f7

Information about f7

Published on February 7, 2008

Author: Donato

Source: authorstream.com

Content

Livets utveckling :  Delsemme, sid. 155-193, kompletterande webbmaterial Ingående moment: Det unga jordklotet Från molekyler till liv Pro- och eukaryota celler Evolutionsmekanismer Atmosfärens utveckling Flercellighet och kronologi Superkontinenter och dinosaurier Massutrotning Livets utveckling Evolution = ändring av genpoolen över tid Det unga jordklotet:  Det unga jordklotet Bombardemanget var till 99% klart för 4 mdr år sedan Månen var tre gånger närmre än idag; gigantiska ebb & flodvågor sköljde över kratrarna på de nybildade kontinenterna Jorddygnet var bara 12 timmar långt Oceanerna var 10 grader varmare än idag, pga växthuseffekt Temperaturen sjönk så att CO2 i atmosfären kunde bindas i sedimentär kalksten Resterna som finns kvar idag innehåller reducerat järn; det fanns nästan inget syre i atmosfären under de första 500 milj. åren => inget skyddande ozonlager Prebiotiska molekyler föll ned från rymden, sjönk ned på havsbotten och bildade lerlager där kemisk evolution kanske ledde till liv Från molekyler till liv:  Från molekyler till liv Aminosyror bildade korta peptidkedjor Katalytiska reaktioner gav självreproducerande molekyler RNA-världen gav DNA och proteiner Första organismerna liknade virus, fast med förmåga till evolution och självreproduktion Livet var hänvisat till lokala energikällor, typ varma källor på havsbotten Oberoende kom genom den tidiga uppfinningen fotosyntes: n = heltal Prokaryoter:  Prokaryoter Under flera miljarder år så bestod livet enbart av bakterier Tre sorter: arkebakterier = arkea, eubakterier = bakterier och urkaryoter Flera sorters arkea finns fortfarande, ofta i extrema miljöer (hög temperatur, hög surhets- och salthalt i komagar och svavelhaltiga källor etc) Lever på kemiska reaktioner, oberoende av solljuset Syre är gift för dessa organismer; de är rester av en gammal population, nära LUCA = Last Universal Common Ancestor Celler som saknar cellkärna kallas för prokaryoter, DNA ligger utspritt i cellen. De flesta prokaryoter är antingen arkea eller bakterier, och har utvecklats i en mängd olika former över hela jordklotet. De är självständiga individer, men kan ibland leva i kolonier. Uppstod mellan 2,8 och 3,5 mdr år sedan. Extremofiler:  Exempel Termofiler: gillar temperatur runt 60-80 grader Hypertermofiler: 80-121 grader, alltså över kokpunkten för vatten! Acidofil: gillar pH mindre än 3 Oligotrof: gillar näringsfattig miljö, exempelvis på km-djup Radioresistenta: klarar strålning bra En del klarar rymdvistelser utan problem D. Radiodurans: ”Conan the Bacterium”, klarar 3.000 ggr dödlig radioaktiv dos och de flesta steriliseringsförsök. Kan komma att användas inom astrobiologin för t ex terraformering av Mars. Extremofiler Cyanobakterier:  Cyanobakterier Kallas för ”blågröna alger”, jfr algblomning i Östersjön Saknar cellkärna och är således prokaryoter Cyanobakterier i stromatoliter producerade syre under hundratals miljoner år via fotosyntes När haven syresatts och när allt järn oxiderats på jordytan kunde syrehalten i atmosfären öka Syret gjorde att eukaryoterna kunde existera och utvecklas, eftersom deras energi kommer från oxidationsprocesser Slide7:  Eukaryoter Urkaryoterna utvecklades till eukaryoter, ursprunget till alla djur och växter, för ca 2 mdr år sedan Eukaryoterna har cellkärna där kromosomerna skyddas Är flera ggr större än prokaryota celler, och är starkt specialiserade Lever i symbios med andra f.d. bakterier: kloroplasterna som ger fotosyntes via pigment som klorofyll, och mitokondrier som ger energi från oxidation i form av ATP. Andra organeller eller delar i cellen är ribosomer som producerar proteiner via translation av mRNA och cytoskelett som ger stadga åt cellen Eukaryoterna delas numera in i djur, växter, svampar och protister Evolutionsmekanismer:  Evolutionsmekanismer Vad är evolution? Låt oss börja med vad evolution inte är: Inte bara förändring över tid Inte utveckling från lägre till högre organismer Inte enbart att den ”starkaste” överlever Att läsa från vänster till höger är inte korrekt; chimpansen är inte vår förfader Evolutionsmekanismer:  Evolutionen