bai 3 Cau truc chuong trinh

Information about bai 3 Cau truc chuong trinh

Published on May 1, 2014

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: Bài 3 C ấu trúc chương trình CHƯƠNG II: CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN PowerPoint Presentation: 1. Cấu trúc chung [<Phần khai báo>] <Phần thân > Chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thường gồm hai phần: Các diễn giải bằng ngôn ngữ tự nhiên được đặt trong cặp dấu < và >. Phần khai báo có thể có hoặc không được đặt trong cặp dấu [ và ]. PowerPoint Presentation: 1. Cấu trúc chung [<phần khai báo>] <phần thân> 1. Cấu trúc chung Có thể có hoặc không Nhất thiết phải có PowerPoint Presentation: a. Phần khai báo 2. Các thành phần của chương trình Phần khai báo tên chương trình có dạng: Ví dụ 1: Khai báo tên chương trình: Program <tên chương trình>; Trong đó: tên chương trình là tên do người lập trình đặt theo đúng quy định về tên. Có ý nghĩa để ghi nhớ tên bài toán cần giải, phần này có thể có hoặc không. Program Giai_PTB2; Program Baitoan; Có thể khai báo cho: tên chương trình, thư viện, hằng, biến và chương trình con. Ví dụ 2: Vì phần khai báo tên chương trình có thể có hoặc không nên có thể thay thế tên chương trình bằng một dòng chú thích để mô tả đề bài. PowerPoint Presentation: Khai báo thư viện Mỗi ngôn ngữ lập trình thường cú sẵn một số thư viện cung cấp một số chương trình thông dụng đã được lập sẵn. 2. Các thành phần của chương trình Trong đó: từ khóa Tên các thư viện được viết cách nhau bởi dấu phẩy. - Phần khai báo có dạng: USES <danh sách thư viện>; Ví dụ: USES CRT, GRAPH; - Thư viện CRT   cung cấp các chương trình có sẵn để làm việc với màn hình văn bản và bàn phím; - Thư viện GRAPH  cung cấp các hàm đồ họa. - USES là PowerPoint Presentation: Khai báo thư viện Ví dụ: Pascal C/C++ Khai báo Dùng lệnh ý nghĩa 2. Các thành phần của chương trình USES CRT; #include <conio.h> Clrscr; Clrscr(); Để xóa những gì đang có trên màn hình Vidu PowerPoint Presentation: Khai báo hằng: - Thường sử dụng cho những giá trị xuất hiện nhiều lần trong chương trình. Ví dụ: Turbo Pascal C/C++ CONST Max=100; Pi=3.1416; Lop=‘A’; Dieukien=True; const int Max=100; const float Pi=3.1416; 2. Các thành phần của chương trình 2. Các thành phần của chương trình - Phần khai báo hằng có dạng: CONST <TÊN HẰNG>=<GIÁ TRỊ CỦA HẰNG>; PowerPoint Presentation: Khai báo biến: - Mọi biến dùng trong chương trình đều phải đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí. - Biến chỉ nhận một giá trị tại mỗi thời điểm được gọi là biến đơn. a, b, c: các biến cần nhập. Delta, X1, X2: các biến cần tính. 2. Các thành phần của chương trình Ví dụ: Giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 với các hệ số a, b, c bất kì. Với Pascal, phần khai báo biến có dạng: Var <danh sỏch biến>:<kiểu dữ liệu>; PowerPoint Presentation: b. Phần thân chương trình Tạo bởi dãy lệnh trong phạm vi được xác định bởi cặp dấu hiệu BEGIN (mở đầu) và END (kết thúc), sau END có dấu chấm. Begin [< Dãy lệnh >] End. Kết thúc Bắt đầu 2. Các thành phần của chương trình PowerPoint Presentation: 3. Ví dụ chương trình đơn giản Chương trình đưa ra màn hình dòng chữ: “Chuc ban hoc gioi” Ví dụ: Void Main () { Printf(“Chuc ban hoc gioi”); Getch(); } BEGIN Writeln(‘Chuc ban hoc gioi’); Readln; END. PROGRAM Vi_du; Phần thân chương trình C/C++ Pascal Phần khai báo tên chương trình Vi_du PowerPoint Presentation: Gv Dinh Nguyen Thanh Tu Suu tam va gioi thieu voi CENTEA Data Hãy nhớ! PROGRAM Baitoan; Cấu trúc một chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao: [<Phần khai báo>] <Phần thân chương trình> Phần khai báo: Khai báo tên chương trình. Khai báo hằng. Khai báo biến. Khai báo thư viện. Phần thân chương trình: Dãy câu lệnh trong phạm vi được xác định bởi cặp dấu hiệu bắt đầu và kết thúc. USES Crt; CONST Max = 100; Pi = 3.14; Begin [< Các câu lệnh >] End. Bắt đầu Kết thúc ví dụ trong pascal PowerPoint Presentation: Bài tập: Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng? Phần tên chương trình nhất thiết phải có Phần khai báo bắt buộc phải có Phần thân chương trình nhất thiết phải có Phần thân chương trình có thể có hoặc không CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (Trong NNLT Pascal) PowerPoint Presentation: Bài tập: Câu 2: Từ khóa USES dùng để: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (Trong NNLT Pascal) Khai báo tên chương trình Khai báo hằng Khai báo biến Khai báo thư viện PowerPoint Presentation: Bài tập: Câu 3: Khai báo hằng nào là đúng trong các khai báo sau: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (Trong NNLT Pascal) Const A:50; CONst A=100; Const : A=100; Tất cả đều sai PowerPoint Presentation: Bài tập: Câu 4: Phần thân chương trình bắt đầu bằng….và kết thúc bằng…?  BEGIN…END. BEGIN…END BEGIN…END, BEGIN…END; CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (Trong NNLT Pascal) PowerPoint Presentation: Bài tập: Câu 5: Hãy xác định các thành phần của chương trình trong chương trình sau:  PowerPoint Presentation: Chúc các em học tốt !

