genurile artelor

Information about genurile artelor

Published on July 24, 2014

Author: liliapogolsa

Source: authorstream.com

Content

„ARTA, VORBEȘTE CELUI,CARE ÎNVAȚĂ S-O ASCULTE.”: „ ARTA , VORBEȘTE CELUI,CARE ÎNVAȚĂ S-O ASCULTE.” BERGER PowerPoint Presentation: Arta - un anumit tip de reflecție și de formare a realității umane în procesul de creație artistică, în conformitate cu anumite idealuri estetice. Arta este atât conștiință și c unoaștere , cît și comunicare între oameni . Arte le sunt împărțite în trei tipuri principale: spațial e (plastic e ), tempora le ; spați al-temporale În cadrul fiecărui tip de artă distingem ramuri,genuri specii. PowerPoint Presentation: Domenii ale artei PowerPoint Presentation: Arte spațiale - arte ,ale căr or produse - există în spațiu , fără a se modifica sau a evolu a în timp; - au caracteristici de obiect , - sunt realizat e prin tratarea materi alelor palpabile ; - sunt perceput e de public direct și vizual PowerPoint Presentation: Artele spațiale sunt împărțite : în artele vizuale : pictura , sculptura , desen (grafică) , fotografie , etc. în art e reprezentational e : arhitectura ,arte și meserii și d esign industrial ( proiectare ) . 1 . TIPURI DE ARTĂ SPAȚIALĂ PowerPoint Presentation: ARTELE PLASTICE INCLUD URMĂTOARELE RAMURI: PICTURA , DESENUL SCULPTURA , FOTOGRAFIA GRAFICA PowerPoint Presentation: PICTURA – un domeniu al artelor plastice , operele căreia se realizează pe o suprafață(ex.hîrtie,pînză,sticlă,etc.) utilizînd culoarea . Se subdivizează pe ramuri : de șevalet monumentală decorativă Clasificarea pe genuri: Clasificarea pe genuri Natura statică Tablou cu subiect istoric(batalic) Scene de gen(activități diurne) Portret Peisaj Genul animalier Pictura abstractă Etc. GEN -gruparea operelor pe un criteriu considerat în prezent neesențial- tematica NATURA MOARTĂ(NATURA STATICĂ): NATURA MOARTĂ(NATURA STATICĂ) Natura statică sau natura moartă este reprezentarea în  artele vizuale  a unor obiecte neînsuflețite, din realitate, ordonate în mod voluntar sau nu . Termenul a început să fie utilizat abia prin secolul al XVII-lea. PowerPoint Presentation: frescă, Casa Iulia Felix,  Pompei PowerPoint Presentation: Natură moartă cu rac și fructe  - Jan Davidszoon de Heem ; ulei pe pânză (cca 1648-1649), Muzeul de Stat,  Berlin . PEISAJUL: PEISAJUL Peisajul este reprezentarea naturii din jur. Peisajul, ca gen al picturii, ocupă un spaţiu m ajor în creaţiile artiştilor plastici . , pot fi evidenţiate diverse specii de peisaje: citadin( rural, urban ) (inclusiv cel arhitectural – veduta), peisaj industrial, maritim ,bucolic,panoramic,etc . PowerPoint Presentation: Eleonora Romanescu, Peisaj PowerPoint Presentation: Mihai Petric; Amurg pe Nistru. PORTRETUL: PORTRETUL Prin portret înțelegem reprezentarea omului . Autoportret Bust Cu mîini Întreg Portret în grup Portret ecvestru PowerPoint Presentation: A. Plămădeală. Autoportret.1918 PowerPoint Presentation: Madona Litta  - Leonardo da Vinci; tempera pe lemn transferat pe pânză, cca 1490 , Muzeul Ermitaj. PowerPoint Presentation: Familia lui Carol al IV-lea Francisco de Goya, 1800-1801 Muzeul Prado, Madrid PowerPoint Presentation: Filip al IV-lea calare Diego Velazquez, c.1635 Muzeul Prado, Madrid GENUL ANIMALIER: GENUL ANIMALIER Genul animalier include reprezentarea animalelor vii în artele plastice. Se consideră cel mai vechi gen . PowerPoint Presentation: Pictură rupestră PowerPoint Presentation: Poarta zeiței Ishtar . Imagini de lei. din Babilon, Irak cca. 575 î.e.n.caramida smălțuită PowerPoint Presentation: Iepure de câmp , acuarelă de Albrecht