Dat tot 15tna

Information about Dat tot 15tna

Published on July 9, 2014

Author: Viansi

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: CN XV QUANH NĂM A ĐẤT TỐT (Mt 13,8a – Tv 118,101) PowerPoint Presentation: ĐK: Có hạt rơi xuống đất tốt Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết trái. PowerPoint Presentation: 1/ Mảnh đất hồn con không còn sỏi đá. Mảnh đất hồn con tẩy trừ đam mê. Mảnh đất hồn con đón nhận Lời Chúa. Mảnh đất hồn con sống với Lời Ngài. PowerPoint Presentation: 2/ Con giữ chân bước xa mọi đường gian ác. Để con nắm giữ lời dạy của Ngài

Related presentations


Other presentations created by Viansi

tpah bai 22
03. 05. 2014
0 views

tpah bai 22

cn3psa
03. 05. 2014
0 views

cn3psa

gl TPAH ct bai 23
09. 05. 2014
0 views

gl TPAH ct bai 23

gl TPAH ct bai 24
17. 05. 2014
0 views

gl TPAH ct bai 24

tpah bai 25
23. 05. 2014
0 views

tpah bai 25

tpah bai 26
30. 05. 2014
0 views

tpah bai 26

gl tpah bai 27
06. 06. 2014
0 views

gl tpah bai 27

gl tpah bai 28
13. 06. 2014
0 views

gl tpah bai 28

gl tpah bai 29
21. 06. 2014
0 views

gl tpah bai 29

gl tpah bai 30
04. 07. 2014
0 views

gl tpah bai 30

nhung ke be mon
05. 07. 2014
0 views

nhung ke be mon

gl tpah bai 31
10. 07. 2014
0 views

gl tpah bai 31

gl tpah bai 32
19. 07. 2014
0 views

gl tpah bai 32

Bai giang
30. 07. 2014
0 views

Bai giang

gl tpah bai 34
08. 08. 2014
0 views

gl tpah bai 34

gl tpah bai 36
23. 08. 2014
0 views

gl tpah bai 36

gl tpah bai 37
30. 08. 2014
0 views

gl tpah bai 37

gl tpah bai 38
05. 09. 2014
0 views

gl tpah bai 38

gl tpah bai 39
13. 09. 2014
0 views

gl tpah bai 39

gl40
20. 09. 2014
0 views

gl40

gltpah41
26. 09. 2014
0 views

gltpah41

gl tpah bai 42
04. 10. 2014
0 views

gl tpah bai 42

gl tpah bai 43
10. 10. 2014
0 views

gl tpah bai 43

O CHU CN29TNA
15. 10. 2014
0 views

O CHU CN29TNA

gl tpah bai 44
17. 10. 2014
0 views

gl tpah bai 44

gltpah45
23. 10. 2014
0 views

gltpah45

gl tpah bai 46
01. 11. 2014
0 views

gl tpah bai 46

gl tpah bai 47
07. 11. 2014
0 views

gl tpah bai 47

gl tpah bai 48
14. 11. 2014
0 views

gl tpah bai 48

goldengatebridge
20. 11. 2014
0 views

goldengatebridge

gl tpah bai 49+50
21. 11. 2014
0 views

gl tpah bai 49+50