henny eyova

Information about henny eyova

Published on June 24, 2007

Author: VolteMort

Source: authorstream.com

Content

LMS MOODLE V DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ NA FEM SPU V NITRE :  LMS MOODLE V DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ NA FEM SPU V NITRE Klára Hennyeyová Mária Šajbidorová Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre Slide2:  K hlavným cieľom informačnej stratégie na SPU v Nitre patrí rozšírenie možností prístupu študentov a zamestnancov SPU k informáciám. Na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa od školského roka 2005/2006 realizuje bakalárske štúdium v rámci študijného programu 'Podnikový manažment' formou dištančného vzdelávania. Elektronické vzdelávanie je možné realizovať prostredníctvom LMS systémov. Slide3:  Na FEM sme aplikovali používateľské rozhranie LMS MOODLE na tvorbu online kurzov, do ktorých je možné vkladať interaktívne študijné materiály rôzneho druhu. Z technickej stránky poskytuje LMS MOODLE administrátorovi aj používateľovi prehľadné používateľské rozhranie. Slide4:  Školenia pre realizačné kolektívy dištančného vzdelávania a tvorcov kurzov Školenia boli zamerané na zvládnutie základného prostredia LMS MOODLE a vkladanie materiálov z jednotlivých predmetov v rámci študijného programu. Školenia sú tematicky zamerané na zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov v rámci dištančného vzdelávania: školenie pre tútorov dištančného vzdelávania, školenie pre gestorov predmetov v rámci študijného programu, školenie pre autorov učebných textov. Slide5:  Návody pre tvorcov online kurzov boli vypracované priamo v prostredí LMS MOODLE. Autori mali možnosť na konkrétnych príkladoch vidieť spracovaný učebný materiál a pracovať s ním. Slide6:  Slide7:  V prvej etape implementácie LMS MOODLE do dištančného vzdelávania sme sa zamerali na nasledujúce oblasti: preklad prostredia LMS MOODLE do slovenského jazyka, realizácia zjednotenia prístupu učiteľov, ktorí chcú používať metódy e-vzdelávania ako podporu rôznych foriem vzdelávania nasadením OpenSource LMS MOODLE, vytvorenie úvodného kurzu pre začínajúcich používateľov LMS MOODLE, aplikácia LMS MOODLE do dištančného vzdelávania v nových študijných programoch, vypracovanie prvých verzií študijných materiálov pre I. ročník dištančného vzdelávania. Slide8:  Slide9:  V ďalšom období sa zameriame najmä na nasledujúce činnosti: implementácia najnovšej verzie LMS MOODLE, ktorá podporuje aj vkladanie multimediálnych prvkov, ako sú audio a video nahrávky, doplnenie a inovácia e-vzdelávacích materiálov pre I. ročník dištančného vzdelávania v rámci študijného programu Manažment podniku, vypracovanie ďalších e-vzdelávacích materiálov a učebných pomôcok pre II. ročník dištančného vzdelávania implementácia LMS MOODLE v kontaktnej forme výučby na tvorbu doplnkových výučbových materiálov pre samoštúdium, realizácia ďalších školení pre tvorcov online kurzov. Slide10:  Záver Prostredie LMS MOODLE je vhodné a prehľadné tak pre študentov, ako aj učiteľov: nekladie na používateľov špeciálne požiadavky na počítačovú gramotnosť, tvorba elektronických materiálov je jednoduchá, v podmienkach FEM SPU sa LMS MOODLE osvedčil a bude sa na tvorbu online kurzov používať.

