Bai 4 va 5 Mot so kieu du lieu chuan Khai bao bienTin11

Information about Bai 4 va 5 Mot so kieu du lieu chuan Khai bao bienTin11

Published on May 1, 2014

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: GV Dinh Nguyen Thanh Tu Suu tam va gioi thieu voi CENTEA Data Bài 5 một số kiểu dữ liệu chuẩn - khai báo biến Giáo án điện tử tin học lớp 11 PowerPoint Presentation: GV Dinh Nguyen Thanh Tu Suu tam va gioi thieu voi CENTEA Data Hãy kể tên những tập số đã học trong chương trình toán ở các lớp dưới. - Số tự nhiên - Số nguyên - Số thực Mỗi ngôn ngữ lập trình thường cung cấp một số kiểu dữ liệu chuẩn cho biết:  Phạm vi giá trị.  Dung lượng bộ nhớ cần thiết để lưu trữ.  Các phép toán có thể tác động lên dữ liệu. PowerPoint Presentation: GV Dinh Nguyen Thanh Tu Suu tam va gioi thieu voi CENTEA Data I. Một số kiểu dữ liệu chuẩn trong Pascal 1. Kiểu nguyên Hãy nêu phạm vi xác định của số nguyên trong Toán học? Từ - đến + KiÓu Ph¹m vi gi¸ trÞ Bé nhí l­u tr÷ mét gi¸ trÞ Byte Tõ 0 ®Õn 255 1 byte Integer Tõ -2 15 ®Õn 2 15 - 1 2 byte Word Tõ 0 ®Õn 2 16 - 1 2 byte Longint Tõ -2 31 ®Õn 2 31 - 1 4 byte Trong Pascal có các kiểu dữ liệu nguyên sau: PowerPoint Presentation: GV Dinh Nguyen Thanh Tu Suu tam va gioi thieu voi CENTEA Data 2. Kiểu thực Số thực trong Pascal thường dùng các kiểu sau: KiÓu Ph¹m vi gi¸ trÞ Bé nhí l­u tr÷ 1 gi¸ trÞ Real 0 hoÆc cã gi¸ trÞ tuyÖt ®èi tõ 10 -38 ®Õn 10 38 6 byte Extended 0 hoÆc cã gi¸ trÞ tuyÖt ®èi tõ 10 -4932 ®Õn 10 4932 10 byte PowerPoint Presentation: GV Dinh Nguyen Thanh Tu Suu tam va gioi thieu voi CENTEA Data 3. Kiểu kí tự Là các kí tự thuộc bộ mã ASCII. Trong Pascal được kí hiệu là Char Ví dụ: ‘a’ có mã ASCII là 97 ‘A’ có mã ASCII là 65  Biến kiểu kí tự dùng 1 byte bộ nhớ để ghi giá trị. 4. Kiểu lôgic Có giá trị TRUE hoặc FALSE. Trong Pascal kí hiệu là Boolean  Mỗi giá trị lôgic lưu trữ trong 1 byte. Cần tìm hiểu đặc trưng của các kiểu dữ liệu chuẩn được xác định bởi bộ dịch và sử dụng để khai báo biến cho phù hợp.  Có tất cả 256 kí tự với mã từ 0 đến 255. PowerPoint Presentation: GV Dinh Nguyen Thanh Tu Suu tam va gioi thieu voi CENTEA Data II. Khai báo biến Bài toán đặt vấn đề: Tính chu vi (CV) và diện tích (S) của hình tròn có bán kính nguyên (R) bất kì. Hãy xác định tên và kiểu dữ liệu của các biến cần dùng trong chương trình? - Biến R kiểu nguyên. - Các biến CV, S kiểu thực. Làm thế nào để chương trình sử dụng được các biến trên?  Mọi biến dùng trong chương trình đều phải khai báo tên và kiểu dữ liệu của biến. Mỗi biến chỉ khai báo một lần. Trong Pascal: Ví dụ: VAR R: Integer; CV,S: Real; VAR <Danh sách biến>: <Kiểu dữ liệu>; Trong đó: - Danh sách biến là một hoặc nhiều tên biến được viết cách nhau bởi dấu “,” - Kiểu dữ liệu thường là một trong các kiểu dữ liệu chuẩn hoặc kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa. Cần đặt tên biến gợi nhớ ý nghĩa của biến. Không nên đặt tên biến quá ngắn hoặc quá dài. Khai báo biến cần lưu ý đến phạm vi giá trị của biến. Luyện tập: GV Dinh Nguyen Thanh Tu Suu tam va gioi thieu voi CENTEA Data Luyện tập Trăm trâu trăm cỏ Trâu đứng ăn năm Trâu nằm ăn ba Lụ khụ trâu già Ba con một bó. Hỏi số trâu đứng, trâu nằm, trâu già? Gọi số trâu đứng, trâu nằm, trâu già lần lượt là x, y, z. Hãy xác định kiểu của các biến x, y, z? Biến nguyên Biến thực Biến kí tự Biến lôgic Đ S S S ? Bài toán 1: PowerPoint Presentation: GV Dinh Nguyen Thanh Tu Suu tam va gioi thieu voi CENTEA Data Var a,b,S,d: Real; Bài toán 2: Chọn cách khai báo đúng nhất? Var a,b,S: Integer; d: Real; Var a,b: Byte; S: Word; d: Real; Var a,b,S,d: Integer; Tính diện tích (S) và độ dài đường chéo (d) của hình chữ nhật, biết chiều dài (a) và chiều rộng (b) là các số nguyên nhỏ hơn 100. PowerPoint Presentation: GV Dinh Nguyen Thanh Tu Suu tam va gioi thieu voi CENTEA Data Hãy nhớ! VAR <Danh sách biến>:<Kiểu dữ liệu>; Các kiểu dữ liệu chuẩn Khai báo biến. Mọi biến dùng trong chương trình đều phải khai báo tên và kiểu dữ liệu của biến. trong pascal Kiểu nguyên. Kiểu thực. Kiểu kí tự. Kiểu lôgic.

