Ders1

Information about Ders1

Published on December 29, 2007

Author: Mee12

Source: authorstream.com

Content

Yönetim Bilişim Sistemleri:  Week 1 Yönetim Bilişim Sistemleri Dr. Alper Özpınar [email protected] http://www.ozpinar.org İÇERİK :  İÇERİK Temel Kavramlar Bilişim Sistemleri, Sistem ve Organizasyonlar Bilişim Sistemlerinin Ekonomik Yüzü Bilişim Sistemlerinin Organizasyonel Tarafı Bilişim Sistemlerinin Stratejik Rolü Bilgi Sistemleri ve Kuruluşlar Bilgi Yönetimi ve Karar Verme Bilişim Sistemlerinin Teknolojik Tarafı Bilgisayarlar ve Veri İşleme Bilgi Sistemleri Yazılımları İÇERİK:  İÇERİK Veri Kaynaklarının Yönetimi Bilgi Sistemlerinin Oluşturulması Organizasyon Altyapısının Bilgi Sistemlerini Göre Revize Edilmesi Alternatif Sistem Geliştirme Metodları Kalite Güvence Sistem Hataları ve Uygulama Teknikleri Yönetimsel ve Organizasyonel Destek Sistemleri Bilgi ve Tecrübe Sistemleri Yönetimsel Karar Verme Süresini Destekleme Yapay Zeka İÇERİK:  İÇERİK Uygulama: MS Access veya Benzeri Veritabanı Tasarımı SQL Tablolar Sorgular Kullanıcı Arayüz Tasarımı Formlar Raporlar Otomasyon ve Makrolar İNSANLIK ve TEKNOLOJİ:  İNSANLIK ve TEKNOLOJİ İNSANLIK ve TEKNOLOJİ:  İNSANLIK ve TEKNOLOJİ Restauration and the Rise of Nationalism A.D. 1815 - 1880 High Imperialism A.D. 1880 - 1914 World War I A.D. 1914 - 1918/23 The World between the Wars A.D. 1918/23 - 1939 World War II A.D. 1939 - 1945 Post World War II A.D. 1945 - 1949 The Early Cold War A.D. 1949 - 1969 The Late Cold War A.D. 1969 - 1990 New World A.D. 1990 – 2000 Now & Future 2000 - future DÜNYA EKONOMİSİ:  DÜNYA EKONOMİSİ Eski Ekonomi:  Eski Ekonomi Sermaye Yükselir ve Büyür Üreticiler bölgesel veya ülke içindeki pazara hakimler, komşu ülkeler ile bile ticaret sınırlı Rekabet fiyat ve kalite üzerinde Ürün geliştirme, ürün piyasaya çıktıktan sonra da devam etmekte Ürünlerin uzun market ömrü var Ürün geliştirme ard arda eylemleri içeriyor Yeni Ekonomik Şartlar:  Yeni Ekonomik Şartlar Bilgi Yükselir ve Büyür Rekabet Dünya Piyasalarında Global markette yönetim ve kontrol Global çalışma grupları ve teslimat Ürün ve Servisler Kompleks ve Değişken Kısa Market Ömrü Ürün geliştirme ve destek disiplinlerarası ve paralel Yeni Ekonomik Şartlar:  Yeni Ekonomik Şartlar Rekabetçi Piyasanın Özellikleri Ürün ve Servis tasarımında mükemmeliyetçilik Yenilikçilik ve Yaratıcılık Müşteri taleplerine duyarlı ve esnek Yüksek Kalite Yeni ürün geliştirme ve piyasaya girme süresi Çalışanların sınırlı bilgi birikimi, kurumsallaşma Yöneticilik Yeni Ekonomik Şartlar:  Yeni Ekonomik Şartlar Ürün ve Servisler Belirsiz ve bulanık şartlar altında çalışmaya uygun Esnek ağ üretim metodu Dağıtılmış ve Dış Destekli Tüm disiplinler ve departmanlar paralel olarak çalışmakta Düşük kapasite yüksek esneklikli üretim Ucuz Hızlı Dayanıklı ve Güvenilir Uzun ömürlü Yeni Ekonomik Şartlar:  Yeni Ekonomik Şartlar Kurumsallaşmanın Altyapısı Yatay ve düzlemsel Merkezi olmayan Esnek Lokasyon bağımsız Düşük