Demens

Information about Demens

Published on February 6, 2008

Author: Teresa1

Source: authorstream.com

Content

Distriktssköterskan som processägare :  Distriktssköterskan som processägare Riktlinjer för demensutredning inom primärvården i Kalmar län Demensutredning När bör man misstänka demenssjukdom?:  När bör man misstänka demenssjukdom? Minnesstörning Språkstörning Rumslig desorientering Praktisk oförmåga Förvirring Initiativlöshet Isoleringstendens Personlighetsförändring Psykiska symptom Slide3:  Demensdefinition enligt WHO, ICD 10 Demens är ett syndrom som beror på hjärnsjukdom, vanligen kronisk eller progressiv till sin natur. Demens innebär störning av flera högre kortikala funktioner som minne, tänkande, orientering, förståelse, räkneförmåga, inlärningskapacitet, språk och omdöme. Medvetandet är inte grumlat. Försämring av kognitiva funktioner åtföljs ofta och är ibland föregångna av försämring av emotionell kontroll, socialt beteende eller motivation. Demens medför avsevärd försämring av intellektuella funktioner och påverkar vanligen dagliga aktiviteter som tvättning, påklädning, ätande och toalettbesök. Symtomen ska ha funnits i minst sex månader för en säker klinisk demensdiagnos. Hur dessa svårigheter manifesterar sig beror i stor utsträckning på de sociala och kulturella omständigheterna under vilken patienten lever. Remiss kan komma från::  Remiss kan komma från: Distriktsläkare 69% Sjuksköterska 12% Omvårdnadspersonal 8% Anhörig 10% Patient 1% Syftet med utredning:  Syftet med utredning Beror symptomet på någon kroppslig sjukdom som kan behandlas? Föreligger demenssjukdom eller inte? Kan demenstyp fastställas? Vilka funktioner har gått förlorade och vilka resurser finns kvar Vilka behov har den sjuka och hennes familj? Vilket stöd behöver familjen? Hur ska vården planeras? Demensansvarig sjuksköterska ansvarar för demensutredningen:  Demensansvarig sjuksköterska ansvarar för demensutredningen Hembesök och bedömning Distriktsläkaren beslutar Intervju med patient och anhöriga Tester Läkarbesök med diagnos, åtgärd Vårdplanering Uppföljning Anhörigutbildning Hembesök:  Hembesök Medicinsk anamnes Social livshistoria MMSE Klocktest AQT Ortostatisk blodtrycksserie Anhörigintervju Information Anhörigintervju:  Anhörigintervju Amnesi? Agnosi? Afasi? Apraxi? Motoriska störningar? Förändring av personlighetsdrag? Aktuella psykiska symptom? När? Hur? Var? Eventuella utlösande faktorer? Alarmerande varningssignaler? Läkarbesök:  Läkarbesök Undersökning Nödvändiga remisser Information om utredning, diagnos och läkemedel Vapen, Körkort, God man Ev. remiss till specialist Specialistremiss?:  Specialistremiss? Atypiska fall eller osäker diagnos Misstänkt frontallobsdemens Misstänkt Lewybodydemens Yngre patient (<65 år) Svår BPSD-problematik Terapisvikt Second opinion Lumbalpunktion Vårdplanering:  Vårdplanering Medicinsk genomgång Övrigt Social genomgång Planering Diagnos Funktionsbedömning Behandling Tandvårdsintyg Vapen Körkort God man Uppföljning :  Uppföljning Efter 6 mån och 12 mån, därefter varje år med MMSE, klocktest och bedömning Anhörigutbildning:  Anhörigutbildning Information om sjukdomen och behandlingsformer Information om hjälp i hemmet och olika boendeformer Bemötande, råd och tips i olika situationer Ytterligare 3 träffar ansvarar kommunen för Kalmar Län 2006 :  Kalmar Län 2006 Incidens? 7-8% > 65 år / år (ca 740) Utredningar 903 (507kvinnor 396män) avskrivna 20% medelålder 77,9 år MMSE vid diagnos - Sverige 17-18 - Kalmar Län 22-30 Slide15:  MMSE - Mini Mental State Evaluation Orientering Poäng 1. Vilket/vilken år, årstid, datum veckodag, månad ______(5) 2. Var är vi? Land, län, stad/kommun, sjukhus, våningsplan ______(5) (vid hembesök-, stadsdel. gata) Registrering 3. Säg tre ord (nyckel, tandborste, lampa) ett ord per sekund. Be sedan personen upprepa alla tre. Ge ett poäng för varje rätt svar. Repetera tills personen lär sig alla tre (högst 5 gånger). ______(3) Uppmärksamhet och räkneförmåga 4. Be personen subtrahera sju ifrån hundra och fortsätta sedan tills du säger stopp. (93-86-79-72-65). Ge en poäng för varje rätt svar. Sluta