IKT taikymas pradiniame ugdyme

Information about IKT taikymas pradiniame ugdyme

Published on June 24, 2007

Author: VolteMort

Source: authorstream.com

Content

IKT taikymas pradiniame ugdyme :  IKT taikymas pradiniame ugdyme Svetlana Kubilinskienė, Švietimo Informacinių Technologijų Centras, metodininkė Mokyklų kompiuterizavimas 2001-2005:  Mokyklų kompiuterizavimas 2001-2005 Kompiuterių skaičius mokyklose 1996 metai 100 moksleivių - 1 kompiuteris 2001 metai 100 moksleivių – 2,4 kompiuteriai 2001-2004 m. mokyklas pasiekė daugiau kaip 18 tūkstančių kompiuterių, 450 multimedia projektorių. 2005 metai 100 moksleivių - 6 kompiuteriai Mokyklų kompiuterizavimas 2001-2005:  Mokyklų kompiuterizavimas 2001-2005 Virš 300 mokyklų aprūpintos ryšio įranga, užtikrinant Internet ryšį prie ŠMM LITNET programos tinklo Sukurta svetainė www.emokykla.lt Rezultatas: 97 procentai mokyklų gali naudotis Internetu, 50 proc. mokyklų naudojasi plačiajuosčiu Intenetu (daugiau kaip 64 kbps) Pedagogų kvalifikacijos kėlimas:  Pedagogų kvalifikacijos kėlimas 14000 (30 proc.) pedagogų išklausė 40 ak. val. kompiuterinio raštingumo kursus, atitinkančios „Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto technologinės dalies turinį. 5600 (12 proc.) pedagogų baigė nuotolines studijas, atitinkančias „Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto edukologinės dalies reikalavimus Apie 7000 mokytojų dalykininkų dalyvavo mokymuose „IT panaudojimas pamokose'. E.Mokykla svetainė http://www.emokykla.lt :  E.Mokykla svetainė http://www.emokykla.lt Mokykloms perduota įranga Galiojančių ir rekomenduojamų įsigyti mokomųjų kompiuterinių priemonių sąrašų Išteklių duomenų bazė:  Išteklių duomenų bazė Mokyklų aprūpinimas kompiuterinėmis mokymo priemonėmis Mokyklas pasiekė daugiau kaip 32 pavadinimų MKP priemonių Šaltinėlis. Mokomasis žaidimas vaikams (2004) Pateikiami 7 žaidimai: „Raidės atpažinimas pagal garsą' (valdant pele); „Žodžių skiemenavimas'; „Raidžių atpažinimas tekste'; „Žodžių su nurodytomis raidėmis radimas'; „Teisingų raidžių parinkimas'; „Daiktų atpažinimas'; „Raidės atpažinimas pagal garsą'. Lietuvių kalbos kompiuterinis sąvadas (2001) Sudaryta iš tokių dalių: rašybos žaidymų,  gramatikos santraukos,  gramatikos,  pratimų,  diktantų. Įvardink daiktą (2000) Rekomenduojamos įsigyti::  Rekomenduojamos įsigyti: Dešimtukas. Mokomasis matematikos žaidimas I klasei. (2006) (perkama) „Kompiuterinis mokomasis lietuvių kalbos žodynėlis I-IV klasei' (2004) „Užduočių kraitelė' CD (2004) Learn More About Mathematics (1998) Making Sense with Numbers (1999) Rekomenduojamos įsigyti::  Rekomenduojamos įsigyti: Learn more through games (2001) Sing and Learn (2002) Teddy games (2001) Max’s Sandbox (2003) Aritmetika (1995) Testuojamos MKP:  Testuojamos MKP Kidspiration (2004) Anglų kalba vaikams. „Aš ir mano šeima' (2005) Anglų kalba vaikams. „Namie ir svetur' (2005) Anglų kalba vaikams. „Pasaulis aplink mus' (2005) „Talk Now' elementary (Mokykitės anglų kalbos) (2004) Laisvai platinamos programos:  Laisvai platinamos programos Sebran Laisvai platinamos programos:  Laisvai platinamos programos Mini Sebran Kitos laisvai platinamos mokomosios priemonės: http://www.wartoft.nu/software/ http://www.educational-freeware.com/ Mokymosi svetainėshttp://mkp.emokykla.lt :  Mokymosi svetainės http://mkp.emokykla.lt Žemė, augalai, gyvūnai. Kompiuterinė Lietuvos enciklopedija (2005) Sudaro 17 skyrių. Juose rasite Kiekvieno skyriaus video įžanga; 223 nuotraukų; 14 audio; 7 video; 4 panaramos Mokiniai ras reikalingos sisteminės informacijos apie Lietuvos klimatą, žemės gelmes, gamtos išteklius, augalų ir gyvūnų įvairovę, jų apsaugą, apsaugos būdus ir metodus. Mokymosi svetainės http://mkp.emokykla.lt :  Mokymosi svetainės http://mkp.emokykla.lt Lietuvių etninė