El preu en les polítiques de màrqueting

Information about El preu en les polítiques de màrqueting

Published on August 2, 2014

Author: jllgascon

Source: authorstream.com

Content

El preu en les polítiques de màrqueting: El preu en les polítiques de màrqueting Quan compra el consumidor? UTILITAT > ESFORÇ http://www.blip.tv/file/995569 El preu en les polítiques de màrqueting: El preu en les polítiques de màrqueting Interval de preus Imatge del producte Conjuntura econòmica Canals de distribució Competència Els costos i el preu de venda: Els costos i el preu de venda Costos fixos Costos variables L’escandall Marge sobre el cost Marge sobre el preu de venda Benefici predeterminat Llindar de rendibilitat. Punt mort d’explotació.: Llindar de rendibilitat. Punt mort d’explotació. IT = CT Q = CF / (PV – CV) Cal valorar si els ingressos previstos seran suficients per cobrir els costos i deixar el marge de benefici esperat Estratègies de preus: Estratègies de preus Diferencials Preu variable – preu fix Ofertes Rebaixes Característiques demogràfiques, geogràfiques, sòcio-econòmiques dels consumidors Preus professionals Preus ètics Ofertes: Ofertes Reducció del preu en llocs i moments determinats Descompte sobre el preu Més quantitat al mateix preu Cupons a bescanviar per producte o regals Objectius: Atraure nous clients Incrementar el volum de compres dels actuals clients Efecte recordatori Rebaixes: Rebaixes Descomptes periòdics de temporada Objectiu: atraure clients sensibles a les variacions del preu que no comprarien als preus habituals Respon al concepte econòmic d’elasticitat de la demanda. Estratègies de preus: Estratègies de preus Competitives Preus primats Preus descomptats Venda amb pèrdues Estratègies de preus: Estratègies de preus Preus psicològics Preu de prestigi Preu baix Preu rodó Preu imparell (acabat en 9 o en 5) Preu en funció del valor percebut Estratègies de preus: Estratègies de preus Per línies de productes Líder en pèrdues Paquet de productes Preu únic Per a productes nous Descremat Preu baix Estratègies de preus per a productes nous: Estratègies de preus per a productes nous Descremat Preu baix Producte innovador El producte no és una novetat Demanda poc elàstica del segment al que en dirigim Demanda elàstica Mercat segmentat Mercat poc segmentat Públic sensible a la diferenciació La diferenciació no és l’objectiu de la compra Públic sensible a la publicitat: grups socials de referència, autoestima Públic que dóna més importància a promocions i ofertes Plus econòmic basat en la novetat del producte El benefici s’aconseguex mitjançant vendes elevades

Related presentations


Other presentations created by jllgascon

Factors_IE
27. 07. 2014
0 views

Factors_IE

El producte
29. 07. 2014
0 views

El producte

COMPONENTS DEL MÀRQUETING-MIX
29. 07. 2014
0 views

COMPONENTS DEL MÀRQUETING-MIX

Què és Mqtg
29. 07. 2014
0 views

Què és Mqtg

Necessitats i motivacions
29. 07. 2014
0 views

Necessitats i motivacions

Posicionament
29. 07. 2014
0 views

Posicionament

LLEI_IV
29. 07. 2014
0 views

LLEI_IV

Llei III
29. 07. 2014
0 views

Llei III

lleis del màrqueting_2
29. 07. 2014
0 views

lleis del màrqueting_2

lleis del màrqueting_1
29. 07. 2014
0 views

lleis del màrqueting_1

Psicoanàlisi
02. 08. 2014
0 views

Psicoanàlisi

autoconcepte
02. 08. 2014
0 views

autoconcepte

Llei de l'oposició
03. 08. 2014
0 views

Llei de l'oposició

Llei de l'enfocament
03. 08. 2014
0 views

Llei de l'enfocament

MIX DE COMUNICACIÓ
04. 08. 2014
0 views

MIX DE COMUNICACIÓ

Crítiques constructives
04. 08. 2014
0 views

Crítiques constructives

Procés de venda
04. 08. 2014
0 views

Procés de venda

Variables comercials
04. 08. 2014
0 views

Variables comercials

Cicle de vida del producte nou
05. 08. 2014
0 views

Cicle de vida del producte nou

Llei de l'escala
06. 08. 2014
0 views

Llei de l'escala

Anàlisi de línia exercici
06. 08. 2014
0 views

Anàlisi de línia exercici

Màrqueting en internet
06. 08. 2014
0 views

Màrqueting en internet

Promoció de vendes
06. 08. 2014
0 views

Promoció de vendes

Per elaborar els arguments
02. 09. 2014
0 views

Per elaborar els arguments

Esdeveniments
19. 09. 2014
0 views

Esdeveniments

Normes de funcionament del grup
04. 10. 2014
0 views

Normes de funcionament del grup

1.Necessitats i motivacions.2
14. 10. 2014
0 views

1.Necessitats i motivacions.2

Psicoanàlisi(2)
03. 05. 2015
0 views

Psicoanàlisi(2)