efter fem svar. (Om personen räknar fel en gång men sedan fortsätter rätt får han/hon ett minuspoäng och de andra svaren godkänns. Instruktionen kan upprepas en gång). ______(5) Minne/återgivning 5. Be personen säga de tre orden som han/hon lärde sig uppgift tre. Ge ett poäng för varje rätt svar. ______(3) Språk 6. Peka på en penna och ett armbandsur. Be personen benämna föremålen medan du pekar. ______(2) 7. Be personen säga: ”Eleven löste en krävande uppgift”. ______(1) 8. Be personen följa tredelad instruktion: ”Ta papperet i höger hand. vik papperet på mitten. Lägg papperet på ditt knä”. ______(3) 9. Be personen läsa och göra som det står i texten: ”BLUNDA!” (skriv texten med stora bokstäver). ______(1) 10. Be personen skriva en mening efter eget tycke. (Meningen skall ha subjekt och predikat och den skall vara förståelig. (Stavfel ignoreras.) ______(1) 11. Be personen kopiera nedanstående figur. (Ge ett poäng om alla sidor och vinklar är rätt och överlappningen formar en fyrhörning.) ______(1) Total poäng: ______=(30) Slide16:  Uppföljning av behandling vid demenssjukdom Namn på skattare .....................................................................Patientens namn och ålder.................................................................................. Datum för bedömning .............................................................................. Datum behandlingsstart ........................................................................... Preparat (mg/dygn) .........................................................(........................) Preparat (mg/dygn) .........................................................(........................) Demensdiagnos ......................................................................................... Boendeform .................................................................................................. Aktuell MMSE poäng ..................................................................................... Uppgifter lämnade av: ❑ Vårdare (namn, titel) ................................................................................ ❑ Nästående (namn, rel.) ............................................................................ Mycket Sämre Oförändrat Bättre Mycket Sämre bättre ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 1. Orienteringsförmåga till person ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + + 2. Rumslig orienteringsförmåga ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 3. Orientering i tid ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 4. Tempo ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 5. Närvaro ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 6. Minne ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 7. Initiativ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 8. Intresse ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 9. Stresstålighet ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 10. Omtanke ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 11. Humör ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 12. Nedstämdhet ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 13. Oro ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 14. Aggressivitet ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 15. ADL ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 16. Rörelseförmåga ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 17. Fattningsförmåga ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 18. Tal (kommunikationsförmåga) ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 19. Välbefinnande ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 20. Vårdtyngd ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ 21. Sammanfattande bedömning ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ - - - 0 + ++ Version 1,4, 030519, PO Sandman Version 1,4, 030519, PO Sandman Riktlinjer www.ltkalmar.se Hälsa vård Vårdguide A-Ö Vårdprogram Demens [email protected] [email protected] :  Riktlinjer www.ltkalmar.se Hälsa vård Vårdguide A-Ö Vårdprogram Demens [email protected] [email protected]

