BUI THEHIEN

Information about BUI THEHIEN

Published on August 5, 2014

Author: mannam7758

Source: authorstream.com

Content

BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU CÔNG TY APAVE VIỆT NAM & ĐÔNG NAM Á GVHD: Th.S Trần Đình Lý SVTH: Bùi Thế Hiển TẦM QUAN TRỌNG CỦA THƯƠNG HIỆU: TẦM QUAN TRỌNG CỦA THƯƠNG HIỆU Trong giai đoạn đất nước mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, vấn đề thương hiệu đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Tâm điểm một chiến lược truyền thông tốt của bất kỳ một doanh nghiệp nào chính là nhận dạng thương hiệu. Nếu chúng ta triển khai chiến lược truyền thông thương hiệu một cách nhất quán và cẩn thận, thương hiệu sẽ trở thành tài sản vô hình quan trọng nhất của doanh nghiệp. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Khảo sát và đánh giá hệ thống nhận dạng thương hiệu của công ty Apave Việt Nam & Đông Nam Á. Nghiên cứu đánh giá của nhân viên và khách hàng đối với thương hiệu Apave Việt Nam & Đông Nam Á. Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống nhận dạng thương hiệu của công ty. GIỚI THIỆU VỀ APAVE VN & ĐNÁ: GIỚI THIỆU VỀ APAVE VN & ĐNÁ Năm 1993: tập đoàn APAVE - Cộng hòa Pháp có mặt tại Việt Nam Năm 1996: khai trương 2 văn phòng đại diện tại Hà Nội và TP.HCM Năm 1997: công ty 100% vốn nước ngoài APAVE Việt Nam & Đông Nam Á ra đời GIỚI THIỆU VỀ APAVE VN & ĐNÁ: GIỚI THIỆU VỀ APAVE VN & ĐNÁ Các lĩnh vực hoạt động chính của Apave VN & ĐNÁ: Tư vấn xây dựng Giám định công nghiệp Kiểm tra không phá huỷ (NDT – Non Destructive Testing) Tư vấn quản lý Đào tạo HỆ THỐNG NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU: HỆ THỐNG NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU Hệ thống nhận diện thương hiệu (Brand Identify System) là một hệ thống bao gồm tất cả những phương tiện và các quy tắc hướng dẫn sử dụng thương hiệu do nhà thiết kế quy định trong quá trình thiết kế và được doanh nghiệp đồng ý sử dụng. Gồm 4 nhóm sau: Nhóm các bảng hiệu Nhóm các tài liệu khai thác Nhóm sử dụng thương hiệu Nhóm các phương tiện truyền thông khác KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN Chiến dịch hiện đại hóa biểu tượng logo Thực trạng hệ thống nhận dạng thương hiệu hiện nay tại công ty Hội chợ triển lãm đa ngành tuần lễ Pháp - Việt Nhận thức của nhân viên về thương hiệu công ty Nhận thức của khách hàng về thương hiệu Apave CHIẾN DỊCH HIỆN ĐẠI HÓA BIỂU TƯỢNG LOGO: CHIẾN DỊCH HIỆN ĐẠI HÓA BIỂU TƯỢNG LOGO Trước 31/05/2007 Sau 31/05/2007 CHIẾN DỊCH HIỆN ĐẠI HÓA BIỂU TƯỢNG LOGO: CHIẾN DỊCH HIỆN ĐẠI HÓA BIỂU TƯỢNG LOGO Ý nghĩa logo mới: Biểu tượng cơ bản là hình tròn màu xanh. Đường tròn biểu trưng cho sự hoàn hảo và chất lượng toàn cầu. Nó cũng thể hiện tầm nhìn 360° của Apave trong việc kiểm soát rủi ro và khả năng cung cấp các dịch vụ tổng thể. Chất