Bài 8 - Content marketing

Information about Bài 8 - Content marketing

Published on June 6, 2016

Author: minhdoan102

Source: slideshare.net

Content

1. [email protected] TS. Đoàn Xuân Huy Minh 6 Môn học: e-marketing Bài 8 Content marketing TS. Đoàn Xuân Huy Minh

2. [email protected] TS. Đoàn Xuân Huy Minh 7 Content Marketing là quá trình tạo ra và chia sẻ những nội dung (content) có giá trị - ý nghĩa (meanings) để thu hút sự quan tâm tương tác của khách hàng mục tiêu (mới/ cũ).

3. [email protected] TS. Đoàn Xuân Huy Minh 8 Các mục tiêu của CM trong Marketing Brand Strategy • Giai đoạn 1 : Tạo sự quan tâm chú ý • Giai đoạn 2 : Truyền tải thông điệp • Giai đoạn 3 : Đáp ứng trải nghiệm • Giai đoạn 4 : Khát khao lợi ích • Giai đoạn 5 : Gắn kết, quan hệ lâu dài, gia tăng tình yêu và thiện cảm

4. [email protected] TS. Đoàn Xuân Huy Minh 10 Các bước tiến hành ● Bước 1: Research: nghiên cứu nội dung thật kỹ và xác định được – Mục tiêu cuối cùng là gì – Đối tượng cụ thể ta muốn hướng đến – Phương pháp cụ thể nào để ta làm được điều đó.

5. [email protected] TS. Đoàn Xuân Huy Minh 11 Các bước tiến hành (2) ● Bước 2: Create: bắt đầu viết (tạo bản thô) ● Bước 3: Optimize: tối ưu bản thô thành bản tinh ● Bước 4: Publish: bắt đầu quảng bá chia sẻ rầm rộ ● Bước 5: Promote: thực hiện các kênh phân phối nội dung ● Bước 6: Measure: đo lường đánh giá, (bước này rất quan trọng để kiểm soát quá trình làm content marketing)

6. [email protected] TS. Đoàn Xuân Huy Minh 12 Nội dung trình bày trong kịch bản cụ thể •A : Attention – Gây chú ý •I : Interest – Thích thú •D : Desire – Mong muốn •A : Action – Hành động

7. [email protected] TS. Đoàn Xuân Huy Minh 16 Format – 16 thể loại (Kiểu nội dung được thể hiện) 1.Ảnh 2.Video 3.Sự kiện 4.Bài báo 5.Webinar

8. [email protected] TS. Đoàn Xuân Huy Minh 17 6. Game 7. App 8. Tools 9. (e)Book 10. e-mail 11. e-Learning 12.Visualization 13. Social content 14. Printed 15. Slideshow 16. Bài viết

9. [email protected] TS. Đoàn Xuân Huy Minh 19 Một ngày nên đánh răng mấy lần?

10. [email protected] TS. Đoàn Xuân Huy Minh 22 Kênh truyền nội dung 1. Website 2. Blogs 3. Microsites 4. Partner sites 5. Offline media 6. Advertising 7. Editorials 8. Advertorials

11. [email protected] TS. Đoàn Xuân Huy Minh 23 Ví dụ

12. [email protected] TS. Đoàn Xuân Huy Minh 24 • Social media : Facebook, Linkedin, G+ • Micro blogging : TWITTER • Documents : Slideshares… • Video : Youtube, Vimeo… • Pictures : Pinterest, Instagram, Flickr, Hàivl • Discussion : Forums, diễn đàn chuyên ngành

13. [email protected] TS. Đoàn Xuân Huy Minh 34 MÔ HÌNH

14. [email protected] TS. Đoàn Xuân Huy Minh 35 1. Mô hình 5Rs • Requirements : Lý do mà nội dung cần viết cho nó (Giải trí, bán hàng, thông báo) • Reach : Khán giả nào thích đọc bây giờ và tương lai, độ lớn của lượng độc giả đó và khả năng đưa tới số lượng đó. • Relevance : Mức độ quan trọng và thích thú, thời điểm thích hợp đối với độc giả? • Richness : Mức độ trị giá hay độc đáo mà có thể tạo ra được cho nội dung.

15. [email protected] TS. Đoàn Xuân Huy Minh 36 Mô hình 5Rs • Revenue : Mức độ tác động đến sức bán hàng/ marketing của phần nội dung đó tới website/chiến dịch.

16. [email protected] TS. Đoàn Xuân Huy Minh 37 2. Mô hình 6 Golden rules

17. [email protected] TS. Đoàn Xuân Huy Minh 38 3. Mô hình S.M.A.R.T

18. [email protected] TS. Đoàn Xuân Huy Minh 40 “Ngòi nổ” • Funny : Vui vẻ, hài • Sexy • Shocking : Gây sốc • Moving : Chuyển động, hành động liên tục • Unbelivable : Khó tin • Illuminating : Hiệu ứng lung linh • Random : Hiệu ứng ngẫu nhiên

19. [email protected] TS. Đoàn Xuân Huy Minh 41 • Zeitgeist : Hợp thời đại • Cute : Dễ thương • Uplifting : bay bổng, nâng • Disgusting : Làm ghê tởm • Các cảm xúc trạng thái • Các cảm xúc theo context • Các cảm xúc theo vùng miền và giới tính • Các cảm xúc theo lối sống

20. [email protected] TS. Đoàn Xuân Huy Minh 42 Ví dụ

21. [email protected] TS. Đoàn Xuân Huy Minh 43 Giải pháp content marketing ● Giúp người sử dụng mỹ phẩm giảm bớt rủi ro về dị ứng ● Tạo ra một chương trình trắc nghiệm để xác định loại da: da khô, da dầu, da hỗn hợp (vừa dầu vừa khô) ● KH sẽ chọn đúng sản phẩm

22. [email protected] TS. Đoàn Xuân Huy Minh 44 Ví dụ: content đơn giản

23. [email protected] TS. Đoàn Xuân Huy Minh 45 Cấu trúc của nội dung bài viết 1. Cấu trúc kim tự tháp Ngược

24. [email protected] TS. Đoàn Xuân Huy Minh 46 Cấu trúc Kim tự tháp xuôi

Related presentations


Other presentations created by minhdoan102

Giới thiệu SEM và SEO
09. 05. 2016
0 views

Giới thiệu SEM và SEO

Giới thiệu SEM/SEO
09. 05. 2016
0 views

Giới thiệu SEM/SEO

Bài 5 - SMS và email marketing
06. 06. 2016
0 views

Bài 5 - SMS và email marketing

Bai 3 - Toi uu SEO
17. 04. 2017
0 views

Bai 3 - Toi uu SEO

Giới thiệu e-marketing
17. 04. 2017
0 views

Giới thiệu e-marketing