Bai 20 Mang may tinh - tin học 10, HKII

Information about Bai 20 Mang may tinh - tin học 10, HKII

Published on May 2, 2014

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: TẬP THỂ LỚP 10A9 KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ GIÁO PowerPoint Presentation: Lôùp Hoïc Löïc Haïnh kieåm Ghi chuù Gioûi Khaù T.Bình Yeáu Keùm Toát Khaù T.Bình Yeáu Keùm 10A1 10A2 10A3 Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Em hãy trình bày các thao tác cơ bản đã sử dụng để soạn thảo tạo ra mẫu văn bản sau: ĐÁP ÁN: Tạo bảng gồm 12 cột và 5 hàng. Sử dụng thao tác Merge cells (4 lần). Sử dụng thao tác gõ văn bản và thay đổi độ rộng cho cột. Sử dụng thao tác Cell Alignment. PowerPoint Presentation: Chương IV MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET PowerPoint Presentation: Tại sao phải nối mạng máy tính? Tiết 57: Bài 20: Mạng máy tính PowerPoint Presentation: Sao chép, truyền dữ liệu Tiết 57: Bài 20: Mạng máy tính PowerPoint Presentation: Chia sẻ tài nguyên (thông tin,thiết bị...) Tiết 57: Bài 20: Mạng máy tính PowerPoint Presentation: TạO THàNH Hệ THốNG TíNH TOáN lớn Tiết 57: Bài 20: Mạng máy tính PowerPoint Presentation: Tiết 57: Bài 20: Mạng máy tính Kết nối Chia sẻ tài nguyên (Thiết bị, dữ liệu và phần mềm ...) Sao chép, truyền dữ liệu Tạo thành hệ thống tính toán lớn PowerPoint Presentation: 1. Mạng máy tính là gì? Tiết 57: Bài 20: Mạng máy tính - Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được kết nối theo một phương thức nào đó sao cho chúng có thể trao đổi dữ liệu và dùng chung thiết bị. PowerPoint Presentation: Mạng máy tính có những thành phần nào? PowerPoint Presentation: - Gồm ba thành phần: Các thiết bị mạng đảm bảo kết nối các máy tính với nhau. Các máy tính Phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giữa các máy tính 1. Mạng máy tính là gì? Tiết 57: Bài 20: Mạng máy tính PowerPoint Presentation: a) Phương tiện truyền thông Kết nối có dây 2. Phương tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính Tiết 57: Bài 20: Mạng máy tính PowerPoint Presentation: Vỉ mạng Hub Các thiết bị kết nối mạng có dây Switch Giắc cắm Cáp mạng Bridge Router PowerPoint Presentation: Kiểu Vòng Đường Thẳng Hình sao Quan sát các hình trên và cho biết các kiểu bố trí các máy tính trong mạng? PowerPoint Presentation: Kiểu đường thẳng (Bus) Tiết 57: Bài 20: Mạng máy tính * Kiểu bố trí các máy tính trong mạng *Ưu: Chi phí rẻ, cài đặt nhanh chóng và dễ dàng; khả năng mở rộng dễ dàng. *Nhược: Sự hoạt động của một máy có ảnh hưởng đến tồn mạng. PowerPoint Presentation: Kiểu vòng (Ring) Tiết 57: Bài 20: Mạng máy tính * Kiểu bố trí các máy tính trong mạng *Ưu: Cài đặt đơn giản. *Nhược: Hoạt động của mỗi máy có thể ảnh hưởng đến tất cả các máy