enssup2004HR

Information about enssup2004HR

Published on November 2, 2007

Author: Marigold

Source: authorstream.com

Content

STUDIRATI U FRANCUSKOJ:  STUDIRATI U FRANCUSKOJ AMBASSADE DE FRANCE EN CROATIE Service de coopération et d’action culturelle Francuska u svijetu:  Francuska u svijetu Dinamična zemlja u srcu Europe : 550 000 km2 : najveća europska zemlja 62 400 000 stanovnika : 21. u svijetu, 3. u Europi 4 300 000 stranih državljana 120 miliona ljudi govori francuski jezik : 9. svjetski jezik Izvor : Ministarstvo vanjskih poslova, INSEE AMBASSADE DE FRANCE EN CROATIE Service de coopération et d’action culturelle Francuska danas : ekonomska politika:  AMBASSADE DE FRANCE EN CROATIE Service de coopération et d’action culturelle Francuska danas : ekonomska politika Vazan čimbenik svjetske ekonomije : proizvodi 5 % svjetskog bruto domaćeg proizvoda 4. svjetska ekonomska velesila ostvaruje 6 % ukupne svjetske ekonomske razmjene poljoprivreda : 2. u svijetu, 1. u Europi industrijska proizvodnja : 4. u svijetu, 2 u Europi Izvor : Ministarstvo vanjskih poslova AMBASSADE DE FRANCE EN CROATIE Service de coopération et d’action culturelle Francuska danas : način života:  zemlja sa jednim od najviših standarda u svijetu prva turistička destinacija svijeta jedan od najučinkovitijih sistema socijalnog osiguranja razvijena transportna mreža povezana s Europom izuzetna kulturna ponuda visoka razina međunarodne znanstvene kompetitivnosti Atraktivan način života : Francuska danas : način života AMBASSADE DE FRANCE EN CROATIE Service de coopération et d’action culturelle Znanost u Francuskoj:  33,4 milijardi eura za znanstvene aktivnosti u Francuskoj (javni i privatni izvori) : 2,23 % bruto domaćeg proizvoda u 2002 185 000 znanstvenika u javnom i privatnom sektoru 4. svjetska velesila, iza SAD, Japana i Njemačke Izvor : Ministarstvo znanosti Nove smjernice u području znanosti i inovacija: Znanost u Francuskoj AMBASSADE DE FRANCE EN CROATIE Service de coopération et d’action culturelle Visoko školstvo u Francuskoj:  117 milijardi eura : više od 20 % budžeta države, 4 % bruto domaćeg proizvoda izvrstan nivo u svim područjima studij besplatan i otvoren za sve (osim relativno niskih troškova upisnine, na državnim sveučilištima i javnim školama) jednak odnos prema Francuzima i strancima (studentski status i troškovi upisnine) pomoć u traženju smještaja za sve studente Izvor : Ministarstvo prosvjete, visokog skolstva i istrazivanja Otvoren, efikasan i kvalitetan sistem visokog školstva Visoko školstvo u Francuskoj AMBASSADE DE FRANCE EN CROATIE Service de coopération et d’action culturelle Visoko školstvo u Francuskoj : međunarodna otvorenost:  1997 : 150 000 stranih studenata u Francuskoj 1998 : osnivanje agencije EduFrance radi promocije francuskog visokog školstva u inozemstvu dodjeljivanje stipendija za strane studente (stipendije izvrsnosti i stipendije francuske vlade) početak procesa europske harmonizacije diploma radi bolje međunarodne prepoznatljivosti (licence, master, doktorat) 2003 : 220 000 stranih studenata u Francuskoj 2004-2005 : pokretanje vladinog plana « Atraktivnost Francuske » s novim inicijativama za poboljšanje prihvata stranih studenata Nova politika prihvata stranih studenata Visoko školstvo u Francuskoj : međunarodna otvorenost AMBASSADE DE FRANCE EN CROATIE Service de coopération et d’action culturelle Visoko školstvo u Francuskoj : institucije:  Sveučilišta (universités) Visoke škole (Grandes Écoles) Specijalizirane škole i instituti Tri osnovna tipa visokoškolskih institucija za prihvat studenata, na cijelom teritoriju Francuske : Visoko školstvo u Francuskoj : institucije AMBASSADE DE FRANCE EN CROATIE Service de coopération et d’action culturelle Visoko školstvo u Francuskoj : 87 sveučilišta:  su javna i otvorena za sve, vršeći selekciju putem kontinuiranog