utgörs istället av dessa egenskaper i kombination: Reproduktion: genetiska egenskaper förs vidare till nästa generation Förändring: mutationer, genetisk drift, migration och naturligt urval Påverkan arter emellan: symbioser exempelvis Genetisk variation är en förutsättning Evolutionsmekanismer Evolutionsmekanismer:  Evolutionsmekanismer Mutationer:  Mutationer Är slumpmässiga Betyder något för evolutionen om könsceller påverkas, annars inte Celler har reparationsmekanismer som kompenserar, för mycket skador ger cancer Orsakas av kopieringsfel i DNA-koden eller miljöförändringar: Atmosfärens utveckling:  Atmosfärens utveckling Atmosfäriskt CO2 lagras in i bergarter och användes av livet Växthuseffektens storlek har varierat pga CO2-haltens variation Under några perioder växte polarhättorna markant (800-900 milj år, 650-700 milj år sedan) Solens ökande ljusstyrka stoppade de globala nedisningarna trots låg CO2-halt, men mindre istider har förekommit pga jordens rörelsevariationer kring solen O2-halten har växt till idag ca 20% Slide13:  Flercellighet uppstår 0,6-1,5 miljarder år sedan Celldifferentiering och -specialisering Könsceller Sexuell reproduktion I och med detta så ökade evolutionstakten, vilket kanske ledde till den famösa ”Kambriska explosionen” för ca 550 milj. år sedan. Men nyare forskning visar på för-Kambrisk evolution utan fossilerade skelett, orsakad av uppsplittring av en superkontinent; explosionen kanske var mer ”lagom” ? Organismers kronologi:  Organismers kronologi 92m: primitiv fisk 95m: dinosaurier 99,9m: förfader homo sapiens all mänsklig historia: sista 0,1 mm en livstid: 2/1000 mm längst till höger Exempel på fylogenetiskt träd:  Exempel på fylogenetiskt träd Exemplet är bara en liten del av det totala trädet, och visar tidsaspekten återigen Röda linjer = utdöda organismer Fåglarna härstammar från dinosaurierna, vilka därmed lever vidare För att hitta gemensamma urorganismer så krävs ibland att man går hundratals miljoner år tillbaka Superkontinenter:  Superkontinenter Tektoniken gör att kontinenterna flyter omkring och kolliderar emellanåt, med globala miljökonsekvenser. Rodinia började bildas för 1,2 mdr år sedan, och blev den dominerande landmassan omgivet av ett enda hav under 350 milj år. Landmassan var livlös, livet bestod av cyanobakterier. Pannotia var en kortlivad (60 milj år) historia för ca 600 milj år sedan, där mycket av landmassan låg vid polerna och var istäckt. Pangea är den senaste (dock inte sista) superkontinenten, och var ”aktiv” för 250-100 milj. år sedan. Landbaserat liv kunde röra sig från nord- till sydpol. Superkontinenterna torde haft en dramatisk påverkan på evolutionen via klimatförändringarna, men mycket är ännu okänt. Pangeas uppdelning till idag Dinosaurier:  Dinosaurier Började utvecklas på Pangea, och dominerade sedan under ca 140 milj. år: mängder av arter utvecklades som fyllde varje tillgänglig ekologisk nisch. De följde med uppsplittringen av Pangea, och var ohotade tills katastrofen kom för 65 milj år sedan. Exempel: Diplodocus (30m), Archaeopterix (fåglarnas ursprung) Två viktiga händelser under eran var utvecklingen av blommande växter (dvs växter och insekter i symbios) däggdjuren Massutrotning:  Massutrotning Exempel: 440 milj år: global istid 360 milj år: en serie tog kål på 70% av alla arter 250 milj år: Permian-Triassic, den värsta under jordens historia. Dinosaurier gynnas dock. 65 milj år: Dinosaurierna dör ut efter meteroritnedslag. Stöds av krater på Yucatanhalvön och förhöjd irridiumhalt i motsvarande sedimentlager världen över. Se Rickmans artikel. 0 milj år: den som pågår pga människans påverkan Sammanfattning:  Sammanfattning Under mycket lång tid var livet encelligt Samma kemiska maskineri med DNA osv  gemensamt ursprung från bakterie till människa Extremofiler är urgamla prokaryoter som trivs i syrefattiga extrema miljöer Syrehalten växte pga biologisk aktivitet, CO2-halten har mest minskat. Polarhättorna har varierat i storlek Evolution är förändring av genom över tid, inget annat, orsakad t ex av mutationer De flesta av de arter som funnits är utdöda, antingen pga naturligt urval eller katastrofal miljöpåverkan. Ett bra exempel är dinosauriernas uppgång och fall