trong mạng. PowerPoint Presentation: Kiểu hình sao (Star) Tiết 57: Bài 20: Mạng máy tính * Kiểu bố trí các máy tính trong mạng *Ưu: Các máy độc lập, dễ xử lí sự cố, dễ dàng bổ sung các máy vào mạng; *Nhược: Tốn nhiều chi phí lắp đặt. PowerPoint Presentation: Kiểu đường thẳng Kiểu vòng Kiểu hình sao Với mỗi kiểu cần có các loại thiết bị mạng khác nhau  chi phí xây dựng, sự phát triển mạng, cách thức quản lí mạng cũng khác nhau. Nhưng thông thường người ta hay bố trí theo kiểu hỗn hợp (kết hợp của các kiểu bố trí trên) Tiết 57: Bài 20: Mạng máy tính * Kiểu bố trí các máy tính trong mạng PowerPoint Presentation: Kết nối không dây Tiết 57: Bài 20: Mạng máy tính a) Phương tiện truyền thông 2. Phương tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính Dùng sóng đ bức xạ hồng ngoại, truyền thông qua vệ tinh… PowerPoint Presentation:  Điểm truy cập không dây WAP (Wireless Access Point): có chức năng kết nối các máy tính trong mạng và kết nối với mạng có dây. Mỗi máy tính phải có vỉ mạng không dây. (Wireless Netwrork Card) Các thiết bị kết nối mạng không dây PowerPoint Presentation: Các yếu tố cần quan tâm khi thiết kế mạng Tiết 57: Bài 20: Mạng máy tính Số lượng máy tính tham gia mạng Tốc độ truyền thông trong mạng Địa điểm lắp đặt mạng Khả năng tài chính PowerPoint Presentation: G I Ắ C C Ắ M K I Ể U V Ò N G W A P H Ì N H S A O M Á Y T Í N H H U B Đ Ĩ A C Ư N G C Á P M Ạ N G Hàng 1 Hàng 2 Hàng 3 Hàng 4 Hàng 5 Hàng 1 Hàng 6 Hàng 7 Hàng 8 Hàng 1: Đây là thiết bị trung gian để nối cáp mạng với vỉ mạng. Hàng 2: Đây là một trong những kiểu bố trí các máy tính trong mạng. Hoạt động của mỗi máy tính ảnh hưởng đến các máy tính khác trong mạng. Hàng 3: Đây là một thiết bị trong nối mạng không dây. Thiết bị này có chức năng nối các máy tính trong mạng, kết nối mạng có dây với mạng không dây. Hàng 4: Đây là một trong những kiểu bố trí các máy tính trong mạng. Các máy tính trong mạng độc lập với nhau, dễ sử lí sự cố, dễ dàng bổ sung các máy tính vào mạng. Hàng 5: Đây là thiết bị được đề cập nhiều nhất trong mạng. Khi sử dụng mạng thì thường dùng đến nó. Hàng 6: Đây là thiết bị dùng trong nối mạng, thiết bị này không thể thiếu trong kiểu bố trí máy tính hình sao. Hàng 7: Đây là thiết bị thuộc bộ nhớ ngồi của máy tính, có thể lưu trữ lượng lớn dữ liệu. Hàng 8: Đây là thiết bị dùng để truyền dữ liệu trong mạng. Nhưng với mạng không dây thì không cần đến nó. TG G I A O T H Ư C TRÒ CHƠI Ô CHỮ 00 09 10 08 07 06 05 04 03 02 01 PowerPoint Presentation: * Củng cố Nhu cầu cần nối mạng: +Chia sẻ tài nguyên. +Sao chép, truyền dữ liệu. +Tạo thành hệ thống tính tốn 2. Khái niệm mạng máy tính: 3. Các mạng không dây và có dây: PowerPoint Presentation: Tiết học kết thúc kính mời quí thầy cô và lớp nghỉ

