Benef oport

Information about Benef oport

Published on June 18, 2007

Author: Peppar

Source: authorstream.com

Content

NATURA 2000:  NATURA 2000 BENEFICII SI OPORTUNITATI INSULA MICA A BRAILEI:  INSULA MICA A BRAILEI Implementarea Reţelei Natura 2000 se realizează în următoarele etape::  Implementarea Reţelei Natura 2000 se realizează în următoarele etape: Intr-o singură etapă pentru Ariile Speciale de Protecţie Avifaunistică(ASPA) prin declararea lor la nivel naţional şi comunicarea listei cu situri catre Comisia Europeană. ASPA intră în reţeaua Natura 2000 din momentul aderării, respectiv a propunerii lor de către statul membru. In trei etape pentru Ariile Speciale de Conservare(ASC): Realizarea listei cu propuneri de situri de importanţă comunitară (pSIC) si inaintare acesteia Comisiei europene. Selectarea pSIC conform prevederilor europene - este realizată de Comisia Europeana în colaborare cu statele membre. Siturile de importanţă comunitară devin Arii Speciale Conservare după recunoaşterea statutului lor de către Comisia Europeană şi se declară prin Hotărâre a Guvernului, constituindu-se astfel Reţeaua Natura 2000. Statele Membre au la dispoziţie 6 ani pentru declararea ASC prin H.G. POSIBILE SITURI NATURA 2000 IN JUDETUL BRAILA:  POSIBILE SITURI NATURA 2000 IN JUDETUL BRAILA Pana la aceasta data au fost validate 7situri de protectie avifaunistica si au fost propuse 2 situri de importanta comunitara. Limite siturilor propuse pot fi vizualizate in baza de date Natura 2000: www.n2000.biodiversity.ro Siturile de protectie avifaunistica validate pana la aceasta data::  Siturile de protectie avifaunistica validate pana la aceasta data: Balta Alba-Amara-Jirlau Dunarea Veche-Bratul Macin Ianca-Plopul-Sarat Insula Mica a Brailei Lunca Siretului Inferior Maxineni Tataru INSULA MICA A BRAILEI:  INSULA MICA A BRAILEI INSULA MICA A BRAILEI Care sunt obligaţiile în siturile Natura 2000?:  Care sunt obligaţiile în siturile Natura 2000? Directiva Habitate (art. 6) prevede următoarele: Evitarea acţiunilor care ar putea distruge speciile şi habitatele pentru care situl a fost desemnat Stabilirea măsurilor de conservare necesare implicând planuri de management adecvate, specifice siturilor sau integrate în alte planuri de management Planuri de management:  Planuri de management Sunt elaborate de catre administratorii siturilor Natura 2000, impreuna cu toti factorii de interes Aprobate de catre Agentia Nationala pentru Arii Protejate si Conservarea Biodiversitatii Avizate de catre Academia Romana Pot fi modificate numai cu acordul institutiilor care le-au aprobat PUG, PUZ si alte planuri vor fi armonizate cu prevederile planurilor de management Prevederile planurilor de management sunt prioritare fata de orice alt plan de dezvoltare Planuri de management:  Planuri de management Managementul fiecărui sit este specific, în funcţie de speciile pentru care a fost desemnat. Includerea anumitor categorii de terenuri (păduri, păşuni, zone agricole etc.,) este dictată de necesităţile biologice ale speciilor ţintă. În viitoarele situri sunt permise numai acele activităţi antropice care nu afectează speciile pentru care respectivul sit a fost desemnat. În principiu se pot desfăşura în continuare activităţile care au avut loc până acum şi, în plus, alte activităţi care nu afectează populaţiile speciilor sau a habitatelor ţintă pentru care situl a fost creat. JIRLAU:  JIRLAU JIRLAU Măsuri posibile de managementZone agricole:  Măsuri posibile de management Zone agricole Se va lăsa o fâşie de teren necultivată si nefertilizată la marginea terenurilor agricole sau de-a lungul râurilor. Reducerea nivelului de utilizare / interzicerea pesticidelor şi a îngrăşămintelor Evitarea aratului sau a recoltării în momentele în care unele specii îşi cresc puii. Adaptarea regimului de păşunat pentru crearea unei structuri de habitate în mozaic şi prevenirea efectelor de supra sau sub-păşunat. Rotaţia culturilor. Adoptarea unei metode de cosit pornind din centrul parcelei către margine pentru a lăsa drum liber faunei sălbatice. Neintervenţie pe mirişte. Exemplu: Cehia:  Exemplu: Cehia Conditiile acordarii de plăţi compensatorii, sunt: renuntarea la folosirea fertilizatorilor chimici, obligativitatea cositului controlat (în anumite perioade, în general după 15 iulie iar în cazul în care situl a fost desemnat pentru cârstel sau becaţină după 15 august). În cazul păşunilor numărul animalelor este limitat in funcţie de natura pajiştilor (stepice sau altele) si se interzice utilizarea fertilizatorilor. Nivelul plăţilor variază de la 75 EURO până la 390 EURO pe hectar în funcţie de natura restricţiilor (de ex. cositul manual) şi pierderile generate. JIRLAU:  JIRLAU JIRLAU Măsuri posibile de management Păduri:  Măsuri posibile de management Păduri Lăsarea lemnului mort în pădure (pentru ciocănitori si diferite specii de insecte – Rădaşca ) precum şi mentinerea arboretului bătrân cu scorburi (pentru cuiburi de păsări si refugii pentru hibernare) Pentru cuibăritul anumitor specii de păsări de talie mare (barza neagră, specii de păsări răpitoare) se vor proteja anumiţi arbori în jurul cărora se va mentine o centură de arbori. Tăieri selective sau prin rotaţie Înlăturarea speciilor exotice şi plantarea de specii native Esalonarea taierilor pe suprafete mici pentru a permite refugiul animalelor in zonele neafectate de taieri Restricţiile sunt specifice în funcţie de habitatele sau speciile pentru care situl a fost desemnat MAXINENI :  MAXINENI MAXINENI Măsuri posibile de management HELEŞTEE / BĂLŢI:  Măsuri posibile de management HELEŞTEE / BĂLŢI Interzicerea arderii stufului în orice perioadă a anului Păstrarea vegetaţiei pe marginile lacurilor şi crearea/păstrarea insulelor de stuf în interiorul lacurilor Reglementarea/interzicerea vânătorii în funcţie de motivaţia desemnării sitului În locurile de iernare a gâştelor se recomandă cultivarea grâului de toamnă şi protejarea locurilor de înnoptare TATARU:  TATARU TATARU Natura 2000 – un echilibru între om şi natură:  Natura 2000 – un echilibru între om şi natură Beneficii: etichetarea unor produse naturale (caş, miere etc) dintr-un sit Natura 2000 sprijin pentru accesarea fondurilor de la Uniunea Europeană pentru proiecte in situri Natura 2000 crearea de locuri de muncă venituri suplimentare prin promovarea ecoturismului în siturile Natura 2000 Natura 2000 – un echilibru între om şi natură:  Natura 2000 – un echilibru între om şi natură Obligaţii: evitarea activităţilor care ar putea afecta în mod semnificativ speciile sau habitatele pentru care a fost desemnată zona ca sit Natura 2000 adoptarea unor măsuri pentru conservarea speciilor şi habitatelor utilizatorii de terenuri trebuie să asigure menţinerea habitatelor şi a speciilor prin măsuri de management adecvate, de lungă durată. TATARU:  TATARU TATARU OBLIGAŢII:  OBLIGAŢII Terenurile agricole folosirea intensivă nu trebuie să ducă la prejudicierea speciilor de plante şi animale de interes comunitar utilizatorii de terenuri trebuie să asigure menţinerea habitatelor seminaturale şi a speciilor vulnerabile prin măsuri de management adecvate Silvicultura folosirea intensivă nu trebuie să ducă la prejudicierea pădurilor Vânătoare şi pescuit respectarea cerinţelor speciilor de interes comunitar, de exemplu respectarea perioadelor de popas şi iernat ale păsărilor PLOPU:  PLOPU PLOPU Natura 2000 – un echilibru între om şi natură:  Natura 2000 – un echilibru între om şi natură Includerea unei zone umede în Reţeaua Natura 2000 (exemplu) Avantaje: continuarea practicării activităţilor în cazul eleşteelor piscicole compensările pot suplimenta veniturile care pe aceste terenuri sunt în general mici se poate dezvolta turismul ecologic în zonă zona câştigă o publicitate mai mare, capătă o imagine mai bună pot fi accesate fonduri UE Dezavantaje: pierderi cauzate de restricţii obligaţia de a nu schimba natura zonei umede sarcini în plus în scopul managementului sitului cheltuieli în plus generate de statutul de sit Natura 2000 ( planuri de management, studii de evaluare a impactului de mediu etc.) INSULA MICA A BRAILEI:  INSULA MICA A BRAILEI INSULA MICA A BRAILEI Slide25:  VA MULTUMIM PENTRU ATENTIE!

