kruul

Information about kruul

Published on June 24, 2007

Author: VolteMort

Source: authorstream.com

Content

E-õppe võimalused :  E-õppe võimalused Karin Ruul Eesti e-Ülikooli koolituse projektijuht [email protected] Slide2:  Esimene e-õppe kogemus 1997 Esimene e-kursus 1998 Alates 1999 – õpikeskkonna WebCT admin Alates 2002 - Eesti e-Ülikool projektijuht TÜ MIT doktorand E-õpe:  E-õpe Paarkümmend erinevat definitsiooni E-õpe on selline kursuse läbiviimise vorm, infotehnoloogial on oluline roll. Terminid:  Terminid E-õpe (e-learning) Sidusõpe (on-line learning) Veebipõhine õpe (WBI) Paindlik õpe (flexible learning ka blended learning) Kaugkoolitus (distance education) IKT-abil õppimine (ICT-based learning) E, IKT S V K P Hetkeseis: E-kursuste arv:  Hetkeseis: E-kursuste arv Hetkeseis: Õppijate arv e-kursustel:  Hetkeseis: Õppijate arv e-kursustel 7 e-õppe mudelit algajale:  7 e-õppe mudelit algajale Anne Villems Lehti Pilt Reelyka Läheb Karin Ruul Seitse mudelit:  Seitse mudelit Suhtlusmudel Portfoolio Rühmatöö vahend Õppematerjalide mudel Hindamise mudel Haldamise mudel Kogukonna tugevdamise mudel Lähenemine:  Lähenemine Mul on kursused, mida ma juba õpetan Mis on minu kursuse probleem? mis takistab minul ja õppijatel paremaid tulemusi saavutamast? Kas e-õpe saab mind aidata? Kuidas rakendada?:  Kuidas rakendada? Analüüsige oma olemasolevat kursust Kust king pigistab – mis on teie probleem? Arutage oma naabriga 5 min, mis on teie probleemid? Rakendamine:  Rakendamine Õppijad ei saa reflekteerida arutleda –suhtlusmudel, rühmatöömudel Õppijate poolt loodud tööd pole kättesaadavad – portfooliomudel Puudujad ei saa materjale kätte – õppematerjalide mudel Vajata formatiivseid hindamisvahendeid – hindamismudel Õppegrupp vajab õppeväliseid suhtlusvahendeid – kogukonna mudel Ei suuda õppegruppi hallata, kes mida teinud on, rühmadesse jagada jne - haldusmudel Mudelite esitlus:  Mudelite esitlus Probleemi lahendamise soovitus Eelised – ohud WebCT ja IVA vahendid selle mudeli elluviimiseks Suhtlusmudel:  Suhtlusmudel Aitab luua suhtlust väljaspool klassiruumi Tuutorid aitavad Organiseerige õppeprotsess, et sellest tõuseks tulu – ülesanded, mis nõuavad suhtlust, hindamiskriteeriumid jne Palju pedagoogilisi mudeleid: erinevad ekspertarvamused, intervjuud, pressikonverentsid, rollimängud, rühmadiskussioonid… Suhtlusmudel:  Suhtlusmudel Isiklik suhe materjali Terminite kasutamine Suhtluse laiendamine Täiskasvanud – toovad oma kogemuse Suhtlus ei teki iseenesest Teemast kõrvalekaldumine Osa jääb passiivseks Vahendid:  Vahendid IVA Teadmuspada Wiki postkast Moodle Foorum Jututuba Postkast wiki Portfoolio mudel :  Portfoolio mudel Vahend õpitulemuste dokumenteerimiseks Elektrooniliselt juurdepääsetav Üks alus hindamiseks Alus kaasõppijate retsensioonideks Portfoolio mudel:  Portfoolio mudel Ühes kohas Juurdepääsetav Süstematiseeritud