iletişim ve ulaşım maliyetleri Yetkili Ekip ve grup çalışması Yeni Ekonomik Şartlar:  Yeni Ekonomik Şartlar İşi Yönetmenin Yeni Yolları SCM (Tedarik Zincir Yönetimi ) MRP ( Üretim Kaynak Planlaması) MIS ( Yönetim Bilişim Sistemleri ) ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması ) CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi ) ... Bilişim Teknolojisi ve Organizasyonlar:  Bilişim Teknolojisi ve Organizasyonlar Global Ağlar : Uluslar arası dağılmış iş gücünün bölgeden bağımsız olarak çalışabildiği, global koordinasyon ve uyumun olduğu, işlem ve koordinasyon maliyetlerinin düştüğü ağlar Kurumsal Ağlar : Ekip ve işbirliği : yapılacak işler bölgeler için koordine edilebilir, en yaygın süreç en etkin grup haline gelir. Yönetimsel (acenta maliyetleri) düşer. İş yapma şekli değişir. Bilişim Teknolojisi ve Organizasyonlar:  Bilişim Teknolojisi ve Organizasyonlar Dağıtılmış Çalışma: Yetkilendirme. Bireyler ve çalışma grupları bilgi ve birikime sahipler. İş süreçleri yenilenmekte ve verimlilik düzeyleri artırılmakta. Yönetim giderleri düşmekte. Hiyerarşi ve merkezi yönetimde azalma. Mobil Çalışma: Sanal organizasyonlar, işler artık coğrafi bölgeden bağımsız. Bilgi ve tecrübe artık istenildiği anda istenildiği yere naklediliyor. Mobilite esneklik getirince, emlak iş dünyası için daha az önemli hale geliyor. (Turkcell Çağrı Merkezi) Bilişim Teknolojisi ve Organizasyonlar:  Bilişim Teknolojisi ve Organizasyonlar Grafiksel Kullanıcı Arayüzleri : Erişilebilirlik : organizasyon içinde herkes, hatta kıdemli yöneticiler direkt bilgi ve veriye ulaşabiliyor, iş süreçleri otomatik olarak çalışmakta. Organizasyon içi işler kağıttan dijital resimlere ve elektronik bilgiye döndüğü için maliyetler azalıyor. Bilişim Sistemleri:  Bilişim Sistemleri Sistem :Bir grup veya kendi içinde ilişkili , bağımsız veya etkileşen elemanlarda oluşan parça, olay, konu vb Açık Sistemler : etrafındaki sistemler ile alış-verişi olan, sınırları kapalı olmayan sistemlerdir Kapalı Sistemler : etrafındaki sistemler ile alış-verişi olmayan, sınırları kesin olarak belli ve kapalı olan sistemlerdir Bilişim Sistemleri:  Bilişim Sistemleri Bilgi sistemleri: Kendi içinde ilişkili bileşenlerin birlikte çalışarak veri toplaması bunları işlemesi, saklaması ve karar destek sistemlerine göndermesi, koordinasyon ve kontrolü , analiz ve görselleştiği sistemlerdir. Bilgi : Verinin anlamlı ve kullanışlı hale gelen haline bilgi denir. Veri: yeniden başvurulabilecek şeylerdir. Veri sayılar, rakamlar, sözcükler, metinler, resimler, olaylar vb biçimde temsil edilen gerçeklerdir. Verinin belli bir amacı, hızı, sıklığı, türü, maliyeti, yoğunluğu, vb özellikleri vardır Bilişim Sistemleri:  Bilişim Sistemleri Bilişim Sistemleri:  Bilişim Sistemleri Girdi: Ham verilerin alınması İşlem: Ham verilerin işlenerek daha anlamlı hale gelmesi Çıktı: İşlenen verilerin uygun bir şekilde dağıtılması Geribesleme: Organizasyonun uygun bireylerine geri dönen ve onların