lượng: Chữ “a” trong vòng tròn màu xanh biểu hiện tính hoàn hảo về chất lượng của Apave. Tính liên tục: Màu xanh gợi mối liên hệ với lịch sử cũng như tương lai phát triển của doanh nghiệp (màu xanh cũng là màu của môi trường: mối quan tâm hàng đầu của thế kỷ 21). CHIẾN DỊCH HIỆN ĐẠI HÓA BIỂU TƯỢNG LOGO: CHIẾN DỊCH HIỆN ĐẠI HÓA BIỂU TƯỢNG LOGO Quy định hình dạng và màu chuẩn logo: Cấu tạo gồm: Chữ Apave trong vòn tròn màu xanh và câu slogan “mission de confiance”. Font: Chữ “apave”: VNI-Avo Chữ “mission de confiance”: Arial Hình khối logo được phối theo tỉ lệ màu CMYK Color như sau: Cyan: 76% Magenta: 0% Yellow: 91% Black: 0% Tỉ lệ màu câu slogan “mission de confiance” Black 25% CHIẾN DỊCH HIỆN ĐẠI HÓA BIỂU TƯỢNG LOGO: CHIẾN DỊCH HIỆN ĐẠI HÓA BIỂU TƯỢNG LOGO Ý nghĩa slogan “Sứ mệnh của sự tin cậy” (Mission de confiance): Từ “Sứ mệnh” bao hàm toàn bộ các phương thức can dự của Apave từ sự thẩm tra tính phù hợp đến sự cung cấp các dịch vụ tổng thể về tư vấn và hỗ trợ, mỗi một sứ mệnh đều thực sự là do “sự tin cậy” cả. Apave sử dụng khẩu hiệu này một cách mạnh dạn và chắc chắn chứ không phải là lời hứa suông. “Sứ mệnh của sự tin cậy” thật sự là một khẩu hiệu bắt buộc mà mọi thành viên của Apave đều phải hướng tới. HỆ THỐNG NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU HIỆN NAY TẠI CÔNG TY: “Chi Nhánh TP.HCM thuộc CÔNG TY APAVE VIỆT NAM & ĐÔNG NAM Á sẽ bắt đầu sử dụng Logo mới này từ 15/05/2007. Thời gian chuyển tiếp để thay thế toàn bộ Logo cũ bằng Logo mới dự kiến là 01 tháng” – Trích Thông báo thay đổi logo ban hành ngày 09/05/2007. Khảo sát sơ bộ về 2 trong số 4 nhóm thuộc hệ thống nhận dạng thương hiệu: Nhóm các tài liệu khai thác Nhóm sử dụng thương hiệu HỆ THỐNG NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU HIỆN NAY TẠI CÔNG TY HỆ THỐNG NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU HIỆN NAY TẠI CÔNG TY: Nhóm các tài liệu khai thác: HỆ THỐNG NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU HIỆN NAY TẠI CÔNG TY HỆ THỐNG NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU HIỆN NAY TẠI CÔNG TY: Nhóm các tài liệu khai thác: HỆ THỐNG NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU HIỆN NAY TẠI CÔNG TY HỆ THỐNG NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU HIỆN NAY TẠI CÔNG TY: Nhóm sử dụng thương hiệu: HỆ THỐNG NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU HIỆN NAY TẠI CÔNG TY HỆ THỐNG NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU HIỆN NAY TẠI CÔNG TY: Nhóm sử dụng thương hiệu: HỆ THỐNG NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU HIỆN NAY TẠI CÔNG TY HỆ THỐNG NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU HIỆN NAY TẠI CÔNG TY: Nhận xét: Hệ thống nhận dạng thương hiệu ở Chi nhánh Apave Việt Nam & Đông Nam Á chưa có được sự thống nhất. Tình