Related presentations


Other presentations created by VolteMort

Global Supply Chain
13. 04. 2008
0 views

Global Supply Chain

Green Accounting CT 2006
18. 04. 2008
0 views

Green Accounting CT 2006

Chapter 01
10. 04. 2008
0 views

Chapter 01

jmkfah
09. 04. 2008
0 views

jmkfah

climate and science 07
07. 04. 2008
0 views

climate and science 07

2006080708
26. 03. 2008
0 views

2006080708

wcor06
21. 03. 2008
0 views

wcor06

FP7 MTAPU
18. 03. 2008
0 views

FP7 MTAPU

apostles symbols
16. 08. 2007
0 views

apostles symbols

Your First Flex Application
28. 11. 2007
0 views

Your First Flex Application

G070221 00
28. 11. 2007
0 views

G070221 00

how we help you become pregnant
03. 12. 2007
0 views

how we help you become pregnant

greenfieldlrp
03. 10. 2007
0 views

greenfieldlrp

ch4
16. 11. 2007
0 views

ch4

Habitat El Bosque Tropical
20. 11. 2007
0 views

Habitat El Bosque Tropical

ghostgirl
21. 11. 2007
0 views

ghostgirl

serious blow
16. 08. 2007
0 views

serious blow

Gospel
16. 08. 2007
0 views

Gospel

Jesus Feeds 5000
16. 08. 2007
0 views

Jesus Feeds 5000

Exegeting Jesus Parables
16. 08. 2007
0 views

Exegeting Jesus Parables

KNEZEVIC Desimir
04. 10. 2007
0 views

KNEZEVIC Desimir

week9
14. 12. 2007
0 views

week9

coldwar
19. 12. 2007
0 views

coldwar

icde07 hagonzal
23. 11. 2007
0 views

icde07 hagonzal

organic solvents
30. 12. 2007
0 views

organic solvents

ID172 LOGANALY
31. 12. 2007
0 views

ID172 LOGANALY

Meconium
04. 01. 2008
0 views

Meconium

dutch history fo rdummies
11. 12. 2007
0 views

dutch history fo rdummies

life cycle
09. 08. 2007
0 views

life cycle

2006Stats RRT C 5 3
09. 08. 2007
0 views

2006Stats RRT C 5 3

Ethical Issues at End of Life
09. 08. 2007
0 views

Ethical Issues at End of Life

Lecturx7
09. 08. 2007
0 views

Lecturx7

ESI toolkit
07. 11. 2007
0 views

ESI toolkit

Sure of faith
16. 08. 2007
0 views

Sure of faith

HARTLEY WSOWS 20040204
05. 09. 2007
0 views

HARTLEY WSOWS 20040204

Biodiesel web
09. 11. 2007
0 views

Biodiesel web

csce520 lect2
16. 11. 2007
0 views

csce520 lect2

SM Aula 8 v3
28. 12. 2007
0 views

SM Aula 8 v3

33Chris
04. 01. 2008
0 views

33Chris

Celebration of life martha
09. 08. 2007
0 views

Celebration of life martha

life as an astronomer
09. 08. 2007
0 views

life as an astronomer

Ilene Lewis
09. 08. 2007
0 views

Ilene Lewis

Deep Drill Active HT2
09. 08. 2007
0 views

Deep Drill Active HT2

issues
28. 12. 2007
0 views

issues

families
24. 02. 2008
0 views

families

2005 OSD CAIG Presentation
04. 03. 2008
0 views

2005 OSD CAIG Presentation

sears techmission values2005
16. 08. 2007
0 views

sears techmission values2005

GSutter ppts
24. 06. 2007
0 views

GSutter ppts

griffiths LD summit 08nov06 post
24. 06. 2007
0 views

griffiths LD summit 08nov06 post

Griffiths D4L 26apr07 v2
24. 06. 2007
0 views

Griffiths D4L 26apr07 v2

Charlotte English FINAL
12. 03. 2008
0 views

Charlotte English FINAL