provođenja ispita tijekom cijele godine dodijeljuju državno priznate diplome (licence, master, doktorat) kao i sveučilišne diplome nude različite vrste programa (kraće, duže, stručne i programe dodatnog usavršavanja), u brojnim znanstvenim područjima (pravo, ekonomija management, administracija, umjetnost, književnost, jezici, društvene znanosti, zdravstvo, tehnologija…) predstavljaju mjesta vrhunskog znanstvenog istraživanja Okupljaju većinu od ukupnog broja studenata (1 500 000 od 2 200 000), sveučilišta : Visoko školstvo u Francuskoj : 87 sveučilišta AMBASSADE DE FRANCE EN CROATIE Service de coopération et d’action culturelle Visoko školstvo u Francuskoj : «visoke škole» i specijalizirane škole:  « Visoke škole » (Grandes Écoles) : škole za inženjere, škole za ekonomiju i marketing, škole za političke nauke i škole za administraciju upisuju studente na osnovu prijemnog ispita koji se polaže nakon 2 godine pripremnog studija ili nakon 2, 3 ili 4 godine sveučilišnog studija Specijalizirane škole i instituti : nude obrazovne programe iz specifičnih područja (umjetnost, arhitektura, paramedicinska područja, novinarstvo, mediji, socijalna zanimanja…). Dodijeljuju državne diplome ili diplôme/certifikate institucija « Visoke škole », specijalizirane škole i instituti dopunjuju ponudu studija u Francuskoj : Visoko školstvo u Francuskoj : «visoke škole» i specijalizirane škole AMBASSADE DE FRANCE EN CROATIE Service de coopération et d’action culturelle Visoko školstvo u Francuskoj : trajanje studija:  Na sveučilištu : za DEUG : 2 godine za licence : 3 godine za maîtrise : 4 godine (postaje « master 1 ») za master (stručni, DESS ou recherche, znanstveni : 5 godina) za doktorat : minimalno 8 godina Na visokim školama : od 3 do 5 godina, ovisno o nivou Na specijaliziranim školama : od 2 do 7 godina, ovisno o području studija U Francuskoj, trajanje studija ovisi o vrsti visokoškolske ustanove i vrsti završne diplome : Visoko školstvo u Francuskoj : trajanje studija AMBASSADE DE FRANCE EN CROATIE Service de coopération et d’action culturelle Visoko školstvo u Francuskoj : europska harmonizacija:  Olakšati mobilnost studenata i njihovu profesionalnu integraciju u europski prostor omogućiti medjunarodnu prepoznatljivost programa visokog školstva putem europske harmonizacije svih diploma omogućiti povezanost obrazovnih područja i suradnju izmedju sveučilišta, visokih škola i specijaliziranih škola omogućiti nastavak studija prilikom promjene mjesta boravka (u Europi i izvan nje) Postupna reforma, koja bi trebala biti završena do 2010, ima četiri cilja : Visoko školstvo u Francuskoj : europska harmonizacija AMBASSADE DE FRANCE EN CROATIE Service de coopération et d’action culturelle Europska harmonizacija : reforme u tijeku:  Nova struktura studijskih programa : licence, master, doktorat sistem ECTS (European credit transfer system) europski sustav prijenosa bodova,omogućuje akumulaciju bodova i priznavanje vremena provedenog na studiju, posebno u inozemstvu organizaciju studija po semestrima i obrazovnim jedinicama Tri reforme za lakše prepoznavanje studijskih programa Europska harmonizacija : reforme u tijeku AMBASSADE DE FRANCE EN CROATIE Service de coopération et d’action culturelle Europska harmonizacija : nova organizacija studija :  Licence (preddiplomski sveučilisni studij ) : 6 semestara, 180 bodova ECTS : 2 dvije godine općeg studija za svako usmjerenje + 1 godina specijaliziranog studija akademski naziv : bakalaureus + naziv struke Master (diplomski sveučilišni studij) : licence + 4 semestra, 120 bodova ECTS : 1 godina studija nakon licence (master 1) + 1 godina specijaliziranog studija (master 2) = stručni master (prije DESS) ili znanstveni master (prije DEA) Doktorat (poslijediplomski studij) : master + 180 bodova ECTS : 3 ili 4 godina studija = doktorat Tri ciklusa studija