kultūra. I dalis: Gyvūnijos pasaulis etninėje kultūroje (2005) Svetainėje pateikiami: kalendorinių švenčių papročiai, tautosaka iliustruojami liaudies dailininkų ir dailininkų profesionalų kūrybos pavyzdžiais, mokyklų bendruomenėse sukurtais kalendorinių švenčių filmais. Lietuvių etninė kultūra. II dalis: Augalija etninėje kultūroje(2005) Supažindinama su augalijos prasme pasaulėžiūroje, papročiuose, folklore, liaudies mene ir liaudies medicinoje. Pateikta tradicinių švenčių, papročių vaizdo, garso pavyzdžių Mokomoji medžiaga gali būti – integruojama į atskirus mokomuosius dalykus – etninės kultūros dalyko modulyje; – integruojamų dalykų projekte; – papildomo ugdymo veikloje; – mokyklos ir vietos bendruomenių bendravimo forma stiprinant kartų ryšius ir kt. Mokymosi svetainės http://mkp.emokykla.lt :  Mokymosi svetainės http://mkp.emokykla.lt Lietuvių liaudies muzika (2003) Galėsite išgirsti lietuvių liaudies dainas ir susipažinti su autentiškais lietuvių instrumentais. Kūryba ir tradicijos. Geometriniai lietuvių audinių raštai (2004) Programoje yra audinių raštų iš visų Lietuvos regionų, autentiškus raštų piešinius galima panaudoti savo kūriniams, darbeliams... priemonė gali būti panaudota bendrojo lavinimo mokyklų istorijos, dailės, technologijos pamokose. Mokymosi svetainės http://mkp.emokykla.lt :  Mokymosi svetainės http://mkp.emokykla.lt Įdomioji Lietuvos istorija. 1 dalis. Valstybingumo istorija. 2 dalis. Meno istorija (2005) Gimtoji šalis Lietuva (2003) Lietuvių tarmės. I dalis (2004) Mokymosi svetainės http://mkp.emokykla.lt :  Mokymosi svetainės http://mkp.emokykla.lt Žodžių sodai(2002) - - Interaktyvi svetainė skirta žodžių sodų (iliustruotų ir susietų tarpusavio nuorodomis tinklapių sistemų) kūrimui ir tvarkymui, bei sukurtų žodžių sodų peržiūrai. El. žurnalas “eJournal” http://ejournal.emokykla.lt :  El. žurnalas 'eJournal' http://ejournal.emokykla.lt - tai tinklinė organizacijų leidybos sistema, leidžianti pasidalyti savo publikacijomis su kitais elektroniniais žurnalais. Taip pat galima dalytis viešo pobūdžio informacija (mokyklos naujienos ir kt.), parengta medžiagą skirta mokymui, mokymuisi bei projektams. Bendradarbiavimo svetainė http://korys.emokykla.lt:  Bendradarbiavimo svetainė http://korys.emokykla.lt - pedagoginės informacijos portalas „Korys'. Skirtas pedagoginės informacijos kaupimui: naujienų, diskusijų, forumų, metodinių priemonių, skirtų ugdymo patirties perteikimui, mokymui, mokymuisi ar projektams, svarbių nuorodų. http://vma.emokykla.lt:8088/korys testuojama versija Bendradarbiavimo svetainė:  Bendradarbiavimo svetainė http://lyderiai.emokykla.lt/default.aspx - IKT Lyderiai - IKT lyderio programa siekiama vystyti bei skatinti geriausios patirties sklaidą, generuoti ir keistis idėjomis sėkmingam, daugiareikšmiam ir efektyviam IKT integravimui į mokymą(si) Lietuvos švietimo bendruomenėje. Virtualios mokymo(si) svetainės http://vma.emokykla.lt :  Virtualios mokymo(si) svetainės http://vma.emokykla.lt Nuotoliniai mokymo kursai Nuotolinis matematikos mokymo kursas specialiųjų poreikių vaikams http://vma.emokykla.lt/moodle/data/1/backupdata/Matematika%20spec.html Nuotolinis pasaulio pažinimo mokymo kursas specialiųjų poreikių vaikams AŠ JAU EINU Į MOKYKLĄ! http://vma.emokykla.lt/moodle/file.php/4/zaidimai1.html KELIAS Į MOKYKLĄ. http://vma.emokykla.lt/moodle/file.php/4/zaidimai2.html RUDENS GĖRYBĖS. http://vma.emokykla.lt/moodle/file.php/4/zaidimai3.html SVEIKA, BALTA ŽIEMUŽE... http://vma.emokykla.lt/moodle/file.php/4/zaidimai4.html METŲ LAIKAI. http://vma.emokykla.lt/moodle/file.php/4/zaidimai5.html VISIEMS REIKALINGI NAMAI. http://vma.emokykla.lt/moodle/file.php/4/zaidimai6.html MANO ŠEIMA. http://vma.emokykla.lt/moodle/file.php/4/zaidimai7.html AŠ - ŽMOGUS