Related presentations


Other presentations created by dangbach2000

bai 11 tep va quan ly tep
04. 11. 2013
0 views

bai 11 tep va quan ly tep

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh
04. 11. 2013
0 views

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

bai 3 Cau truc chuong trinh
01. 05. 2014
0 views

bai 3 Cau truc chuong trinh

Bai 3 Bai tap chuong I
01. 05. 2014
0 views

Bai 3 Bai tap chuong I

On tap hoc ki 2 tin 11
01. 05. 2014
0 views

On tap hoc ki 2 tin 11

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII

Bai tap  thuc hanh 4 tin 11 HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh
01. 05. 2014
0 views

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau
06. 05. 2014
0 views

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2
31. 03. 2015
0 views

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Ngữ văn 6, bài 4
15. 05. 2015
0 views

Ngữ văn 6, bài 4

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ
20. 05. 2015
0 views

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc
21. 05. 2015
0 views

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1
04. 06. 2015
0 views

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1

lop 1 tap hat tim ban than
17. 08. 2015
0 views

lop 1 tap hat tim ban than

Moi ban vui mua ca
17. 08. 2015
0 views

Moi ban vui mua ca

tap bai hat hoa binh cho be
17. 08. 2015
0 views

tap bai hat hoa binh cho be

Âm nhạc 1 bài 9: Quả
17. 08. 2015
0 views

Âm nhạc 1 bài 9: Quả

Bài 8: Tập tầm vông
17. 08. 2015
0 views

Bài 8: Tập tầm vông

Bai 12 Duong va chan
17. 08. 2015
0 views

Bai 12 Duong va chan

on tap bai hat nang som
17. 08. 2015
0 views

on tap bai hat nang som

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay
17. 08. 2015
0 views

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay

Bài 2 lop 2   hoc hat Xoe hoa
17. 08. 2015
0 views

Bài 2 lop 2 hoc hat Xoe hoa

Bai 6 Chien si ti hon
23. 08. 2015
0 views

Bai 6 Chien si ti hon

BAU TROI XANH
17. 08. 2015
0 views

BAU TROI XANH

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang
20. 10. 2015
0 views

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em
20. 10. 2015
0 views

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em

Hoc hat Bai Con chim non
20. 10. 2015
0 views

Hoc hat Bai Con chim non

Âm  nhạc lớp 3: Gà  gáy
20. 10. 2015
0 views

Âm nhạc lớp 3: Gà gáy

Bai 1 Quoc ca Viet Nam
20. 10. 2015
0 views

Bai 1 Quoc ca Viet Nam

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som
20. 10. 2015
0 views

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som

Cay da Bac Ho
28. 10. 2015
0 views

Cay da Bac Ho

Tiet 17 Meo di cau ca
28. 10. 2015
0 views

Tiet 17 Meo di cau ca

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7
29. 10. 2015
0 views

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7

Hoc hat Chim sao
29. 10. 2015
0 views

Hoc hat Chim sao

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4
29. 10. 2015
0 views

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4

bai 12 hoc hat bai Co la
29. 10. 2015
0 views

bai 12 hoc hat bai Co la

Cuoi HKII am nhac lop 4
29. 10. 2015
0 views

Cuoi HKII am nhac lop 4

am nhac 4 tuuan 31
29. 10. 2015
0 views

am nhac 4 tuuan 31

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON
30. 10. 2015
0 views

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON

lop 6 Tiet 3
30. 10. 2015
0 views

lop 6 Tiet 3

Tiet 12 Khuc hat chim son ca
01. 11. 2015
0 views

Tiet 12 Khuc hat chim son ca

Mẹ đi vắng
01. 11. 2015
0 views

Mẹ đi vắng

Chim chich bonglop2
01. 11. 2015
0 views

Chim chich bonglop2

nhac 8 on tap
01. 11. 2015
0 views

nhac 8 on tap

Tiet 5 On tap Li dia banh bo
01. 11. 2015
0 views

Tiet 5 On tap Li dia banh bo

Lý dĩa bánh bò
01. 11. 2015
0 views

Lý dĩa bánh bò

0 Am Nhac 5 TIET 1
01. 11. 2015
0 views

0 Am Nhac 5 TIET 1

Tiet 9 HBH Tuoi Hong
06. 11. 2015
0 views

Tiet 9 HBH Tuoi Hong

Tiet19 Khat vong mua xuan
06. 11. 2015
0 views

Tiet19 Khat vong mua xuan

TIET 15
06. 11. 2015
0 views

TIET 15

thutinhcuoimuathu
07. 11. 2015
0 views

thutinhcuoimuathu

Tiet 16 am nhac 9ppt
07. 11. 2015
0 views

Tiet 16 am nhac 9ppt

NHac 9
07. 11. 2015
0 views

NHac 9

Con chim hay hot
30. 10. 2015
0 views

Con chim hay hot

tren ngua ta phi nhanh
29. 10. 2015
0 views

tren ngua ta phi nhanh

GIAO AN HOC HAT  NOI VONG TAY LON
06. 11. 2015
0 views

GIAO AN HOC HAT NOI VONG TAY LON