Intra-Operatif Monitorizasyon

Information about Intra-Operatif Monitorizasyon

Published on December 30, 2007

Author: atiyolog

Source: authorstream.com

Content

İntra- Operatif Monitorizasyon:  İntra- Operatif Monitorizasyon Atılım Atılgan AMAÇ:  AMAÇ Cerrahi prosedürde uygulama riski barındıran sinir sistemi yapılarının fonksiyonel bütünlüğünü korumaya çalışmak Slide3:  İşitsel Sistem Monitorizasyonu: Kokleanın, VIII. Sinirin ve merkezi işitme yollarının fonksiyonel bütünlüğü, fonksiyonel işitmeyi korumak Fasial Sinir Monitorizasyonu: Fasial siniri anatomik ve fonksiyonel olarak korumak Koklear implant ve Beyin Sapı implantının fonksiyonelliği Slide4:  1970’lerde ilk intra-op monitorizasyon çeşitli ortopedik ve nöro cerrahi prosedürde kullanılmıştır. (SSER) (Nash, Loring, Schitzinger& Brown, 1977) İntra- op Değişimler:  İntra- op Değişimler 1- Sekonder iskemi ya da hipotensiyon Yetersiz kan dolaşımı ve kan basıncının düşmesi 2- Kan değerlerinde anormallikler Anestezi ekibi tarafından gözlenir. 3- Nöral yapıdaki mekanik değşiklikler - desenkronizasyon - nöral iletişimin bloke olması İntra- op Hasarın Monitorizasyonu:  İntra- op Hasarın Monitorizasyonu VIII. Sinirin toleransından fazla gerilmesi, traksiyon VIII. Sinire bası (compression injury) Cerrahi müdehale sonucunda iskemi Koklea ve sinirdeki destek arterlerinde çap değişikliği Sinir kesisi Cerrahi Olmayan Değişimler:  Cerrahi Olmayan Değişimler Fizyolojik dalgalanmalar Test bataryası problemleri Ölçüm Parametreleri Anestezi etkisi Cerrahi Prosedür:  Cerrahi Prosedür Endolenfatik Kese Dekompresyonu Vestibüler Nöroktomi Vestibüler Shwannoma Eksizyonu Serebellapotin Köşe Tümörü Ameliyatları Menenginomas Nörofibrosis Epidermoid Tümörler Kranial Sinirlerin Dekompresyonu Beyin Sapı Vasküler Bozuklukları Koklear İmplant ve Beyin Sapı İmplantı İşitsel Sistem Monitorizasyonu:  İşitsel Sistem Monitorizasyonu Timpanik, Transtimpanik EcochG ABR- eABR VIII Aksiyon Potansiyeli direkt ölçümü OAE eSRT, eBAP (Pre-Op Sonuçlar?) Otoakustik Emisyon:  Otoakustik Emisyon Kokleanın özellikle vasküler fonksiyonu hakkında bilgi vereceği düşünülmektedir. Ameliyathane gürültüsü sebebiyle uygulama güçlüğü yaşanmaktadır. Emisyon amplitütü, emisyonun alınıp alınmaması. EcochG:  EcochG Kokleanın bazalından yakın saha kayıt alınabilir. (Tone burst- click) CM ve SP elde edilir. VIII. Sinir afferentin distalinden aksiyon potansiyeli kaydı alınabilir (N1) Sinyal gürültü oranı yeterli, hızlı ölçüm sağlar Daha merkezi yapılar hakkında bilgi vermemektedir. ABR:  ABR I. dalga N1 latansıyla (EcochG) paralel 0.5 µV’dan küçük amplitütlü Testin uygulanması zaman almakta. ABR Sentivite Spesifite:  ABR Sentivite Spesifite Sentivitenin yükselmesi için morfolojinin tutarlılığı ve tekrar edilebilirlik önemli ABR I.dalga, EcochG, proksimalde spesifik değil. I. dalganın korunması için internal işitsel arterlerde kan dolaşımının sabit olması gereklidir. ABR Değişim Kriteri:  ABR Değişim Kriteri Amplitütde %50 düşüş V. Dalga Latansının 0,5- 2 msn ve daha