Bai 33 Thuc hanh Tinh chat hoa hoc cua phi kim vahop chat cua chung

Information about Bai 33 Thuc hanh Tinh chat hoa hoc cua phi kim vahop chat cua chung

Published on April 20, 2012

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: BÀI THỰC HÀNH SỐ 4 Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng . Mục tiêu của bài : - Tiến hành thí nghiệm nghiên cứu tính khử của Cacbon , tính dễ bị nhiệt phân của muối NaHCO 3 . - Giải bài tập thực nghiệm nhận biết muối Cacbonat và muối Clorua . PowerPoint Presentation: Kiểm tra bài cũ : 1. Hãy nêu tính chất hoá học chung của phi kim . 2. Cho biết tính chất của Cacbon , muối Cacbonat . 3. Hãy nêu các bước giải bài tập nhận biết bằng thực nghiệm. PowerPoint Presentation: Thí nghiệm 1: Cacbon khử CuO ở nhiệt độ cao: - Quan sát màu sắc hỗn hợp CuO và C (than gỗ ), dd Ca(OH) 2 . - Dự đoán về hiện tượng sẽ xảy ra. - Lựa chọn dụng cụ , hoá chất dùng cho thí nghiệm . - Thảo luận về thứ tự thao tác trong thí nghiệm . - Phân công người tiến hành, chuẩn bị, quan sát, ghi chép hiện tượng. - Quan sát hình vẽ dụng cụ trên màn hình ( hình vẽ ). PowerPoint Presentation: Các thao tác thí nghiệm ( phim 1): - Lấy hỗn hợp CuO và C ( bằng hạt ngô ) cho vào ống nghiệm khô . - Lắp ống nghiệm 1 nằm ngang (miệng hơi chúc xuống) lên giá sắt (hình vẽ) - Đậy miệng ống bằng nút có ống dẫn khí xuyên qua. - Đưa đầu ống dẫn khí vào dd nước vôi trong chứa trong ống nghiệm 2. - Châm đèn cồn hơ nóng đều ống nghiệm rồi tập trung đun hỗn hợp CuO, C. PowerPoint Presentation: Yêu cầu : - Quan sát hiện tượng xảy ra ở từng ống nghiệm. Chú ý: - Mô tả hiện tượng, đối chiếu với điều dự đoán. - Giải thích, viết phương trình phản ứng, kết luận về tính chất của C. - Để phản ứng xảy ra nhanh hơn hướng dẫn học sinh dàn mỏng hỗn hợp CuO và C. - Khi đun để ống nghiệm ở vị trí 1/3 ngọn lửa đèn cồn, không chạm ống nghiệm vào bấc đèn. PowerPoint Presentation: Thí nghiệm 2 :NhiÖt ph©n muèi NaHCO 3 : Quan sát hình vẽ dụng cụ thí nghiệm trên màn hình PowerPoint Presentation: - Thảo luận về thứ tự thao tác lắp dụng cụ, cho hóa chất, đun... - Quan sát muối NaHCO 3 rắn, dd Ca(OH) 2 - dự đoán hiện tượng xảy ra. - Phân công hoạt động trong nhóm. - Tiến hành thí nghiệm theo phân công . Yêu cầu ( phim 2): PowerPoint Presentation: - Quan sát hiện tượng chú ý đến sự thay đổi về khối lượng NaHCO 3 , thành ống nghiệm phần gần miệng ống, dung dịch nước vôi trong trước và sau khi đốt nóng NaHCO 3 . - Đối chiếu hiện tượng quan sát được với hiện tượng đã dự đoán. - Giải thích, viết phương trình hóa học và kết luận về tính chất không bền của muối NaHCO 3 . PowerPoint Presentation: Thớ nghiệm 3:Nhận biết các chất rắn NaCl , Na 2 