Baldintzazkoak_Hipotetikoak_Osatu_1

Information about Baldintzazkoak_Hipotetikoak_Osatu_1

Published on August 4, 2014

Author: Riezu

Source: authorstream.com

Content

Baldintzazkoak_Osatu: Baldintzazkoak_Osatu Eguraldi ona (egin) ... , hondartzara joango ginateke Eguraldi ona egingo balitz, ... Mendira (joan) ... , ederki pasatuko zenukete Mendira joango bazinete, ... Hegazkina (hartu) ... , lehenago iritsiko zinateke Hegazkina hartuko bazenu, ... Pianoa jotzen (jakin) ... , kontzertuak emango nituzke Pianoa jotzen jakingo banu, ... Autoak polikiago (ibili) ... , ez litzateke istripurik izango Autoak polikiago ibiliko balira, ... 1 1 Baldintzazkoak_Osatu: Baldintzazkoak_Osatu Betaurreko horiek (aldatu) ... , hobeto ikusiko zenuke Betaurreko horiek aldatuko bazenitu, ... Parisa dirurik gabe (joan) ... , ezingo nuke ezer erosi Parisa dirurik gabe joango banintz, … Kotxeko gurpilak (puztu) ... , hobeto ibiliko zinateke Kotxeko gurpilak puztuko bazenitu, ... Bi partidu (irabazi) ... , txapeldunak izango ginateke Bi partidu irabaziko bagenitu, ... B erandu (heldu) ... , ez ginateke zu gabe joango Berandu helduko bazina, ... 1 2 Baldintzazkoak_Osatu: Baldintzazkoak_Osatu Lagunekin (elkartu) ... , poztu egingo ginateke Lagunekin elkartuko bagina, ... Sagarrak (usteldu) ... , kexatu egingo nintzateke Sagarrak ustelduko balira, ... Eguraldia (alaitu) ... , hondartzan bainatuko ginateke Eguraldia alaituko balitz, ... Ikasten (ahalegindu) ... , bukatzera iritsiko zinateke Ikasten ahaleginduko bazina, ... Lurrerantz (makurtu) ... , erori egingo zinatekete Lurrerantz makurtuko bazinete, ... 1 3 Baldintzazkoak_Osatu: Baldintzazkoak_Osatu Etxean (aspertu) ... , kaleratu egingo ginateke Etxean aspertuko bagina, ... Kiroletan (ari izan) ... , hazi egingo litzateke Kiroletan ari izango balitz, ... (Saiatu) ... , unibertsitatean sartuko zinatekete Saiatuko bazinete, … Goiz (esnatu) ... , zuregana hurbilduko nintzateke Goiz esnatuko banintz, ... Itsasoan (urperatu) ... , ez zinateke erreko Itsasoan urperatuko bazina , … 1 4 Baldintzazkoak_Osatu: Baldintzazkoak_Osatu Bihar (etorri) ... , elkarrekin aterako ginateke Bihar etorriko bazinete, ... Zugana (hurbildu) ... , oso poztuko zinateke Gutxiago gastatu bazenu, ... Goizago (altxatu) ... , lanera garaiz helduko ginateke Goizago altxatuko bagina, ... Alboko etxea (erre) ... , gurea arriskuan izango litzateke Alboko etxea erreko balitz, ... Gurekin (jaitsi) ... , pilotalekuan bilduko ginateke Gurekin jaitsiko bazinete, ... 1 5 Baldintzazkoak_Osatu: Baldintzazkoak_Osatu Liburuak eroriko balira, (ni) hartzeko (makurtu) ... ... hartzeko makurtuko nintzateke Berandu etxeratuko bagina, ez ... gurasoak (poztu) ... ... ez lirateke gurasoak poztuko Ni bezain aberatsa bazina, (zu) ez ... horrela (ibili) ... ... ez zinateke horrela ibiliko Arratsaldean elkartuko bagina, Bilbora (joan) ... ... Bilbora joango ginateke Umea zikinduko balitz, ama (haserretu) ... ... ama haserretuko litzateke 1 6 Baldintzazkoak_Osatu: Baldintzazkoak_Osatu Neska hori gugana hurbilduko balitz, pozik (jarri) ... ... pozik jarriko ginateke Mendian eroriko banintz, guztiak (haserretu) ... ... ez ginateke etxeraino helduko Gehiago lanean arituko bazinete, nekatuta (egon) ... ... nekatuta egongo zinatekete Kalean aspertuko bagina, azkar (etxeratu) ... ... azkar etxeratuko ginateke Errekara jausiko banintz, biharamunean (gaixotu) ... ... biharamunean gaixotuko nintzateke 1 7 Baldintzazkoak_Osatu: Baldintzazkoak_Osatu Kotxea hondatuko balitz, (gu) ez ... etxeraino (heldu) ... ... ez ginateke etxeraino helduko Jadanik zutituko bagina, lanean (hasi) ... ... lanean hasiko ginateke Itsasoan urperatuko bazinete, ez ... hortik (atera) ... ... ez zinatekete hortik aterako Liburu artean murgilduko bazina, argiago (izan) ... ... argiago izango zinateke Etzi aberatsak izango bagina, pozez (zoratu) ... ... pozez zoratuko ginateke 1 8