FOREIGN POLICY 1920s 1930s
14. 03. 2008
0 views

FOREIGN POLICY 1920s 1930s

Florence Labord Moodle
24. 06. 2007
0 views

Florence Labord Moodle

Einführung MKT Übungen
24. 06. 2007
0 views

Einführung MKT Übungen

kt cohort seminars sep20 2006
24. 06. 2007
0 views

kt cohort seminars sep20 2006

Karpati EPICT Final Review
24. 06. 2007
0 views

Karpati EPICT Final Review

JCampbell ppt
24. 06. 2007
0 views

JCampbell ppt

Boise Police 2 1 05
06. 11. 2007
0 views

Boise Police 2 1 05

Cheryl Keenan COABE 050505
09. 08. 2007
0 views

Cheryl Keenan COABE 050505

Lum db v1
16. 08. 2007
0 views

Lum db v1

2007 April Poll Powerpoint
05. 09. 2007
0 views

2007 April Poll Powerpoint

Viennot
02. 10. 2007
0 views

Viennot

EUROPEAN E INVESTOR 20040921
03. 10. 2007
0 views

EUROPEAN E INVESTOR 20040921

PulmonaryThromboembo lism
19. 11. 2007
0 views

PulmonaryThromboembo lism

Raffle Pandemic Flu Planning
05. 09. 2007
0 views

Raffle Pandemic Flu Planning

Face
11. 10. 2007
0 views

Face

navypowerpt
30. 11. 2007
0 views

navypowerpt

IHSLG CPD ERes RCSI 07
24. 06. 2007
0 views

IHSLG CPD ERes RCSI 07

retreat petery
16. 08. 2007
0 views

retreat petery

Open Day talk StudentLife
05. 12. 2007
0 views

Open Day talk StudentLife

LSIDs
09. 08. 2007
0 views

LSIDs

HF diff
16. 08. 2007
0 views

HF diff

IKT taikymas pradiniame ugdyme
24. 06. 2007
0 views

IKT taikymas pradiniame ugdyme

Dylan Symposium Presentation
09. 08. 2007
0 views

Dylan Symposium Presentation

Are We There Yet
16. 08. 2007
0 views

Are We There Yet

h0ykom ren
24. 06. 2007
0 views

h0ykom ren

hAykom ren
24. 06. 2007
0 views

hAykom ren

Halton Data Fair Winner MsNeilly
09. 08. 2007
0 views

Halton Data Fair Winner MsNeilly

careers 07
09. 08. 2007
0 views

careers 07

IBC05B
02. 01. 2008
0 views

IBC05B

Eating the Elephant
26. 11. 2007
0 views

Eating the Elephant

LSLR pt2
09. 08. 2007
0 views

LSLR pt2

pgeog251 ch18 af
27. 11. 2007
0 views

pgeog251 ch18 af

ksypolitos SCH TelematicServices
24. 06. 2007
0 views

ksypolitos SCH TelematicServices

Morgan town 2007
09. 08. 2007
0 views

Morgan town 2007

IMS State of Open Source 0606
24. 06. 2007
0 views

IMS State of Open Source 0606

h dillon training shoestring
24. 06. 2007
0 views

h dillon training shoestring

Click on SUNY for internetII
05. 09. 2007
0 views

Click on SUNY for internetII

kruul
24. 06. 2007
0 views

kruul

228 210 RSCEast PowerPressed
24. 06. 2007
0 views

228 210 RSCEast PowerPressed

kanayama
24. 06. 2007
0 views

kanayama

Businessplan NYSERnet
05. 09. 2007
0 views

Businessplan NYSERnet

gse program
24. 06. 2007
0 views

gse program

ica 20105 cert 2 it 2007
24. 06. 2007
0 views

ica 20105 cert 2 it 2007

Mukherjee sbatransition
09. 08. 2007
0 views

Mukherjee sbatransition

Kinsinger VA
09. 08. 2007
0 views

Kinsinger VA

ALA05O lszewski
29. 11. 2007
0 views

ALA05O lszewski

lec12 04 lcca
09. 08. 2007
0 views

lec12 04 lcca

I GIG2
16. 08. 2007
0 views

I GIG2