DemDong

Information about DemDong

Published on July 22, 2014

Author: aidetoilecieltai

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: Đêm Đông PowerPoint Presentation: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương PowerPoint Presentation: 00 Lời: Kim Minh PowerPoint Presentation: Ca sĩ Vũ Khanh PowerPoint Presentation: Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống PowerPoint Presentation: Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông PowerPoint Presentation: Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời PowerPoint Presentation: Cùng mây xám về ngang lưng trời PowerPoint Presentation: Thời gian như ngừng trong tê tái PowerPoint Presentation: Cây trút lá cuốn theo chiều mây PowerPoint Presentation: Mưa giăng mắc nhớ nhung tiêu điều PowerPoint Presentation: Sương thướt tha bay. Ôi! đìu hiu PowerPoint Presentation: Đêm đông , xa trông cố hương buồn lòng chinh phu PowerPoint Presentation: Đêm đông , bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng PowerPoint Presentation: Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư PowerPoint Presentation: Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng PowerPoint Presentation: Gió nghiêng chiều say. Gió lay ngàn cây. PowerPoint Presentation: Gió nâng thuyền mây. Gió gieo sầu miên. PowerPoint Presentation: Gió đau niềm riêng. Gió than triền miên. PowerPoint Presentation: Đêm đông, Ôi ta nhớ nhung đường về xa xa PowerPoint Presentation: Đêm đông , ta mơ giấc mơ gia đình , yêu đương PowerPoint Presentation: Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương PowerPoint Presentation: Có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà PowerPoint Presentation: 1 PowerPoint Presentation: 2 PowerPoint Presentation: 3 PowerPoint Presentation: Đêm đông , xa trông cố hương buồn lòng chinh phu PowerPoint Presentation: Đêm đông , bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng PowerPoint Presentation: Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư PowerPoint Presentation: Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng PowerPoint Presentation: Gió nghiêng chiều say. Gió lay ngàn cây PowerPoint Presentation: Gió nâng thuyền mây. Gió gieo sầu miên PowerPoint Presentation: Gió đau niềm riêng. Gió than triền miên PowerPoint Presentation: Đêm đông, Ôi ta nhớ nhung đường về xa xa PowerPoint Presentation: Đêm đông, ta mơ giấc mơ gia đình, yêu đương PowerPoint Presentation: Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương PowerPoint Presentation: Có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà PowerPoint Presentation: Thực hiện PPS: PDC 2014

Related presentations


Other presentations created by aidetoilecieltai

Ah! les femmes
08. 03. 2014
0 views

Ah! les femmes

Một vài sự tích
19. 02. 2014
0 views

Một vài sự tích

Pan
19. 02. 2014
0 views

Pan

Odysseus
17. 02. 2014
0 views

Odysseus

Artemis (Diana)
14. 02. 2014
0 views

Artemis (Diana)

Apollo
14. 02. 2014
0 views

Apollo

Athena (Minerva)
06. 02. 2014
0 views

Athena (Minerva)

Giải cứu Persephone
04. 02. 2014
0 views

Giải cứu Persephone

Dionysus và Ariadne
04. 02. 2014
0 views

Dionysus và Ariadne

Các nữ thần xinh đẹp
25. 03. 2014
0 views

Các nữ thần xinh đẹp

Bát thập thất tiên đồ
25. 03. 2014
0 views

Bát thập thất tiên đồ

VeDayNgheEm
22. 07. 2014
0 views

VeDayNgheEm

ToiVoiTroiBoVo_TuanNgoc
22. 07. 2014
0 views

ToiVoiTroiBoVo_TuanNgoc

TnhKhucChieuMua
22. 07. 2014
0 views

TnhKhucChieuMua

Sầu
22. 07. 2014
0 views

Sầu

MoiNgayToiChonMotNiemVui
22. 07. 2014
0 views

MoiNgayToiChonMotNiemVui

InTheMorningLight
22. 07. 2014
0 views

InTheMorningLight

DuongXaUotMua
22. 07. 2014
0 views

DuongXaUotMua

GiotNangHong
22. 07. 2014
0 views

GiotNangHong

CoPhaiEmMuaThuHaNoi
22. 07. 2014
0 views

CoPhaiEmMuaThuHaNoi

IvanKramskoi
24. 08. 2014
0 views

IvanKramskoi

LaPriereD'uneVierge
24. 08. 2014
0 views

LaPriereD'uneVierge

CacBucTuongDieuKhacNoiTieng
24. 08. 2014
0 views

CacBucTuongDieuKhacNoiTieng