fazla uzaması ya da gözlenmemesi V. dalga- merkezi ve periferik işitme sistemi birlikte değerlendirilir. I- V. aralığı ile VIII. Sinir entegrasyonu değerlendirilir. (Periferik- Santral) (distal- proksimal) VIII. Sinir işlevselliğinin kontrolü için I-II-III dalgaları izlemek ve EcochG ile sonuçları desteklemek önemli bilgiler verebilir. Freidman ve ark (1985):  Freidman ve ark (1985) Nörovasküler dekompresyon cerrahisinde hemifasial spasmı önleme için ABR kulanmışlar. V. dalga absolüt latansı ve I-V intervali değerlendirilmiş Ameliyat aşamalarında kayıt yapılmış Serebellum retraksiyonunda en ciddi gelişme izlenmiş İşitmenin Korunmasını Etkileyen Faktörler:  İşitmenin Korunmasını Etkileyen Faktörler Tümör Boyutu Post- op odyolojik değerlendirme zamanlaması Tümör Tipi (Akustik Nörinoma**) Vasküler Basının Lokalizasyonu Cerrahi Yaklaşım Pre- op ABR VIII. Sinir manipülasyonu Slide17:  Tümörle işitmenin korunmaası arasında ilişki var mı? Olumlu pre- op sonuçlar post- op başarıyı etkiler mi? Kötü pre-op sonuç post- op başarıyı etkiler mi? Erken dönem belirtiler intra- op nasıl belirlenir? İntra- op ABR post- op işitsel statü ilişkisi nedir* ABR:  ABR 2,0 cm ve daha büyük tümörlerde V. dalga elde edilemiyor ya da V. dalga latansı uzuyor. Daha küçük tümörlerde işitme korunabilmektedir. Silverstein, Mc Daniel, Narell (1985) :  Silverstein, Mc Daniel, Narell (1985) 13 hastada tümör boyutuyla işitme arasındaki ilişkiyi incelemişler. 1,0 cm< tümörü olan 4 hastadan 3’ünde işitme korunabildi. 1,5 cm- 2.0 cm arası tümörü olan 5 hastadan 2’sinde işitme korunabildi. 2,0 cm> tümörü olan 4 hastadan 1’inde işitme korunabildi. eABR:  eABR Pozitif peak 1- 4 msn V. Dalga latensi yaklaşık 3,5- 4,5 msn arasında I. Dalga latensin yaklaşık 0,75 msn olmasından dolayı görülmeyebilir ve artefakttan etkilenir. (Abbas, 1998; Franck& Norton, 2001) eABR:  eABR Uyarım bipolar iğne elektrotla ya da implant aracılığıyla gönderilir. Fpz, kontralateral mastoid eSRT:  eSRT Yüksek CL seviyesinde Görsel izleme yöntemiyle belirlenir. Alanın görsel izlemeyi zorlaştırması, anestezi etkisi olumsuz değişkenlerdir. Fasial Sinir Monitorizasyonu:  Fasial Sinir Monitorizasyonu Vestibüler schwannoma cerahisinde. Glomus Jugulare tümörlerinde Fasial sinirin lokalizasyonunun bilinmediği konjenital atrezilerde Fasial sinir dekompresyonunda Fasial Sinir Monitorizasyonu:  Fasial Sinir Monitorizasyonu Fasial sinirin uyarımı sonucu kasın innerve olmasıyla motor aktivitenin kaydedilmesi esasına dayanır. - Fasial sinirin tanınması - Fasial sinir hasarının teşhisi Fasial sinirin depolarizasyonu kaydedilir. EMG kaydı (Electromyography) Orbicularis Oculi, Orbicularis Oris Kaslarından iğne elektrot aracılığıyla kayıt alınır. Uygulama:  Uygulama Anestezi Uzmanı ve Cerrahla ortak çalışma.. Diğer cihazların varlığı Sistem kurulumu

Related presentations


Other presentations created by atiyolog

Vestibuler Insertionda NRT Kaydi
30. 12. 2007
0 views

Vestibuler Insertionda NRT Kaydi

Ototoksisite
30. 12. 2007
0 views

Ototoksisite