Metaandmetega varustatud Alus analüüsiks Teadlikuks õppijaks! Nõuab lisaoskusi Nõuab lisaaega Kõiki asju ei saa koguda Oht - kaootiline Portfoolio mudel:  Portfoolio mudel IVA Personaalne portfoolio Wiki vahend Rühmaportfoolio (juurdepääsu saab reguleerida) Moodle Ülesannete vahend õpipäevik Rühmatöö vahend Rühmatöö mudel:  Rühmatöö mudel Meeskonnas töötamise oskus on üks tähtsamaid oskusi Rühmatöö mudel:  Rühmatöö mudel Arendab suhtlemisoskusi Sügav õppimine Arendab kriitilist mõtlemist Kontseptuaalset arusaamist Suurte gruppide puhul õppeprotsessi haldamine Üks õppija teeb kogu rühma töö ära Rühmaliikmed annavad erineva panuse Lisaaeg, lisaoskused Õppejõud vajab lisaaega rühmatööde juhenditele. Rühmatöö mudel:  Rühmatöö mudel IVA Rühmatöö vahend postkast Moodle Rühmatöö vahend Foorum postkast Õppematerjalide mudel:  Õppematerjalide mudel Õpetaja teeb seda mida ikka – loengud, praktikumid seminarid Materjalid on elektroonselt Õppematerjalide mudel:  Õppematerjalide mudel Materjalid kättesaadavad Abiks neile, kes pole saanud osaleda loengutel Lihtsaim võimalus algust teha e-õppega Kõik materjalid on ühes kohas Lisamaterjalid on ühe hiireklõpsu kaugusel Võimalus kasutada multimeedia vahendeid Toetab õppijate erinevaid õpistiile Õppijad võivad valesti aru saada – materjalid asendavad loengut õppijatel kehv juurdepääs materjalile Kui materjalid on spetsiaalses formaadis, ei pruugi õppijad neid lahti saada. Õppematerjalide mudel:  Õppematerjalide mudel IVA Raamaturiiulis olevad vahendid Moodle Tund Õppetükk Päevik Sõnastik Hindamise mudel:  Hindamise mudel Testid Küsimustikud – õppijate arvamuse kogumiseks Enesetestid – kas õppija on materjalist aru saanud Hindamise mudel:  Hindamise mudel Testi tulemusi saab automaatselt hinnata Statistika luuakse automaatselt Saab kasutada õppeprotsessi toetuseks Pidev õppimine Õppija fokuseerib rohkem faktidele ja testiga seotud materjalidele Arvatakse, et testide koostamine on lihtne Kõiki teadmisi ei saa hinnata testidega Spikerdamine Hindamise mudel:  Hindamise mudel IVA Testid Küsimustikud enesetestid Moodle Testid Küsimustikud Enesetestid pollid Haldamise mudel:  Haldamise mudel Õppijate haldamine Rühmadesse jagamine Tulemuste hoidmine Hindamise mudel:  Hindamise mudel Efektiivne kombineeritult teiste mudelitega Ülevaatlik Osaliselt automaatne Õppijal on ülevaade Õpetajale ajakulukas Erioskused Hindamise mudel:  Hindamise mudel IVA Kursuse infoleht Õppijate haldus Moodle Õppijate haldus Hinnete vahend Rühmade loomine Kogukonna tugevdamise mudel:  Kogukonna tugevdamise mudel Õppijad kasutavad sama keskkonda õppimiseks ja suhtlemiseks Kõik suhtlusvahendid on ühes keskkonnas Kursusega seotud ülesanded 'tapavad' õppija Kokkuvõtteks:  Kokkuvõtteks Models of e-learning courses: http://www.e-uni.ee/Minerva/doc/Models_of_e_learning_ver2.pdf Esitlus: http://www.e-uni.ee/karin/7mudelit.ppt Tänan!

