Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları-Taassub

Information about Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları-Taassub

Published on March 9, 2014

Author: kocasinanmerkez

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation:  Bilimsel bilgi, ölçülebilen olaylar ve oluşumları inceler. Yağ- mur nasıl oluşur? Su nasıl, kaç derecede aynar ? Bir canlı nasıl oluşur? Buna benzer konular bilimin alanına girer. Bilimsel bilgi deneye dayanır; ezberden ya da geleneksel kabullere göre sonuca varmaz. Olayın veya oluşumların nedenlerini derin- lemesine inceler ve bunları bulmaya çalışır. Bilimsel bilgi, varlıklar arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu araştırır. Sorduğu soru, çoğunlukla “ nasıl ” sorusudur. Bilimsel Bilgi Dini bilgi, Allah’ın gönder- diği kutsal kitaplara ve peygamber- lerin sözlerine dayanır. Dini bilgiler, yön- lendirici bilgilerdir. İnsan inançlarını ve davra - nışlarını arıtmayı ve yüceltmeyi amaçlar. Ahlaki kuralların ve değerlerin kaynağıdır. Dini bilgi daha çok “ neden ” sorusunu sorar. Örne - ğin bilimsel bilgi insanların nasıl oluştuğunu, nasıl doğup büyüdüğünü araştırırken, dini bilgiler insanın hangi amaçla var olduğunu, nasıl yaşaması gerektiğini, davranışlarının nasıl olması gerektiğini açıklar. Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları Dini Bilgi Dini Deliller Bilimsel Deliller PowerPoint Presentation: Kuranıkerim, her iki bilgi- yi de önemli görmüş, bir yandan Allah’a inanmayı ve güvenmeyi öğretirken, diğer yandan düşünmeyi emrederek, büyük bir kitaba benzettiği evreni iyi okumayı öğütlemiştir. Bilimsel bilgi çok önemlidir. Onun sayesinde düşünce gelişir; karanlıkta kalan konular aydınlanır; teknoloji gelişir; problemlere çözümler bulunur. Bununla birlikte bilimsel bilgi tek başına yeterli değildir . Çünkü o, manevi değer üretmez; iyilik, kötülük, sevap günah, inanç, güven, salih amel gibi konular, alanının dışındadır. Hiçbir bilim kitabında, gönülden okunacak ve okuyanı rahatlatacak bir dua yer almaz. Bilim adamı, araştıracağı hakkındaki her türlü ön yargıdan uzak durur. Gerçek din ile bilimin kesin verileri yani kanunları kesinlikle birbirine ters değildir. Zira ikisinin de kaynağı birdir. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, Bu nice okumaktır. (Yunus Emre) PowerPoint Presentation:  Bilgi Taassubu Önler. Kur'an inananların bilgice üstün olmalarının vurgular: "...İlimde derinleşmiş olanlara... büyük mükâfatlar vereceğiz." Nisâ , 162 "Rabb'im ilmimi artır, de." Tâ - hâ , 114 De ki: Hiç bilenlerle bilmeyen- ler bir (eşit) olur mu?“ Zümer , 9 Peygamberimiz bilgi öğrenmeyi teşvik etmiştir: "İlim Çin'de de olsa arayınız.“ Keşfü'l - Hafa , 1/138 "İlim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır. “ İbnül M âce , Mkdm , 17 "Bilim, müminin yitik malıdır, onu nerede bulursa alır." Tirmizi , İlim, 19 PowerPoint Presentation:  Bilgi Taassubu Önler. “Ne zaman onlara: "Allah'ın indirdiklerine uyun" denilse, onlar: "Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye (geleneğe) uyarız" derler. (Peki) Ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış İdiyseler?” (Bakara170) Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar. (Furkan 43-44) PowerPoint Presentation: Bilgi Taassubu Önler. Taassup bir düşünceye körü körüne inanmak, düşünmeden hareket etmek anlamına gelmektedir. Dinimizde taassup söz konusu değildir. Zira dinimiz bilerek inanmaya , inancımızı kendimize mal etmemizi is- ter. Bu sayede inancımızı kuvvetlendiririz. Zira dinimizin akla ve mantığa aykırı bir tarafı yoktur. Bu nedenle dinimizin verilerini bilerek yerine getirmek bizlere ayrı bir huzur verecektir. Bazı ayetler, bilimin kesin olarak ispatlamadığı teorilere göre yorumlanarak dine mal edilirse, dine iftira atılmış olabilir. Zira bu teori doğru değilse ayet yanlış yorumlandığından dolayı insanların dine güvenleri de azalacaktır . Bu nedenle bu konularda ayrı bir özen gösterilmesi şarttır. Şunu da unutmayalım ki, dinin bazı konuları akıl üstü olan meselelerdir. Ancak akla ters değildir. Dinimizde ayrıca uğursuz sayma, falcılık, sihir ve büyü de yasaklan- mıştır . Dinimiz bilim ve teknoloji yolunda araştırmalar yapmamızı emreder. PowerPoint Presentation: Bilgi eksikliği veya bilgisizlik - tembellik İrade kontrolü - Nefsani istek ve arzular ( heva ve heves) Ekonomik çıkarlar-bencillik Taassub (körü körüne bağlılık) Kötü huylar (kıskançlık-kibir) Toplum un değer yargılarının yozlaşması İnsanın Aklını Yanlış Kullanmasına Sebep Olabilen Faktörler: Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim.: Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim. Hazırlayan ve Sunan: Sezai Dönmez Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Related presentations


