DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

Information about DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

Published on December 20, 2009

Author: ecrespillo

Source: authorstream.com

Content

DIA MUNDIAL DEL’ ALZHEIMER : DIA MUNDIAL DEL’ ALZHEIMER 21 de setembre 2009 Manresa Slide 2: Alzheimer és una malaltia degenerativa que comporta un deteriorament progressiu i irreversible del cervell que afecta a la memòria, a l’activitat motriu, intel·lectual i al comportament social i familiar fins arribar en l’ultima fase a una incapacitat absoluta. Una definició gens científica, però més realista diria que l’alzheimer és una malaltia molt angoixant, cruel i destructora. Slide 3: Resumin d’una manera general la malaltia de l’alzheimer en dos símptomes: 1.- Símptomes cognitius: Pèrdues de memòria, llenguatge, apràxies, agnòsies, etc. 2.- Símptomes psicològics i conductuals: Psicològics: deliris al·lucinacions, depressions, ansietat, etc. Conductuals: agitacions, deambulacions, queixes, desinivisions, etc. Slide 4: La malaltia d’alzheimer té tres fases de desenvolupament: 1.- Fase inicial: inclús es pot confondre en petites pèrdues de memòria, normal en la gent gran 2.- Fase mitjana: ja hi comença a haver importants limitacions, ja es veuen afectades les AVD (activitats de la vida diària) 3.- Fase avançada: el malalt necessita ajuda en totes les activitats, inclús la més simple, fins arribar en el tram final de la vida Punts febles : Punts febles POCA INFORMACIÓ I SUPORT A LES FAMILIES. DÈFICIT EN EL DIAGNÒSTIC PRECOÇ. DESIGUALTAT EN LA DONACIÓ DE RECURSOS. DEFICIÈNCIES EN EL TRACTAMENT FARMACOLÒGIC. POCA CONTINUÏTAT EN EL PROCÉS D’ ATENCIÓ. PLADEMCAT : PLADEMCAT Pla de atenció a les persones amb demència a Catalunya El PlaDemCat vol millorar l'atenció a les persones amb demència i per això s’han dissenyat punts objectius OBJECTIUS ESPECÍFICS I PROPOSTES ESTRATÈGIQUES: : OBJECTIUS ESPECÍFICS I PROPOSTES ESTRATÈGIQUES: 1. Millorar l‘ atenció a la demència en l‘ atenció primària: - Prevenció - Detecció precoç - Diagnòstic - Derivació especialitzada - Recepció per part de l‘ atenció primària Slide 8: - Tractament inicial i manteniment - Seguiment i detecció de signes d’alarma - Informació i formació als cuidadors - Suport als cuidadors - Recursos - Continuïtat de l‘ atenció - Associacionisme - Formació dels equipa l‘ atenció primària - Divulgació a la població general Slide 9: 2. Activitats a desenvolupar i accions de millora: - Llistes d’espera - Temps d’espera a la consulta - Diagnòstic neurològic, psicològic i social - Tractament farmacològic - Seguiment - Informació - Suport psicològic - Recursos - Connexió amb l‘ atenció primària i altres serveis sociosanitaris Slide 10: 3. Diagnosticar la demència de forma ràpida i àgil: - Formació dels professionals - Avaluació estandarditzada - Criteris diagnòstics Slide 11: 4. Optimitzar la xarxa de recursos sociosanitaris i la coordinació entre nivells: - Atenció a domicili - Hospitals de dia - Centre sociosanitaris -Afavorir les cures Slide 12: 5. Millorar l’atenció de les persones joves afectades de demència i els seus familiars: - Per a gent jove - Dèficit d‘ informació epidemiològica (Redemcat) Registre de demències de Catalunya - Retard en el diagnòstic - Consell genètic - Tractament farmacològic - Problemes socials específics Slide 13: LA MALALTIA D’ALZHEIMER Slide 14: 6. Millorar el suport a la família que conviu amb la demència: - Acolliment a tots els nivells i coordinació - Informació individual al familiar i en grup - Formació teòrica i pràctica als cuidadors - Assessorament - Suport emocional - Adequació de recursos (detecció de necessitats i tramitació) - Cuidar al cuidador - Acompanyament a la pèrdua y al dol Slide 15: 7. Tractament i abordatge integral: - Informació a la persona afectada i a la família - Tractament etiològic (estudi de les causes) - Tractament farmacològic simptomàtic específic Slide 16: 8. Millorar l’acompanyament en el tram final de la vida: - L‘ atenció en el tram final és una assignatura pendent 9. Aspectes ètics i legals: - Avaluació dels aspectes ètics i legals Slide 17: 10. Associacions de familiars de persones amb demències: - Reconèixer i donar suport a les associacions de familiars 11. Promoure el coneixement sobre les demències 12. Fomentar i afavorir la recerca “COM EXPLICAR LA MALATIA ALS NENS” : “COM EXPLICAR LA MALATIA ALS NENS” Donant informació Actuar en funció de la edat Ens podem trobar amb obstacles Com em de parlar? Quins seran el continguts? “ATENCIÓ ALS MALATS AMB MALALTIA D’ALZHEIMER AVANÇADA A LES RESIDÈNCIES” : “ATENCIÓ ALS MALATS AMB MALALTIA D’ALZHEIMER AVANÇADA A LES RESIDÈNCIES” Es basa en quatre punts essencial: 1. Identificar el dolor 2. Tractar el dolor 3. Mimificar els fàrmacs per controlar la malaltia 4. Disfagia (dificultat per empassar) “LA DEMÈNCIA AVANÇADA A LA RESIDÈNCIA : RESIDÈNCIA I FAMÍLIA” : “LA DEMÈNCIA AVANÇADA A LA RESIDÈNCIA : RESIDÈNCIA I FAMÍLIA” Relació amb la família Risc de fuga Agitació i agressivitat Alteracions dels reflexes i deambulacions Risc de UPP (ulcera per pressió) Problemes d’ingesta Estat terminal: causes mes freqüents Slide 21: fi........de la presentació L’objectiu d’aquesta presentació és informar a totes les persones, associacions, personal especialitzat i profesionals sobre les possibles solucions via administrativa que es tenen per paliar els efectes de la demència, si tots anem a una. L’informació, la detecció i l’atenció són les eines per poder millorar el nivell de vida; aquestes peces clau d’ ajuda als malats i cuidadors poden fer més fàcil la convivència amb la malaltia. Com a moltes persones jo sóc un afectat directa e indirectament per l’Alzheimer, aquest ha estat el motiu principal de la presentació. Per sort avui en dia no estem sols davant aquesta terrible malaltia que va apagant la vida del malalt i encongint el cor a les persones del seu voltant.

Related presentations