radi europske harmonizacije visokog školstva: Europska harmonizacija : nova organizacija studija AMBASSADE DE FRANCE EN CROATIE Service de coopération et d’action culturelle Europska harmonizacija i studiji u Francuskoj:  Crédits ECTS (European Credit Transfer System) : système européen de transfert de crédits capitalisables et transférables en Europe. Les crédits sont attribués à chaque cours. Ils sont une évaluation de la quantité de travail par rapport au volume global de réussite d’une année universitaire : 60 ECTS pour une année, 180 ECTS pour le niveau licence, 300 ECTS pour le niveau master. Europska harmonizacija i studiji u Francuskoj AMBASSADE DE FRANCE EN CROATIE Service de coopération et d’action culturelle Studirati u Francuskoj : Agencija EduFrance :  Studirati u Francuskoj : Agencija EduFrance brošura EduFrance «Choisir la France»(Izabrati Francusku) dvadesetak stranica osnovnih informacija o studiju u Francuskoj (na francuskom, engleskom, španjolskom i portugalskom jeziku) Vodić EduFrance «Etudier en France» (Studirati u Francuskoj) vrlo kompletna knjižica od stotinjak stranica koja nudi detaljne informacije o studiju u Francuskoj et pomoći koju pruža agencija EduFrance (na francuskom, engleskom, španjolskom, portugalskom, kineskom) le site www.edufrance.fr, na 14 jezika, sadrži nekoliko rubrika : katalog o studijima u Francuskoj, praktične informacije o boravku u Francuskoj kulturnim aktivnostima, korisnim kontaktima… Agencija EduFrance nudi stranim studentima korisne informacije: Boravak u Francuskoj : administrativni postupci:  Za upis na prvu godinu sveučilišnog studija prije kraja siječnja, podizanje obrazaca za upis pri Uredu za jezičnu suradnju Francuskog veleposlanstva, Hebrangova 2 (ili obrasce pronaći na siteu : www.education.gouv.fr) krajem veljače : provjera znanja francuskog jezika (TCF u veleposlanstvu) – osobe koje su položile DALF i koje su pohađale dvojezičnu gimnaziju su oslobođene provjere jezika za upis na 2. i 3. nivo studija (ili u visoku školu), potrebno se direktno obratiti visokoškolskoj ustanovi : u siječnju : podizanje dosijea za umjetničke studije od ožujka : podizanje dosijea za ostale studije za sve nivoe studija : dobivanje definitivnog odgovora od strane francuske visokoškolske institucija : tijekom srpnja ili u rujnu  Prije organizacije boravka : obratiti pažnju na kalendar upisnih postupaka Boravak u Francuskoj : administrativni postupci AMBASSADE DE FRANCE EN CROATIE Service de coopération et d’action culturelle Boravak u Francuskoj : pripreme:  Za vrijeme pripreme boravka u Francuskoj, student treba provjeriti : izvršen upis u visokoškolsku ustanovu student ima odgovarajuću vizu (za boravak duži od tri mjeseca) posjeduje osiguranje od civilne odgovornosti ima osigurana financijska sredstva za boravak u trajanju od godine dana (otprilike 5 200 €) Neposredno nakon dolaska u Francusku potrebno je : provjeriti pri visokoškolskoj ustanovi jesu li ispunjene sve administrativne obaveze otići u Préfecture radi podnošenja molbe za dobivanje dozvole boravka (carte de séjour) Boravak u Francuskoj : pripreme AMBASSADE DE FRANCE EN CROATIE Service de coopération et d’action culturelle Boravak u Francuskoj : studentski troškovi:  Troškovi upisa : na sveučilište : od 130 do 350 € / godišnje na Visoke škole, vrlo različiti troškovi : od 300 € za državne škole za inženjere do 14 000 € za neke privatne škole obavezna i dodatna osiguranja : zdravstveno osiguranje (studentsko) : 180 € godišnje privatno osiguranje (od 150 do 550 € godišnje) osiguranje od civilne odgovornosti osiguranje stana od raznih rizika dnevni troškovi : smještaj : od 150 do 600 E (ali svaki student moze dobiti dodatnu financijsku pomoć za plaćanje stanarine) prehrana : od 150 do 250 € mjesečno prijevoz : od 50 do 130 € mjesečno Francuska je zemlja u kojoj su osigurani vrlo