FP7 MTAPU

Information about FP7 MTAPU

Published on March 18, 2008

Author: VolteMort

Source: authorstream.com

Content

FP7 – Hetedik Kutatásfejlesztési Keretprogram 2007-2013 Pénzügyi és adminisztrációs aktualitások:  FP7 – Hetedik Kutatásfejlesztési Keretprogram 2007-2013 Pénzügyi és adminisztrációs aktualitások Dr. Szendrák Erika Főosztályvezető helyettes, HunASCO irodavezető Kutatásfejlesztési és Innovációs Főosztály Magyar Tudományos Akadémia Titkársága 2007. június 4. A Keretprogramok költségvetése:  A Keretprogramok költségvetése A Keretprogram:  A Keretprogram A Közösségi támogatással megvalósuló akciók szerint A kutatási prioritások változása:  A kutatási prioritások változása Újdonságok:  Újdonságok Jelentős növekedés a költségvetésben (EUR ~54 milliárd) Frontier research / Felderítő kutatások (évi ~ EUR 1.5 milliárd) „Szimplifikáció” Adminisztratív és logisztikai feladatok átcsoportosítása („ügynökségek”) FP7 prioritások:  FP7 prioritások Specifikus Programok:  Specifikus Programok + Slide8:  32 413 M Eur 10 Thematic Priorities Health (6100 M Eur) Food, agriculture and biotechnology (1935 M Eur) Information and communication technologies (9050 M Eur) Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies (3475 M Eur) Energy (2350 M Eur) Environment (including climate change) (1800 M Eur) Transport (including aeronautics) (4160 M Eur) Socio-economic sciences and the humanities (623M Eur) Security (1400 M Eur) Space (1430 M Eur) + EURATOM (2007-2011: 2751 M Eur): Fusion energy research, nuclear fission and radiation protection Slide9:  7510 M Eur European Research Council, Frontier research Support to individual teams, to promote excellence through Europe-wide competition Dedicated implementation structure (Executive Agency) Independent scientific governance (Scientific Council) Slide10:  Simplified grant mechanism Support to individual teams Investigator-driven frontier research All areas of science and technology Simplified grant and grant agreement Up-to 100% funding rate Starting Independent Research Grant Scheme http://erc.europa.eu Advanced Investigator Grant Scheme 4750 M Eur:  4750 M Eur 4097 M Eur:  Research Infrastructures Research for the benefit of SMEs Regions of Knowledge Research Potential Science in Society Activities of International Cooperation 4097 M Eur JRC – Research-based policy support:  JRC – Research-based policy support 5 policy themes for FP7: Sustainable growth Conservation and management of natural resources Citizenship External responsibility and global security EURATOM programme Funding Schemes – Finanszírozási eszközök:  Funding Schemes – Finanszírozási eszközök 1. Collaborative projects 2. Networks of Excellence 3. Coordination and support actions Slide15:  4. Support for frontier research (Individual projects) 5. Support for training and career development of researchers 6. Research for the benefit of specific groups (in particular SMEs) Többnyire pályázati felhívások (call for proposals) alapján. Funding Schemes – Finanszírozási eszközök Slide16:  Support for actions implemented on the basis of decisions by the Council (Article 171) or the Council and the European Parliament (Article 169) based on a proposal from the Commission Community contribution to the financing of large-scale initiatives from multiple sources: Community funding of the joint implementation of national research programmes, based on Article 169 of the EC Treaty. Funding of Joint Technology Initiatives that mobilise a combination of different types of funding from different sources, private and public, European and national. Based on Article 171 of the EC Treaty. Funding for new infrastructures of European interest based on Article 171 of the Treaty. Funding Schemes – Finanszírozási eszközök Slide17:  Többnyire pályázati felhívások (calls for proposals) alapján. A Specifikus Programok, a Munkaprogram és pályázati felhívás határozza meg, hogy melyik FS használható: hogy, melyik FS használható az adott akciónál; a résztvevők / partnerek típusát, akik a támogatásból részesülhetnek (Intézménytípus és ország szerint) a tevékenységi kategóriákat (research, development, demonstration, training, dissemination, transfer of knowledge and management and other related activities) Funding Schemes – Finanszírozási eszközök TERVEZÉS :  TERVEZÉS EU támogatás – nem naptári év alapú elszámolás A projekt támogatás bizonyos %-nak átutalása előlegként (a pénzügyi jelentések elfogadásáig az EU tulajdona!) Szereplők: Intézmény (+partnerintézmények) / Kutató (partnerkutató) / EC (hivatalnokok) / nemzeti szint Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Projekt költségvetése = Közösségi támogatás + Saját erő Közösségi támogatás: a projekt költségvetéséhez való EU hozzájárulás (maximált összeg; szabályos költségek elszámolása esetén) Saját erő: a Közösségi támogatás feltételeként biztosítandó intézményi ráfordítás szabályos és elszámolható költségekkel való elszámolással (könyvelési háttérrel!) Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Projekt intézményi költsége = Projekt költsége + nem elszámolható költségek Nem elszámolható költségek: nem szabályos költségek (pl. „azonosítható adók”) és egyéb nem elszámolható költségek (átalányérték feletti és/vagy adott FS-nél/aktivitás típusnál nem megengedett) Receipt: harmadik féltől a könyvelésben azonosítható, a projekt céljaira nevesítetten befolyó hozzájárulás (kamat esete!) Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés TELJES KÖLTSÉG: A projekt miatt az intézménynél felmerülő költségek = projekt intézményi költsége + egyéb felmerült költségek (projekt következtében felmerülő projekten kívüli: pl. eszközbeszerzésnél, személyinél, projekt előkészítésnél, stb) – ’receipt’= Közösségi támogatás + Saját erő+ nem szabályos költségek és egyéb nem elszámolható költségek + egyéb felmerült költségek – ’receipt’ Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Fogalmak és terminológia Saját rész (%) / Saját erő (EUR/HUF) < Önerő / Önrész / Önköltség Közösségi támogatás < Projekt költségvetése Forgótőke, Előfinanszírozás, Projekt végfinanszírozása, Projekt előkészítés Az számít, ami a könyvelésben kimutatható (de ez nem feltétlenül elégséges; példák: saját erő, ÁFA, stb.) Guarantee Fund Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Elszámolási rendszerek Korábbi költség modellek megszűnte => saját rész kimutatása mindenhol!!! Sajátrész számítás => analitika és önköltségszámítás jelentősége (működési szükségletek számszerűsítése!) Projekt költségvetésének elkülönített kezelése, EUR számla nyitása Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Elszámolási rendszerek Overhead opciók: Tételes elszámolás (lehet maximált, pl. ERC) Átalány %: általában 20% (esetenként 7%) (Átmeneti %: 60%) Simplified method Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Elszámolási rendszerek Döntés alapja: Intézményi szintű döntés Intézmény típusa (egyetem, kutató intézet, KKV, stb) Közvetett és közvetlen költségek elkülönítése Analitikára való képesség Ki használhat 60% overhead-et? (intézmény típusa, könyveléstechnika, pályázat és tevékenység típusa, átmeneti időszak) – AC referencia csak akkor igaz, ha korábban is jogosan használták!!! Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Átalány határértékek és egyéb %-os értékek Pályázat típusa (FS szerint – megengedett tevékenységi típusok) Tevékenység típusa (Közösségi max. támogatás: szabályos költségek 50-100%) „Költségnemenkénti” korlátok Overhead (pályázat és tevékenység típusa) Subcontract (20% határ megszűnt) Management (lsd. később) Lsd. IGLO táblázat Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Költségek Részletes felsorolás a következő diákon Könyveléssel alátámasztva Aktivitás típusonként részletezve (kutatási és management szinte mindenkinél van) Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Személyi költségek (Personnel) Fizetés/megbízási és járulékok Szerződés (meglévő vagy új; munkaköri leírás vagy melléklet!) Bérszámfejtés Timesheet (személyenként és projektenként bontott munkaidő nyilvántartás!) Mi terhelhető rá a projektre? Mennyi? (hogyan hat ez másra?) Nemcsak az EU-s pénzből finanszírozott!!! People SP: flat-rate értékek, de bérszámfejtésben kimutatható legyen! Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Eszközbeszerzés (Equipment) Amortizáció és használati idő arányos nettó Számla és gépkönyv + szakmailag igazolható szükségesség Amortizációs szabályok ÁFA és a VÁM: nem szabályos költségek Korábbi beszerzések esete Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Dologi (Consumables) A projekt célfeladataihoz felhasznált Koordináció esetén az adminisztrációhoz felhasznált Beszerzési értékhatárok (eszköztől való elkülönítés!) ÁFA (?) Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Egyéb közvetlen költségek (Other) Utazás (Travel) (útiköltség, napidíj: átalány vagy költségtérítéses=> ÁFA) Other specific (nagyon vegyes kategória, pl. publikációs költségek, házon belüli szervezési/kiadási költségek, nem admin. postázási költségek, stb.) Management – külön aktivitásként feltüntetve! (nem koordinátor esetében a jelentések költségigazolási költségei) Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Szolgáltatási (Subcontract) Szerződés + számla Közbeszerzési szabályoknak megfelelően (legalább ’best offer’) Korábbi 20% limit megszűnt, de nagyobb értéknél mindenképpen előzetes egyeztetés! Overhead számításba nem számít bele Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Közvetett költségek (Overhead) Rezsi Nem koordinátor esetén a projekt adminisztrációs és menedzsment költségei a költségigazolások kivételével (pl személyi vagy dologi kiadás természetű kiadások!) Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Költségigazolások (cost verification, „audit”) Kumulatív összeghatárok és jelentési periódusok Külső vagy ’competent public officer’ (MTA – FP7 folyt.) Management aktivitás ’Other’ költség Lsd. Model Grant Agreement vonatkozó annexe Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Adatszolgáltatás EPSS (regisztráció és pályázatbeadás) minden elektronikus! Intézményi felelősség (intézmény jogi és pénzügyi felelőssége, projekteken átnyúló) Koherens és pontos intézményi adatok (pl. intézmény magyar és angol neve!) Unique Registration Facility Ellenőrzések (adott projekt vagy többre is kiterjedő, futamidő alatt vagy után, költségigazolás nem pótolja) Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Egyéb közvetlen költségek (Other) Utazás (Travel) (útiköltség, napidíj: átalány vagy költségtérítéses=> ÁFA) Other specific (nagyon vegyes kategória, pl. publikációs költségek, házon belüli szervezési/kiadási költségek, nem admin. postázási költségek, stb.) Management – külön aktivitásként feltüntetve! (nem koordinátor esetében a jelentések költségigazolási költségei) “Pályázáson innen és túl”:  “Pályázáson innen és túl” Pályázati lehetőségek Calls for Proposals Calls for public procurements/tenders Szakértői részvétel FP projektek bírálatában Egyedi szakértői felkérések (review, monitoring, expert groups, etc.) ERC review panels JRC visiting scientist Nemzeti szakértői alkalmazás a Bizottságnál (Secondment, END) FP Alapdokumentumok:  FP Alapdokumentumok FP7 Proposal, FP7 Rules for Participation, Specific Programmes, Work Programmes, Model Grant Agreement, Call for Proposals, Guidelines (FP7 Financial Guidelines!) Alapdokumentumok elérhetősége:  Alapdokumentumok elérhetősége Main page: http://ec.europa.eu/research/fp7/documents_en.html FP7 Proposal, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0119en01.pdf FP7 Rules for Participation, http://ec.europa.eu/research/future/pdf/com2005_0705en01.pdf Specific Programmes, http://ec.europa.eu/research/future/pdf/specifc_programmes/ Lsd. Szétosztott lapon lévő információk Alapvető információs források:  Alapvető információs források EU research: http://ec.europa.eu/research/fp7/home_en.html ( http://europa.eu.int/comm/research ) Seventh Framework Programme: http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm ( http://ec.europa.eu/research/future/basic_research/brp_era_en.htm#fp7 ) Information on research programmes and projects: http://cordis.europa.eu/fp7 http://www.cordis.lu ) Information on the European Research Council / FP7 Ideas SP  http://erc.europa.eu/index_en.cfm http://ec.europa.eu/research/future/basic_research/brp_era_en.htm#fp7 http://cordis.europa.eu/fp7/ideas.htm MTA - Felkészülés a részvételre:  MTA - Felkészülés a részvételre Rendezvények, workshopok, előadások Intézményi tájékoztatók Projekt specifikus konzultációs lehetőség HunASCO - MTA brüsszeli kapcsolati irodája Keretprogram projektek pénzügyi jelentéseihez szükséges könyvvizsgálati jelentés elkészítése Hírek és egyéb hasznos információk az MTA honlapján Előfinanszírozás (?) Hivatalos magyar eljárásrend kialakítása (?) Intézményi sajátrész-finanszírozási kérdések (?) Szakértői részvétel (bírálói és nemzeti szakértői) hazai háttérszabályozása (?) Elérhetőség:  Elérhetőség Dr. Szendrák Erika MTA Titkársága Nádor u. 7 H-1051 Budapest Hungary Tel: +36-1-4116-248 (Magyarország) Fax: +36-1-4116-115 E-mail: [email protected] HunASCO Rue de Spa 42 B - 1000 Brussels Belgium Tel: +32-479 743121 (Belgium) Fax: +36-1-4116-115 URL: http://www.mta.hu/hunasco

