jerome123

Information about jerome123

Published on June 23, 2009

Author: aSGuest21021

Source: authorstream.com

Content

Memories of Jerome : Memories of Jerome Jerry : Jerry pangalawa sa anim na magkakapatid Anak nina Venancio at Nilda mabait makulit pala kwento At mabuting anak Happy Moments : Happy Moments Jerry and Friends : Jerry and Friends Jerry and Mahal : Jerry and Mahal Kahit na wala ka na sa aming piling, Nandito ka pa din sa aming puso… : Kahit na wala ka na sa aming piling, Nandito ka pa din sa aming puso… Hinding hindi namin makakalimutan ang ngiti sa iyong labi, saya na iyong pinadama… : Hinding hindi namin makakalimutan ang ngiti sa iyong labi, saya na iyong pinadama… May dahilan ang Diyos sabi nga nila.. : May dahilan ang Diyos sabi nga nila.. :  Jerome Bongalbal September 23, 1983 - May 18, 2009 Mahal ka namin… : Mahal ka namin… Salamat sa lahat… Mga Nagmamahal :Papa at Mama,Jimmy, Don2 , Vhem2 , Joy,Nene, Rose , Ading, Bham2 , Jaime, Jazh, Jhmyz, at Mahal. : Mga Nagmamahal :Papa at Mama,Jimmy, Don2 , Vhem2 , Joy,Nene, Rose , Ading, Bham2 , Jaime, Jazh, Jhmyz, at Mahal.

Related presentations