CO 3 , CaCO 3 : + Quan sát 3 lọ đựng 3 hóa chất: NaCl, Na 2 CO 3 , CaCO 3 (đã đánh số- không nhãn). + Thảo luận nhóm về phương án nhận biết (giải lý thuyết). + Thảo luận nhóm về phương án nhận biết (giải lý thuyết): PowerPoint Presentation: - Xác định sự khác nhau về tính chất của 3 muối trên. - Lựa chọn chất dùng để nhận biết (thuốc thử). - Lập sơ đồ nhận biết, dự đoán hiện tượng tương ứng và kết luận về chất được nhận ra. - Chuẩn bị dụng cụ hóa chất cho thí nghiệm nhận biết . - Thứ tự các thao tác khi tiến hành thí nghiệm và phân công trong nhóm . PowerPoint Presentation: Tiến hành thí nghiệm nhận biết ( phim 3): - Tiến hành thí nghiệm theo phương án đã chọn. - Quan sát hiện tượng - so sánh với những dự đoán (khi giải lý thuyết). - Thí nghiệm kiểm tra lại một lần nữa - quan sát đối chiếu. - Nêu nhận xét, giải thích viết phương trình phản ứng. PowerPoint Presentation: Thí nghiệm 3: Các phương án nhận biết 3 chất: NaCl, Na 2 CO 3 , CaCO 3 Ph­¬ng ¸n 1: NaCl , Na 2 CO 3 , CaCO 3 + HCl Không có khí  NaCl Có khí : Na 2 CO 3 , CaCO 3 + H 2 O Tan: Na 2 CO 3 Không tan: CaCO 3 PowerPoint Presentation: Thao tác thí nghiệm : + Đánh số các lọ hóa chất và ống nghiệm . + Lấy 1 thìa mỗi chất vào ống nghiệm có số tương ứng. + Nhỏ 2ml dd HCl vào mỗi ống nghiệm : - Nếu không có khí thoát ra  NaCl - Có khí thoát ra  Na 2 CO 3 , CaCO 3 + Lấy một thìa hóa chất trong 2 lọ còn lại cho vào ống nghiệm . + Cho 2ml nước cất, lắc nhẹ: - Chất rắn tan  nhận ra Na 2 CO 3 - Chất rắn không tan  nhận ra CaCO 3 PowerPoint Presentation: Phương án 2: NaCl, Na 2 CO 3 , CaCO 3 + H 2 O Chất rắn tan NaCl , Na 2 CO 3 Chất rắn không tan: CaCO 3 + HCl Không có khí : NaCl Có khí : Na 2 CO 3 PowerPoint Presentation: Thao tác thí nghiệm : + Đánh số các lọ hóa chất và ống nghiệm . + Lấy 1 thìa mỗi chất vào ống nghiệm có số tương ứng. + Nhỏ 2ml nước cất vào mỗi ống, lắc nhẹ: - Chất rắn không tan  nhận ra CaCO 3 . - Chất rắn tan  đó là: NaCl, Na 2 CO 3 . + Lấy một thìa hóa chất trong 2 lọ còn lại cho vào ống nghiệm . + Nhỏ 2ml dd HCl vào 2 ống nghiệm nếu : - Nếu không có khí thoát ra  NaCl - Có khí thoát ra  Na 2 CO 3 PowerPoint Presentation: Kết quả thí nghiệm 1: + Hiện tượng: - Hỗn hợp CuO + C đun nóng có sự chuyển từ màu đen  màu đỏ. - Dung dịch nước vôi trong vẩn đục. + Giải thích : 2CuO + C 2Cu + CO 2 CO 2 + Ca(OH) 2  CaCO 3 + H 2 O t o Kết quả thí nghiệm : PowerPoint Presentation: Kết quả thí nghiệm 2: + Hiện tượng: + Giải thích : - Lượng muối NaHCO 3 giảm dần  NaHCO 3 bị nhiệt phân. - Phần miệng ống nghiệm có hơi nước ngưng đọng  có nước tạo ra. - Dung dịch Ca(OH) 2 bị vẩn đục. 2NaHCO 3 Na 2 CO 3 + H 2 O + CO 2 Ca(OH) 2 + CO 2  CaCO 3  + H 2 O t o