Related presentations


Other presentations created by VolteMort

Global Supply Chain
13. 04. 2008
0 views

Global Supply Chain

Green Accounting CT 2006
18. 04. 2008
0 views

Green Accounting CT 2006

Chapter 01
10. 04. 2008
0 views

Chapter 01

jmkfah
09. 04. 2008
0 views

jmkfah

climate and science 07
07. 04. 2008
0 views

climate and science 07

2006080708
26. 03. 2008
0 views

2006080708

wcor06
21. 03. 2008
0 views

wcor06

FP7 MTAPU
18. 03. 2008
0 views

FP7 MTAPU

apostles symbols
16. 08. 2007
0 views

apostles symbols

Your First Flex Application
28. 11. 2007
0 views

Your First Flex Application

G070221 00
28. 11. 2007
0 views

G070221 00

how we help you become pregnant
03. 12. 2007
0 views

how we help you become pregnant

greenfieldlrp
03. 10. 2007
0 views

greenfieldlrp

ch4
16. 11. 2007
0 views

ch4

Habitat El Bosque Tropical
20. 11. 2007
0 views

Habitat El Bosque Tropical

ghostgirl
21. 11. 2007
0 views

ghostgirl

serious blow
16. 08. 2007
0 views

serious blow

Gospel
16. 08. 2007
0 views

Gospel

Jesus Feeds 5000
16. 08. 2007
0 views

Jesus Feeds 5000

Exegeting Jesus Parables
16. 08. 2007
0 views

Exegeting Jesus Parables

KNEZEVIC Desimir
04. 10. 2007
0 views

KNEZEVIC Desimir

week9
14. 12. 2007
0 views

week9

coldwar
19. 12. 2007
0 views

coldwar

icde07 hagonzal
23. 11. 2007
0 views

icde07 hagonzal

organic solvents
30. 12. 2007
0 views

organic solvents

ID172 LOGANALY
31. 12. 2007
0 views

ID172 LOGANALY

Meconium
04. 01. 2008
0 views

Meconium

dutch history fo rdummies
11. 12. 2007
0 views

dutch history fo rdummies

life cycle
09. 08. 2007
0 views

life cycle

2006Stats RRT C 5 3
09. 08. 2007
0 views

2006Stats RRT C 5 3

Ethical Issues at End of Life
09. 08. 2007
0 views

Ethical Issues at End of Life

Lecturx7
09. 08. 2007
0 views

Lecturx7

ESI toolkit
07. 11. 2007
0 views

ESI toolkit

Sure of faith
16. 08. 2007
0 views

Sure of faith

HARTLEY WSOWS 20040204
05. 09. 2007
0 views

HARTLEY WSOWS 20040204

Biodiesel web
09. 11. 2007
0 views

Biodiesel web

csce520 lect2
16. 11. 2007
0 views

csce520 lect2

SM Aula 8 v3
28. 12. 2007
0 views

SM Aula 8 v3

33Chris
04. 01. 2008
0 views

33Chris

Celebration of life martha
09. 08. 2007
0 views

Celebration of life martha

life as an astronomer
09. 08. 2007
0 views

life as an astronomer

Ilene Lewis
09. 08. 2007
0 views

Ilene Lewis

Deep Drill Active HT2
09. 08. 2007
0 views

Deep Drill Active HT2

issues
28. 12. 2007
0 views

issues

families
24. 02. 2008
0 views

families

2005 OSD CAIG Presentation
04. 03. 2008
0 views

2005 OSD CAIG Presentation

sears techmission values2005
16. 08. 2007
0 views

sears techmission values2005

GSutter ppts
24. 06. 2007
0 views

GSutter ppts

griffiths LD summit 08nov06 post
24. 06. 2007
0 views

griffiths LD summit 08nov06 post

Griffiths D4L 26apr07 v2
24. 06. 2007
0 views

Griffiths D4L 26apr07 v2

Charlotte English FINAL
12. 03. 2008
0 views

Charlotte English FINAL