girdiyi değerlendirme veya düzeltmeleri Bilişim Sistemleri:  Bilişim Sistemleri Environment Organization Input Output Processing Feedback Customers Suppliers Competitors Regulatory Agencies Stockholders Bilgi Sistemleri:  Bilgi Sistemleri Bilgi Sistemleri Bilgi Sistemleri:  Bilgi Sistemleri Technical Approach Behavioral Approach Teknik Yaklaşım:  Teknik Yaklaşım Bilgisayar Bilimi hesaplanabilirlik, hesaplama, etkili veri saklama ve erişim üzerinde yoğunlaşır Yönetim Bilimi karar verme ve yönetim uygulamaları üzerine model geliştirme ile ilgilenir Yöneylem Araştırmacılar seçilen parametrelerin matematiksel teknikler ile ulaşım, stok kontrolü ve aktarım giderleri gibi konular üzerinde dururlar. Sosyal Yaklaşım:  Sosyal Yaklaşım Toplumbilimciler, bilişim sistemlerinin gruplar, organizasyon ve toplum üzerindeki etkilerine yoğunlaşırlar Siyaset bilimi, bilişim sistemlerinin siyasi etkilerini incelerler Psikoloji ise bireylerin, bilişim sistemlerine bakışını, tepkilerini ve insana özgü mantıklı düşünmeyi incelerler BİLGİSAYAR NEDİR?:  BİLGİSAYAR NEDİR? mantıksal ve aritmetiksel işlemler işlemlerin sonucunu saklama saklanan bilgilere ulaşılma Bilgisayarın Genel Yapısı :  Bilgisayarın Genel Yapısı Giriş Birimleri M.İ.B. Çıkış Birimleri Bellek Bilgisayarın Bileşenleri:  Bilgisayarın Bileşenleri Donanım: Bilgisayarların fiziksel kısımlarına donanım denilmektedir. Yazılım: Donanımı kullanmak için gerekli programlardır. Yazılım:  Yazılım Sistem Yazılımları:Bilgisayarı yöneten, denetleyen, kontrol eden yazılımlardır. Örnek=Windows Uygulama Yazılımları:Kullanıcının özel gereksinimlerini karşıladığı yazılımlardır. Örnek:Office BİLGİSAYARIN TARİHÇESİ:  BİLGİSAYARIN TARİHÇESİ ABAKÜS:  ABAKÜS ABAKÜS:  ABAKÜS M.Ö 1000, 4000 ya da 2600 yıllarında Çinliler tarafından kullanıldığı kabul edilmiştir. Günümüzde ilk öğretimde sayı saymayı ve basit matematiksel işlemleri öğrenmek içinde kullanılan bu aygıt teller üzerine dizili boncuklardan meydana gelmektedir. Bilişim teknolojisinin demode olmayan ve günümüzde hala kullanılan ilk örneklerindendir. SÜRGÜLÜ CETVEL :  SÜRGÜLÜ CETVEL SÜRGÜLÜ CETVEL :  SÜRGÜLÜ CETVEL 1621 yılında rahip ve matematikçi William Oughtred tarafından icat edilmiştir. Bu aygıtın üzerinde hareket ettirilebilir bir parça bulunuyordu ve sağa sola hareket ettirdikçe sabit bir büyüklükten çıkarma ve ekleme yapılabiliyordu. PASCALLINE :  PASCALLINE PASCALLINE :  PASCALLINE Hesap makinesi sayılabilecek ilk ciddi icat Fransız matematikçi Blaise Pascal tarafından geliştirilmiştir. 