Related presentations


Other presentations created by dangbach2000

bai 11 tep va quan ly tep
04. 11. 2013
0 views

bai 11 tep va quan ly tep

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh
04. 11. 2013
0 views

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

Bai 3 Bai tap chuong I
01. 05. 2014
0 views

Bai 3 Bai tap chuong I

On tap hoc ki 2 tin 11
01. 05. 2014
0 views

On tap hoc ki 2 tin 11

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII

Bai tap  thuc hanh 4 tin 11 HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh
01. 05. 2014
0 views

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau
06. 05. 2014
0 views

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2
31. 03. 2015
0 views

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Ngữ văn 6, bài 4
15. 05. 2015
0 views

Ngữ văn 6, bài 4

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ
20. 05. 2015
0 views

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc
21. 05. 2015
0 views

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1
04. 06. 2015
0 views

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1

lop 1 tap hat tim ban than
17. 08. 2015
0 views

lop 1 tap hat tim ban than

Moi ban vui mua ca
17. 08. 2015
0 views

Moi ban vui mua ca

tap bai hat hoa binh cho be
17. 08. 2015
0 views

tap bai hat hoa binh cho be

Âm nhạc 1 bài 9: Quả
17. 08. 2015
0 views

Âm nhạc 1 bài 9: Quả

Bài 8: Tập tầm vông
17. 08. 2015
0 views

Bài 8: Tập tầm vông

Bai 12 Duong va chan
17. 08. 2015
0 views

Bai 12 Duong va chan

on tap bai hat nang som
17. 08. 2015
0 views

on tap bai hat nang som

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay
17. 08. 2015
0 views

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay

Bài 2 lop 2   hoc hat Xoe hoa
17. 08. 2015
0 views

Bài 2 lop 2 hoc hat Xoe hoa

Bai 6 Chien si ti hon
23. 08. 2015
0 views

Bai 6 Chien si ti hon

BAU TROI XANH
17. 08. 2015
0 views

BAU TROI XANH

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang
20. 10. 2015
0 views

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em
20. 10. 2015
0 views

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em

Hoc hat Bai Con chim non
20. 10. 2015
0 views

Hoc hat Bai Con chim non

Âm  nhạc lớp 3: Gà  gáy
20. 10. 2015
0 views

Âm nhạc lớp 3: Gà gáy

Bai 1 Quoc ca Viet Nam
20. 10. 2015
0 views

Bai 1 Quoc ca Viet Nam

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som
20. 10. 2015
0 views

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som

Cay da Bac Ho
28. 10. 2015
0 views

Cay da Bac Ho

Tiet 17 Meo di cau ca
28. 10. 2015
0 views

Tiet 17 Meo di cau ca

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7
29. 10. 2015
0 views

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7

Hoc hat Chim sao
29. 10. 2015
0 views

Hoc hat Chim sao

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4
29. 10. 2015
0 views

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4

bai 12 hoc hat bai Co la
29. 10. 2015
0 views

bai 12 hoc hat bai Co la

Cuoi HKII am nhac lop 4
29. 10. 2015
0 views

Cuoi HKII am nhac lop 4

am nhac 4 tuuan 31
29. 10. 2015
0 views

am nhac 4 tuuan 31

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON
30. 10. 2015
0 views

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON

lop 6 Tiet 3
30. 10. 2015
0 views

lop 6 Tiet 3

Tiet 12 Khuc hat chim son ca
01. 11. 2015
0 views

Tiet 12 Khuc hat chim son ca

Mẹ đi vắng
01. 11. 2015
0 views

Mẹ đi vắng

Chim chich bonglop2
01. 11. 2015
0 views

Chim chich bonglop2

nhac 8 on tap
01. 11. 2015
0 views

nhac 8 on tap

Tiet 5 On tap Li dia banh bo
01. 11. 2015
0 views

Tiet 5 On tap Li dia banh bo

Lý dĩa bánh bò
01. 11. 2015
0 views

Lý dĩa bánh bò

0 Am Nhac 5 TIET 1
01. 11. 2015
0 views

0 Am Nhac 5 TIET 1

Tiet 9 HBH Tuoi Hong
06. 11. 2015
0 views

Tiet 9 HBH Tuoi Hong

Tiet19 Khat vong mua xuan
06. 11. 2015
0 views

Tiet19 Khat vong mua xuan

TIET 15
06. 11. 2015
0 views

TIET 15

thutinhcuoimuathu
07. 11. 2015
0 views

thutinhcuoimuathu

Tiet 16 am nhac 9ppt
07. 11. 2015
0 views

Tiet 16 am nhac 9ppt

NHac 9
07. 11. 2015
0 views

NHac 9

Con chim hay hot
30. 10. 2015
0 views

Con chim hay hot

tren ngua ta phi nhanh
29. 10. 2015
0 views

tren ngua ta phi nhanh

GIAO AN HOC HAT  NOI VONG TAY LON
06. 11. 2015
0 views

GIAO AN HOC HAT NOI VONG TAY LON