Interne audits Landstede

Information about Interne audits Landstede

Published on August 16, 2007

Author: gschipper

Source: authorstream.com

Content

Interne audits:  Interne audits ROC Landstede Zwolle Doel:  Doel Onderzoek naar kwaliteit examinering van de 46 teams (7 eenheden) Aanzetten tot verbeteracties middels conclusies en aanbevelingen Opzet Interne audits:  Opzet Interne audits Per eenheid 2 interne auditoren (14) 2 keer per jaar een interne audit bij een team van een ander cluster Aansturing door Dienst Planning andamp; Control - Kwaliteitszorg Opdrachtgever Stuurgroep Examinering (directieleden van elk cluster, met examinering in hun portefeuille) Organisatie – voorbereiding (1):  Organisatie – voorbereiding (1) Auditteam benadert betreffende directie Directieteam van eenheid kiest een team, geeft contactpersoon door (taakhouder) Auditteam benadert contactpersoon van team en informeert c.p. Auditteam vraagt materiaal op (OER, toetsplannen, toetsbundels, enz) en bereidt audit voor Auditteam stelt programma op Organisatie – voorbereiding (2):  Organisatie – voorbereiding (2) Contactpersoon benadert auditee: Directie (coach) Examencommissie (2 leden) Vaststellingscommissie (2 leden) Toetsconstructeurs (2 leden) Beoordelaars (2 leden) BPV (begeleiders; beoordelaars; klankbordgroep; Raad van Advies; 2 leden) Organisatie – voorbereiding (3):  Organisatie – voorbereiding (3) Examenbureau Surveillanten Deelnemers (2 to 4 pers; b.v. 1 per leerjaar) Organisatie – uitvoering (1):  Organisatie – uitvoering (1) Programma 09.00 – 16.00 u Vaste vragenlijst a.d.h.v. nieuwe standaarden Accent ligt op verantwoording vragen, bewijsmateriaal laten overleggen Handboek Examinering is leidend Organisatie – uitvoering (2):  Organisatie – uitvoering (2) Auditteam schrijft concept verslag Auditteam licht verslag toe, binnen 14 dagen, aan examencommissie en c.p. Examencommissie en taakhouder stellen verbeterplan op Auditteam brengt 2e bezoek na 4 mnd Auditteam maakt definitief verslag Organisatie – uitvoering (3):  Organisatie – uitvoering (3) Evaulatieformulieren voor c.p. en directie Ondertekening auditrapport Dienst Planning andamp; Control - kwaliteitszorg maakt samenvatting Verdere taken auditoren:  Verdere taken auditoren Begeleiding zelfevaluatie Per team, 1 keer per jaar (dec) Plan: Vaststellen van de OER-en 120 u per jaar (audits) Jaarlijkse deskundigheidsbevordering

Related presentations


Other presentations created by gschipper

MannenRegels
16. 08. 2007
0 views

MannenRegels