Related presentations


Other presentations created by dangbach2000

bai 11 tep va quan ly tep
04. 11. 2013
0 views

bai 11 tep va quan ly tep

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh
04. 11. 2013
0 views

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

bai 3 Cau truc chuong trinh
01. 05. 2014
0 views

bai 3 Cau truc chuong trinh

Bai 3 Bai tap chuong I
01. 05. 2014
0 views

Bai 3 Bai tap chuong I

On tap hoc ki 2 tin 11
01. 05. 2014
0 views

On tap hoc ki 2 tin 11

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII

Bai tap  thuc hanh 4 tin 11 HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh
01. 05. 2014
0 views

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau
06. 05. 2014
0 views

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2
31. 03. 2015
0 views

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Ngữ văn 6, bài 4
15. 05. 2015
0 views

Ngữ văn 6, bài 4

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ
20. 05. 2015
0 views

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc
21. 05. 2015
0 views

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1
04. 06. 2015
0 views

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1

lop 1 tap hat tim ban than
17. 08. 2015
0 views

lop 1 tap hat tim ban than

Moi ban vui mua ca
17. 08. 2015
0 views

Moi ban vui mua ca

tap bai hat hoa binh cho be
17. 08. 2015
0 views

tap bai hat hoa binh cho be

Âm nhạc 1 bài 9: Quả
17. 08. 2015
0 views

Âm nhạc 1 bài 9: Quả

Bài 8: Tập tầm vông
17. 08. 2015
0 views

Bài 8: Tập tầm vông

Bai 12 Duong va chan
17. 08. 2015
0 views

Bai 12 Duong va chan

on tap bai hat nang som
17. 08. 2015
0 views

on tap bai hat nang som

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay
17. 08. 2015
0 views

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay

Bài 2 lop 2   hoc hat Xoe hoa
17. 08. 2015
0 views

Bài 2 lop 2 hoc hat Xoe hoa

Bai 6 Chien si ti hon
23. 08. 2015
0 views

Bai 6 Chien si ti hon

BAU TROI XANH
17. 08. 2015
0 views

BAU TROI XANH

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang
20. 10. 2015
0 views

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em
20. 10. 2015
0 views

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em

Hoc hat Bai Con chim non
20. 10. 2015
0 views

Hoc hat Bai Con chim non

Âm  nhạc lớp 3: Gà  gáy
20. 10. 2015
0 views

Âm nhạc lớp 3: Gà gáy

Bai 1 Quoc ca Viet Nam
20. 10. 2015
0 views

Bai 1 Quoc ca Viet Nam

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som
20. 10. 2015
0 views

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som

Cay da Bac Ho
28. 10. 2015
0 views

Cay da Bac Ho

Tiet 17 Meo di cau ca
28. 10. 2015
0 views

Tiet 17 Meo di cau ca

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7
29. 10. 2015
0 views

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7

Hoc hat Chim sao
29. 10. 2015
0 views

Hoc hat Chim sao

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4
29. 10. 2015
0 views

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4

bai 12 hoc hat bai Co la
29. 10. 2015
0 views

bai 12 hoc hat bai Co la

Cuoi HKII am nhac lop 4
29. 10. 2015
0 views

Cuoi HKII am nhac lop 4

am nhac 4 tuuan 31
29. 10. 2015
0 views

am nhac 4 tuuan 31

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON
30. 10. 2015
0 views

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON

lop 6 Tiet 3
30. 10. 2015
0 views

lop 6 Tiet 3

Tiet 12 Khuc hat chim son ca
01. 11. 2015
0 views

Tiet 12 Khuc hat chim son ca

Mẹ đi vắng
01. 11. 2015
0 views

Mẹ đi vắng

Chim chich bonglop2
01. 11. 2015
0 views

Chim chich bonglop2

nhac 8 on tap
01. 11. 2015
0 views

nhac 8 on tap

Tiet 5 On tap Li dia banh bo
01. 11. 2015
0 views

Tiet 5 On tap Li dia banh bo

Lý dĩa bánh bò
01. 11. 2015
0 views

Lý dĩa bánh bò

0 Am Nhac 5 TIET 1
01. 11. 2015
0 views

0 Am Nhac 5 TIET 1

Tiet 9 HBH Tuoi Hong
06. 11. 2015
0 views

Tiet 9 HBH Tuoi Hong

Tiet19 Khat vong mua xuan
06. 11. 2015
0 views

Tiet19 Khat vong mua xuan

TIET 15
06. 11. 2015
0 views

TIET 15

thutinhcuoimuathu
07. 11. 2015
0 views

thutinhcuoimuathu

Tiet 16 am nhac 9ppt
07. 11. 2015
0 views

Tiet 16 am nhac 9ppt

NHac 9
07. 11. 2015
0 views

NHac 9

Con chim hay hot
30. 10. 2015
0 views

Con chim hay hot

tren ngua ta phi nhanh
29. 10. 2015
0 views

tren ngua ta phi nhanh

GIAO AN HOC HAT  NOI VONG TAY LON
06. 11. 2015
0 views

GIAO AN HOC HAT NOI VONG TAY LON