Japansk encefalitt

Information about Japansk encefalitt

Published on October 24, 2007

Author: Esteban

Source: authorstream.com

Content

Japansk encefalitt og Chikungunya:  Japansk encefalitt og Chikungunya En aktuell trussel for den reisende? Japansk encefalitt:  Japansk encefalitt Flavivirus:  Flavivirus Familie som også omfatter virus som Hepatitt C-virus, denguevirus, West Nile-virus, gul feber-virus. De fleste er insektbårne. JE-virus spres med mygg (Culex). Verter for JE-virus er griser og vadefugl. Epidemiologi:  Epidemiologi Forekommer hovedsaklig i Sør-øst-Asia Endemisk, med sporadiske epidemier Vanlig årsak til encefalitt i disse områdene Vietnamesisk studie: 67% av encefalitt-tilfellene hos barn, 6% hos voksne. Rammer hovedsaklig barn i endemiske områder Epidemiologi:  Epidemiologi Enkelte utbrudd på stillehavsøyer har forekommet Ett enkelt humant tilfelle påvist i Australia Vaksinekampanjer har vært effektive og har redusert forekomsten i Kina, Japan, Korea og Taiwan. (Infrastruktur forøvrig har også betydning.) Epidemiologi:  Epidemiologi I områder dominert av muslimer er forekomsten lavere Utbrudd i India og Nepal sommeren 2005 5000 smittet 1000 døde rapportert Epidemiologi:  Epidemiologi Forekommer hovedsaklig i sommerhalvåret (hele året i sør.) Risikoen for å bli smittet i endemiske områder er normalt svært lav. Smitte forekommer oftest i rurale områder nær rismarker. 0,5% av myggene er bærere. Dessuten er asymptomatisk infeksjon hos mennesker vanligst (99% av tilfellene). Epidemiologi:  Epidemiologi Tidligere smitte med Dengue- eller West Nile-virus virker beskyttende mot sykdom Importtilfeller forekommer svært sjeldent: Første og (så vidt meg bekjent) siste tilfelle i Norge 1998 0-1 tilfelle rapporteres årlig i USA. Klinikk:  Klinikk Asymptomatisk infeksjon vanlig Uvisst antall som kun har mild klinikk Inkubasjonstid 1-2 uker Typiske tidlige symptomer: Feber Hodepine Magesmerter Kvalme og oppkast Letargi Klinikk:  Klinikk Deretter: Økende letargi Atferdsforstyrrelser Bevegelsesforstyrrelser Kramper er vanlig hos barn (85%) Sonmnolens og koma Hjernenervepareser Andre pareser 30% mortalitet 50% av overlevende får varige sekveler (blindhet, ataxi, psykiatriske lidelser) Diff. diagnoser:  Diff. diagnoser Bakteriell meningitt Tuberkuløs meningitt Cerebral malaria Tyfoid feber Denguefeber med cerebral affeksjon Enterovirus West Nile-virus Andre sjeldnere virus Diagnose:  Diagnose Serologi (Smittskyddsinstitutet, Stockholm) Serum og spinalvæske ELISA (IgM) meget sensitive etter 4-5 dagers sykdom. Etter 10 dagers sykehistorie gir de gode ELISA-testene nær 100% sensitivitet dersom både serum og spinalvæske er undersøkt. Obs kryssreaksjoner med andre flavivirus Problem i områder der flere beslektede virus forekommer (gjelder spesielt Afrika). Gul feber-vaksine kan også influere. Diagnose:  Diagnose Det er derfor alltid viktig å ta en oppfølgningsprøve for å kunne påvise titerforandringer i serum. Forhøyet IgM-titer i serum vil være et sterkt argument for aktuell infeksjon, men f.eks. tidligere West Nile-infeksjon eller nylig gul feber-vaksine kan også være en årsak til forhøyet IgM. Behandling:  Behandling Ingen spesifikk Forebyggelse: Vaksine: Inaktivert vaksine. God beskyttelse. En del bivirkninger (feber, hodepine, utslett, lokalreaksjoner). Indikasjoner: Langtidsopphold i rurale områder der JE er endemisk. Også ved kortere opphold i spesielle situasjoner. Stikkprofylakse