http://vma.emokykla.lt/moodle/file.php/4/zaidimai8.html ČIR VIR VIR PAVASARIS. http://vma.emokykla.lt/moodle/file.php/4/zaidimai9.html AŠ GYVENU... http://vma.emokykla.lt/moodle/file.php/4/zaidimai9.html Virtualusis mokymas(is):  Virtualusis mokymas(is) tai studijų sistema, kai specialiai savarankiškam mokymuisi skirta medžiaga suteikia studentams galimybę studijuoti jų pasirinktoje vietoje, pagal pasirinktą metodiką, patogiu laiku. Kaip tvarkyti ir valdyti virtualųjį mokymosi procesą? Virtualusis mokymas(is) Bendrieji reikalavimai nuotoliniam kursui:  Virtualusis mokymas(is) Bendrieji reikalavimai nuotoliniam kursui R. Mason suformulavo 3 pagrindinius virtualių mokymo(si) kursų modelius: Mason, R. (1998) ‘Models of Online Courses’. ALN Magazine 2 (2). http://www.aln.org/alnweb/magazine/vol2_issue2/Masonfinal.htm „Content + Support' modelis, kai pagrindinis dėmesys yra skiriamas kurso turiniui perteikti, o moksleivių bendravimo/ bendradarbiavimo veiksmai užima daugiausiai 20% viso moksleiviams skirto kurso laiko. Virtualusis mokymas(is) Bendrieji reikalavimai nuotoliniam kursui:  Virtualusis mokymas(is) Bendrieji reikalavimai nuotoliniam kursui „Wrap Around' modelis, kai moksleivių bendravimo/bendradarbiavimo veiksmai užima apie 50% moksleiviams skirto kurso laiko. Virtualusis mokymas(is) Bendrieji reikalavimai nuotoliniam kursui:  Virtualusis mokymas(is) Bendrieji reikalavimai nuotoliniam kursui Integruotas („Integrated') modelis, kai moksleivių bendravimo/bendradarbiavimo veikla sudaro kurso esmę, t.y. kursas yra sudaromas iš veiksmų, atliktų moksleiviams bendradarbiaujant grupėse, diskusijų, informacijos paieškos, progreso vertinimo, uždavinių atlikimo kartu ir pan., t.y. formuojama mokymosi bendruomenė. Kurso turinys šiame modelyje nėra griežtai nusistovėjęs, jis yra dinamiškai keičiamas pačių moksleivių bei jų grupių mokymosi metu. Pagrindinis dėmesys yra skiriamas moksleivių kompiuterinio raštingumo, informacijos valdymo įgūdžių, informacijos analizės, sintezės bei žinių kūrimui bendradarbiaujant gebėjimų formavimui. Virtualusis mokymas(is) Virtuali mokymo(si) aplinka - Atutor, Moodle:  Virtualusis mokymas(is) Virtuali mokymo(si) aplinka - Atutor, Moodle - tai glaudžiai sąveikaujančių e-mokymosi priemonių rinkinys, kuris sudaro galimybę kurti ir naudoti įvairius mokymo(si) scenarijus. Virtualusis mokymas(is) Virtuali mokymo(si) aplinka:  Virtualusis mokymas(is) Virtuali mokymo(si) aplinka VMA realizuoja visas mokymui ir mokymuisi reikalingas funkcijas: Bendravimo (elektroninis paštas, diskusijų forumai, skelbimų lenta, pokalbiai realiame laike garso ir vaizdo konferencijos ir kt.); Bendradarbiavimo (elektroninis paštas, mokinių grupių kūrimo ir valdymo priemonės, piešimo drauge priemonė, naršymo drauge priemonė elektroninis dienynas, kalendorius ir kt.); Mokinių ir mokytojo pristatymo sritys – padėda vartotojams pažinti vienas kitą, pateikiami duomenis apie save. Vartotojų registracija. Skirtingiems vartotojams pateikiama skirtinga VMA sąsaja ir funkcijos. Virtualusis mokymas(is) Virtuali mokymo(si) aplinka:  Virtualusis mokymas(is) Virtuali mokymo(si) aplinka VMA realizuoja visas mokymui ir mokymuisi reikalingas funkcijas: Ugdymo turinio tvarkymo priemonės (kurti, redaguoti atskirus pamokų fragmentus, iš jų sudaryti mokymosi modulius ir kursus). Užduočių rengimo ir apklausos organizavimo priemonės (automatinio atsakymų tikrinimo galimybės) Mokymosi pažangos stebėjimas bei vertinimas (info. apie mokymosi eigą – medžiagos naudojimą, grupinį bei individualų darbą, moksleivių pažangos, mokinių testavimas ir t.t.); Paieškos (naudojimasis įvairias informacijos šaltiniais, esančiais už mokyklos ribų ir kt.). Virtualusis mokymas(is) VMA naudojimo praktika:  Virtualusis mokymas(is) VMA naudojimo praktika Aukštųjų mokyklų naudą: studentai: tapo savarankiškesni; mėgsta dirbti įvairių laiku; derina mokslą ir praktinį jo taikymą tiesioginėje darbo veikloje. Dėstytojai: galimybė dėstyti keliuose universitetuose; vadovėlių stoka – medžiaga dedama tinkle, kuria galima taisyti, tvarkyti ir papildyti; bendradarbiavimo priemonės leidžia lengvai skleisti informaciją, diskutuoti; automatiškai įvertinami keleto atsakymų užduotys; studentų pažangos stebėjimas. Virtualusis mokymas(is) VMA naudojimo praktika:  Virtualusis mokymas(is) VMA naudojimo praktika Bendrojo lavinimo mokykloje: Puiki savarankiškumą ugdanti priemonė; Gabiems mokiniams leidžia gilintis į dalykus, pasirengti olimpiadoms; Motyvacijos stokojantiems vaikams; Papildoma priemonė mokymosi žinioms ir gebėjimams įtvirtinti; Tinka įvairioms projektų veikloms; Sergantis vaikai Vaikai išvykę iš Lietuvos Virtualusis mokymas(is) Virtualios mokymosi aplinkos:  Virtualusis mokymas(is) Virtualios mokymosi aplinkos Pagrindinis tikslas – šiuolaikinių technologijų pagalba kokybiškai keisti ugdymo procesą, sudarant sąlygas Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloms patogiai naudotis informacija, skirta mokymuisi, mokymui, informavimui bei administravimui. Virtualusis mokymas(is) Mokymosi turinys VMA:  Virtualusis mokymas(is) Mokymosi turinys VMA Mokymosi metu naudojamas turinys turi būti dinamiškai keičiamas tai galima pasiekti sudarant turinį iš nepriklausomų medžiagos gabalėlių – mokymosi objektų (MO). Iš jų galima komponuoti pamoką, Iš pamokų – mokymosi modulį, Iš modulių – kursą, Iš kursų – mokymosi programa. Toks turinio formavimas palengviną turinio atnaujinimą bei leidžia pakartotinai panaudoti besisiejančiouse kursuose. Virtualusis mokymas(is) Mokymosi objektas (MO):  Virtualusis mokymas(is) Mokymosi objektas (MO) MO sudaro ne tik pats objektas, bet ir jį aprašantys duomenys (metaduomenys), kur nurodomi: MO autorius, pavadinimas, paskirtis ir t.t. Pagal šiuos duomenis MO galima surasti MO saugykloje, kurių vis daugėja internete. CALIBRATE projektas: mokymosi išteklių saugyklų sujungimas, Išteklių radimas ir mainai Kuriami spec. standartai: LOM AP, IMS „Learning Design' . Virtualusis mokymas(is) Nuotoliniai mokymo kursai:  Virtualusis mokymas(is) Nuotoliniai mokymo kursai Perkami nuotoliniai mokymo kursai bus tinkami naudojimui kaip virtualus kursai tradicinio mokymo metu mokymosi lankstumo bei kokybės didinimui, taip pat ir nuotoliniam mokymui: Nuotolinis informacinių technologijų mokymo kursas gabiems vaikams Nuotolinis matematikos mokymo kursas gabiems vaikams Nuotolinis ekonomikos mokymo kursas gabiems vaikams Nuotolinis fizikos mokymo kursas gabiems vaikams Nuotolinis chemijos mokymo kursas gabiems vaikams Nuotolinis istorijos mokymo kursas gabiems vaikams Nuotolinis biologijos mokymo kursas gabiems vaikams Nuotolinis lietuvių kalbos mokymo kursas specialiųjų poreikių vaikams Nuotolinis matematikos mokymo kursas specialiųjų poreikių vaikams Nuotolinis pasaulio pažinimo mokymo kursas specialiųjų poreikių vaikams Virtualusis mokymas(is) :  Virtualusis mokymas(is) Virtualusis mokymas(is) turi keletą pagrindinių studijų modelių: asinchroninis, sinchroninis ir mišrusis mokymo modeliai. Virtualusis mokymas(is) Asinchroninis mokymo modelis:  Virtualusis mokymas(is) Asinchroninis mokymo modelis Studentai studijuoja pateiktą medžiagą bet kokiu pavidalu (konspektai, knygos, CD, internetinė medžiaga ir t.t.), bet kuriuo jiems patogiu laiku. Studentai turi galimybę bendradarbiauti su kolegomis ir dėstytoju, tačiau jie nėra garantuoti, kad į jų klausimus bus atsakyta tuoj pat, kadangi dėstytojas tuo metu gali būti neprisijungęs prie kurso. Virtualusis mokymas(is) Sinchroninis mokymo modelis:  Virtualusis mokymas(is) Sinchroninis mokymo modelis Tai studijų forma, pagrįsta garso ir/arba vaizdo