trạng sử dụng logo cũ, logo sai hình dạng, logo sai màu sắc tại các phòng ban là rất phổ biến chiếm khoảng 50% các biểu mẫu. Cách thức sắp xếp, bày trí trong công ty không thật sự gây ấn tượng và thiếu ngăn nắp. Các phòng họp, nơi tiếp xúc với khách hàng thường xuyên, vẫn còn để nhiều hình ảnh logo cũ của công ty. HỆ THỐNG NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU HIỆN NAY TẠI CÔNG TY HỆ THỐNG NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU HIỆN NAY TẠI CÔNG TY: HỆ THỐNG NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU HIỆN NAY TẠI CÔNG TY HỆ THỐNG NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU HIỆN NAY TẠI CÔNG TY: HỆ THỐNG NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU HIỆN NAY TẠI CÔNG TY HỆ THỐNG NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU HIỆN NAY TẠI CÔNG TY: HỆ THỐNG NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU HIỆN NAY TẠI CÔNG TY HỆ THỐNG NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU HIỆN NAY TẠI CÔNG TY: HỆ THỐNG NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU HIỆN NAY TẠI CÔNG TY HỘI CHỢ TRIỂN LÃM ĐA NGÀNH TUẦN LỄ PHÁP - VIỆT: Mục đích tham gia Hội chợ của công ty: Giới thiệu và quảng bá hình ảnh của Apave đến với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Nắm bắt thông tin khách hàng. Tìm kiếm những khách hàng mới. Thời gian: từ 09/04/2008 đến 11/04/2008. Địa điểm: nhà thi đấu Phú Thọ – 219 Lý Thường Kiệt Quận 10 TP.HCM. Thành phần tham dự: các doanh nghiệp Việt – Pháp và những người quan tâm. HỘI CHỢ TRIỂN LÃM ĐA NGÀNH TUẦN LỄ PHÁP - VIỆT HỘI CHỢ TRIỂN LÃM ĐA NGÀNH TUẦN LỄ PHÁP - VIỆT: HỘI CHỢ TRIỂN LÃM ĐA NGÀNH TUẦN LỄ PHÁP - VIỆT HỘI CHỢ TRIỂN LÃM ĐA NGÀNH TUẦN LỄ PHÁP - VIỆT: HỘI CHỢ TRIỂN LÃM ĐA NGÀNH TUẦN LỄ PHÁP - VIỆT HỘI CHỢ TRIỂN LÃM ĐA NGÀNH TUẦN LỄ PHÁP - VIỆT: HỘI CHỢ TRIỂN LÃM ĐA NGÀNH TUẦN LỄ PHÁP - VIỆT PowerPoint Presentation: Kết quả thu được từ Hội chợ: 80% của hơn 200 khách hàng ghé thăm gian hàng của Apave đều đã biết đến quy mô và dịch vụ của Apave. Phần lớn khách hàng đến tham quan gian hàng đều quan tâm đến dịch vụ Tư vấn Xây dựng và Tư vấn Quản lý. Đây là hai dịch vụ được đặc biệt chú ý trong đợt hội chợ này. Trong 3 ngày diễn ra hội chợ, nhân sự trực tại gian hàng đã thu thập thông tin của gần 30 khách hàng tiềm năng. HỘI CHỢ TRIỂN LÃM ĐA NGÀNH TUẦN LỄ PHÁP - VIỆT PowerPoint Presentation: Kiến nghị cho Hội chợ: Nhân viên Apave nên đi đến các gian hàng của những công ty khác trong hội chợ để tìm hiểu và đánh giá xem có khả năng hợp tác với họ không, đồng thời cũng sẽ giới thiệu cho họ biết về Apave VN & ĐNÁ. Nhân viên Apave nên mặc đồng phục của công ty khi trực tại hội chợ. Gian hàng nên được thiết kế ấn tượng hơn nếu như muốn thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan hơn nữa. Nên hoàn