Bé học bảng chữ cái - Chữ A

Information about Bé học bảng chữ cái - Chữ A

Published on July 11, 2014

Author: phamkhacl

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: _________________ http://tieuhoc.info _________________ Em vào Lớp 1- Làm quen chữ cái Bé chuẩn bị vào Lớp 1 Lµm quen ch÷ c¸i A a PowerPoint Presentation: _________________ http://tieuhoc.info _________________ Em vào Lớp 1- Làm quen chữ cái A a A a 1. Bé đọc và nhận dạng PowerPoint Presentation: _________________ http://tieuhoc.info _________________ Em vào Lớp 1- Làm quen chữ cái A a A a PowerPoint Presentation: _________________ http://tieuhoc.info _________________ Em vào Lớp 1- Làm quen chữ cái A a Con c á Con g à Quả n a Cái c a PowerPoint Presentation: _________________ http://tieuhoc.info _________________ Em vào Lớp 1- Làm quen chữ cái 2. Bé tìm chữ cái trong từ PowerPoint Presentation: _________________ http://tieuhoc.info _________________ Em vào Lớp 1- Làm quen chữ cái 3. Bé tập viết chữ a viết thường PowerPoint Presentation: _________________ http://tieuhoc.info _________________ Em vào Lớp 1- Làm quen chữ cái 3. Bé tập viết chữ a viết thường PowerPoint Presentation: _________________ http://tieuhoc.info _________________ Em vào Lớp 1- Làm quen chữ cái 3. Bé tập viết chữ a viết thường PowerPoint Presentation: _________________ http://tieuhoc.info _________________ Em vào Lớp 1- Làm quen chữ cái 3. Bé tập viết chữ a viết hoa PowerPoint Presentation: _________________ http://tieuhoc.info _________________ Em vào Lớp 1- Làm quen chữ cái 3. Bé tập viết chữ a viết hoa PowerPoint Presentation: _________________ http://tieuhoc.info _________________ Em vào Lớp 1- Làm quen chữ cái Cảm ơn các quý phụ huynh và các bé đã xem bài giảng này Hãy tiếp tục với những bài giảng sau Chúc các bé học giỏi!

Related presentations