Bài 21 Ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Information about Bài 21 Ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Published on April 20, 2012

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: Gv :Cao Hồng Thái Trường THCS Chi Lăng KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH VỀ DỰ HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN GIỎI HÓA HỌC BÀI GIẢNG 9 PowerPoint Presentation: KIỂM TRA BÀI CŨ CAÂU 1 :Th ế nào là hợp kim? Kể tên hai hợp kim của sắt có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất. H ợp kim là chất rắn thu được sau khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy của nhiều kim loại khác nhau hoặc của kim loại và phi kim. Hai hợp kim của sắt là: Gang và thép. Đáp án CÂU 2 :Nêu nguyên tắc , nguyên liệu sản xuất gang. Viết các phương trình phản ứng chính xảy ra trong quá trình luyện gang? PowerPoint Presentation: Caâu 2: *Nguyên liệu: Quặng sắt, than cốc và không khí giàu oxi., và một số phụ gia khác như CaCO 3 … *Nguyên tắc: Dùng cacbon oxit khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim. Nêu nguyên tắc , nguyên liệu sản xuất gang. Viết các phương trình phản ứng chính xảy ra trong quá trình luyện gang? Đáp án Các phản ứng chính xảy ra trong quá trình luyện gang Phản ứng tạo khí CO C (r) + O 2 (k) CO 2 (k) CO 2 (k) + C (r) 2CO (k) t 0 t 0 Phản ứng khí CO khử Oxit săt trong quặng 3CO (k) + Fe 2 O 3 (r) 3CO 2 (k) + 2 Fe (r) t 0 Phản ứng tạo xỉ CaO ( r ) + SiO 2 ( r ) CaSiO 3 ( r ) t 0 PowerPoint Presentation: Cứ 1 giây qua đi khoảng trên hai tấn thép trên phạm vi toàn cầu đã biến thành gỉ. PowerPoint Presentation: Thời điểm ban đầu Sau một thời gian kim lo¹i và hîp kim bÞ ph¸ huû PowerPoint Presentation: Đó là do sự ăn mòn kim loại Nguyªn nh©n do ®©u? PowerPoint Presentation: Bài 21 SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN Tiết 27 PowerPoint Presentation: Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn I. Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? II. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loạ i ? III. Làm thế nào để bảo vệ các đồ vật bằng kim loại không bị ăn mòn ? PowerPoint Presentation: TIẾT 27 : SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN I.THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI? PowerPoint Presentation: 2. Hiện tượng gỉ đó có ảnh hưởng gì đến các kim loại hay hợp kim làm nên vật thể ? 1. Trên bề mặt các vật thể này đã xảy ra hiện tượng gì ? 3.Chất mới tạo thành trên bề mặt các vật thể có màu gì? và có tính chất gì khác với tính chất của kim loại làm nên vật thể ? 4.Các hiện tượng trên xảy ra với các vật thể thường diễn ra trong môi trường nào ? 5.Nguyên nhân nào làm cho kim loại hay hợp kim bị gỉ (ăn mòn) ? Vậy thế nào là sự ăn mòn kim loại ? Sự phá huỷ do tác dụng hoá học trong môi trường mà kim loại hay hợp kim đó tiếp xúc PowerPoint Presentation: TIẾT 27 : SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN I.THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI? S ự ăn mòn kim loại là sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng hoá học trong môi trường. S ự ăn mòn kim loại diễn ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố nào ? PowerPoint Presentation: Đinh sắt trong không khí khô Đinh sắt trong nước có hòa tan oxi Đinh sắt trong nước cất Đinh sắt trong dung dịch muối ăn (1) (2) (3) (4) II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI ? 1- Ảnh hưởng của các chất có trong môi trường: +Hãy nêu hiện tượng xảy ra với đinh sắt ở từng ống nghiệm trên? PowerPoint Presentation: Đinh sắt trong không khí khô Đinh sắt trong nước có hòa tan oxi Đinh sắt trong nước cất Đinh sắt trong dung dịch muối ăn (1) (2) (3) (4) NHẬN XÉT Đinh sắt không bị ăn mòn Đinh sắt không bị ăn mòn Đinh sắt bị ăn mòn chậm Đinh sắt bị ăn mòn nhanh PowerPoint Presentation: Đinh sắt trong không khí khô Đinh sắt trong nước có hòa tan oxi Đinh sắt trong nước cất Đinh sắt trong dung dịch muối ăn (1) (2) (3) (4) II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI ? +Nguyên nhân nào mà ống nghiệm (1)-(4) đinh không bị ăn mòn? 1- Ảnh hưởng của các chất có trong môi trường: +Nguyên nhân nào mà ống nghiệm (2)–(3) đinh bị ăn mòn? PowerPoint Presentation: Đinh sắt trong không khí khô Đinh sắt trong nước có hòa tan oxi Đinh sắt trong nước cất Đinh sắt trong dung dịch muối ăn (1) (2) (3) (4) II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI ? 