Related presentations


Other presentations created by Teresa1

cairine macdonald fmi5
16. 04. 2008
0 views

cairine macdonald fmi5

Renewable Energy LCHS
23. 01. 2008
0 views

Renewable Energy LCHS

sampling
30. 01. 2008
0 views

sampling

reduceusecycle
09. 01. 2008
0 views

reduceusecycle

aaquilts
10. 01. 2008
0 views

aaquilts

volkman
12. 01. 2008
0 views

volkman

berlin nightlife
15. 01. 2008
0 views

berlin nightlife

rec10induction
16. 01. 2008
0 views

rec10induction

FIRO B Lecture
17. 01. 2008
0 views

FIRO B Lecture

AAPC Training Faith Partners
13. 01. 2008
0 views

AAPC Training Faith Partners

OSHA Flammables 1
18. 01. 2008
0 views

OSHA Flammables 1

rules of origin english
22. 01. 2008
0 views

rules of origin english

FinalP
22. 01. 2008
0 views

FinalP

Alexander Graham Bell
24. 01. 2008
0 views

Alexander Graham Bell

Life Ch14 Animal Behavior
04. 02. 2008
0 views

Life Ch14 Animal Behavior

VOIP pres
04. 02. 2008
0 views

VOIP pres

LA Dept WLF
08. 01. 2008
0 views

LA Dept WLF

CPCB LK
12. 02. 2008
0 views

CPCB LK

dlove
17. 01. 2008
0 views

dlove

Sparks
19. 01. 2008
0 views

Sparks

FDI ENGLISH
29. 01. 2008
0 views

FDI ENGLISH

mt qbs
20. 02. 2008
0 views

mt qbs

11940 upload 00001
15. 01. 2008
0 views

11940 upload 00001

Hobart2 SIDS Afternoon
29. 02. 2008
0 views

Hobart2 SIDS Afternoon

photo presentation
03. 03. 2008
0 views

photo presentation

Rotary YE Training
14. 03. 2008
0 views

Rotary YE Training

Lecture4a
15. 03. 2008
0 views

Lecture4a

sym12 36j
16. 03. 2008
0 views

sym12 36j

euro disney final
19. 03. 2008
0 views

euro disney final

Central and Eastern Africa
02. 04. 2008
0 views

Central and Eastern Africa

vaidya
08. 04. 2008
0 views

vaidya

Found of Rec pres
17. 04. 2008
0 views

Found of Rec pres

download399
09. 01. 2008
0 views

download399

20071127120480
11. 01. 2008
0 views

20071127120480

32 charles
18. 04. 2008
0 views

32 charles

HMICPresentationInFr ance
21. 04. 2008
0 views

HMICPresentationInFr ance

1 Peter Lesson 14 Final
22. 04. 2008
0 views

1 Peter Lesson 14 Final

ICN DTF Dec 2007 Darren Hill
24. 04. 2008
0 views

ICN DTF Dec 2007 Darren Hill

foregrounding no anim
13. 01. 2008
0 views

foregrounding no anim

annchppt
17. 01. 2008
0 views

annchppt

OverviewIntlTrade
07. 05. 2008
0 views

OverviewIntlTrade

Intro to Multilateral Agencies
08. 05. 2008
0 views

Intro to Multilateral Agencies

ISSP 2007
22. 01. 2008
0 views

ISSP 2007

reading listening
30. 04. 2008
0 views

reading listening

structureslide
02. 05. 2008
0 views

structureslide

No Strings
02. 05. 2008
0 views

No Strings

26b theoriginoflife
28. 01. 2008
0 views

26b theoriginoflife

dyn supply chains
28. 01. 2008
0 views

dyn supply chains

Woodcuts
05. 02. 2008
0 views

Woodcuts

kolesnik
14. 02. 2008
0 views

kolesnik

Using CAS with Acegi
30. 01. 2008
0 views

Using CAS with Acegi

3hc241jto8twxns
12. 02. 2008
0 views

3hc241jto8twxns

ICSB2002 Section 1 Slides
03. 03. 2008
0 views

ICSB2002 Section 1 Slides

Andy Barraclough presentation
18. 02. 2008
0 views

Andy Barraclough presentation

June2003
15. 04. 2008
0 views

June2003

collq01
25. 02. 2008
0 views

collq01

LBL CEC Presentation 2005 03 16
23. 01. 2008
0 views

LBL CEC Presentation 2005 03 16

Mt Rainier Slide Show
05. 02. 2008
0 views

Mt Rainier Slide Show

Minow Privacy Libraries
24. 03. 2008
0 views

Minow Privacy Libraries