Related presentations


Other presentations created by Riezu

Esaldiak (Nor_Nork_OA)_Gaz-Eus_1
12. 03. 2014
0 views

Esaldiak (Nor_Nork_OA)_Gaz-Eus_1

Esaldiak (NNN_NN_OA)_Gaz-Eus_3
13. 03. 2014
0 views

Esaldiak (NNN_NN_OA)_Gaz-Eus_3

Esaldiak (NNN_NN_OA)_Gaz-Eus_2
13. 03. 2014
0 views

Esaldiak (NNN_NN_OA)_Gaz-Eus_2

Adizkia_aukeratu (Guztiak_OA)_1
13. 03. 2014
0 views

Adizkia_aukeratu (Guztiak_OA)_1

Itzulpenak (Nor_OA)_Gaz_Eus_1
19. 02. 2014
0 views

Itzulpenak (Nor_OA)_Gaz_Eus_1

Itzulpenak (Nor_OA)_Gaz_Eus_2
19. 02. 2014
0 views

Itzulpenak (Nor_OA)_Gaz_Eus_2

Itzulpenak (Joan_OA)_Eus_Gaz
17. 02. 2014
0 views

Itzulpenak (Joan_OA)_Eus_Gaz

Itzulpenak (Joan_OA)_Gaz_Eus
17. 02. 2014
0 views

Itzulpenak (Joan_OA)_Gaz_Eus

Itzulpenak (Izan_OA)_Gaz_Eus
17. 02. 2014
0 views

Itzulpenak (Izan_OA)_Gaz_Eus

Itzulpenak (Izan_OA)_Eus_Gaz
17. 02. 2014
0 views

Itzulpenak (Izan_OA)_Eus_Gaz

Itzulpenak (Egon_OA)_Eus_Gaz
17. 02. 2014
0 views

Itzulpenak (Egon_OA)_Eus_Gaz

Itzulpenak (Egon_OA)_Gaz_Eus
17. 02. 2014
0 views

Itzulpenak (Egon_OA)_Gaz_Eus

Aldatu_Aldia (Nor_Nork_OA-LA)_1
15. 02. 2014
0 views

Aldatu_Aldia (Nor_Nork_OA-LA)_1

Aditzak_eman (Nor_Nork_OA-LA)_1
15. 02. 2014
0 views

Aditzak_eman (Nor_Nork_OA-LA)_1

Esaldiak (Nor_Nork_LA)_Gaz-Eus_2
15. 02. 2014
0 views

Esaldiak (Nor_Nork_LA)_Gaz-Eus_2

Esaldiak (Nor_Nork_LA)_Gaz-Eus_1
15. 02. 2014
0 views

Esaldiak (Nor_Nork_LA)_Gaz-Eus_1

Esaldiak (Nor_Nork_LA)_Eus-Gaz-2
15. 02. 2014
0 views

Esaldiak (Nor_Nork_LA)_Eus-Gaz-2

Esaldiak (Nor_Nork_LA)_Eus-Gaz_1
15. 02. 2014
0 views