povoljni uvijeti za studentski život Boravak u Francuskoj : studentski troškovi AMBASSADE DE FRANCE EN CROATIE Service de coopération et d’action culturelle Studirati u Francuskoj : korisne adrese :  Studirati u Francuskoj : korisne adrese Agence EduFrance www.edufrance.fr [email protected] 173 boulevard Saint-Germain - 75006 PARIS Tel.: +33 1 53 63 35 00 Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) www.edufrance-aefe.com (za studente koji su pohađali francuske gimnazije u inozemstvu) Ministère des Affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr (administrativni postupci, adrese konzulata, veleposlanstava, francuskih alijansi, informacije o stipendijama) Ministère de l’Education nationale www.education.gouv.fr (informacije o sistemu visokog školstva i institucijama u Francuskoj) Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) www.cnous.fr (informacije o studentskom životu i smještaju) EGIDE www.egide.asso.fr (stipendije i programi mobilnosti) Ville de Paris www.eduparis.net (za studente u Parizu) Cité internationale universitaire de Paris www.ciup.fr (smještaj i dodatni sadržaji) Union européenne www.europa.eu.int (europski sveučilišni programi) AMBASSADE DE FRANCE EN CROATIE Service de coopération et d’action culturelle Stipendije Francuske vlade :  Stipendije Francuske vlade Jezične stipendije Stipendije za jezično usavršavanje studenata završnih godina studija (odnose se na studente svih znanstvenih područja osim francuskog jezika) Trajanje : 1 mjesec (srpanj-kolovoz) Kratke stipendije za studente francuskog jezika (4 godina ili apsolventi) Trajanje : 1 - 3 mjeseca Kontakt : Sanja Hoić : 489 36 46 ([email protected]) Znanstvene stipendije za studij ili znanstvena usavršavanja u Francuskoj Stipendije za posljediplomske studije u Francuskoj (magisterij, doktorat) : Trajanje : 9 mjeseci Stipendije za kraća znanstvena usavršavanja : Trajanje 1 - 3 mjeseca Kontakt : Jasna Bas : 01 489 36 49 ([email protected]) AMBASSADE DE FRANCE EN CROATIE Service de coopération et d’action culturelle Ostale stipendije, natječaji i korisne informacije : www.ambafrance.hr:  Ostale stipendije, natječaji i korisne informacije : www.ambafrance.hr Stipendije Association « Pont Neuf » - Bourse Philippe Habert u Institut d’études politiques (dodiplomske ili poslijediplomske) - staževi za mlade liječnike ili liječnike specijaliste Stipendije za prevoditelje : dodjeljuje francusko ministarstvo kulture u trajanju od 1 - 3 mjeseca Stipendija « Tomislav Durbešić » : - za studente Akademije za dramske umjetnosti Trajanje : 1 mjesec Kontakt : Jasna Bas : 01 489 36 49 (Ja[email protected]) Stipendije za profesore francuskog jezika : - pedagoški boravci u trajanju od mjesec dana Stipendije za osobe koje se bave audiovizualnim medijima : - profesionalni staževi različitog trajanja Stipendije za mlade i pobjednike natjecaja : - Francofolie de la Rochelle (10 dana) - Festival de Cannes - Rencontres internationales d ’Avignon Kontakt : Sanja Hoić : 01 489 36 46 ([email protected]) AMBASSADE DE FRANCE EN CROATIE Service de coopération et d’action culturelle Francusko veleposlantvo u Zagrebu :  Francusko veleposlantvo u Zagrebu AMBASSADE DE FRANCE EN CROATIE Service de coopération et d’action culturelle Adresa : Hebrangova 2, 10000 Zagreb URED ZA SURADNJU I KULTURNU DJELATNOST (SCAC) Savjetnik : g. Michel Anthonioz [email protected] Ataše za jezičnu i edukativnu suradnju : g. Alain Schneider tel : 01 489 36 48 ([email protected]) Pedagoška savjetnica : gdjica Sarah Gabillet tel : 01 489 36 45 ([email protected]) Asistentica : gdjica Sanja Hoić tél: 01 489 36 46 ([email protected]) Ataše za znanstvenu i sveučilišnu suradnju : gdja Jasna Bas tel : 01 489 36 49 ([email protected]) Ataše za europsku i administrativnu suradnju : gdjica Caroline Socié tel : 01 489 36 47 ([email protected])