Related presentations


Other presentations created by dangbach2000

bai 11 tep va quan ly tep
04. 11. 2013
0 views

bai 11 tep va quan ly tep

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh
04. 11. 2013
0 views

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

bai 3 Cau truc chuong trinh
01. 05. 2014
0 views

bai 3 Cau truc chuong trinh

Bai 3 Bai tap chuong I
01. 05. 2014
0 views

Bai 3 Bai tap chuong I

On tap hoc ki 2 tin 11
01. 05. 2014
0 views

On tap hoc ki 2 tin 11

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII

Bai tap  thuc hanh 4 tin 11 HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh
01. 05. 2014
0 views

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau
06. 05. 2014
0 views

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2
31. 03. 2015
0 views

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Ngữ văn 6, bài 4
15. 05. 2015
0 views

Ngữ văn 6, bài 4

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ
20. 05. 2015
0 views

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc
21. 05. 2015
0 views

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1
04. 06. 2015
0 views

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1

lop 1 tap hat tim ban than
17. 08. 2015
0 views

lop 1 tap hat tim ban than

Moi ban vui mua ca
17. 08. 2015
0 views

Moi ban vui mua ca

tap bai hat hoa binh cho be
17. 08. 2015
0 views

tap bai hat hoa binh cho be

Âm nhạc 1 bài 9: Quả
17. 08. 2015
0 views

Âm nhạc 1 bài 9: Quả

Bài 8: Tập tầm vông
17. 08. 2015
0 views

Bài 8: Tập tầm vông

Bai 12 Duong va chan
17. 08. 2015
0 views

Bai 12 Duong va chan

on tap bai hat nang som
17. 08. 2015
0 views

on tap bai hat nang som

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay
17. 08. 2015
0 views

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay

Bài 2 lop 2   hoc hat Xoe hoa
17. 08. 2015
0 views

Bài 2 lop 2 hoc hat Xoe hoa

Bai 6 Chien si ti hon
23. 08. 2015
0 views

Bai 6 Chien si ti hon

BAU TROI XANH
17. 08. 2015
0 views

BAU TROI XANH

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang
20. 10. 2015
0 views

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em
20. 10. 2015
0 views

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em

Hoc hat Bai Con chim non
20. 10. 2015
0 views

Hoc hat Bai Con chim non

Âm  nhạc lớp 3: Gà  gáy
20. 10. 2015
0 views

Âm nhạc lớp 3: Gà gáy

Bai 1 Quoc ca Viet Nam
20. 10. 2015
0 views

Bai 1 Quoc ca Viet Nam

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som
20. 10. 2015
0 views

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som

Cay da Bac Ho
28. 10. 2015
0 views

Cay da Bac Ho

Tiet 17 Meo di cau ca
28. 10. 2015
0 views

Tiet 17 Meo di cau ca

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7
29. 10. 2015
0 views

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7

Hoc hat Chim sao
29. 10. 2015
0 views

Hoc hat Chim sao

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4
29. 10. 2015
0 views

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4

bai 12 hoc hat bai Co la
29. 10. 2015
0 views

bai 12 hoc hat bai Co la

Cuoi HKII am nhac lop 4
29. 10. 2015
0 views

Cuoi HKII am nhac lop 4

am nhac 4 tuuan 31
29. 10. 2015
0 views

am nhac 4 tuuan 31

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON
30. 10. 2015
0 views

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON

lop 6 Tiet 3
30. 10. 2015
0 views

lop 6 Tiet 3

Tiet 12 Khuc hat chim son ca
01. 11. 2015
0 views

Tiet 12 Khuc hat chim son ca

Mẹ đi vắng
01. 11. 2015
0 views

Mẹ đi vắng

Chim chich bonglop2
01. 11. 2015
0 views

Chim chich bonglop2

nhac 8 on tap
01. 11. 2015
0 views

nhac 8 on tap

Tiet 5 On tap Li dia banh bo
01. 11. 2015
0 views

Tiet 5 On tap Li dia banh bo

Lý dĩa bánh bò
01. 11. 2015
0 views

Lý dĩa bánh bò

0 Am Nhac 5 TIET 1
01. 11. 2015
0 views

0 Am Nhac 5 TIET 1

Tiet 9 HBH Tuoi Hong
06. 11. 2015
0 views

Tiet 9 HBH Tuoi Hong

Tiet19 Khat vong mua xuan
06. 11. 2015
0 views

Tiet19 Khat vong mua xuan

TIET 15
06. 11. 2015
0 views

TIET 15

thutinhcuoimuathu
07. 11. 2015
0 views

thutinhcuoimuathu

Tiet 16 am nhac 9ppt
07. 11. 2015
0 views

Tiet 16 am nhac 9ppt

NHac 9
07. 11. 2015
0 views

NHac 9

Con chim hay hot
30. 10. 2015
0 views

Con chim hay hot

tren ngua ta phi nhanh
29. 10. 2015
0 views

tren ngua ta phi nhanh

GIAO AN HOC HAT  NOI VONG TAY LON
06. 11. 2015
0 views

GIAO AN HOC HAT NOI VONG TAY LON