konferencijų rengimu ir dalyvavimu jose. Šiuo atveju studentai privalo sutartu laiku būti toje vietoje, kur yra priimami signalai iš studijos, kurioje dėstytojas skaito paskaitą. http://distance.ktu.lt/vips/vips.php - KTU Distancinio mokymo centro Video paskaitų sistema Interneto galmybės: I. Medžiagos peržiūra informacinėse sistemose:  Interneto galmybės: I. Medžiagos peržiūra informacinėse sistemose Paieškos sistema Padės greitai susirasti bet kokią informaciją iš viso pasaulio. I. Medžiagos peržiūra informacinėse sistemose:  I. Medžiagos peržiūra informacinėse sistemose Katalogai Įmonių katalogai, elektroninė telefonų knyga internete padės greitai rasti dominančio asmens kontaktą. I. Medžiagos peržiūra informacinėse sistemose:  I. Medžiagos peržiūra informacinėse sistemose Asmeninės svetainės Tai puikus būdas prisistatyti visam pasauliui. Įmonės, mokykos interneto svetainė – puiki reklama, informacijos šaltinis ir prestižas. I. Medžiagos peržiūra informacinėse sistemose:  I. Medžiagos peržiūra informacinėse sistemose Mokslas, švietimas http://www.aikos.smm.lt - Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema - pateikiama informacija apie einamaisiais metais priimamų mokytis, besimokančiųjų aukštosiose ir profesinėse mokyklose nuo pirmojo iki baigiamojo kurso visose mokymosi formose, laisvų darbo vietų, bedarbių skaičių - kokias specialybes reikėtų rinktis stojantiesiems, kad būtų nesunku įsidarbinti, ir kokių specialistų rengimą reikėtų pirmiausia finansuoti I. Medžiagos peržiūra informacinėse sistemose:  I. Medžiagos peržiūra informacinėse sistemose Mokslas, švietimas http://www.svis.smm.lt/ - Švietimo valdymo informacinė sistema - Centralizuotas integruotų duomenų bei taikomųjų programų rinkinys, kurį gali naudotis visi duomenų tiekėjai ir naudotojai I. Medžiagos peržiūra informacinėse sistemose:  I. Medžiagos peržiūra informacinėse sistemose Mokslas, švietimas www.tinklas.lt – tai pirmas Lietuvoje nevalstybinis plačiai švietimo bendruomenei skirtas portalas http://www.egzaminai.lt -Nacionalinis egzaminų centras. Egzaminų programos, užduotys, rezultatai. Savišvieta, Referatai, mokslams naudinga informacija http://mokslo.centras.lt ; http://www.speros.lt ; http://www.referat.ru ; I. Medžiagos peržiūra informacinėse sistemose:  I. Medžiagos peržiūra informacinėse sistemose Enciklopedijos http://encarta.msn.com - Pasaulinė enciklopedija ENCARTA http://www.encyclopedia.com - Aukštos kokybės, laisvai prieinama enciklopedija. Nuorodos, straipsniai, paveikslai. http://encycl.yandex.ru - Didžioji tarybinė enciklopedija ir kt (RUS). http://www.britannica.com - Pasaulinė enciklopedija BRITANNICA. Nemokama registracija 3 dienoms. http://www.sveikas.lt - Lietuviška medicinos enciklopedija. http://lt.wikipedia.org/wiki/Main_Page - interneto enciklopedija, kurią skaityti, tobulinti ir pildyti gali visi žmonės. Yra daugiau nei 30 tūkstančių temų Knygos on-line, bibliotekos http://www.knygos.lt ; http://www.super.lt http://www.sviesa.lt -Mokomės kalbų (4 kalbos) http://www.liedm.lt/about/metodiniai_nurodymai/ - Knygos 'Nuotolinis mokymasis' elektroninė versija I. Medžiagos peržiūra informacinėse sistemose:  I. Medžiagos peržiūra informacinėse sistemose Interneto bankininkystė Padeda išvengti eilių, sutaupyti laiko – apmokėti sąskaitas galima iš namų. Internete skelbiamos karščiausios naujienos http://www.delfi.lt ; http://www.news.lt ; http://www.takas.lt Interneto skelbimai Padeda greitai rasti tai, ko ieškai, nusipirkti ar parduoti. http://www.skelbimai.lt ; Kelionių, renginių informacija Internete galima greitai sužinoti, ką veikti šį vakarą ar per atostogas. Radio stotys M-1 , M-1 Plius - Užsienio muzika. Reikia Winamp. Lietus , Radiocentras , Lietuvos Radijo 1-oji programa - Reikia Windows Media Player