Other presentations created by kocasinanmerkez

Hz Yusuf
09. 03. 2014
0 views

Hz Yusuf

6-Alevilik-Bektasilik
09. 03. 2014
0 views

6-Alevilik-Bektasilik

5-Tasavvufi Yorumlar
09. 03. 2014
0 views

5-Tasavvufi Yorumlar

3-İnançla İlgili Yorumlar
09. 03. 2014
0 views

3-İnançla İlgili Yorumlar

1-Din ve Din Anlayışı
09. 03. 2014
0 views

1-Din ve Din Anlayışı

4-Fıkhi Yorumlar
09. 03. 2014
0 views

4-Fıkhi Yorumlar

6 Nasr Suresi ve Anlamı
22. 03. 2014
0 views

6 Nasr Suresi ve Anlamı

4-5 Veda hutbesi_vefat
22. 03. 2014
0 views

4-5 Veda hutbesi_vefat

Ek-Ahlak üzerine sözler
22. 03. 2014
0 views

Ek-Ahlak üzerine sözler

2-İbadet-Ahlak
22. 03. 2014
0 views

2-İbadet-Ahlak

1-İnanç
22. 03. 2014
0 views

1-İnanç

Kureyş Suresi ve Anlamı
22. 03. 2014
0 views

Kureyş Suresi ve Anlamı

3-Kıssa nedir
22. 03. 2014
0 views

3-Kıssa nedir

3-Kıssalar-Hz Eyyûb
22. 03. 2014
0 views

3-Kıssalar-Hz Eyyûb

2-8 Savurganlıktan Kaçınmak
23. 03. 2014
0 views

2-8 Savurganlıktan Kaçınmak

2-7 Görgülü Olmak
23. 03. 2014
0 views

2-7 Görgülü Olmak

2-6 Alçakgönüllülük
23. 03. 2014
0 views

2-6 Alçakgönüllülük

2-5 Hoşgörü ve Bağışlama
23. 03. 2014
0 views

2-5 Hoşgörü ve Bağışlama

2-4 Adaletli Olmak
23. 03. 2014
0 views

2-4 Adaletli Olmak

2-2 İnfak
23. 03. 2014
0 views

2-2 İnfak

2-1 Doğruluk ve Dürüstlük
23. 03. 2014
0 views

2-1 Doğruluk ve Dürüstlük

2-3 Emaneti Korumak
23. 03. 2014
0 views

2-3 Emaneti Korumak

Kul Hakkı
23. 03. 2014
0 views

Kul Hakkı

Kumar oynamak
23. 03. 2014
0 views

Kumar oynamak

Kıssa nedir
23. 03. 2014
0 views

Kıssa nedir

Fil suresi ve anlamı
23. 03. 2014
0 views

Fil suresi ve anlamı

5-Hz İbrahim
23. 03. 2014
0 views

5-Hz İbrahim

11. Felak Suresi ve Anlamı
23. 03. 2014
0 views

11. Felak Suresi ve Anlamı

3-Kuranın Açıklayıcılığı
23. 03. 2014
0 views

3-Kuranın Açıklayıcılığı

2-Kuran iyiliğe yönlendirir
23. 03. 2014
0 views

2-Kuran iyiliğe yönlendirir

1-Kuran
23. 03. 2014
0 views

1-Kuran

4. Kıskançlık (Haset)
23. 03. 2014
0 views

4. Kıskançlık (Haset)

7. Kötü Zanda Bulunmak
23. 03. 2014
0 views

7. Kötü Zanda Bulunmak

6. Büyüklenmek (Kibir)
23. 03. 2014
0 views

6. Büyüklenmek (Kibir)

5. Alay Etmek
23. 03. 2014
0 views

5. Alay Etmek

2. Gıybet ve İftira
23. 03. 2014
0 views

2. Gıybet ve İftira