Related presentations


Other presentations created by Peppar

Financial Statement Analysis
10. 04. 2008
0 views

Financial Statement Analysis

Dr PH Presentation
07. 08. 2007
0 views

Dr PH Presentation

Burj Al Arab
22. 04. 2008
0 views

Burj Al Arab

cd4 hiv dr a singh
17. 04. 2008
0 views

cd4 hiv dr a singh

Philip Scott
17. 04. 2008
0 views

Philip Scott

RMIT 25July01 Pres
14. 04. 2008
0 views

RMIT 25July01 Pres

060125
13. 04. 2008
0 views

060125

Blomqvist
09. 04. 2008
0 views

Blomqvist

Rocks and Weathering
20. 09. 2007
0 views

Rocks and Weathering

Your First RSS Feed
29. 09. 2007
0 views

Your First RSS Feed

Switzerland
15. 10. 2007
0 views

Switzerland

t infantil y legislacion
22. 10. 2007
0 views

t infantil y legislacion

14501
07. 10. 2007
0 views

14501

MAHA Talk
29. 10. 2007
0 views

MAHA Talk

Stylish Sentences
02. 11. 2007
0 views

Stylish Sentences

15 GardnerHarris
19. 11. 2007
0 views

15 GardnerHarris

cryptorchidism
19. 11. 2007
0 views

cryptorchidism

geometry and art P2
22. 11. 2007
0 views

geometry and art P2

Green Bldgs and WQ
31. 12. 2007
0 views

Green Bldgs and WQ

paper2
03. 01. 2008
0 views

paper2

Earthquakes Chap 5
20. 09. 2007
0 views

Earthquakes Chap 5

Ch08
20. 09. 2007
0 views

Ch08

El Paso Electric lowres pics
07. 08. 2007
0 views

El Paso Electric lowres pics

AG presentation Infrastructure
07. 08. 2007
0 views

AG presentation Infrastructure

GCRA Presentation 2005 1
07. 08. 2007
0 views

GCRA Presentation 2005 1

Asian Alphabet Book 04 17 06
07. 08. 2007
0 views

Asian Alphabet Book 04 17 06

pres maldives
07. 08. 2007
0 views

pres maldives

Tsunami Effects
07. 08. 2007
0 views

Tsunami Effects

Maldives
07. 08. 2007
0 views

Maldives

Global gs pp 0207
22. 10. 2007
0 views

Global gs pp 0207

feist ch14McCrae
06. 08. 2007
0 views

feist ch14McCrae

measurement and geometry
07. 08. 2007
0 views

measurement and geometry

arguments
15. 11. 2007
0 views

arguments

Tidal Energy Overview7
07. 08. 2007
0 views

Tidal Energy Overview7

camoa presse spip 01
07. 08. 2007
0 views

camoa presse spip 01

PE Rocks Igneous
20. 09. 2007
0 views

PE Rocks Igneous

ROCKS and how to identify them
20. 09. 2007
0 views

ROCKS and how to identify them

RIPARWIN Presentation
03. 01. 2008
0 views

RIPARWIN Presentation

ioag9 jaxa briefing
03. 01. 2008
0 views

ioag9 jaxa briefing

social structure
19. 02. 2008
0 views

social structure

investing in the future
04. 03. 2008
0 views

investing in the future

Secondary Math Handout
07. 08. 2007
0 views

Secondary Math Handout

Roundtable
26. 10. 2007
0 views

Roundtable

NicholasEberstadt
15. 10. 2007
0 views

NicholasEberstadt

YTB 052007
12. 03. 2008
0 views

YTB 052007

raicevic
18. 03. 2008
0 views

raicevic

sbp 07
25. 03. 2008
0 views

sbp 07

purchasing sp presentation
20. 09. 2007
0 views

purchasing sp presentation

CSAPA Awareness2005
07. 08. 2007
0 views

CSAPA Awareness2005

FinalReport
22. 10. 2007
0 views

FinalReport

IJCDlineNojiri
09. 10. 2007
0 views

IJCDlineNojiri

DFT KeyChallengesNicNewm an