1642 yılında Pascalline adli hesap makinesini icat etmiştir. toplama ve çıkarma işlemleri (elde ve ödünç alma) LEIBNIZ ÇARKI :  LEIBNIZ ÇARKI LEIBNIZ ÇARKI :  LEIBNIZ ÇARKI Alman matematikçisi olan Gottfried Wilhelm Leibniz, 1671(1673-1680) yılında Leibniz Çarkı adli aygıtı icat etti. Bu aygıt; toplama ve çıkarma işlemlerinin yani sıra bölme, çarpma ve karekök alma işlemlerini de yapabiliyordu. DOKUMA TEZGAHI :  DOKUMA TEZGAHI DOKUMA TEZGAHI :  DOKUMA TEZGAHI 1801’DE Joseph Maria Jacquard dokuma tezgahlarında desenlerin kontrolünün delikli kartlar yardımıyla düzenlemeyi başarmıştır. Fark Makinesi-Analitik Makine:  Fark Makinesi-Analitik Makine FARK MAKINASI :  FARK MAKINASI Charles Babbage Fark Makinesini 1830 yılında icat etti. Analitik Makine:  Analitik Makine Analitik Makine buhar gücü kullanarak otomatik olarak çalıştırılacak ve diğer hesaplatıcılardan daha fazla fonksiyona sahip olacaktı. Analitik makine da mantıksal işlem birimi, veri depolama birimi, giriş çıkış üniteleri kullanmayı planlıyordu. Bu mantık günümüzdeki bilgisayar temel prensibi olmuştur. Bu sebepten dolayi Babbage ‘ye bilgisayarın babası denilmiştir. İLK PROGRAMCI :  İLK PROGRAMCI İLK PROGRAMCI :  İLK PROGRAMCI Lovelace kontesi Ada Augusto Analitik Makine prensibinde Babbage ile beraber çalışmış, ve ona yardımcı olmuştur. Analitik makine için programlar yazmıştır. Bu sebeple ilk programcı olarak kabul edilmektedir. İKİLİ SAYI SİSTEMİ :  İKİLİ SAYI SİSTEMİ Bugün bilgisayarlar ikili sayı sistemine göre çalışmaktadır. İkili sistem 1854 yılında Matematikçi George Boole tarafından bulunmuştur. Bu sistemde 0 ve 1 sayısından başka sayı yoktur. Bit/Byte:  Bit/Byte 1 Bit 0 ya da 1'den (kapalı devre=0, açık devre=1) oluşur. Bir Byte 8 Bittir. 1024 Byte = 1 KiloByte [KB] 1024 KB = 1 MegaByte [MB] 1024 MB = 1 GigaByte [GB] 1024 GB = 1 TeraByte [TB] 1024 TB = 1 PetaByte [PB] 1024 PB = 1 ExaByte [EB] HESAPLAMA MAKİNESİ:  HESAPLAMA MAKİNESİ HESAPLAMA MAKİNESİ:  HESAPLAMA MAKİNESİ 1890’da Herman Hollerith tarafından, delikli kartlarla bilgilerin yüklenebildiği ve bu bilgiler üzerinde toplama işlemlerinin yapılabildiği bir elektro mekanik araç geliştirdi. Bu hesaplayıcı ABDnin 1890 nüfus sayımında başarılı biçimde kullanıldı. . Hollerith yöntemi başarı kazanınca bir şirket kurdu ve daha sonra üç firma işle birleşerek 1924 yılında adını IBM olarak değiştirdi. Z3 - MARK I:  Z3 - MARK I Bilgisayarlar konusunda en önemli ve hızlı gelişmelerin 2. Dünya Savaşından sonra başladığı görülüyor. 1941’de Konrad Zuze Z3 isimli elektrik motorları ile çalıştırılan mekanik bir bilgisayar yaptı. Bu (Z1, Z2, Z3 ve Z4 serisi) program kontrollü ilk bilgisayardır. Howard Aitken IBM ile işbirliği yapmak suretiyle 1944de MARK I’ i tamamladı. MARK I:  MARK I Bu bilgisayar küçük kapasiteli olmasına rağmen o günün koşullarında büyük bir başarı olarak kabul edildi. MARK I’e bilgiler delikli kartlarla veriliyor ve sonuçlar yine delikli kartlarla alınıyordu. Babbage’ın analitik makinesine benzer şekilde çalışıyordu. Mark – I saniyede 5 işlem yapabiliyordu. 18 m uzunluğunda ve 2,5 m yüksekliğinde idi. Mark- I insan müdahalesi olmadan sürekli olarak, hazırlanan programı yürüten ilk bilgisayar idi. Bununla birlikte Mark – I elektronik bir bilgisayar değildi. MARK I:  MARK I MARK I’e bilgiler delikli kartlarla veriliyor ve sonuçlar yine delikli kartlarla alınıyordu. Babbage’ın analitik makinesine benzer şekilde çalışıyordu. Mark – I saniyede 5 işlem yapabiliyordu. 