Related presentations


Other presentations created by VolteMort

Global Supply Chain
13. 04. 2008
0 views

Global Supply Chain

Green Accounting CT 2006
18. 04. 2008
0 views

Green Accounting CT 2006

Chapter 01
10. 04. 2008
0 views

Chapter 01

jmkfah
09. 04. 2008
0 views

jmkfah

climate and science 07
07. 04. 2008
0 views

climate and science 07

2006080708
26. 03. 2008
0 views

2006080708

wcor06
21. 03. 2008
0 views

wcor06

apostles symbols
16. 08. 2007
0 views

apostles symbols

Your First Flex Application
28. 11. 2007
0 views

Your First Flex Application

G070221 00
28. 11. 2007
0 views

G070221 00

how we help you become pregnant
03. 12. 2007
0 views

how we help you become pregnant

greenfieldlrp
03. 10. 2007
0 views

greenfieldlrp

ch4
16. 11. 2007
0 views

ch4

Habitat El Bosque Tropical
20. 11. 2007
0 views

Habitat El Bosque Tropical

ghostgirl
21. 11. 2007
0 views

ghostgirl

serious blow
16. 08. 2007
0 views

serious blow

Gospel
16. 08. 2007
0 views

Gospel

Jesus Feeds 5000
16. 08. 2007
0 views

Jesus Feeds 5000

Exegeting Jesus Parables
16. 08. 2007
0 views

Exegeting Jesus Parables

KNEZEVIC Desimir
04. 10. 2007
0 views

KNEZEVIC Desimir

week9
14. 12. 2007
0 views

week9

coldwar
19. 12. 2007
0 views

coldwar

icde07 hagonzal
23. 11. 2007
0 views

icde07 hagonzal

organic solvents
30. 12. 2007
0 views

organic solvents

ID172 LOGANALY
31. 12. 2007
0 views

ID172 LOGANALY

Meconium
04. 01. 2008
0 views

Meconium

dutch history fo rdummies
11. 12. 2007
0 views

dutch history fo rdummies

life cycle
09. 08. 2007
0 views

life cycle

2006Stats RRT C 5 3
09. 08. 2007
0 views

2006Stats RRT C 5 3

Ethical Issues at End of Life
09. 08. 2007
0 views

Ethical Issues at End of Life

Lecturx7
09. 08. 2007
0 views

Lecturx7

ESI toolkit
07. 11. 2007
0 views

ESI toolkit

Sure of faith
16. 08. 2007
0 views

Sure of faith

HARTLEY WSOWS 20040204
05. 09. 2007
0 views

HARTLEY WSOWS 20040204

Biodiesel web
09. 11. 2007
0 views

Biodiesel web

csce520 lect2
16. 11. 2007
0 views

csce520 lect2

SM Aula 8 v3
28. 12. 2007
0 views

SM Aula 8 v3

33Chris
04. 01. 2008
0 views

33Chris

Celebration of life martha
09. 08. 2007
0 views

Celebration of life martha

life as an astronomer
09. 08. 2007
0 views

life as an astronomer

Ilene Lewis
09. 08. 2007
0 views

Ilene Lewis

Deep Drill Active HT2
09. 08. 2007
0 views

Deep Drill Active HT2

issues
28. 12. 2007
0 views

issues

families
24. 02. 2008
0 views

families

2005 OSD CAIG Presentation
04. 03. 2008
0 views

2005 OSD CAIG Presentation

sears techmission values2005
16. 08. 2007
0 views

sears techmission values2005

GSutter ppts
24. 06. 2007
0 views

GSutter ppts

griffiths LD summit 08nov06 post
24. 06. 2007
0 views

griffiths LD summit 08nov06 post

Griffiths D4L 26apr07 v2
24. 06. 2007
0 views

Griffiths D4L 26apr07 v2

Charlotte English FINAL
12. 03. 2008
0 views

Charlotte English FINAL

FOREIGN POLICY 1920s 1930s
14. 03. 2008
0 views