thành khâu chuẩn bị cho hội chợ sớm hơn và kiểm tra gian hàng kỹ lưỡng để tránh gặp lại những sai sót trong lần hội chợ này. Thay một số hình ảnh giới thiệu về dịch vụ của công ty một cách thực tế hơn bằng cách trưng bày hình ảnh các công trình, các dự án mà công ty đã thực hiện và hoàn thành. HỘI CHỢ TRIỂN LÃM ĐA NGÀNH TUẦN LỄ PHÁP - VIỆT PowerPoint Presentation: Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá nhận thức của nhân viên Apave VN & ĐNÁ về vấn đề thương hiệu. Xác định vị thế của các dịch vụ mà Apave Việt VN & ĐNÁ cung cấp và những nhận xét của nhân viên về công ty. Tìm hiểu một số đối thủ cạnh tranh và khách hàng của các phòng/ban. Thu thập ý kiến của nhân viên nhằm cải thiện môi trường làm việc của công ty. NHẬN THỨC CỦA NHÂN VIÊN VỀ THƯƠNG HIỆU CÔNG TY PowerPoint Presentation: NHẬN THỨC CỦA NHÂN VIÊN VỀ THƯƠNG HIỆU CÔNG TY Nguồn: TTTH Đánh Giá Của Nhân Viên Về Tầm Quan Trọng Của Một Số Yếu Tố Rất quan trọng Quan trọng Ít quan trọng Không quan trọng Uy tín công ty 79 19 2 Chất lượng dịch vụ 73 25 2 Thương hiệu công ty 54 44 1 1 Lợi nhuận 39 57 4 Nguồn: TTTH ĐVT: % PowerPoint Presentation: NHẬN THỨC CỦA NHÂN VIÊN VỀ THƯƠNG HIỆU CÔNG TY Nguồn: TTTH Giám Định Công Nghiệp Vị trí I II III Khác Không rõ Tổng Số người trả lời 17 34 7 5 23 86 Tỉ lệ (%) 20 39 8 6 27 100             NDT Vị trí I II III Khác Không rõ Tổng Số người trả lời 29 23 6 2 24 84 Tỉ lệ (%) 35 27 7 2 29 100 Vị Trí Các Dịch Vụ Của Công Ty Theo Đánh Giá Của Nhân Viên Nguồn: TTTH PowerPoint Presentation: NHẬN THỨC CỦA NHÂN VIÊN VỀ THƯƠNG HIỆU CÔNG TY Nguồn: TTTH Vị Trí Các Dịch Vụ Của Công Ty Theo Đánh Giá Của Nhân Viên Tư Vấn Xây Dựng Vị trí I II III Khác Không rõ Tổng Số người trả lời 30 39 5 1 12 87 Tỉ lệ (%) 34 45 6 1 14 100 Tư Vấn Quản Lý Vị trí I II III Khác Không rõ Tổng Số người trả lời 16 24 22 1 23 86 Tỉ lệ (%) 19 28 25 1 27 100 Nguồn: TTTH PowerPoint Presentation: NHẬN THỨC CỦA NHÂN VIÊN VỀ THƯƠNG HIỆU CÔNG TY Nguồn: TTTH Vị Trí Các Dịch Vụ Của Công Ty Theo Đánh Giá Của Nhân Viên Đào Tạo Vị trí I II III Khác Không rõ Tổng Số người trả lời 15 16 11 6 34 82 Tỉ lệ (%) 18 20 13 7 42 100 Nguồn: TTTH PowerPoint Presentation: NHẬN THỨC CỦA NHÂN VIÊN VỀ THƯƠNG HIỆU CÔNG TY Nguồn: TTTH PowerPoint Presentation: NHẬN THỨC CỦA NHÂN VIÊN VỀ THƯƠNG HIỆU CÔNG TY Nguồn: TTTH PowerPoint Presentation: NHẬN THỨC CỦA NHÂN VIÊN VỀ THƯƠNG HIỆU CÔNG TY Nguồn: TTTH Slogan Số người trả lời Tỉ lệ (%) Sứ mệnh của sự tin cậy (Mission de confiance) 46 50 Đáp án khác 17 18 Để trống 30 32 Tổng 93 100 Slogan của công ty trong suy nghĩ nhân viên Nguồn: TTTH PowerPoint Presentation: NHẬN THỨC CỦA KHÁCH HÀNG VỀ THƯƠNG HIỆU APAVE Mục tiêu nghiên cứu: Biết được nhận xét, đánh giá của khách hàng về các dịch vụ mà Apave cung cấp và suy nghĩ của họ thương hiệu Apave Việt Nam & Đông Nam