FOREIGN POLICY 1920s 1930s
14. 03. 2008
0 views

FOREIGN POLICY 1920s 1930s

Florence Labord Moodle
24. 06. 2007
0 views

Florence Labord Moodle

Einführung MKT Übungen
24. 06. 2007
0 views

Einführung MKT Übungen

kt cohort seminars sep20 2006
24. 06. 2007
0 views

kt cohort seminars sep20 2006

Karpati EPICT Final Review
24. 06. 2007
0 views

Karpati EPICT Final Review

JCampbell ppt
24. 06. 2007
0 views

JCampbell ppt

Boise Police 2 1 05
06. 11. 2007
0 views

Boise Police 2 1 05

Cheryl Keenan COABE 050505
09. 08. 2007
0 views

Cheryl Keenan COABE 050505

Lum db v1
16. 08. 2007
0 views

Lum db v1

2007 April Poll Powerpoint
05. 09. 2007
0 views

2007 April Poll Powerpoint

Viennot
02. 10. 2007
0 views

Viennot

EUROPEAN E INVESTOR 20040921
03. 10. 2007
0 views

EUROPEAN E INVESTOR 20040921

PulmonaryThromboembo lism
19. 11. 2007
0 views

PulmonaryThromboembo lism

Raffle Pandemic Flu Planning
05. 09. 2007
0 views

Raffle Pandemic Flu Planning

Face
11. 10. 2007
0 views

Face

navypowerpt
30. 11. 2007
0 views

navypowerpt

IHSLG CPD ERes RCSI 07
24. 06. 2007
0 views

IHSLG CPD ERes RCSI 07

retreat petery
16. 08. 2007
0 views

retreat petery

Open Day talk StudentLife
05. 12. 2007
0 views

Open Day talk StudentLife

LSIDs
09. 08. 2007
0 views

LSIDs

HF diff
16. 08. 2007
0 views

HF diff

IKT taikymas pradiniame ugdyme
24. 06. 2007
0 views

IKT taikymas pradiniame ugdyme

Dylan Symposium Presentation
09. 08. 2007
0 views

Dylan Symposium Presentation

Are We There Yet
16. 08. 2007
0 views

Are We There Yet

h0ykom ren
24. 06. 2007
0 views

h0ykom ren

hAykom ren
24. 06. 2007
0 views

hAykom ren

Halton Data Fair Winner MsNeilly
09. 08. 2007
0 views

Halton Data Fair Winner MsNeilly

careers 07
09. 08. 2007
0 views

careers 07

IBC05B
02. 01. 2008
0 views

IBC05B

Eating the Elephant
26. 11. 2007
0 views

Eating the Elephant

LSLR pt2
09. 08. 2007
0 views

LSLR pt2

pgeog251 ch18 af
27. 11. 2007
0 views

pgeog251 ch18 af

henny eyova
24. 06. 2007
0 views

henny eyova

ksypolitos SCH TelematicServices
24. 06. 2007
0 views

ksypolitos SCH TelematicServices

Morgan town 2007
09. 08. 2007
0 views

Morgan town 2007

IMS State of Open Source 0606
24. 06. 2007
0 views

IMS State of Open Source 0606

h dillon training shoestring
24. 06. 2007
0 views

h dillon training shoestring

Click on SUNY for internetII
05. 09. 2007
0 views

Click on SUNY for internetII

228 210 RSCEast PowerPressed
24. 06. 2007
0 views

228 210 RSCEast PowerPressed

kanayama
24. 06. 2007
0 views

kanayama

Businessplan NYSERnet
05. 09. 2007
0 views

Businessplan NYSERnet

gse program
24. 06. 2007
0 views

gse program

ica 20105 cert 2 it 2007
24. 06. 2007
0 views

ica 20105 cert 2 it 2007

Mukherjee sbatransition
09. 08. 2007
0 views

Mukherjee sbatransition

Kinsinger VA
09. 08. 2007
0 views

Kinsinger VA

ALA05O lszewski
29. 11. 2007
0 views

ALA05O lszewski

lec12 04 lcca
09. 08. 2007
0 views

lec12 04 lcca

I GIG2
16. 08. 2007
0 views

I GIG2