Esaldiak (Nor_Nork_LA)_Eus-Gaz_1

Aditzak_eman (Nor_Nork_LA)_1
15. 02. 2014
0 views

Aditzak_eman (Nor_Nork_LA)_1

Aditzak_eman (NNN_NN_OA)_1
15. 02. 2014
0 views

Aditzak_eman (NNN_NN_OA)_1

Esaldiak (NNN_NN_OA)_Eus-Gaz_2
14. 02. 2014
0 views

Esaldiak (NNN_NN_OA)_Eus-Gaz_2

Aditzak_eman (Nor_Nori_OA)_1
14. 02. 2014
0 views

Aditzak_eman (Nor_Nori_OA)_1

Aditzak_eman (Nor_Nork_OA)_1
14. 02. 2014
0 views

Aditzak_eman (Nor_Nork_OA)_1

Adizkiak (Nor_Nork_OA)_Eus-Gaz_1
14. 02. 2014
0 views

Adizkiak (Nor_Nork_OA)_Eus-Gaz_1

Galde-erantzunak (Ibili_OA)
14. 02. 2014
0 views

Galde-erantzunak (Ibili_OA)

Galde-erantzunak (Egon_OA)
14. 02. 2014
0 views

Galde-erantzunak (Egon_OA)

Galde-erantzunak (Joan_OA)
14. 02. 2014
0 views

Galde-erantzunak (Joan_OA)

Galde-erantzunak (Etorri_OA)
14. 02. 2014
0 views

Galde-erantzunak (Etorri_OA)

Aditzak_eman (Nor-3_Nori_OA)
17. 03. 2014
0 views

Aditzak_eman (Nor-3_Nori_OA)

Itzulpenak (Nor-3_Nori_OA)_2
17. 03. 2014
0 views

Itzulpenak (Nor-3_Nori_OA)_2

Itzulpenak (Nor-3_Nori_OA)_1
17. 03. 2014
0 views

Itzulpenak (Nor-3_Nori_OA)_1

Aldatu_aldia (Egon)
17. 03. 2014
0 views

Aldatu_aldia (Egon)

Aldatu_aldia (Joan)
17. 03. 2014
0 views

Aldatu_aldia (Joan)

Itzulpenak (Etorri_OA)_Gaz_Eus
17. 02. 2014
0 views

Itzulpenak (Etorri_OA)_Gaz_Eus

Itzulpenak (Etorri_OA)_Eus_Gaz
17. 02. 2014
0 views

Itzulpenak (Etorri_OA)_Eus_Gaz

Aldatu_aldia (Etorri)
18. 03. 2014
0 views

Aldatu_aldia (Etorri)

Aldatu_aldia (Ibili)
18. 03. 2014
0 views

Aldatu_aldia (Ibili)

Aditza_eman (Ekarri_LA)
10. 02. 2014
0 views

Aditza_eman (Ekarri_LA)