II. Bendravimas:  II. Bendravimas 1. Elektroninis paštas. Leidžia siųsti bei gauti kompiuterinius laiškus, dalyvauti diskusijuose; http://www.one.lt ; http://www.sala.lt ; http://webmail.delfi.lt/ 2. Gali atstoti ir telefoną. Leidžia greitai susisiekti su toli (kituose miestuose, kitose šalyse) gyvenančiais draugais ir artimaisiais. http://www.net2phone.com ; http://www.dialpad.com II. Bendravimas:  II. Bendravimas Telefonas (pagalbinės programos) Skype - Šia programa nuolat naudojasi beveik pusė milijono žmonių iš 170 pasaulio šalių, www.skype.com . - Galima susirašinėti tekstinėmis žinutėmis ar keistis rinkmenomis. - Galima rengti konferencijas, reikia nurodyti abonentus (iki 5). - Naudinga savybė – pokalbių saugumas. Duomenys prieš juos išsiunčiant užšifruojami, tad galite būti ramūs – jūsų niekas nesiklausys. II. Bendravimas:  II. Bendravimas Telefonas (pagalbinės programos) PC GPhone - Norint bendrauti su pašnekovu, nereikia nurodyti IP adreso – kiekvienam vartotojui skiriamas numeris. Todėl įjungus programa reikia užsiregistruoti. Galima susirašinėti tekstinėmis žinutėmis ar keistis rinkmenomis. http://www.vliusa.com II. Bendravimas:  II. Bendravimas 3. Interneto forumai, pokalbių kambariai Padeda susirasti bendraminčių iš įvairių šalių, suteikia galimybę diskutuoti neišeinant iš namų ir bendrauti su daugybe žmonių rūpimais klausimais. Internetinis forumas - svetainė, suteikianti galimybę diskutuoti tam tikromis temomis. - Forumai išsivystė iš naujienų grupių ir BBS sistemų. II.3. Interneto forumai:  II.3. Interneto forumai Dažnai forumų svetainė būna specializuota - pokalbiams apie tam tikrą technologiją, žaidimą, tačiau dažni ir universalūs forumai. Tako forumai, Supermama - Lietuvoje populiariausios universalios forumų svetainės, Pagalbos mokytojui forumai - Specializuota Vienas didžiausių pasaulyje forumų - japonų 2ch. 2001 metais lankytojų skaičius pasiekė 10 milijonų kasdien, jis turi ryškią įtaką Japonijos visuomenei, kuri yra panaši į tradicinių žiniasklaidos priemonių kaip televizija, radijas ar laikraščiai daromą poveikį. Yra daugiau kaip 100 'lentų grupių'. II.3 Pokalbių kambariai:  II.3 Pokalbių kambariai Internet Relay Chat arba IRC yra ryšio protokolas ir interneto paslauga, skirta gyvam bendravimui Internete (operatyviam apsikeitimui trumpomis tekstinėmis žinutėmis). Tinklas veikia nekomerciniais pagrindais, jį sudaro 15 serverių, kuriuos palaiko stambiausi Lietuvos interneto paslaugų teikėjai. Vienu metu Aitvare būna prisijungę apie 15000-25000 vartotojų. www.irc.lt - Dalyvio registracija, kanalo registracija. http://chat.delfi.lt - Populiarūs pokalbiu kambariai DELFI svetainėje. http://www.m-1.lt/chat - Radijo stoties 'M-1' pokalbiu kambarys. http://chat.iti.lt - 'Informacijos tilto' pokalbių kambarys. http://www.121chat.com - Animuoti pokalbiai, nereikia jokio diegimo. http://www.irctoons.com - Animuoti pokalbiai. (reikės parsisiųsti ir įdiegti programą) III. Konkursai:  III. Konkursai http://www.kengura.lt/ - Tarptautinis matematikos konkursas „KENGŪRA 2006' (kovo mėn.) http://www.bebras.lt - Informacinių technologijų konkursas „BEBRAS' 2006 (spalio 25-27 d.) http://www.tinklas.lt - VII-asis Lietuvos mokyklų tinklalapių konkursas (rugsėjo 1d. – spalio 31 d.) http://lyderiai.emokykla.lt - III mokytojų novatorių „Metodinės medžiagos apie informacinių technologijų taikymą ugdymo procese' konkursas (spalio 1 - lapkričio 15 dienos) Interneto galimybės. Darbai, kuriuos galima daryti::  Interneto galimybės. Darbai, kuriuos galima daryti: I. Medžiagos peržiūra informacinėse sistemose II. Bendravimas III. Konkursai IV. Virtualusis mokymas(is) V. Apsikeitimo duomenimis tarnybinė stotis ftp - failų perdavimo protokolas ftp://www.ipc.lt/ VI. Darbas su tolimais kompiuteriais. Slide53:  AČIŪ UŽ DĖMESĮ