Related presentations


Other presentations created by Marigold

High Touch Concept
08. 05. 2008
0 views

High Touch Concept

ismptt
02. 05. 2008
0 views

ismptt

perfeval 20021108
02. 05. 2008
0 views

perfeval 20021108

hegland track 2
02. 05. 2008
0 views

hegland track 2

Stories
02. 05. 2008
0 views

Stories

lecture01 intro
02. 05. 2008
0 views

lecture01 intro

presentation
30. 04. 2008
0 views

presentation

Oracle Order Management 2006
28. 04. 2008
0 views

Oracle Order Management 2006

WHCE March 06
22. 04. 2008
0 views

WHCE March 06

4th grade Plant Adaptations
03. 01. 2008
0 views

4th grade Plant Adaptations

psychosocial intervention
28. 09. 2007
0 views

psychosocial intervention

8 Geomorphic Regions
02. 10. 2007
0 views

8 Geomorphic Regions

SmokeScreen
10. 10. 2007
0 views

SmokeScreen

Roger Stough and Cheng
16. 10. 2007
0 views

Roger Stough and Cheng

Elfaro
22. 10. 2007
0 views

Elfaro

STOCONT2006SLIDESCOR SO
24. 10. 2007
0 views

STOCONT2006SLIDESCOR SO

Com oraleITB
24. 10. 2007
0 views

Com oraleITB

PC chap1 5
16. 10. 2007
0 views

PC chap1 5

hadron99nakada
17. 10. 2007
0 views

hadron99nakada

324l1 int
29. 10. 2007
0 views

324l1 int

MIS CI
29. 09. 2007
0 views

MIS CI

7bL Romantic Music
23. 11. 2007
0 views

7bL Romantic Music

Melihovs Phillips
23. 11. 2007
0 views

Melihovs Phillips

esf coruna
29. 12. 2007
0 views

esf coruna

The Civil War Presidents
31. 12. 2007
0 views

The Civil War Presidents

uganda 02
04. 01. 2008
0 views

uganda 02

Water Quality for Animals
04. 01. 2008
0 views

Water Quality for Animals

thinking wertheim 14jan05
07. 01. 2008
0 views

thinking wertheim 14jan05

07cury
01. 01. 2008
0 views

07cury

of 10 emiranda MagSc
12. 10. 2007
0 views

of 10 emiranda MagSc

land
04. 10. 2007
0 views

land

Roosevelt and U S Imperialism
25. 10. 2007
0 views

Roosevelt and U S Imperialism

IP FSM fin EN
01. 10. 2007
0 views

IP FSM fin EN

naaman
02. 11. 2007
0 views

naaman

mypyramid calorie salary
04. 03. 2008
0 views

mypyramid calorie salary

ganotherapy
06. 03. 2008
0 views

ganotherapy

06 Steve Blanchet
09. 10. 2007
0 views

06 Steve Blanchet

IEW2005 Maeda
11. 04. 2008
0 views

IEW2005 Maeda

2005 Annual Meeting
13. 04. 2008
0 views

2005 Annual Meeting

supercell morphology2
07. 10. 2007
0 views

supercell morphology2

DA Portals
13. 03. 2008
0 views

DA Portals

Sainsel2 kickoff
24. 10. 2007
0 views

Sainsel2 kickoff

cannone
26. 02. 2008
0 views

cannone

5 Toscanini Ben Avi
06. 12. 2007
0 views

5 Toscanini Ben Avi

Oakland Tech Summit 2
29. 10. 2007
0 views

Oakland Tech Summit 2

03 OceanCirculation
07. 04. 2008
0 views

03 OceanCirculation

TSJMediaRlns
08. 10. 2007
0 views

TSJMediaRlns

14 WebSuche Ranking IV
19. 10. 2007
0 views

14 WebSuche Ranking IV

tacit
19. 02. 2008
0 views

tacit

John Fenn
15. 10. 2007
0 views

John Fenn

Torch Presentation 5 01
03. 10. 2007
0 views

Torch Presentation 5 01

6 24 Switzerland
17. 10. 2007
0 views

6 24 Switzerland

JVA WorldeId
20. 03. 2008
0 views

JVA WorldeId

216f06 India Travel Guide
25. 03. 2008
0 views

216f06 India Travel Guide

am studies4
16. 03. 2008
0 views

am studies4

NASAtechnology
15. 11. 2007
0 views

NASAtechnology

Presentation 20April
10. 04. 2008
0 views

Presentation 20April

italy MLB
07. 11. 2007
0 views

italy MLB

Claude Research ALADIN DA
24. 10. 2007
0 views

Claude Research ALADIN DA

OME standards 28mar07
12. 10. 2007
0 views

OME standards 28mar07

Rasmus Christiansen Copenhagen
18. 03. 2008
0 views

Rasmus Christiansen Copenhagen

hinkson
27. 02. 2008
0 views

hinkson

GA27 mm
17. 10. 2007
0 views

GA27 mm

Gromov2006Rome
12. 10. 2007
0 views

Gromov2006Rome

11en
24. 03. 2008
0 views

11en