Aldatu_aspektua (Nor_OA-LA)_1
10. 02. 2014
0 views

Aldatu_aspektua (Nor_OA-LA)_1

Aldatu_aspektua (Nor_OA-LA)_2
10. 02. 2014
0 views

Aldatu_aspektua (Nor_OA-LA)_2

Adizkiak (Nor_LA)_Eus_Gaz
10. 02. 2014
0 views

Adizkiak (Nor_LA)_Eus_Gaz

Adizkiak (Nor_LA)_Gaz_Eus
10. 02. 2014
0 views

Adizkiak (Nor_LA)_Gaz_Eus

Aldatu_aldia (Nor_Trinkoak)_2
10. 02. 2014
0 views

Aldatu_aldia (Nor_Trinkoak)_2

Aldatu_aldia (Nor_Trinkoak)_3
10. 02. 2014
0 views

Aldatu_aldia (Nor_Trinkoak)_3

Aldatu_aldia (Nor_Trinkoak)_1
10. 02. 2014
0 views

Aldatu_aldia (Nor_Trinkoak)_1

Aditza_eman (Eraman_OA)
10. 02. 2014
0 views

Aditza_eman (Eraman_OA)

Adizkiak (Zer-Nork_OA)_Eus_Gaz
10. 02. 2014
0 views

Adizkiak (Zer-Nork_OA)_Eus_Gaz

Adizkiak (Zer-Nork_OA)_Gaz_Eus
10. 02. 2014
0 views

Adizkiak (Zer-Nork_OA)_Gaz_Eus

Aldatu_aspektua (Zer-Nork_OA)_1
10. 02. 2014
0 views

Aldatu_aspektua (Zer-Nork_OA)_1

Aldatu_aspektua (Nor_OA)_1
10. 02. 2014
0 views

Aldatu_aspektua (Nor_OA)_1

Aldatu_aspektua (Nor_OA)_2
10. 02. 2014
0 views

Aldatu_aspektua (Nor_OA)_2

Aditza_eman (Eraman_LA)
10. 02. 2014
0 views

Aditza_eman (Eraman_LA)

Aditza_eman (Eduki_LA)
10. 02. 2014
0 views

Aditza_eman (Eduki_LA)

Aditza_eman (Jakin_LA)
10. 02. 2014
0 views

Aditza_eman (Jakin_LA)

Aditza_eman (Ekarri_OA)
10. 02. 2014
0 views

Aditza_eman (Ekarri_OA)

Aditza_eman (Eduki_OA)
10. 02. 2014
0 views

Aditza_eman (Eduki_OA)

Aditza_eman (Jakin_OA)
10. 02. 2014
0 views

Aditza_eman (Jakin_OA)

Aldatu_aspektua (Zer-Nork_OA)_2
10. 02. 2014
0 views

Aldatu_aspektua (Zer-Nork_OA)_2

Osatu (Nor_Trinkoak_OA-LA)
19. 03. 2014
0 views

Osatu (Nor_Trinkoak_OA-LA)

Aldatu_aldia (Nor_Trinkoak)_4
19. 03. 2014
0 views

Aldatu_aldia (Nor_Trinkoak)_4

Itzulpenak (Nor_LA)
19. 03. 2014
0 views

Itzulpenak (Nor_LA)

Itzulpenak (Nor_OA-LA)_1
19. 03. 2014
0 views

Itzulpenak (Nor_OA-LA)_1

Itzulpenak (Nor_OA-LA)_2
20. 03. 2014
0 views

Itzulpenak (Nor_OA-LA)_2

Itzulpenak (Zer-Nork_LA)_2
21. 03. 2014
0 views

Itzulpenak (Zer-Nork_LA)_2

Itzulpenak (Zer-Nork_LA)_1
21. 03. 2014
0 views

Itzulpenak (Zer-Nork_LA)_1

Itzulpenak (Zer-Nork_OA-LA)
22. 03. 2014
0 views

Itzulpenak (Zer-Nork_OA-LA)

Itzulpenak (Nor-3_Nori_LA)_2
22. 03. 2014
0 views

Itzulpenak (Nor-3_Nori_LA)_2

Aditzak_eman (Nor-3_Nori_LA)
22. 03. 2014
0 views

Aditzak_eman (Nor-3_Nori_LA)