Á. Những ý kiến đóng góp của khách hàng để Apave Việt Nam & Đông Nam Á ngày càng vững mạnh. PowerPoint Presentation: NHẬN THỨC CỦA KHÁCH HÀNG VỀ THƯƠNG HIỆU APAVE PowerPoint Presentation: NHẬN THỨC CỦA KHÁCH HÀNG VỀ THƯƠNG HIỆU APAVE Logo Số người chọn Tỉ lệ (%) Logo cũ 21 70 Logo mới 3 10 Cả hai 6 20 Tổng 30 100 Logo Apave VN & ĐNÁ trong ý nghĩ khách hàng Nguồn: TTTH PowerPoint Presentation: NHẬN THỨC CỦA KHÁCH HÀNG VỀ THƯƠNG HIỆU APAVE PowerPoint Presentation: NHẬN THỨC CỦA KHÁCH HÀNG VỀ THƯƠNG HIỆU APAVE Ý Nghĩ Của Khách Hàng Tỉ lệ (%) Sứ mệnh của sự tin cậy 3 Đóng góp vào thành công và tương lai của bạn 17 Chất lượng – An toàn – Lợi ích 33 Người bạn đồng hành trong việc kiểm soát rủi ro 40 Khác 7 Tổng 100 Ý Nghĩ Đầu Tiên Của Khách Hàng Về Apave VN & ĐNÁ Nguồn: TTTH GIẢI PHÁP: GIẢI PHÁP Triển khai chiến dịch truyền thông về hiện đại hóa biểu tượng logo Apave Việt Nam & Đông Nam Á một cách toàn diện và triệt để đến toàn bộ các chi nhánh, từng nhân viên và từng khách hàng đã, đang và sẽ hợp tác với công ty trên toàn quốc và trong khu vực. Nhanh chóng hoàn thành Sổ tay thương hiệu của Apave Việt Nam & Đông Nam Á và đưa vào áp dụng, phổ biến trong thời gian sớm nhất. Hoàn thiện, nâng cấp website của công ty. Tổ chức một số buổi họp bàn phổ biến những giải pháp về vấn đề thương hiệu hiện nay trong công ty và thông báo rộng rãi đến toàn bộ các chi nhánh, các phòng ban phải làm theo. KẾT LUẬN: KẾT LUẬN Apave Việt Nam & Đông Nam Á được biết đến như một công ty hàng đầu trong các lĩnh vực hoạt động của mình tại Việt Nam và trong khu vực. Chưa có sự thống nhất và đồng bộ trong hệ thống nhận dạng thương hiệu của công ty. Ý thức nhân viên về việc sử dụng đúng thương hiệu của công ty là một vấn đề lớn cần phải xem xét. Công ty chưa thật sự chú trọng đến chiến lược truyền thông hiện đại hóa biểu tượng logo. Vì thế dù đã trải qua hơn một năm kể từ có quyết định thay đổi logo chính thức nhưng khách hàng của công ty vẫn còn nhầm lẫn giữa logo cũ và logo mới của Apave Việt Nam & Đông Nam Á. KIẾN NGHỊ: KIẾN NGHỊ Công ty nên tiến hành đăng ký sở hữu logo mới với cơ quan có chủ quyền nhằm bảo vệ thương hiệu Apave tại Việt Nam và trong khu vực. Tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên tham gia vào quá trình xây dựng thương hiệu. Quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống tinh thần và điều kiện làm việc hiện nay của nhân viên. Công ty phải quan tâm, lắng nghe nhiều hơn nữa những ý kiến từ phía khách hàng để ngày càng phục vụ tốt hơn và nâng cao chất lượng dịch vụ song song với việc truyền đạt đến cho khách hàng những cảm nhận tích cực về thương hiệu Apave Việt Nam & Đông Nam Á. KẾT THÚC BÁO CÁO: KẾT THÚC BÁO CÁO XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ LẮNG NGHE CỦA QUÝ THẦY CÔ & CÁC BẠN!

Related presentations