05. 10. 2007
0 views

DFT KeyChallengesNicNewm an

ILejarraga
07. 08. 2007
0 views

ILejarraga

EP Tecon 0405
19. 06. 2007
0 views

EP Tecon 0405

famigliaim presaanto 3
18. 06. 2007
0 views

famigliaim presaanto 3

Bulldogs Best Books 1211
18. 06. 2007
0 views

Bulldogs Best Books 1211

btw e 008 moriresearch
18. 06. 2007
0 views

btw e 008 moriresearch

BPL Sanyo JV Pressrelease
18. 06. 2007
0 views

BPL Sanyo JV Pressrelease

bite overview
18. 06. 2007
0 views

bite overview

biogas
18. 06. 2007
0 views

biogas

BILBAO
18. 06. 2007
0 views

BILBAO

formazrete
18. 06. 2007
0 views

formazrete

lect 4 1113 Class Ig Rx1
20. 09. 2007
0 views

lect 4 1113 Class Ig Rx1

ebs2 elearn07
19. 06. 2007
0 views

ebs2 elearn07

boiron
18. 06. 2007
0 views

boiron

fiscal
18. 06. 2007
0 views

fiscal

12 productivity quiz
16. 06. 2007
0 views

12 productivity quiz

10 1
16. 06. 2007
0 views

10 1

215 Pics With Captions
16. 06. 2007
0 views

215 Pics With Captions

2007 Power Stroke
16. 06. 2007
0 views

2007 Power Stroke

20070422
16. 06. 2007
0 views

20070422

20070225
16. 06. 2007
0 views

20070225

2005AM LC 2C
16. 06. 2007
0 views

2005AM LC 2C

2004 4082OPH1 01 Tiefer
16. 06. 2007
0 views

2004 4082OPH1 01 Tiefer

1kanrap
16. 06. 2007
0 views

1kanrap

1kanpres
16. 06. 2007
0 views

1kanpres

1kanintro
16. 06. 2007
0 views

1kanintro

1kancom
16. 06. 2007
0 views

1kancom

19 Flake 071706
16. 06. 2007
0 views

19 Flake 071706

OIF Presentation Final Sept07
05. 01. 2008
0 views

OIF Presentation Final Sept07

12nightacts
16. 06. 2007
0 views

12nightacts

Fri 0830 RegionalAQ liao 1 pc
16. 10. 2007
0 views

Fri 0830 RegionalAQ liao 1 pc

bullismo
18. 06. 2007
0 views

bullismo

ARVs friends or foes McCoy
28. 12. 2007
0 views

ARVs friends or foes McCoy

Rock types silica sat
20. 09. 2007
0 views

Rock types silica sat

Threats to our Water
29. 02. 2008
0 views

Threats to our Water

SIVplanmeet svg3c Shakir
07. 08. 2007
0 views

SIVplanmeet svg3c Shakir

Rajesh Mehta
07. 08. 2007
0 views

Rajesh Mehta

FER 9 und 20
18. 06. 2007
0 views

FER 9 und 20

georgevidor
16. 11. 2007
0 views

georgevidor

beo presentation
18. 06. 2007
0 views

beo presentation

EVACAR Otesis
18. 06. 2007
0 views

EVACAR Otesis

Calvin Dude
07. 08. 2007
0 views

Calvin Dude

PRACTICAL4
29. 12. 2007
0 views

PRACTICAL4

cuamcfarland
20. 09. 2007
0 views

cuamcfarland

UHART
24. 11. 2007
0 views

UHART

News CIRIA document
01. 01. 2008
0 views

News CIRIA document

EverythingDigital
07. 08. 2007
0 views

EverythingDigital

ntra Master B
23. 10. 2007
0 views

ntra Master B

FSGDevCon20060419
15. 11. 2007
0 views

FSGDevCon20060419

Context06
15. 10. 2007
0 views

Context06

4 brittle I
20. 09. 2007
0 views

4 brittle I

WBTi
07. 08. 2007
0 views

WBTi

BTSA Technology Bytes
18. 06. 2007
0 views

BTSA Technology Bytes

FCP05 PD Flaum
06. 08. 2007
0 views

FCP05 PD Flaum

14 20H 10 1103 Dr SEARO
07. 08. 2007
0 views

14 20H 10 1103 Dr SEARO

echt Zeit
19. 06. 2007
0 views

echt Zeit

dortmund
19. 06. 2007
0 views

dortmund