Itzulpenak (Nor-3_Nori_OA-LA)_1
22. 03. 2014
0 views

Itzulpenak (Nor-3_Nori_OA-LA)_1

Esaldiak (Nor_Nork_OA)_Gaz-Eus_2
24. 03. 2014
0 views

Esaldiak (Nor_Nork_OA)_Gaz-Eus_2

Adizkiak (Guztiak_OA-LA)_1
26. 03. 2014
0 views

Adizkiak (Guztiak_OA-LA)_1

Adizkiak (Guztiak_OA-LA)_2
27. 03. 2014
0 views

Adizkiak (Guztiak_OA-LA)_2

Adizkiak (Guztiak_OA-LA)_3
28. 03. 2014
0 views

Adizkiak (Guztiak_OA-LA)_3

Adizkiak (Guztiak_OA-LA)_4
28. 03. 2014
0 views

Adizkiak (Guztiak_OA-LA)_4

Aditzak_eman (Nor_Nori_OA-LA)
31. 03. 2014
0 views

Aditzak_eman (Nor_Nori_OA-LA)

Aditzak_eman (Nor_Nori_LA)_1
31. 03. 2014
0 views

Aditzak_eman (Nor_Nori_LA)_1

Esaldiak_OA_2
06. 04. 2014
0 views

Esaldiak_OA_2

Esaldiak_OA
06. 04. 2014
0 views

Esaldiak_OA

Itzulpenak_OA_1
06. 04. 2014
0 views

Itzulpenak_OA_1

Itzulpenak_OA_2
06. 04. 2014
0 views

Itzulpenak_OA_2

Esaldiak_LA_2
06. 04. 2014
0 views

Esaldiak_LA_2

Esaldiak_LA_1
06. 04. 2014
0 views

Esaldiak_LA_1

Itzulpenak_LA_2
06. 04. 2014
0 views

Itzulpenak_LA_2

Itzulpenak_LA_1
06. 04. 2014
0 views

Itzulpenak_LA_1

Itzulpenak_OA_LA_2
06. 04. 2014
0 views

Itzulpenak_OA_LA_2

Itzulpenak_OA_LA_1
06. 04. 2014
0 views

Itzulpenak_OA_LA_1

Esaldiak_OA_LA_2
06. 04. 2014
0 views

Esaldiak_OA_LA_2

Esaldiak_OA_LA_1
06. 04. 2014
0 views

Esaldiak_OA_LA_1

Alegiazkoak_Itzulpenak_1
20. 04. 2014
0 views

Alegiazkoak_Itzulpenak_1

Alegiazkoak_Itzulpenak_2
20. 04. 2014
0 views

Alegiazkoak_Itzulpenak_2

Baldintzazkoak_Orain_Itzulpenak
03. 08. 2014
0 views

Baldintzazkoak_Orain_Itzulpenak

Baldintzazkoak_Irrealak_Osatu
04. 08. 2014
0 views

Baldintzazkoak_Irrealak_Osatu

guia_padres_drogas
09. 10. 2014
0 views

guia_padres_drogas

Proyecto comunitario 2014-15
19. 10. 2014
0 views

Proyecto comunitario 2014-15

Galde-erantzunak (Izan-Ukan_OA)
10. 04. 2015
0 views

Galde-erantzunak (Izan-Ukan_OA)

Galde-erantzunak (Nor_OA)_3
10. 04. 2015
0 views

Galde-erantzunak (Nor_OA)_3

Galde-erantzunak (Nor_OA)_1
10. 04. 2015
0 views

Galde-erantzunak (Nor_OA)_1

Galde-erantzunak (Bereziak_OA)
10. 04. 2015
0 views

Galde-erantzunak (Bereziak_OA)

Galde-erantzunak (Nor_OA)_2
10. 04. 2015
0 views

Galde-erantzunak (Nor_OA)_2

Deporte-Salesiano-en-Barakaldo
04. 09. 2015
0 views

Deporte-Salesiano-en-Barakaldo