chan
17. 08. 2015
0 views

Bai 12 Duong va chan

on tap bai hat nang som
17. 08. 2015
0 views

on tap bai hat nang som

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay
17. 08. 2015
0 views

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay

Bài 2 lop 2   hoc hat Xoe hoa
17. 08. 2015
0 views

Bài 2 lop 2 hoc hat Xoe hoa

Bai 6 Chien si ti hon
23. 08. 2015
0 views

Bai 6 Chien si ti hon

BAU TROI XANH
17. 08. 2015
0 views

BAU TROI XANH

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang
20. 10. 2015
0 views

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em
20. 10. 2015
0 views

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em

Hoc hat Bai Con chim non
20. 10. 2015
0 views

Hoc hat Bai Con chim non

Âm  nhạc lớp 3: Gà  gáy
20. 10. 2015
0 views

Âm nhạc lớp 3: Gà gáy

Bai 1 Quoc ca Viet Nam
20. 10. 2015
0 views

Bai 1 Quoc ca Viet Nam

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som
20. 10. 2015
0 views

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som

Cay da Bac Ho
28. 10. 2015
0 views

Cay da Bac Ho

Tiet 17 Meo di cau ca
28. 10. 2015
0 views

Tiet 17 Meo di cau ca

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7
29. 10. 2015
0 views

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7

Hoc hat Chim sao
29. 10. 2015
0 views

Hoc hat Chim sao

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4
29. 10. 2015
0 views

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4

bai 12 hoc hat bai Co la
29. 10. 2015
0 views

bai 12 hoc hat bai Co la

Cuoi HKII am nhac lop 4
29. 10. 2015
0 views

Cuoi HKII am nhac lop 4

am nhac 4 tuuan 31
29. 10. 2015
0 views

am nhac 4 tuuan 31

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON
30. 10. 2015
0 views

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON

lop 6 Tiet 3
30. 10. 2015
0 views

lop 6 Tiet 3

Tiet 12 Khuc hat chim son ca
01. 11. 2015
0 views

Tiet 12 Khuc hat chim son ca

Mẹ đi vắng
01. 11. 2015
0 views

Mẹ đi vắng

Chim chich bonglop2
01. 11. 2015
0 views

Chim chich bonglop2

nhac 8 on tap
01. 11. 2015
0 views

nhac 8 on tap

Tiet 5 On tap Li dia banh bo
01. 11. 2015
0 views

Tiet 5 On tap Li dia banh bo

Lý dĩa bánh bò
01. 11. 2015
0 views

Lý dĩa bánh bò

0 Am Nhac 5 TIET 1
01. 11. 2015
0 views

0 Am Nhac 5 TIET 1

Tiet 9 HBH Tuoi Hong
06. 11. 2015
0 views

Tiet 9 HBH Tuoi Hong

Tiet19 Khat vong mua xuan
06. 11. 2015
0 views

Tiet19 Khat vong mua xuan

TIET 15
06. 11. 2015
0 views

TIET 15

thutinhcuoimuathu
07. 11. 2015
0 views

thutinhcuoimuathu

Tiet 16 am nhac 9ppt
07. 11. 2015
0 views

Tiet 16 am nhac 9ppt

NHac 9
07. 11. 2015
0 views

NHac 9

Con chim hay hot
30. 10. 2015
0 views

Con chim hay hot

tren ngua ta phi nhanh
29. 10. 2015
0 views

tren ngua ta phi nhanh

GIAO AN HOC HAT  NOI VONG TAY LON
06. 11. 2015
0 views

GIAO AN HOC HAT NOI VONG TAY LON