Dürer ( 1502 ),  Muzeul Albertina  din  Viena . PICTURA ISTORICĂ: PICTURA ISTORICĂ Este considerata  pictur ă istoric ă  orice opera care trateaza î ntr-o form ă narativ ă sau simbolic ă subiecte istorice , cu scopul de a inflacara sentimentele privitorului, de a-l instrui. Termenul de  "pictura istorica"  este introdus pentru prima data in Franta, î n secolul al XVII-lea. Pentru a cuprinde vastele scene de razboi, cu multe personaje, tabourile trebuiau sa aiba dimensiuni considerabile. Culorile folosite de arti ș ti sunt sobre, î n concordan ță cu importan ț a momentului surprins pe panz ă . pictura istorica este cel mai nobil gen, dar ș i cel mai dificil. PowerPoint Presentation: Capitularea cetatii Breda Diego Velazquez SCENA DE GEN: SCENA DE GEN Scena de gen   î nfati ș eaza oameni ș i î ntamplari legate de ace ș tia scene de pe strada sau din interior. Primele scene de gen apar î n  nordul Europei , î n secolul al XV-lea . PowerPoint Presentation: Jan Vermeer ; Fată turnând lapte (c. 1658-1660) 45,4x40,6 cm Rijksmuseum, Amsterdam PowerPoint Presentation: Dantelareasa  Jan Vermeer, 1669-1670 Muzeul Luvru, Paris PowerPoint Presentation: Drept ramuri specifice deosebim : icoanele , miniatura , fresca , decorațiile de teatru , diorama și panorama . Desenul - constă în reprezentarea grafică a unui obiect, a unei figuri, sau a unui peisaj pe o suprafață bidimensională, plană sau curbă.  : Desenul   - constă în reprezentarea grafică a unui obiect, a unei figuri, sau a unui peisaj pe o suprafață bidimensională, plană sau curbă.   Reprezentarea se face în general prin linii, puncte, pete, simboluri etc.  Desenul poate fi monocrom sau  colora t. PowerPoint Presentation: Omul Vitruvian  de  Leonardo da Vinci . PowerPoint Presentation: GRAFICA – arta liniei. Grafica include : Grafica de șevalet , Gravura , Grafica de carte, Grafica decorativă și industrială ( diplome , timbre , etichete , reclama, ) PowerPoint Presentation: În dependență de tehnica de lucru deosebim: linogravura , litogravura , monotipul , acvaforte , xilogravura , etc. Grafica digitală-un pas spre viitor: fractal grafica laser grafica video grafica 3D grafica animată,etc. PowerPoint Presentation: E. Ivanovsky. Evanghelistul Luca, 1926, MNAP, linogravură PowerPoint Presentation: xilogravură PowerPoint Presentation: xilogravură PowerPoint Presentation: acvaforte PowerPoint Presentation: monotip PowerPoint Presentation: Sculptura – arta vizuală , ale că re i lucrări au volum material corporal fizic și formă tridimensională disponibil ă în spațiul real. Remarcăm sculptura rotundă(ronde-bosse) și relieful . Se divizează în următoarele ramuri : - monumentală ; - monumental-decorativă ; - de șevalet - sculptura de dimensiuni mici . PowerPoint Presentation: Filippo Brunelleschi Sacrifi ciul lui Isaac. PowerPoint Presentation: Donat ello Sfîntul Marc PowerPoint Presentation: Arta fotografică – realizează opere artistice prin intermediul fotografiei . PowerPoint Presentation: Arta spațială reprezentațională design ( proiectare artistică ) arhitectura Arta decorativ - aplicată , PowerPoint Presentation: А rhitectura - artă : - proiectării și construirii edificiilor ; - creării unor ansambluri arhitecturale expresive artistic . О biectivul de bază îl constitue formarea unui mediu armonios pentru activitate și relaxare . PowerPoint Presentation: ARTA DECORATIVĂ - un domeniu al artelor vizuale , care la fel ca arhitectura formează mediul ambiant și material al omului . Specificăm : - artă monumental-decorativă ; - artă decorativ-aplicată ; PowerPoint Presentation: design – proiectarea artistică