18 m uzunluğunda ve 2,5 m yüksekliğinde idi. Mark- I insan müdahalesi olmadan sürekli olarak, hazırlanan programı yürüten ilk bilgisayar idi. Bununla birlikte Mark – I elektronik bir bilgisayar değildi. ENIAC:  ENIAC ENIAC:  ENIAC Mark–I den kısa bir süre sonra Pensilvanya Üniversite sinde ENIAC ( Elektronik sayisal Hesaplayici ve Dogrulayici ) isimli sayısal elektronik bilgisayar 1946 yılında tamamlandı. Eniac askeri amaçla üretildi ve top mermilerinin menzillerini hesaplamak için kullanıldı. ENIAC:  ENIAC 18,000 adet elektronik tüp kullanilan ENIAC; 150 kwatt gücünde idi ve 50 ton agirligiyla 167 m2 yer kapliyordu. Saniyede 5000 toplama islemi yapabiliyordu. Mark-I ‘den 1000 kat daha hızlıydı. Bu bilgisayar ile elektronik bilgisayara geçiş başlamış ve mekanik donanım yerini elektronik devrelere bırakmıştır. UNIVAC I :  UNIVAC I Ticari amaçlarla kullanılabilen ve seri halde üretimi yapılan ilk bilgisayar UNIVAC I oldu. Bu bilgisayarın giriş-çıkış birimleri manyetik bant idi ve bir yazıcıya sahipti. Univac 1956 yılında transistör kullanılarak üretilen ilk bilgisayardır. 1951-1959 :  1951-1959 1951-1959 arasında üretilen bilgisayarlarda vakum tüpleri kullanıldı. Bu tüpler bir ampul büyüklüğünde, çok fazla enerji harcamakta ve çok fazla ısı yaymakta idiler. Veri ve programlar magnetik teyp ve tambur gibi bilgi saklama araçlarıyla saklandı. Veriler ve programlar bilgisayara delgi kartları ile yükleniyordu. 1959-1964 :  1959-1964 Bu yıllarda üretilen bilgisayarlarda transistörler (10 bin adet) kullanıldı. COBOL, FORTRAN, ALGOL yüksek düzeyli diller ve işletim sistemleri geliştirildi. 1964-1970:  1964-1970 Bu yıllar arasında, üretilen bilgisayarlarda entegre devreler kullanıldı, onbinlerce devre küçük bir silikon chip'e yerleştirildi. Düşük maliyet, yüksek güvenirlilik, ufak boyutlar, düşük enerji harcaması ve hızlı olması bu chip'lerin mikro-bilgisayar yapımında kullanılmasına neden oldu. 1970’den sonra:  1970’den sonra 1970'li yıllardan sonra, büyük çaplı tümleşik devreler kullanılmaya başlandı. Bilgisayar donanımında bu teknolojinin kullanılması bilgisayarın hesaplama hızlarını ve güvenirliliğini arttırmış ve hacimleri çok küçültmüştür. Mikroişlemci denilen tek bir tümleşik devre yongalarının bilgisayarlara uygulanması ile tek kullanıcılı ucuz bilgisayarlar üretilmiştir. Bilgisayar Kullanımı Hakkında İstatistiksel Veriler:  Dünya’ daki Internet’e bağlı bilgisayar sayısı 1990 yılında 1 milyon 1995 yılında 16 milyon 2000 yılında 305 milyon 2005 yılında 1 milyar Türkiye’deki Internet’e Bağlı Bilgisayar Sayısı 1995 yılında 45 bin 2005 yılında 2 milyon 2010 yılında 10 milyon Türkiye’de telefon, bilgisayar, Internet kullanımı Telefon : Evlerin % 81,8 işyerlerinin % 53,7 de kullanılıyor. Bilgisayar : Evlerin % 6,5 işyerlerinin % 11,5 de kullanılıyor. Internet : Evlerin % 1,2 işyerlerinin % 1,9 da kullanılıyor. Bilgisayar Kullanımı Hakkında İstatistiksel Veriler