Related presentations


Other presentations created by VolteMort

Global Supply Chain
13. 04. 2008
0 views

Global Supply Chain

Green Accounting CT 2006
18. 04. 2008
0 views

Green Accounting CT 2006

Chapter 01
10. 04. 2008
0 views

Chapter 01

jmkfah
09. 04. 2008
0 views

jmkfah

climate and science 07
07. 04. 2008
0 views

climate and science 07

2006080708
26. 03. 2008
0 views

2006080708

wcor06
21. 03. 2008
0 views

wcor06

FP7 MTAPU
18. 03. 2008
0 views

FP7 MTAPU

apostles symbols
16. 08. 2007
0 views

apostles symbols

Your First Flex Application
28. 11. 2007
0 views

Your First Flex Application

G070221 00
28. 11. 2007
0 views

G070221 00

how we help you become pregnant
03. 12. 2007
0 views

how we help you become pregnant

greenfieldlrp
03. 10. 2007
0 views

greenfieldlrp

ch4
16. 11. 2007
0 views

ch4

Habitat El Bosque Tropical
20. 11. 2007
0 views

Habitat El Bosque Tropical

ghostgirl
21. 11. 2007
0 views

ghostgirl

serious blow
16. 08. 2007
0 views

serious blow

Gospel
16. 08. 2007
0 views

Gospel

Jesus Feeds 5000
16. 08. 2007
0 views

Jesus Feeds 5000

Exegeting Jesus Parables
16. 08. 2007
0 views

Exegeting Jesus Parables

KNEZEVIC Desimir
04. 10. 2007
0 views

KNEZEVIC Desimir

week9
14. 12. 2007
0 views

week9

coldwar
19. 12. 2007
0 views

coldwar

icde07 hagonzal
23. 11. 2007
0 views

icde07 hagonzal

organic solvents
30. 12. 2007
0 views

organic solvents

ID172 LOGANALY
31. 12. 2007
0 views

ID172 LOGANALY

Meconium
04. 01. 2008
0 views

Meconium

dutch history fo rdummies
11. 12. 2007
0 views

dutch history fo rdummies

life cycle
09. 08. 2007
0 views

life cycle

2006Stats RRT C 5 3
09. 08. 2007
0 views

2006Stats RRT C 5 3

Ethical Issues at End of Life
09. 08. 2007
0 views

Ethical Issues at End of Life

Lecturx7
09. 08. 2007
0 views

Lecturx7

ESI toolkit
07. 11. 2007
0 views

ESI toolkit

Sure of faith
16. 08. 2007
0 views

Sure of faith

HARTLEY WSOWS 20040204
05. 09. 2007
0 views

HARTLEY WSOWS 20040204

Biodiesel web
09. 11. 2007
0 views

Biodiesel web

csce520 lect2
16. 11. 2007
0 views

csce520 lect2

SM Aula 8 v3
28. 12. 2007
0 views

SM Aula 8 v3

33Chris
04. 01. 2008
0 views

33Chris

Celebration of life martha
09. 08. 2007
0 views

Celebration of life martha

life as an astronomer
09. 08. 2007
0 views

life as an astronomer

Ilene Lewis
09. 08. 2007
0 views

Ilene Lewis

Deep Drill Active HT2
09. 08. 2007
0 views

Deep Drill Active HT2

issues
28. 12. 2007
0 views

issues

families
24. 02. 2008
0 views

families

2005 OSD CAIG Presentation
04. 03. 2008
0 views

2005 OSD CAIG Presentation

sears techmission values2005
16. 08. 2007
0 views

sears techmission values2005

GSutter ppts
24. 06. 2007
0 views

GSutter ppts

griffiths LD summit 08nov06 post
24. 06. 2007
0 views

griffiths LD summit 08nov06 post

Griffiths D4L 26apr07 v2
24. 06. 2007
0 views

Griffiths D4L 26apr07 v2

Charlotte English FINAL
12. 03. 2008
0 views