FOREIGN POLICY 1920s 1930s

Florence Labord Moodle
24. 06. 2007
0 views

Florence Labord Moodle

Einführung MKT Übungen
24. 06. 2007
0 views

Einführung MKT Übungen

kt cohort seminars sep20 2006
24. 06. 2007
0 views

kt cohort seminars sep20 2006

Karpati EPICT Final Review
24. 06. 2007
0 views

Karpati EPICT Final Review

JCampbell ppt
24. 06. 2007
0 views

JCampbell ppt

Boise Police 2 1 05
06. 11. 2007
0 views

Boise Police 2 1 05

Cheryl Keenan COABE 050505
09. 08. 2007
0 views

Cheryl Keenan COABE 050505

Lum db v1
16. 08. 2007
0 views

Lum db v1

2007 April Poll Powerpoint
05. 09. 2007
0 views

2007 April Poll Powerpoint

Viennot
02. 10. 2007
0 views

Viennot

EUROPEAN E INVESTOR 20040921
03. 10. 2007
0 views

EUROPEAN E INVESTOR 20040921

PulmonaryThromboembo lism
19. 11. 2007
0 views

PulmonaryThromboembo lism

Raffle Pandemic Flu Planning
05. 09. 2007
0 views

Raffle Pandemic Flu Planning

Face
11. 10. 2007
0 views

Face

navypowerpt
30. 11. 2007
0 views

navypowerpt

IHSLG CPD ERes RCSI 07
24. 06. 2007
0 views

IHSLG CPD ERes RCSI 07

retreat petery
16. 08. 2007
0 views

retreat petery

Open Day talk StudentLife
05. 12. 2007
0 views

Open Day talk StudentLife

LSIDs
09. 08. 2007
0 views

LSIDs

HF diff
16. 08. 2007
0 views

HF diff

IKT taikymas pradiniame ugdyme
24. 06. 2007
0 views

IKT taikymas pradiniame ugdyme

Dylan Symposium Presentation
09. 08. 2007
0 views

Dylan Symposium Presentation

Are We There Yet
16. 08. 2007
0 views

Are We There Yet

h0ykom ren
24. 06. 2007
0 views

h0ykom ren

hAykom ren
24. 06. 2007
0 views

hAykom ren

Halton Data Fair Winner MsNeilly
09. 08. 2007
0 views

Halton Data Fair Winner MsNeilly

careers 07
09. 08. 2007
0 views

careers 07

IBC05B
02. 01. 2008
0 views

IBC05B

Eating the Elephant
26. 11. 2007
0 views

Eating the Elephant

LSLR pt2
09. 08. 2007
0 views

LSLR pt2

pgeog251 ch18 af
27. 11. 2007
0 views

pgeog251 ch18 af

henny eyova
24. 06. 2007
0 views

henny eyova

ksypolitos SCH TelematicServices
24. 06. 2007
0 views

ksypolitos SCH TelematicServices

Morgan town 2007
09. 08. 2007
0 views

Morgan town 2007

IMS State of Open Source 0606
24. 06. 2007
0 views

IMS State of Open Source 0606

h dillon training shoestring
24. 06. 2007
0 views

h dillon training shoestring

Click on SUNY for internetII
05. 09. 2007
0 views

Click on SUNY for internetII

kruul
24. 06. 2007
0 views

kruul

228 210 RSCEast PowerPressed
24. 06. 2007
0 views

228 210 RSCEast PowerPressed

kanayama
24. 06. 2007
0 views

kanayama

Businessplan NYSERnet
05. 09. 2007
0 views

Businessplan NYSERnet

gse program
24. 06. 2007
0 views

gse program

ica 20105 cert 2 it 2007
24. 06. 2007
0 views

ica 20105 cert 2 it 2007

Mukherjee sbatransition
09. 08. 2007
0 views

Mukherjee sbatransition

Kinsinger VA
09. 08. 2007
0 views

Kinsinger VA

ALA05O lszewski
29. 11. 2007
0 views

ALA05O lszewski

lec12 04 lcca
09. 08. 2007
0 views

lec12 04 lcca

I GIG2
16. 08. 2007
0 views

I GIG2