a lumii obiectelor ; crearea modelelor construite rațional și ergonomic(adaptate omului) . - Scopul activității artistice îl constituie definirea calităților formale ale produselor industriale. PowerPoint Presentation: 2. ARTELE TEMPORALE ARTELE TEMPORALE INCLUD : 1) MUZICA ; 2) LITERATURA . PowerPoint Presentation: MUZICA — arta , care reflectă realitatea în imagini sonore . М uzica poate transmite emoții sentimente umane,exprimate în ritm,intonație și melodie . Prin metoda de executare se împarte în instrumentală și vocală . Muzica se caracteriz ează prin influen ț a st ărilor emotional e a oamenilor, utilizînd raportul de frecvență (înălțime), volumul, durata, timbrul și alte procese tranzitorii. Muzica se mai divizează în : clasică contemporană jazz populară duhovnicească,etc. PowerPoint Presentation: Literatura artistică — arta , în care cuvîntul este cheia imaginii verbale . Е ste supranumită și „arta cuvîntului”,mai exact- forma scrisă a artei verbale . Deosebim: literatura artistică , științifică , publicistică , critică , de curtuazie , epistolară etc . PowerPoint Presentation: 3. ARTELE SPAȚIAL TEMPORALE ( DE DIVERTISMENT) Aceste arte includ : 1) DANSUL ; 2) TEATRUL ; 3) CINEMATOGRAFIA ; 4) CIRCUL(ESTRADA) . PowerPoint Presentation: Cinem atografia - art a a c ărei lucrări (filme), sunt create prin filmare real ă , sau pus ă în scenă, cu implicare de animație, fapte și fenomene ale realitatii. Este o forma sintetica de artă, care combină literatur a , teatru l , arte le vizuale și muzică. PowerPoint Presentation: DAN SUL - o formă de artă în care imaginile artistice sunt create cu ajutorul mișcărilor și de schimbările ritmic e armonioase,exacte și continu i a corpului uman . Dansul este indisolubil legat de muzică , care este încorporată în coregrafia lui . Dans popular – dans ul unei naționalita ți , grup etnic sau regiune . PowerPoint Presentation: TEATRU l- art a, care reflect ă realitatea, personaje, evenimente, conflicte, evaluarea și interpretarea acestora prin mijloace de acțiune dramatică, care apar pe parcursul jocului actorului pentru public. Sunt desemnate trei tipuri principale de teatru, caracterizate prin mijloace specifice de exprimare artistică: DRAMATIC , DE OPERĂ, DE BALET . PowerPoint Presentation: CIRCUL - arta : - ce oferă o demonstrație de putere,agilitate,curaj-inclusiv acrobație ,jonglare,clounadă,dresarea animalelor,etc. PowerPoint Presentation: 4. ARTELE NOI ( fără clasificare ) includ : Body Art - arta pictur ii pe corp A u toart - arta picturii masini i A rta de instalare 3D-grafica Pin-up (Pinup) - din limba engleză : pin-up , lipit de perete. Pin-up, staruri de cinema, cântăreți pop, imagini decupate din reviste și lipite pe perete. Mail arta - crează cărți poștale manual. PowerPoint Presentation: Anime și Manga Manga - benzi desenate japoneze moderne și desene animate . De obicei, ma n ga se tip ărește în reviste săptămânale și lunare , complet dedicat e manga . Manga este diferit ă de cunoscut ele benzi desenate rus e și american e : 1. Ea , de obicei, e alb-negru , cu coperta în culoare și câteva ilustrații c olorate . 2. M anga japoneză este citit ă nu doar de copii i mici , dar și de adolescen ț i si adul ț i . 3.Diapazon ul posibile lor teme și stiluri grafice variază foarte mult , de la basme pentru copii la opere filosofice complexe . Anime - o animație modernă japoneză . PowerPoint Presentation: Poezie vizuală - o formă de artă, care combină o creati e verbală și vizuală a poeziei, al e căr e i rânduri formează un ritm decorativ sau dotat cu figuri emblematice și semne.

Related presentations