Charlotte English FINAL

FOREIGN POLICY 1920s 1930s
14. 03. 2008
0 views

FOREIGN POLICY 1920s 1930s

Florence Labord Moodle
24. 06. 2007
0 views

Florence Labord Moodle

Einführung MKT Übungen
24. 06. 2007
0 views

Einführung MKT Übungen

kt cohort seminars sep20 2006
24. 06. 2007
0 views

kt cohort seminars sep20 2006

Karpati EPICT Final Review
24. 06. 2007
0 views

Karpati EPICT Final Review

JCampbell ppt
24. 06. 2007
0 views

JCampbell ppt

Boise Police 2 1 05
06. 11. 2007
0 views

Boise Police 2 1 05

Cheryl Keenan COABE 050505
09. 08. 2007
0 views

Cheryl Keenan COABE 050505

Lum db v1
16. 08. 2007
0 views

Lum db v1

2007 April Poll Powerpoint
05. 09. 2007
0 views

2007 April Poll Powerpoint

Viennot
02. 10. 2007
0 views

Viennot

EUROPEAN E INVESTOR 20040921
03. 10. 2007
0 views

EUROPEAN E INVESTOR 20040921

PulmonaryThromboembo lism
19. 11. 2007
0 views

PulmonaryThromboembo lism

Raffle Pandemic Flu Planning
05. 09. 2007
0 views

Raffle Pandemic Flu Planning

Face
11. 10. 2007
0 views

Face

navypowerpt
30. 11. 2007
0 views

navypowerpt

IHSLG CPD ERes RCSI 07
24. 06. 2007
0 views

IHSLG CPD ERes RCSI 07

retreat petery
16. 08. 2007
0 views

retreat petery

Open Day talk StudentLife
05. 12. 2007
0 views

Open Day talk StudentLife

LSIDs
09. 08. 2007
0 views

LSIDs

HF diff
16. 08. 2007
0 views

HF diff

Dylan Symposium Presentation
09. 08. 2007
0 views

Dylan Symposium Presentation

Are We There Yet
16. 08. 2007
0 views

Are We There Yet

h0ykom ren
24. 06. 2007
0 views

h0ykom ren

hAykom ren
24. 06. 2007
0 views

hAykom ren

Halton Data Fair Winner MsNeilly
09. 08. 2007
0 views

Halton Data Fair Winner MsNeilly

careers 07
09. 08. 2007
0 views

careers 07

IBC05B
02. 01. 2008
0 views

IBC05B

Eating the Elephant
26. 11. 2007
0 views

Eating the Elephant

LSLR pt2
09. 08. 2007
0 views

LSLR pt2

pgeog251 ch18 af
27. 11. 2007
0 views

pgeog251 ch18 af

henny eyova
24. 06. 2007
0 views

henny eyova

ksypolitos SCH TelematicServices
24. 06. 2007
0 views

ksypolitos SCH TelematicServices

Morgan town 2007
09. 08. 2007
0 views

Morgan town 2007

IMS State of Open Source 0606
24. 06. 2007
0 views

IMS State of Open Source 0606

h dillon training shoestring
24. 06. 2007
0 views

h dillon training shoestring

Click on SUNY for internetII
05. 09. 2007
0 views

Click on SUNY for internetII

kruul
24. 06. 2007
0 views

kruul

228 210 RSCEast PowerPressed
24. 06. 2007
0 views

228 210 RSCEast PowerPressed

kanayama
24. 06. 2007
0 views

kanayama

Businessplan NYSERnet
05. 09. 2007
0 views

Businessplan NYSERnet

gse program
24. 06. 2007
0 views

gse program

ica 20105 cert 2 it 2007
24. 06. 2007
0 views

ica 20105 cert 2 it 2007

Mukherjee sbatransition
09. 08. 2007
0 views

Mukherjee sbatransition

Kinsinger VA
09. 08. 2007
0 views

Kinsinger VA

ALA05O lszewski
29. 11. 2007
0 views

ALA05O lszewski

lec12 04 lcca
09. 08. 2007
0 views

lec12 04 lcca

I GIG2
16. 08. 2007
0 views

I GIG2