Related presentations


Other presentations created by Donato

The Rise of Dictators
20. 04. 2008
0 views

The Rise of Dictators

csharp
21. 02. 2008
0 views

csharp

Conference Brochure web
10. 01. 2008
0 views

Conference Brochure web

P17 Biljakovic
11. 01. 2008
0 views

P17 Biljakovic

10 02 ed406a
12. 01. 2008
0 views

10 02 ed406a

Physical descriptions Bible
13. 01. 2008
0 views

Physical descriptions Bible

4 Mining
14. 01. 2008
0 views

4 Mining

Role of Race and Ethnicity
14. 01. 2008
0 views

Role of Race and Ethnicity

main stream school as a deaf
14. 01. 2008
0 views

main stream school as a deaf

InfantWellness
15. 01. 2008
0 views

InfantWellness

434 L18 Marine Pollution 07
15. 01. 2008
0 views

434 L18 Marine Pollution 07

WinRDBI
16. 01. 2008
0 views

WinRDBI

Alexander von Humboldt fertig
17. 01. 2008
0 views

Alexander von Humboldt fertig

Mesa Teen Dating Violence65466
17. 01. 2008
0 views

Mesa Teen Dating Violence65466

water LCHS
17. 01. 2008
0 views

water LCHS

galileo new
17. 01. 2008
0 views

galileo new

Colonies Powerpoint
19. 01. 2008
0 views

Colonies Powerpoint

OSTP Lewis
21. 01. 2008
0 views

OSTP Lewis

pptEarlyBCNewspapers
21. 01. 2008
0 views

pptEarlyBCNewspapers

SumerOL
22. 01. 2008
0 views

SumerOL

Whole Show Welch 2007
23. 01. 2008
0 views

Whole Show Welch 2007

JC NIH INRIA160407ppt
05. 02. 2008
0 views

JC NIH INRIA160407ppt

Wedding Presentation email
05. 02. 2008
0 views

Wedding Presentation email

InfoSec120804 web 2
04. 02. 2008
0 views

InfoSec120804 web 2

The Civil War Era
12. 02. 2008
0 views

The Civil War Era

Psychotherapy
28. 01. 2008
0 views

Psychotherapy

energysecurity
06. 02. 2008
0 views

energysecurity

david35
07. 02. 2008
0 views

david35

Fichner Rathus CH09
11. 02. 2008
0 views

Fichner Rathus CH09

wipo smes ge 07 www 81572
12. 02. 2008
0 views

wipo smes ge 07 www 81572

rpc dae
09. 01. 2008
0 views

rpc dae

Klein
09. 01. 2008
0 views

Klein

Android Idea
25. 02. 2008
0 views

Android Idea

Peds Asthma
28. 02. 2008
0 views

Peds Asthma

Cubism
03. 03. 2008
0 views

Cubism

ppt00022
04. 02. 2008
0 views

ppt00022

George Mucibabici Deloitte
07. 03. 2008
0 views

George Mucibabici Deloitte

African Culture
10. 01. 2008
0 views

African Culture

04 TransmissionMedia
24. 03. 2008
0 views

04 TransmissionMedia

Performance Driven Government
31. 03. 2008
0 views

Performance Driven Government

i20083241155
14. 04. 2008
0 views

i20083241155

Israel Paralympics
16. 04. 2008
0 views

Israel Paralympics

MDiazGELSS2003
17. 01. 2008
0 views

MDiazGELSS2003

Skarb sport reng
22. 04. 2008
0 views

Skarb sport reng

H105l
14. 01. 2008
0 views

H105l

Hood Canal CD Final 25Jan08 1
24. 04. 2008
0 views

Hood Canal CD Final 25Jan08 1

US Fed Indian Policy
11. 03. 2008
0 views

US Fed Indian Policy

Introduccion al Fast Track
06. 05. 2008
0 views

Introduccion al Fast Track

CHINA ROHS SEMI CONWEST redick
07. 05. 2008
0 views

CHINA ROHS SEMI CONWEST redick

obrien
08. 05. 2008
0 views

obrien

GMO EU Bans
08. 05. 2008
0 views

GMO EU Bans

audvotpowpoint
30. 04. 2008
0 views

audvotpowpoint

Abo dar3 hav mots
07. 02. 2008
0 views

Abo dar3 hav mots

vpbusiness 2004
11. 02. 2008
0 views

vpbusiness 2004

Beauty
08. 03. 2008
0 views

Beauty

LA STEM pres5
16. 01. 2008
0 views

LA STEM pres5

Polarhide And Roof Heat Edited
25. 01. 2008
0 views

Polarhide And Roof Heat Edited

Games2
22. 01. 2008
0 views

Games2

tvp urg
17. 01. 2008
0 views

tvp urg

wombwithaview
08. 01. 2008
0 views

wombwithaview

Proposal slides
08. 04. 2008
0 views

Proposal slides

corporate partnership
22. 01. 2008
0 views

corporate partnership

POA June 2006
10. 01. 2008
0 views

POA June 2006

LifeShapes 1
29. 01. 2008
0 views

LifeShapes 1

Clavel
22. 01. 2008
0 views

Clavel