Related presentations


Other presentations created by Mee12

08 Dog and Cat Nutrition
16. 11. 2007
0 views

08 Dog and Cat Nutrition

miguel angel bustamante
01. 10. 2007
0 views

miguel angel bustamante

Athens 2004
02. 10. 2007
0 views

Athens 2004

hauer1
27. 09. 2007
0 views

hauer1

aws
06. 11. 2007
0 views

aws

Chapters 9 10
26. 11. 2007
0 views

Chapters 9 10

ContinuousIntegration final
28. 11. 2007
0 views

ContinuousIntegration final

N A V I G T O R S VBB 2007
30. 11. 2007
0 views

N A V I G T O R S VBB 2007

Fruit Insects
01. 12. 2007
0 views

Fruit Insects

raghavachari
04. 12. 2007
0 views

raghavachari

Test Anxiety 1
06. 12. 2007
0 views

Test Anxiety 1

ProvidentialHistory
31. 10. 2007
0 views

ProvidentialHistory

chap08 og
01. 11. 2007
0 views

chap08 og

handout 184637
05. 11. 2007
0 views

handout 184637

2004 harm present
05. 11. 2007
0 views

2004 harm present

E DESC AK PACOM POL CONF ver31
13. 11. 2007
0 views

E DESC AK PACOM POL CONF ver31

bedeutung innovation
15. 11. 2007
0 views

bedeutung innovation

Parity01 grames slides
23. 11. 2007
0 views

Parity01 grames slides

GA Conf07Lomas
13. 12. 2007
0 views

GA Conf07Lomas

CooperativeLearning
17. 12. 2007
0 views

CooperativeLearning

Friendship 1
23. 12. 2007
0 views

Friendship 1

plant lifecycles
28. 12. 2007
0 views

plant lifecycles

Millay
28. 12. 2007
0 views

Millay

alterman pki 05 13 01
01. 01. 2008
0 views

alterman pki 05 13 01

RMA 2005
02. 01. 2008
0 views

RMA 2005

OH
04. 01. 2008
0 views

OH

pp Bioeconomy Polansky Dec2007
04. 01. 2008
0 views

pp Bioeconomy Polansky Dec2007

nazca lines
07. 01. 2008
0 views

nazca lines

4330IBS
30. 10. 2007
0 views

4330IBS

Wk4 Mon
04. 01. 2008
0 views

Wk4 Mon

lh1
21. 11. 2007
0 views

lh1

econ and mgnt of privatization
20. 11. 2007
0 views

econ and mgnt of privatization

jre imps2005
06. 11. 2007
0 views

jre imps2005

EE541 451 class29
28. 11. 2007
0 views

EE541 451 class29

Aquatic Equipment
08. 11. 2007
0 views

Aquatic Equipment

WomensEmploymentJan2 001
24. 02. 2008
0 views

WomensEmploymentJan2 001

1025 QM05 Nardi
29. 10. 2007
0 views

1025 QM05 Nardi

wendybear
24. 12. 2007
0 views

wendybear

Martinac
14. 03. 2008
0 views

Martinac

DynaMed
25. 10. 2007
0 views

DynaMed

IntStu
27. 03. 2008
0 views

IntStu

Country Risk Sep07
13. 04. 2008
0 views

Country Risk Sep07

Eco 336 Constitutional Limits on
17. 12. 2007
0 views

Eco 336 Constitutional Limits on

2003 lecture crypto1
31. 12. 2007
0 views

2003 lecture crypto1

robo lectures
14. 11. 2007
0 views

robo lectures

REDLOBSTER
07. 12. 2007
0 views

REDLOBSTER

WarmUps WHII
25. 12. 2007
0 views

WarmUps WHII

pres riccardo
30. 10. 2007
0 views

pres riccardo

Chapt3overhead
12. 11. 2007
0 views

Chapt3overhead

SHFA280301
28. 11. 2007
0 views

SHFA280301

IfA jan03v1
15. 11. 2007
0 views

IfA jan03v1