cn 3 a

Information about cn 3 a

Published on January 23, 2014

Author: huyetlehoa

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: CHÚA NHẬT 3 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME "Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã tiên báo". PowerPoint Presentation: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 4, 12-23).   Now when he heard that John had been arrested, he withdrew into Galilee; Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. PowerPoint Presentation: And leaving Nazareth he went and dwelt in Capernaum by the sea, in the territory of Zebulun and Naphtali, Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải, thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, PowerPoint Presentation: That what was spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled: Để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: PowerPoint Presentation: The land of Zebulun and the land of Naphtali, toward the sea, across the Jordan, Galilee of the Gentiles " Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! PowerPoint Presentation: Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết". The people who sat in darkness have seen a great light, and for those who sat in the region and shadow of death light has dawned." PowerPoint Presentation: From that time Jesus began to preach, saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến!" PowerPoint Presentation: As he walked by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon who is called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea; for they were fishermen. Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. PowerPoint Presentation: And he said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." Immediately they left their nets and followed him.  Người bảo hai ông rằng: "Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta". Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. PowerPoint Presentation: And going on from there he saw two other brothers, James the son of Zebedee and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets, and he called them.  Đi xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. PowerPoint Presentation: Immediately they left the boat and their father, and followed him. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người. PowerPoint Presentation: And he went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every disease and every  infirmity among the people. Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.  PowerPoint Presentation: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 4, 12-23).   Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải, thành Ca-pharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: "Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết". Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến!" Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: "Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta". Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Đi xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người. Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.  Đó là lời Chúa. PowerPoint Presentation: MỘT PHÚT SUY NIỆM Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian. Ngài đến thế gian để đốt lên ngọn lửa yêu mến và muốn lửa đó được bùng cháy lên. Chúa đã mở ra một chân trời mới trong công trình cứu độ. Tiên tri Isaia xưa đã loan báo rằng dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng. Những người sống trong lầm than , nay thấy ánh sáng bừng lên chiếu soi cho toàn dân đang trong bóng tối sự chết.   Dân chúng đi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng. Con người ngày ngày đã chế ngự bóng đêm bằng các phương tiện khoa học. Nơi nào có con người, nơi đó văn minh tiến bộ đã len lỏi vào. Họ đã có ánh sáng, có điện và đèn soi sáng. Khi chúng ta có cơ hội ngồi trên máy bay nhìn xuống lúc ban đêm, chúng ta thấy có ánh sáng khắp nơi. Ánh sáng là dấu hiệu có sự hiện hữu của con người.   Dần dần những nơi văn minh sáng sủa nhất đã bị lu mờ bởi sự lạm dụng của con người. Lòng người đổi thay, ánh sáng bên ngoài càng sáng thì ánh sáng trong lòng lại bị lu mờ vì tội lỗi, gian tham và bạo tàn. Bóng đêm của ma qủi đã theo vào nơi ánh sáng để tiêu diệt con người. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy nơi nào càng văn minh, càng nhiều ánh sáng, con người càng đi sâu vào bóng tối tội lỗi. Những thành phố lớn và những tỉnh lỵ giầu có thường là những nơi ăn chơi trụy lạc và xài hoang phí.   Chúa Kitô là ánh sáng đã đến thế gian nhưng thế gian không muốn tiếp nhận ánh sáng. Chúa dọi chiếu ánh sáng vào tâm hồn khi chúng ta lãnh nhận phép Rửa Tội. Ngài mong ước ngọn nến cháy mãi và dọi chiếu ánh sáng trong tối tăm. Đó chính là ánh sáng đức tin. Ánh sáng đức tin cần đặt trên giá cao để soi sáng dẫn chúng ta đi.   Có gia đình nọ mời linh mục đến làm phép nhà. Chủ nhà hướng dẫn linh mục đi rẩy nước thánh các phòng ốc trong nhà. Chỗ nào cha thấy cũng sạch sẽ và ngăn nắp. Nên chỗ nào cha cũng rẩy nước thánh. Sau khi làm phép mọi nơi xong, tới khu hầm kho, bà chủ nhà chần chừ không muốn bước xuống và bà nói: dưới đó lộn xộn và dơ dáy lắm cha ơi. Cha trả lời: càng lộn xộn, càng dơ dáy càng phải làm phép. Phải đem ánh sáng vào chỗ tối tăm chứ.   Chúa mời gọi chúng ta hãy bước ra khỏi đêm tối và đi giữa ban ngày. Bóng tối là nơi rình rập của ma qủi. Chúng ta là con cái sự sáng, hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa Kitô. PowerPoint Presentation: XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ẢNH ĐƯỢC GÓP NHẶT TRÊN CÁC TRANG MẠNG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC TÁC GIẢ, CÁC NHIẾP ẢNH GIA, CÁC NHẠC SĨ VÀ CÁC TRANG WEB. LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Cám ơn Lm. Joseph Trần Việt Hùng Bronx, New York [email protected]

Related presentations


Other presentations created by huyetlehoa

cn 1 chay a
07. 03. 2014
0 views

cn 1 chay a

cn 8 tn a
27. 02. 2014
0 views

cn 8 tn a

cn 7 tn a
20. 02. 2014
0 views

cn 7 tn a

cn 6 tn a
13. 02. 2014
0 views

cn 6 tn a

cn 5 a
06. 02. 2014
0 views

cn 5 a

duc me dang chua
01. 02. 2014
0 views

duc me dang chua

cn 2 tn a
16. 01. 2014
0 views

cn 2 tn a

cn 1 tn a
10. 01. 2014
0 views

cn 1 tn a

cn 3 mua vong a
12. 12. 2013
0 views

cn 3 mua vong a

cn 3 chay a
21. 03. 2014
0 views

cn 3 chay a

cn 5 chay a
04. 04. 2014
0 views

cn 5 chay a

le la A
10. 04. 2014
0 views

le la A

cn 3 ps a
02. 05. 2014
0 views

cn 3 ps a

cn 4 mua chay a
28. 03. 2014
0 views

cn 4 mua chay a

cn minh mau thanh
19. 06. 2014
0 views

cn minh mau thanh

cn 16 a
17. 07. 2014
0 views

cn 16 a

cn 21 a
22. 08. 2014
0 views

cn 21 a

cn 23 a
04. 09. 2014
0 views

cn 23 a

cn 24 a
11. 09. 2014
0 views

cn 24 a

tong quat nam thanh - hoi dap
29. 11. 2015
0 views

tong quat nam thanh - hoi dap