1- Ảnh hưởng của các chất có trong môi trường: Vậy thành phần các chất có trong môi trường làm cho tốc độ ăn mòn kim loại thay đổi như thế nào? Lấy ví dụ trong thực tế cuộc sống mà em biết? PowerPoint Presentation: - Sự ăn mòn kim lọai không xảy ra hoặc xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào các chất có trong môi trường mà nó tiếp xúc. II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI ? I.THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI? 1- Ảnh hưởng của các chất có trong môi trường: PowerPoint Presentation: II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI ? I.THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI? 1- Ảnh hưởng của các chất có trong môi trường: 2- Ảnh hưởng của nhiệt độ: Ngoài sự ảnh hưởng của các chất có trong môi trường thì sự ăn mòn kim lọai còn phụ thuộc vào yếu tố nào nữa không ? Nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ ăn mòn kim loại ? PowerPoint Presentation: II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI ? I.THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI? 1- Ảnh hưởng của các chất có trong môi trường: 2- Ảnh hưởng của nhiệt độ: -Ở nhiệt độ cao sẽ làm cho sự ăn mòn kim lọai xảy ra nhanh hơn. Em hãy lấy 1 ví dụ trong thực tế mà em biết về nhiệt độ làm cho sự ăn mòn kim loại xảy ra nhanh hơn? PowerPoint Presentation: III.LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO VỆ CÁC ĐỒ VẬT BẰNG KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN?. II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI? I.THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI? PowerPoint Presentation: sơn Tráng men Mạ kẽm Mạ sơn Maï vaøng . Em hãy nêu biện pháp bảo vệ kim lọai khỏi bị ăn mòn ? Bôi dầu mỡ PowerPoint Presentation: 1- Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường: III.LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO VỆ CÁC ĐỒ VẬT BẰNG KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN?. II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI? I.THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI? Bằng cách phủ lên bề mặt kim loại một lớp bền vững với môi trường: Sơn, mạ, tráng men, bôi dầu mỡ… PowerPoint Presentation: Sơn chống ăn mòn kết cấu thép các công trình trên biển PowerPoint Presentation: Sơn chống ăn mòn các công trình xây dựng Thép được bôi dầu mỡ: Thép được bôi dầu mỡ PowerPoint Presentation: Rửa sạch , lau khô sau khi sử dụng PowerPoint Presentation: Còn biện pháp nào để bảo vệ kim lọai khỏi bị ăn mòn ? PowerPoint Presentation: Chế tạo hợp kim không gỉ PowerPoint Presentation: 2- Chế tạo các hợp kim ít bị ăn mòn: inox, hợp kim nhôm… III.LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO VỆ CÁC ĐỒ VẬT BẰNG KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN ?. TIẾT 27 : SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI ? I.THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI? 1- Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường: Bằng cách phủ lên bề mặt kim loại một lớp bền vững với môi trường: Sơn, mạ, tráng men, bôi dầu mỡ… PowerPoint Presentation: I.THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI? Sự phá hủy kim loại, hợp kim do tác dụng hóa học trong môi trường gọi là sự ăn mòn kim loại -Ảnh hưởng của các chất có trong môi trường :Sự ăn mòn kim lọai không xảy ra hoặc xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào các chất có trong môi trường mà nó tiếp xúc. II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI ? - Ảnh hưởng của nhiệt độ:Ở nhiệt độ cao sẽ làm cho sự ăn mòn kim lọai xảy ra nhanh hơn. III.LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO VỆ CÁC ĐỒ VẬT BẰNG KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN? -Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường -Chế tạo các hợp kim ít bị ăn mòn. TIẾT 27 : SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN PowerPoint Presentation: BÀI1: Nêu những yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại ? Các biện pháp bảo vệ sự ăn mòn mà em biết trong cuộc sống ? BÀI 3 . (BT4-SGK) Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng vật lý hay hiện tượng hoá học? Lấy ví dụ chứng minh? BÀI 2 . Các dụng cụ như : cuốc xẻng , dao , rựa , búa … khi lao động xong người ta phải lau , chùi ( vệ sinh ) các thiết bị này . Việc làm này nhằm mục đích đúng nhất là : D. Để sau này bán lại không bị lỗ; B. L àm các thiết bị không bị gỉ; C. Để cho mau bén; A . Th ể hiện tính cẩn thận của người lao động; E. Để cho đẹp. BÀI TẬP CỦNG CỐ PowerPoint Presentation: DẶN DÒ: -Về nhà làm các bài tập 1,2,3,4 SGK -Đọc phần “em có biết” -Ôn lại các kiến thức trong chương để tiết sau luyện tập. -Hướng dẫn bài tập về nhà: + 1,2,3 trả lời như nội dung SGK. Các ví dụ cần lấy phải chỉ rõ được hiện tượng về sự ăn mòn kim loại, hai yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại. +4.Căn cứ vào định nghĩa hiện tượng vật lí , hóa học để trả lời . PowerPoint Presentation: Cảm ơn các em,quí thầy cô giáo về dự tiết Hội giảng