Related presentations


Other presentations created by Esteban

Chapter 15 Knee Conditions
28. 11. 2007
0 views

Chapter 15 Knee Conditions

S WATER
09. 10. 2007
0 views

S WATER

ELearning Conf collins
12. 12. 2007
0 views

ELearning Conf collins

Istvan Bilik
29. 10. 2007
0 views

Istvan Bilik

The Rise of Mussolini in Italy
01. 11. 2007
0 views

The Rise of Mussolini in Italy

intro cicero
01. 11. 2007
0 views

intro cicero

titanic
05. 11. 2007
0 views

titanic

00 18 pp7
05. 11. 2007
0 views

00 18 pp7

defence ficci
05. 11. 2007
0 views

defence ficci

bisnovatiykogan
13. 11. 2007
0 views

bisnovatiykogan

firm
22. 11. 2007
0 views

firm

UDSL Pres 4
26. 11. 2007
0 views

UDSL Pres 4

Insomnia
29. 11. 2007
0 views

Insomnia

ag environment
28. 12. 2007
0 views

ag environment

SAS781 016ArticleSlideShow
01. 01. 2008
0 views

SAS781 016ArticleSlideShow

Friendship Quotes
02. 01. 2008
0 views

Friendship Quotes

Lesson 16 Leader of Russia
26. 10. 2007
0 views

Lesson 16 Leader of Russia

Electronics 1 20 06
07. 11. 2007
0 views

Electronics 1 20 06

BATALIN FEB 13 04
07. 01. 2008
0 views

BATALIN FEB 13 04

Slides4c
07. 01. 2008
0 views

Slides4c

NRES322 14
08. 01. 2008
0 views

NRES322 14

Weese MRSA
19. 11. 2007
0 views

Weese MRSA

Shore Stephen
13. 12. 2007
0 views

Shore Stephen

Gerberding 07 AAIDD
24. 10. 2007
0 views

Gerberding 07 AAIDD

halloween history
05. 11. 2007
0 views

halloween history

june25 natural dhananjay
20. 02. 2008
0 views

june25 natural dhananjay

BEST03
24. 02. 2008
0 views

BEST03

ch9
27. 02. 2008
0 views

ch9

TrainingPanel
29. 02. 2008
0 views

TrainingPanel

080407
14. 03. 2008
0 views

080407

cares
27. 03. 2008
0 views

cares

UNIDO1
30. 03. 2008
0 views

UNIDO1

Praes WR Glaser DGfPs
16. 11. 2007
0 views

Praes WR Glaser DGfPs

Tireoidites CM 2006
28. 12. 2007
0 views

Tireoidites CM 2006

sommaruga
25. 10. 2007
0 views

sommaruga

Card Sort Indian Artifacts
19. 11. 2007
0 views

Card Sort Indian Artifacts

Exodus08
24. 10. 2007
0 views

Exodus08

Arthur Sadoff
28. 09. 2007
0 views

Arthur Sadoff

research industry partnerships
16. 11. 2007
0 views

research industry partnerships

Molvir Flavi Toga 01 19 06
24. 10. 2007
0 views

Molvir Flavi Toga 01 19 06

Chris Aalberts
25. 12. 2007
0 views

Chris Aalberts

mission mech garden intro
11. 12. 2007
0 views

mission mech garden intro

library agent
30. 10. 2007
0 views

library agent

FallOffDutySafety
06. 11. 2007
0 views

FallOffDutySafety

cours sts intro gen 2005
12. 11. 2007
0 views

cours sts intro gen 2005

JanConrad mar10 06
14. 11. 2007
0 views

JanConrad mar10 06

re nsdi06 slides
18. 12. 2007
0 views

re nsdi06 slides

AMC Italy Intro CMonticelli
31. 10. 2007
0 views

AMC Italy Intro CMonticelli

CROSSMARC Rome Intro
31. 10. 2007
0 views

CROSSMARC Rome Intro

Liz presentation
28. 12. 2007
0 views

Liz presentation

anheuser1
05. 11. 2007
0 views

anheuser1

AUST Overview for Website
06. 11. 2007
0 views

AUST Overview for Website

2b lanciotti
24. 10. 2007
0 views

2b lanciotti

OWK2006 Dixon SBDC
29. 10. 2007
0 views

OWK2006 Dixon SBDC

L23 ch14
03. 10. 2007
0 views

L23 ch14

JAA etno maj 2005
01. 12. 2007
0 views

JAA etno maj 2005

MM5 yhe
04. 01. 2008
0 views

MM5 yhe