Related presentations


Other presentations created by dangbach2000

bai 11 tep va quan ly tep
04. 11. 2013
0 views

bai 11 tep va quan ly tep

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh
04. 11. 2013
0 views

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

bai 3 Cau truc chuong trinh
01. 05. 2014
0 views

bai 3 Cau truc chuong trinh

Bai 3 Bai tap chuong I
01. 05. 2014
0 views

Bai 3 Bai tap chuong I

On tap hoc ki 2 tin 11
01. 05. 2014
0 views

On tap hoc ki 2 tin 11

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII

Bai tap  thuc hanh 4 tin 11 HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh
01. 05. 2014
0 views

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau
06. 05. 2014
0 views

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2
31. 03. 2015
0 views

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Ngữ văn 6, bài 4
15. 05. 2015
0 views

Ngữ văn 6, bài 4

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ
20. 05. 2015
0 views

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc
21. 05. 2015
0 views

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1
04. 06. 2015
0 views

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1

lop 1 tap hat tim ban than
17. 08. 2015
0 views

lop 1 tap hat tim ban than

Moi ban vui mua ca
17. 08. 2015
0 views

Moi ban vui mua ca

tap bai hat hoa binh cho be
17. 08. 2015
0 views

tap bai hat hoa binh cho be

Âm nhạc 1 bài 9: Quả
17. 08. 2015
0 views

Âm nhạc 1 bài 9: Quả

Bài 8: Tập tầm vông
17. 08. 2015
0 views

Bài 8: Tập tầm vông

Bai 12 Duong va chan
17. 08. 2015
0 views

Bai 12 Duong va chan

on tap bai hat nang som
17. 08. 2015
0 views

on tap bai hat nang som

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay
17. 08. 2015
0 views

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay

Bài 2 lop 2   hoc hat Xoe hoa
17. 08. 2015
0 views

Bài 2 lop 2 hoc hat Xoe hoa

Bai 6 Chien si ti hon
23. 08. 2015
0 views

Bai 6 Chien si ti hon

BAU TROI XANH
17. 08. 2015
0 views

BAU TROI XANH

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang
20. 10. 2015
0 views

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em
20. 10. 2015
0 views

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em

Hoc hat Bai Con chim non
20. 10. 2015
0 views

Hoc hat Bai Con chim non

Âm  nhạc lớp 3: Gà  gáy
20. 10. 2015
0 views

Âm nhạc lớp 3: Gà gáy

Bai 1 Quoc ca Viet Nam
20. 10. 2015
0 views

Bai 1 Quoc ca Viet Nam

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som
20. 10. 2015
0 views

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som

Cay da Bac Ho
28. 10. 2015
0 views

Cay da Bac Ho

Tiet 17 Meo di cau ca
28. 10. 2015
0 views

Tiet 17 Meo di cau ca

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7
29. 10. 2015
0 views

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7

Hoc hat Chim sao
29. 10. 2015
0 views

Hoc hat Chim sao

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4
29. 10. 2015
0 views

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4

bai 12 hoc hat bai Co la
29. 10. 2015
0 views

bai 12 hoc hat bai Co la

Cuoi HKII am nhac lop 4
29. 10. 2015
0 views

Cuoi HKII am nhac lop 4

am nhac 4 tuuan 31
29. 10. 2015
0 views

am nhac 4 tuuan 31

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON
30. 10. 2015
0 views

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON

lop 6 Tiet 3
30. 10. 2015
0 views

lop 6 Tiet 3

Tiet 12 Khuc hat chim son ca
01. 11. 2015
0 views

Tiet 12 Khuc hat chim son ca

Mẹ đi vắng
01. 11. 2015
0 views

Mẹ đi vắng

Chim chich bonglop2
01. 11. 2015
0 views

Chim chich bonglop2

nhac 8 on tap
01. 11. 2015
0 views

nhac 8 on tap

Tiet 5 On tap Li dia banh bo
01. 11. 2015
0 views

Tiet 5 On tap Li dia banh bo

Lý dĩa bánh bò
01. 11. 2015
0 views

Lý dĩa bánh bò

0 Am Nhac 5 TIET 1
01. 11. 2015
0 views

0 Am Nhac 5 TIET 1

Tiet 9 HBH Tuoi Hong
06. 11. 2015
0 views

Tiet 9 HBH Tuoi Hong

Tiet19 Khat vong mua xuan
06. 11. 2015
0 views

Tiet19 Khat vong mua xuan

TIET 15
06. 11. 2015
0 views

TIET 15

thutinhcuoimuathu
07. 11. 2015
0 views

thutinhcuoimuathu

Tiet 16 am nhac 9ppt
07. 11. 2015
0 views

Tiet 16 am nhac 9ppt

NHac 9
07. 11. 2015
0 views

NHac 9

Con chim hay hot
30. 10. 2015
0 views

Con chim hay hot

tren ngua ta phi nhanh
29. 10. 2015
0 views

tren ngua ta phi nhanh

GIAO AN HOC HAT  NOI VONG TAY LON
06. 11. 2015
0 views

GIAO AN HOC HAT NOI VONG TAY LON